Teze:          “OTEVŘENÁ SAMOSPRÁVA A RADNICE”

Téma:         “Zastupitelé a Městský úřad jsou tu pro občany”

 

1.  Zavazujeme se dodržovat protikorupční desatero

2.  Jednání zastupitelstva města bude vstřícné občanům, tzn.:

o    budeme vysílat veřejně záznamy jednání

o    podklady k jednání zastupitelstva města zpřístupníme pro veřejnost

  • podklady budou zveřejněny s minimálně 2týdenním předstihem
  • příklad: podklady zveřejňované Čistými Šlapanicemi – upozornění: zastupitelé za Čisté Šlapanice dostávají podklady pro jednání pouhý týden před jednáním zastupitelstva

o    vytvoříme více prostoru pro názory občanů

  • zrušíme časové omezení v diskusích zastupitelů i občanů
  • posuneme jednání ZM na 17,00 hodinu

o    ověřovateli zápisu z jednání bude vždy zástupce opozice i koalice

o    prosadíme jmenovité hlasování zastupitelů na zastupitelstvu i Radě města

 3. Zefektivníme práci městského úřadu

o    zasadíme se o změny na pozicích tajemníka a vedoucí stavebního úřadu

o    zajistíme protikorupční audit úřadu

 4. Pro zásadní otázky vývoje a života města prosazujeme referendum