Před 12 lety jsme byli pouhá skupinka občanů, kteří s politikou, a to i komunální, měli tolik společného, co většina z vás: totiž vůbec nic. Jen se nám nechtělo nečinně dívat na to, jak tehdejší vedení obce umožňuje obestavět Šlapanice obří průmyslovou zónou, jejíž rozloha měla být větší než celý intravilán našeho města. Nejspíš bychom tehdy vůbec nekandidovali, kdyby radnice naslouchala našim výzvám upustit od toho nezvratného a pro Šlapanice převážně negativního projektu.

Od té doby uteklo v Říčce spousta vody a nám se podařilo prostřednictvím naší opakované kandidatury ve volbách a s vaší velkou volební podporou nastartovat proměnu Šlapanic směrem k městu, ve kterém se nám lépe žije. Doufáme, že už dávno jsme všem ukázali, že náš apolitický přístup je pro město lepší než rozhodování funkcionářů krytých politickými stranami, které jim nikdy nedají potřebnou zpětnou vazbu.

 

Letos na podzim končí všem zastupitelům čtyřletý mandát. Budeme do zastupitelstva kandidovat opět. Chceme totiž pokračovat a dokončovat rozpracované věci, jako je například čištění Cukrovaru nebo projekt Sýpka. Pokračujeme se stále stejným týmem s několika málo obměnami.

 

Aktivní kampaň zatím nepovedeme, protože je plno práce na všech frontách, na městských projektech – nová oddělení MŠ Hvězdička na Masarykově náměstí a Husova nebo dokončení hřbitova či rekonstrukce Komenského. Po útlumu covidu se teď jak město, tak jednotliví lidé z Čistých Šlapanic, snaží pomoci lidem, kteří přicházejí z Ukrajiny.


A protože budeme kandidovat znovu jako tzv. sdružení nezávislých kandidátů (SNK), ozveme se vám do prázdnin s prosbou o podpis petice za kandidaturu, protože nezávislí kandidáti musí nasbírat 7 % podpisů občanů. Děkujeme za vaši podporu.