Doufáme, že jste si všimli práce, kterou odvádí technická četa Správy nemovitostí města Šlapanice. Na jejich bedrech leží veškerá údržba města a navíc správa největší nemovitosti města – areálu Cukrovaru (bývalé papírny).

Do nově vytvořené městské společnosti Správy nemovitostí města Šlapanice (dále SNMŠ) byla převedena četa údržby ze Satesa. Na povel má četu od roku 2017 neuvolněný místostarosta Jiří Kopeček. Neuvolněný=není zaměstnancem města a za činnost v SNMŠ nepobírá žádnou odměnu. Četa obhospodařuje rozsáhlá veřejná prostranství a provádí jak sečení trávy (nejviditelnější a nejdiskutovanější činnost :-), tak spoustu dalších činností – vývoz  košů, úklid prostranství, čištění vozovek i chodníků, hřišť, odklízení sněhu i údržba laviček a veškerého mobiliáře města, zalévání a údržba výsadeb, a to včetně dotačních výsadeb. 


Je toho tedy opravdu hodně. Nově se četa pustila i do údržeb dlouho zanedbaných mezí ve vlastnictví města (ve Šlapanicích i Bedřichovicích). Docela jim to jde od ruky 🙂  Velmi pomáhá každoroční akce Ukliďme, do které se zapojují občané i spolky (např. myslivci, hasiči a další. Děkujeme.