Od koupě Cukrovaru v roce 2017 uplynuly 4 roky. Zastupitelé cílevědomě pokračují v tom, co jsme slíbili – vyčištění areálu a příprava jeho přestavby na nové centrum města. Nyní je na řadě urbanistická soutěž, která má přinést návrh nové podoby Cukrovaru.

Soutěž o návrh Cukrovaru je urbanisticko-architektonickou soutěží schválenou Českou komorou architektů (užší, dvoufázová). Předsedou hodnotící poroty je prof. Ing. arch. Jan Jehlík (FA ČVUT), dalšími členy jsou pak přizvaní odborníci – urbanisté, krajináři, ekonomové. Samosprávu zastupují starostka, místostarosta J. Kopeček a samozřejmostí je také účast zástupce opozice, kterým je pan Pavel Horák (TOP09).  (více o soutěži naleznete například u ČKA ZDE nebo o její přípravě ZDE).

Nyní v červenci se porota sešla, aby k prvním třem vybraným soutěžícím vybrala podle zaslaných portfolií prací další tři.

Jsou to:

Pavel Hnilička, Architects+Planners 

re: architekti studio

ov architekti 

KOGAA + Kjellander Sjöberg 

Studio LIBRE

Žalský architekti

Zde malá část ukázky z jejich prací:

Seznam ateliérů je velmi přesvědčivý, ať se jedná o ateliér Pavla Hniličky (významný urbanista a autor Pražských stavebních předpisů) nebo ov architekty (nositel prestižního ocenění Česká cena za architekturu nebo švédský ateliér Kjellander Sjoberg (oblast udržitelných a krajinářských řešení) ve spojení s mladým brněnským ateliérem KOGAA.

Šlapanice se tak mohou těšit na jistě velmi zajímavé návrhy. Porota se sejde znovu v listopadu, tentokrát již nad návrhy vybraných soutěžících. O výsledcích budeme znovu informovat. Vítězný návrh by měl být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2022.