• Spekulace k Lidlu

  Na obou jednání o OC Lídl na večejném zastupitelstvu byl “ředitel křižovatky” Brunclík, jinak tam nebývá.

  Ing. Mrkvica byl poměrně dobře informován o naší korespondenci s OSVP (že by dal někdo Vulpesu echo o Lídlu a Ing. Mrkvica o tom měl info?) Pokud si připustíme, že někdo ze Šlapanic záměrně informoval OSVP aby tak získal někoho kdo bude bojovat proti Lídlu, položme si otázku co ho k tomu vedlo? Mě vychází pouze finanční důvody a to konkrétně pokles tržeb v Albertu a v Brněnce na Lípě.

  Obec záměrně pozdržela oznámení proto, aby nás mohla poškodit ve ŠZ abychom nestihli se k tomu vyjádřit.

  Milan Pernica

 • Jak to bylo s Lidlem

  Něco informací k Lídlu

  dne 25.5.2010 došel paní Trněné e-mail, kde OS Vulpes Polar (dále jen OSVP) oslovilo OSČŠ s nabídkou spolupráce na zastavení stavby OC Lídl. E-mail je vložen a je psán kurzívou

  “Zdravíme Vás, paní Trněná,

  Dostali jsme na Vás a Vaše sdružení kontakt v Nesehnutí Brno od Lukáše Lyera. Chceme se zapojit do boje proti Lidlu ve Šlapanicích,

  kde bylo zahájeno územní řízení. Spojili jsme se taky se sdružením Lidé proti Lidlu (pan Miloš Mikolanda) a hledáme spojence, kde se dá.

  Chceme se proto zeptat, zda o tom víte a jak se k tomu stavíte. V příloze je náš leták a plná moc, kterou jsme připravili pro dobrovolníky Nesehnutí.

  Těšíme se na odpověd

  S pozdravem Lidlu zmar a nám zdar

  Alena Richtrová

  o.s. Vulpes Polar

  Člen platformy Zelený kruh”

  Po dohodě většiny členů jim bylo dne 28.5.2010 odpovězeno, že nemáme zájem a že některé jejich požadavky na kompenzační opatření jsou nesmyslné.

  Opět nakopírována odpověď

  “Dobrý den, Váš email jsem přeposlala členům našeho sdružení a

  proběhla mezi námi diskuse.

  V daném okamžiku řešíme průmyslovou zónu Šlapanice, která je pro nás stěžejní, současně nás trápí a řešíme místní cihelnu Tondach,

  lakovnu Impact Industry. Obáváme se, že pokud bychom začali protestovat ještě proti Lídlu, nebrali by to místní občané jako další kauzu – ale nás jako lidi, kteří “kecají do všeho a nesouhlasí s ničím”. Z tohoto důvodu se sdružení jako celek k Vašim aktivitám nepřipojí. Váš mail rozešleme jako nabídku lidem, o kterých si myslíme, že by je to mohlo zajímat a vyzveme je, aby se Vám ozvali, pokud je to zajímá.

  Lidl nikdo z nás moc nemusí, na druhé straně možnost nakupování potravin pro danou část Šlapanic dořešena není a v blízkých Brněnských polích má postupně přibýt až 1000 nových občanů.

  Z diskuze mezi námi ale vzešlo několik názorů:

  žádost stavět protihlukovou stěnu v daném vidí většina z nás jako nesmyslnou – to místo by to neuneslo, už teď tam není prostor.

  myslíme si, že pokud vznikne doprava – bude pocházet většinou z vnitřní části Šlapanic – dojíždět budou nejspíše lidé z okolních obcí, kteří pojedou přes Šlapanice. Pro směr z Brna to až tak zásadní změna nebude – další prodejna Lidlu je v sousední Slatině.

  Jako problém vidíme parkoviště, někteří z nás budou usilovat, aby lidem z blízkého sídliště zůstala možnost parkování na Lídlu (ve Slatině se za toto parkování u Lidlu platí).

