Letošní stavební sezóna začala. V plánu města je několik akcí a investiční tým úřadu na nich intenzivně pracuje. Se stavbami to letos bude těžší než v předchozích letech, a to ze zřejmých důvodů. Prudce rostoucí inflace, ceny energií a především i násobný růst cen stavebních materiálů se promítne i do nákladů města. Přes všechny potíže potřebujeme a chceme i letos stavět.

Začínáme menšími akcemi: 

demolice bývalého Tequila baru už byla zahájena během zimy. Velkou část prací jsme provedli svépomocí – totiž prostřednictvím technické čety Správy nemovitostí města Šlapanice. Uvolněný pozemek patří městu Šlapanice a zahajujeme přípravu k rozšíření parkovacích míst pro “staré” sídliště Brněnská. Problémy s parkováním na tomto sídlišti pomůže po dohodě s městem i investor vedlejší stavby bytových domů, společnost Leram. Na Tuřance přibude dalších 19 nových stání.

⛏ začátkem dubna se začalo s přípravou veřejného osvětlení na přístupové cestě k železniční zastávce, akce je malá a bude hotova během týdne až dvou (podle počasí).

 

⛏ obnovovat se bude vedení kamerového systému, současně běží i příprava rozšíření kamerového systému. Evergreenem jsou Brněnská Pole, kde však umístění kamer vázne na nesouhlasech SVJ bytových domů. Vlastníci odmítají umístění kamer na domech, bez toho však kamerový systém vybudovat nelze. 

 

Největšími stavbami budou v letošním roce především

nové třídy MŠ Hvězdička: jedno oddělení na Masarykově náměstí, a to včetně zásadní opravy střechy budovy a výměny oken v budově

⛏ a dvě oddělení v novém objektu na ulici Husova. Pro rozšíření tříd  MŠ budeme usilovat o dotaci. Bez dotačního titulu by vybudování nových oddělení nebylo ve finančních možnostech města.

rozšíření hřbitova.

Aktuální informace k jednotlivým projektům najdete na webu města: Oficiální stránky – Projekty města Šlapanice (slapanice.cz)

Zdroj fotografií: město Šlapanice