Navigace

Sanace Cukrovaru začala 🙂
V listopadu 2019 byla zahájena samotná sanace staré ekologické zátěže v areálu Cukrovaru (dříve Dehtochema, Papírny, pak ICEC). Zahajujeme demolicemi budov v centrální části areálu, které jsou podle průzkumů nad největšími zdroji znečištění. Po dlouhých 17 letech se Šlapanice dočkají odstranění nebezpečných látek ze samotného centra města.   Po dlouhých
Jaké bude naše město v budoucnosti?
Volební programy se často rozpadají na různé oblasti, podoblasti života ve městě – ale jak by podle nás měla vypadat budoucnost Šlapanic a Bedřichovic? To hlavní pro nás je: S čistým srdcem a bez průmyslové zóny 🙂   Se současnou znalostí potřeb města a jeho občanů a s připravenými projekty vidíme Šlapanice jako moderní