Srdečně zveme na 14. jednání zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 9. 6. 2021 od 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapanic.

 

Za nejdůležitější body jednání zastupitelů lze považovat závěrečný účet za rok 2020, který byl pro město jedním z finančně nejnáročnějších, ale i nejúspěšnějších z pohledu nových investic a získaných dotací. Dále pak připravované zavedení poplatku za likvidaci odpadů. Šlapanice jsou jedním z mála měst, kde se neplatí za likvidaci odpadů – od roku 2013. Že je tato situace neudržitelná, je jasné (více například v reportáži ČT ZDE).

Poprvé jsou zastupitelstvu také předkládány smlouvy o příspěvku investora na infrastrukturu města připravené na základě Zásad pro výstavbu na území města (schváleno na prosincovém zasedání ZM 2020), které jasně a transparentně definují a vymezují vztahy mezi městem a investorem. Jedná se o cestu, na kterou se vydává stále více měst a tak více podrobností můžete najít například v Brně či Jihlavě. Dalšími body jsou například návrh občana na změnu územního plánu v Bedřichovicích z rekreačních ploch a ploch zeleně na zástavbu rodinnými a bytovými domy (ZDE) nebo dispozice s majetkem města (prodeje či nákupy pozemků).

 

V úvodu jednání je vždy prostor pro diskuzi občanů, kteří mohou přímo na veřejném jednání, své zastupitele oslovovat se svými podněty.

 

Celý program jednání naleznete jako vždy na stránkách města ZDE.

 

Zajímejte se o své město 🙂