Pan Lejdar (KDU-ČSL) publikuje ve Zpravodaji nepodložené domněnky a veřejně tak v podstatě lže. Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva města jsme byli svědky jeho kličkování. O co šlo? 

Pan Lejdar publikoval ve Zpravodaji 3/2021 článek Švejk na přechodu pro chodce. V článku naznačoval, že na radnici probíhají nekalé praktiky ve věci přechodů Nádražní a paní Riegrová ho požádala buď o předložení důkazů nebo o veřejnou omluvu.  Pan Lejdar přiznal, že důkazy k tomu, co píše, nemá. Uvedl, že se jedná o jeho domněnky. Omluvit se za své nepodložené domněnky nedokázal. 

V čem všem Švejk tentokrát lhal?

  • V článku pan Lejdar lže o tom, že policie poučuje vedení města, aby přestalo lhát. Což policie dementovala.

  • Pan Lejdar lže, když naznačuje, že město musí zaplatit 10% odstupného od smlouvy se zhotoviteli. A to úmyslně a přestože na jeho dotaz mu místostarosta Klaška již v dubnu sdělil, že město odstupné platit nebude. Umíte si představit, že se veřejně na něco zeptáte, dostanete odpověď a pak jdete a zveřejníte svou domněnku o odstupném, i když víte, že není pravdivá?

  • Pan Lejdar manipuluje, když naznačuje, že původní projekt přechodů na Nádražní je předražený. Našel si na internetu projekt z druhého konce republiky a bez znalosti projektů, rozsahu prací, zásahu do vozovek apod. srovnává ceny. Jako zástupce petičního výboru přitom mohl vybrat projektanta nebo znalce, který by ověřil, zda projekt přechodů s ostrůvky je předražený. Tuto možnost odmítl. Úřad přesto na pokyn vedení města prověřil projektovou dokumentaci.  Výsledek? Projekt nadhodnocen nebyl. S výsledky byl pan Lejdar seznámen a opět mu to nestačí. Domněnky se pro jeho účely hodí lépe.

A tak Švejk páně Lejdara “slyší cinkání v měšcích soukromých”, protože ho prostě slyšet chce. Opoziční práce se však dá dělat i jinak než pomluvami, které nemají jiný základ než domněnky autora.  Bránit se lžím a pomluvám jde těžko, nezbývá než vysvětlovat a opírat se o dokumenty a podklady. Takto postupovat by ovšem měl především pan Lejdar než podobné hlouposti vypustí do světa.

Omluvit se při lži přistižený Švejk-Lejdar jako chlap neumí a paní Riegrová se zřejmě omluvy nedočká 🙁

Nutno ještě dodat, že utahovat si z politiků může být jinak zcela v pořádku 🙂

Záznam z jednání zastupitelstva s “neomluvou” od 42:30 minuty můžete zhlédnout zde: 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice – YouTube

Michaela Trněná

P. S. Pan Lejdar se takto chová opakovaně, jednou už se na zastupitelstvu omluvit musel. Takže možná se pan Lejdar omluvit umí, jen nechce.