Koncem roku 2019 na veřejném projednání zastupitelstvo města (dále ZM) schválilo (16 hlasy a 2 se zdrželi) Strategický plán rozvoje města 2020 – 2025.  K strategickému plánu proběhlo veřejné projednání s veřejností. Předcházela mu půlroční intenzivní práce v odborných skupinách, kterých se účastnili jak zastupitelé, tak odborná veřejnost. Celý proces přípravy zastřešuje řídící skupina, ve které jsou zastoupeni jak členové rady, tak zástupci opozice. A to z jasného důvodu:  strategický plán nemůže být ohraničený volebním obdobím, a měla by na něm být proto shoda napříč politickým spektrem.

ZM https://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=10521

Na toto jednání však bohužel nedorazil nikdo z opozice a z celé řídící skupiny byli přítomni pouze 4 lidé (radní). Nikdo z oslovených nevznesl žádné připomínky jak na řídící skupinu, tak na projednávání na zastupitelstvu. Proto mě velmi překvapilo hlasování opozice – 6 zastupitelů  se zdrželo (včetně zastupitelů a zároveň členů řídící skupiny p. Kadlce a p. Lejdara,14 bylo pro,  mezi nimi i členové řídící skupiny Klaška, Karásek, Kopeček, Migdau, Riegrová, Trněná). Více v bodu 21:  https://www.slapanice.cz/2021

Strategický plán má také dílčí Akční plán na dva roky. Proto ZM na svém 11. zasedání dne 2. 12. 2020 vzalo na vědomí Zprávu o průběžném plnění Akčního plánu 2020 – 2021 a na posledním zasedání 15. 12. 2021 hlasovalo o novém Akčním plánu 2022 – 2023 a informací o plnění Akčního plánu 2020 – 2021. Nový Akční plán vychází z původního návrhu Strategického plánu a jeho obsah vytvořila řídící skupina v říjnu tohoto roku.

K čemu je Strategický plán dobrý?

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech. Zdroj: https://www.slapanice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/

Mně osobně ten dokument přijde zajímavý právě tím, kolik lidí na něm spolupracovalo a vlastně se i muselo shodnout. A očekávala bych pak i další společnou práci na tomto dokumentu.

Samozřejmě z důvodu covidu a tím pádem i nedostatku financí, ale i přehodnocením některých priorit vedením města, nejde vše podle tohoto plánu. Ale spoustu věcí se udělalo a na spoustě dalších se pracuje a byly třeba přesunuty do budoucna.

Co z nového akčního plánu může být zajímavé pro občany:

  • Rozšíření kapacity MŠ
  • Vybudování moderního kulturního centra (Sýpka)
  • Vybudování prostoru pro seniory, pro teenagery
  • Přijetí nového územního plánu a vytvoření urbanisticko – dopravní studie
  • Rekonstrukce vybraných ulic
  • Studie na nové centrum města v Cukrovaru
  • Plán krajiny a pěší prostupnost krajinou
  • a mnoho jiných https://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=13095

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat. Buď vedení města nebo Hanu Strnadovou (strnadova@slapanice.cz), která má na Odboru investic a správy majetku našeho městského úřadu tento plán na starosti.

Kateřina Migdau