Ve středu 19. 10. proběhlo první – ustavující – zasedání města Šlapanice. Díky volebnímu výsledku 48,54% hlasů můžeme pokračovat ve své činnosti pro města na radnici. Starostkou je Michaela Trněná, prvním místostarostou Radek Růžička a druhým místostarostou Jiří Kopeček. Novými radními v 5členné radě města, který je výkonným orgánem zastupitelstva, jsou Anežka Kinclová (ČŠ) a Michal Velan (Nezávislí 92).

 

Zastupitelstvo dále ustanovilo a navolilo výbory zastupitelstva.

Předsedou 7členného Finančního výboru byl zvolen Miroslav Staněk za Čisté Šlapanice.

Předsednictví 5členného Kontrolního výboru bylo svěřeno nyní již tradičně zástupci nejsilnější opoziční strany Aleně Řezníčkové, SPOLU. 

Předsedou 7členného Výboru pro informace a média se stal Pavel Krček, SPOLU.

Předsedou Osadního výboru pro Bedřichovice byl zvolen Ivan Vavro, SPOLU. 

Tři ze 4 výborů vedou zástupci opozičních uskupení. Věříme, že práce výborů bude i přes tuto skutečnost konstruktivnější než tomu bylo v uplynulém období. Jejich cílem stejně jako cílem vedení města by měl být společný zájem na kvalitním fungování a rozvoji města. 

 

Všem novým i staronovým zastupitelům gratulujeme ještě jednou ke zvolení a přejeme, ať se jim daří v práci pro Šlapanice a Bedřichovice.

 

Děkujeme za vaši podporu a důvěru.