  Určitě budou lidi slyšet také na zeleň, zvláště lidé z tzv. nového sídliště (po pravé straně ulice Brněnská při výjezdu do Brna).

  Loni proběhla tzv. revitalizace sídliště, kdy se za dotace vysazovaly také nové stromy – ty teď na ulici Brněnská přijdou zřejmě částečně vykácet, protože podle plánu obce a Lidlu se bude rozšiřovat ulice Brněnská a to směrem k domům sídliště – tedy blíže lidem ze sídliště pod okna.

  Doporučujeme tedy obrátit se právě na tyto lidi přímo ze sídliště.

  Přejeme hodně úspěchů

  S pozdravem Michaela Trněná, za OS Čisté Šlapanice”

  Tímto e-mailem naše “spolupráce” s OSVP skončila. Nicméně OSVP zřejmě pokračovalo v boji proti Lídlu, neboť jsme se na veřejném zastupitelstvu dozvěděli, že jsou podána nějaká anonymní a jedno podepsané trestní oznámení “proti Lídlu”, posléze se na webu Šlapanické ODS (dne 25.6.2010) objevil článek 1 místostarosty Ing. M. Mrkvici, kde se píše dpověď je nasnadě: Vulpes Polar spolupracuje se šlapanickým Občanským sdružením Čisté Šlapanice (OSČŠ) a odtud vane vítr. Celý článek je na této adrese. http://www.ods-slapanice.cz/c48-kdo-seje-vitr

  Následně byl tento článek takřka doslovně přepsán (s několika pravopisnými chybami) a bez podpisu byl roznesen po sídlišti.

  Dne 7.7.2010 byl panu starostovi doručeno “Oznámení ve věci Obchodního centra Šlapanice” (dále jen oznámení) fy REALSANT, která měla zajistit vydání územního rozhodnutí pro OC Lídl.

  V něm se píše “…… Je také třeba podoktnout, že všechny naše informace včetně tvrzení občanského sdružení Vulpes Polar naznačují, že u zmíněných aktivit proti realizaci projektu obchodního centra ve vašem městě minimálně asistuje také sdružení Čisté Šlapanice(je zmiňována paní Trněná). ……” věta je přepsána přesně (včetně chybějící mezery před závorkou a v originále není kurzívou), nicméně tučně je pouze Vulpes Polar. Link na PDFko tohoto dopisu http://www.ods-slapanice.cz/userfiles/file/Oznameni-Chrast.pdf

  Vedení města tento dopis cca 20 dní “sušilo” a teprve poté jej vyvěsilo na úřední desce a na www.slapanice.eu

  Ovšem oproti originálu bylo na webu “vytučněno” OSČŠ a paní Trněná a na úřední desce toto bylo zdůrazněno zvýrazňovačem. Také byla část tohoto oznámení vydána ve Šlapanickém zpravodaji. (toto jsme se dozvěděli posléze).

