Zastupitelstvo města se na svém 12. zasedání 17. února věnovalo především vypořádání majetkoprávních poměrů na svém území. V praxi to znamená koupě pozemků pod místními komunikacemi (Nerudova např.) nebo naopak prodej pozemků, které trvale a dlouhodobě užívá někdo jiný a pro město nemají význam. Dva nákupy města byly významnější, a to koupě pozemků u stávajícího železničního nádraží Šlapanice a odkup nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích.

 

 

Zastupitelstvo tak schválilo nákup pozemků od Českých drah (necelých 900 000,- Kč) pro budoucí rozvoj v sousedství nádraží. Nepodařilo se bohužel vykoupit pozemek cele dle představ města, část si ČD ponechávají v majetku kvůli možným potřebám železnice.

 

 

Druhým významným krokem je koupě nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích. Z diskuze Osadního výboru Bedřichovice i názoru urbanistů se jako vhodné doplnění funkcí jeví: komunitní centrum pro spolkovou činnost a setkávání občanů, ať maminek s dětmi nebo seniorů. Stejně tak by bylo možné v prostorách umístit malé bydlení pro seniory nebo dětskou skupinu. Doplnit je nutné také zázemí hasičů. Pro tyto úvahy bude nejspíše nutné získat studii proveditelnosti, která prověří jednotlivé požadavky a možnost jejich rozmístění ve dvou budovách, kterými nyní město disponuje (kulturní dům a bývalý hostinec). Koupě hostince, který je v přirozeném centru Bedřichovic a může ho v budoucnu významně posílit,  je proto určitě správným rozhodnutím.

 

 

 

Zastupitelstvo doplnilo počet členů Výboru pro informace a média o zástupce ODS p. Jakuba Tesaře a novou předsedkyní po rezignaci paní Řezníčkové (ODS) zvolilo paní Šárku Hlouškovou (Čisté Šlapanice).

 

Jednání zastupitelstva bylo konstruktivní a jsem velmi ráda, že se daří najít shodu mezi koaličními i opozičními zastupiteli na důležitých věcech, kterými jsou například koupě pozemků na nádraží a koupě nemovitosti v Bedřichovic. Tyto příležitosti jsou jedinečné a často záleží na rychlém rozhodnutí zastupitelstva, protože se nemusí už nikdy opakovat.