V pátek 8. 4. byly přímo v Sýpce zveřejněny návrhy urbanistů na přestavbu Cukrovaru a také Sýpky. Po více než roční práci poroty a uchazečů soutěže je známo 1. místo v urbanistické soutěži. Jsou to re:architekti, na druhém místě se umístili Pavel Hnilička Architects+Planners, na třetím pak brněnský ateliér KOGAA+Kjellander Sjöberg+OpenFabric. S návrhy se mohla seznámit široká veřejnost přímo v podkroví Sýpky. Zájem byl veliký a jsme za něj upřímně rádi. Pro Šlapanice se jedná o absolutně nejzásadnější rozhodování o budoucím rozvoji města. 

 Zadáním pro ateliéry bylo zpracovat urbanistický návrh přestavby areálu se starou ekologickou zátěží po bývalé Dehtochemě na nové centrum města a současně navrhnout přestavbu Sýpky na společenské a volnočasové centrum.

Návrhy šesti renomovaných ateliérů hodnotila porota, které předsedal pan profesor Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu ČVUT. Zastoupeni byli další renomovaní urbanisté: vedoucí Ústavu urbanismu VUT doc. Ing. arch. Karel Havliš, architekt Ostravy Ing. arch. Ondřej Vysloužil, městský architekt Ing. arch. Stašek Žerava, krajinářka Ing. arch. Lucie Vogelová, ale i přizvaní odborníci na ekologickou zátěž a další. Samozřejmě také zástupci za město, a to členové současné koalice (Kopeček, Trněná), ale i zástupce opozice (p. Pavel Horák, TOP09). Cílem není totiž jen vybrat návrh na přestavbu, ale vybrat návrh, který přetrvá více než jedno volební období a který město bude schopno postupně realizovat bez ohledu na to, které je zrovna volební období a kdo je zrovna na radnici. Jen tak může město soustředěně kráčet k cíli a pokusit se ho dosáhnout.

Cílem soutěže bylo získat pohledy urbanistů na areál, ale především vybrat takový ateliér, který bude dobře chápat potřeby našeho města a jeho obyvatel, architekty, kteří se podívají na Šlapanice svýma očima – nestranně, ale současně budou schopni vnímat měřítko města a jeho potřeb. 

Ve dvoukolové soutěži, kdy v prvním kole dva návrhy nepostoupily dále (Žalský, ov-architekti), získal první místo po velmi pečlivých a prodiskutovaných úvahách celé poroty návrh ateliéru re.architekti. Druhé místo získali Pavel Hnilička Architects+Planners a třetí se umístil brněnský ateliér KOGAA+Kjellander Sjoberg+OpenFabric. Na čtvrtém pak Studio Libre. Jednotlivé návrhy si můžete prohlédnout přímo na projektových stránkách města ZDE.

Návrh re:architektů oslovil porotu návrhem centrální plochy pro setkávání občanů, respektem k poloze Sýpky a její úloze vůči celému areálu, pochopením měřítka města, nenavrhuje intenzivní zástavbu, ale současně ponechává prostor pro budoucí využití podle potřeb města (které město v současnosti ani nemusí znát). Samozřejmou součástí návrhu jsou i volnočasové plochy pro sport a vyžití. Všem návrhům bylo společné zelené nábřeží Říčky a propojení areálu s celým městem. 

Vybraný ateliér připraví pro město územní studii, která definuje základy dalšího rozvoje areálu. A současně bude pracovat také na projektové dokumentaci společenského a volnočasového centra Sýpky, která byla vybrána jako první k realizaci přestavby. Přestavba Sýpky a celého areálu je pro Šlapanice velmi ambiciózním plánem. Jeho realizace bude postupná, v etapách. A bude záležet na tom, jak bude město připraveno po jednotlivých projektech na jejich výstavbu. 

Věřím, že základ budoucí podobě areálu i Sýpky jsme položili dobře a že se o něj budou moci opřít všechna budoucí zastupitelstva města. Přála bych si, aby naše rozhodování i všech budoucích zastupitelstev bylo takové, aby se v Cukrovaru a Sýpce naše děti a jejich děti cítily dobře. Aby Cukrovar byl místem setkávání a odpočinku současných i budoucích generací. Pokračujeme a současně začínáme 🙂

 Michaela Trněná, starostka