  Poté co se toto oznámení objevilo na výše zmíněných místech jsme si domluvili schůzku u 1 místostarosty, kde jsme chtěli sdělit naše stanovisko a dozvědět se názor města. Dozvěděli jsme se, že Ing. Chrást (jednatel REALSANTU) toto oznámení projednával na vedení města a prot ODS mohlo tuto informaci dát na web dříve, než oznámení došlo na MěÚ. Dále z jednání vyplynulo, že Ing. Mrkvica věděl o e-mailové korespondenci mezi OSVP a OSČŠ a vyspekuloval, že jsme to byli my, kdo upozornil a oslovil OSVP o stavbě Lídlu. Ing. Mrkvicu jsme informovali o tom, že do “akce Lidl”  nejsme nijak zapojeni a  požádali jsme ho, aby nepravdivé informace o našem sdružení byly uvedeny na pravou míru jak  na webu ODS, tak na stránkách města. V té době zastupoval starostu, který byl na dovolené. O webu  ODS měla rozhodnout rada ODS, což se zřejmě stalo a článek s nepravdivými informacemi na webu ODS zůstal. Co se týkalo města, tak nechtěl na sebe převzít odpovědnost za cokoliv. Poté, co nám sdělil, že tato nepravdivá informace  vyjde ve Zpravodaji, jsme jej požádali, abychom mohli k tomu vytisknout naše vyjádření a vložit jej do zpravodaje, zvláště když město mělo více jak 20 dnů,  aby získalo i vyjádření druhé strany. Následně jsme jej požádali, aby tedy (když není schopen rozhodnout sám) oslovil členy redakční rady aby toto probrala a rozhodla,zda-li se nám má dovolit vložit reakci do zpravodaje. Ing. Mrkvica nás požádal abychom mu poslali obratem text,  který chceme otisknout. Obdržel v tištěné podobě dopis pro REALSANT, kde byly všechny informace uvedeny. Vzhledem k dovoleným jsem text poslal o 24 hodin později, ale to už “bylo pozdě” neb Ing. Mrkvica oslovil redakční radu s dotazem “zda-li je možno do zpravodaje vložit neplacenou inzerci soukromého subjektu” (info pochází od člena redakční rady).Neplacenou inzerci do Zpravodaje samozřejmě členové redakční rady zamítli.

  Následně jsme poslali dopis REALSANTU a komisi pro tisk a informace. (oba jsou v příloze). Dále jsme chtěli získat vyjádření jak REALSANTU tak OSVP, bohužel se nám podařilo získat smysluplné informace pouze od REALSANTU a vyjádření OSVP stále pracujeme. REALSANT se ohání tímto e-mailem

  “Sent: Monday, May 31, 2010 11:14 AM

  Subject: Re: Dohoda – vyřešení problému v Brně – Šlapanice

  Vážený pane,

  pokud jste pověřen Lidlem, abyste s námi jednal, měli by se toho účastnit také Čisté Šlapanice (paní Trněná), NESEHNUTI Brno, Lide proti Lidlu, se kterými jsme všemi ve spojení a pomáhají nám. Taky přizvěte lidi z Brněnské ulice, kteří nesouhlasí se záměrem a zastupujeme je.

  Není to otázka nějaké dohody mezi dvěma stranami.

  Pěkný den,

  A.Richtrová, o.s. VP”

  Těžko říci, proč OSVP poslalo takovýto e-mail,  zvláště když mělo naše negativní stanovisko

  Takže krátké časové shrnutí

  25.5.2010 e-mail od OSVP nám

  28.5.2010 zamítavý e-mail od nás pro OSVP

  31.5.2010 e-mail od OSVP na REALSANT kde o nás píší jako o účastníku jednání

  31.5.2010-24.6.2010 zřejmě podána trestní oznámení na územní řízení

  25.6.2010 info na webu ODS

  25.6.2010+/-14 dnů roznos letáků na sídlišti

  7.7.2010 oznámení pro starosty

  27.7.2010 info na úřední desce a na webu šlapanic

  28.7.2010 jednání s Ing. Mrkvicou

  2.8.2010 jednání s vedením města Ing. Arch Klaška se vrátil z dovolené

  3.8.2010 vychází zpravodaj

  OS Vulpes Polar se nám ozvalo mailem a telefonátem, ve kterých popřelo, že by jméno našeho sdružení uvedlo v mailu, který poslalo firmě specializující se na vymáhání pohledávek pracující pro  firmu Realsant. Naopak dále uvedlo, že firma Realsant na členku jejich sdružení poslala vymahače, kteří ji vydírali a vyhrožovali. Kvůli těmto praktikám se Vulpes Polar údajně  obrátil na policii.

  Závěrem: Pravda o tom, kdo použil neoprávněně jméno p. Trněné a občanského sdružení Čisté Šlapanice v kauze Lidl, tak zůstává někde na půli cesty mezi OS Vulpes Polar, firmou Realsant a současným vedením našeho města.

  8.9. jsme ještě jednou požádali Město Šlapanice, aby uvedlo své nepravdivé informace na pravou míru. Na odpověď čekáme dodnes.

  8.9. jsme rovněž požádali o zveřejnění tiskové odpovědi našeho sdružení ve Zpravodaji, přestože lhůta na odpověď je 8 dní, čekáme na ni dodnes.

  Lze s úspěchem předpokládat, že do komunálních voleb zveřejněna nebude.

  Jediným úspěchem našeho snažení tak bylo stažení dopisu Realsantu z úřední desky a informačního portálu obce v reakci na stížnost p. Trněné.

  Milan Pernica

 • Prohlášení ke kauze Lidl

  Sdělení OS Čisté Šlapanice ke kauze LIDL

  Městský úřad Šlapanice zveřejnil na úřední desce i ve Zpravodaji dopis společnosti Realsant s.r.o.  i s nepravdivou informací, že občanské sdružení Čisté Šlapanice asistuje u kroků občanského sdružení Vulpes Polar, které vedou proti realizaci projektu OC Lidl ve Šlapanicích .

  Naše OSČŠ deklaruje skutečnost, že tyto informace jsou domněnkami a spekulacemi, které se nezakládají na pravdě. Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice odmítlo tuto žádost.

  OS Čisté Šlapanice nepodniklo žádné kroky proti Lidlu jako celek, v kauze Lidl se neangažoval ani žádný z členů sdružení samostatně.

  Za svou činností si stojíme, neprovádíme ji anonymně ani pod záštitou jiných subjektů.Naopak pod svou činností jsme vždy podepsáni.

  Pokud bychom měli problém s OC Lidl, tak bychom oslovili firmu REALSANT (investora záměru) jako developera, tak jako jsme to učinili s firmou CTP Invest a v první fázi bychom se pokusili o vstřícné jednání,  jak je to mezi slušnými subjekty zvykem.

  O skutečnosti, že jsou o našem OS šířeny nepravdivé informace, jsme informovali 1. místostarostu a starostu města. O šíření nepravdivých zpráv rovněž jsme informovali MěÚ Šlapanice – Komisi pro tisk a informace.

  Samozřejmě nás jako občany města Šlapanice velmi mrzí, že se představitelé naší obce neobrátili i na naše sdružení, aby si ověřili informace, které začali šířit.

  Věříme, že naše sdělení přispěje k objasnění situace. Více informací najdete na našich stránkách www.ciste-slapanice.info , kde také budeme postupně zveřejňovat další postup a informace o této kauze.

  Michaela Trněná, předsedkyně
  Milan Pernica, místopředseda

  za občanské sdružení Čisté Šlapanice

 • Jak to bylo s Lidlem

  Něco informací k Lídlu

  dne 25.5.2010 došel paní Trněné e-mail, kde OS Vulpes Polar (dále jen OSVP) oslovilo OSČŠ s nabídkou spolupráce na zastavení stavby OC Lídl. E-mail je vložen a je psán kurzívou

  “Zdravíme Vás, paní Trněná,

  Dostali jsme na Vás a Vaše sdružení kontakt v Nesehnutí Brno od Lukáše Lyera. Chceme se zapojit do boje proti Lidlu ve Šlapanicích,

  kde bylo zahájeno územní řízení. Spojili jsme se taky se sdružením Lidé proti Lidlu (pan Miloš Mikolanda) a hledáme spojence, kde se dá.

  Chceme se proto zeptat, zda o tom víte a jak se k tomu stavíte. V příloze je náš leták a plná moc, kterou jsme připravili pro dobrovolníky Nesehnutí.

  Těšíme se na odpověd

  S pozdravem Lidlu zmar a nám zdar

  Alena Richtrová

  o.s. Vulpes Polar

  Člen platformy Zelený kruh”

  Po dohodě většiny členů jim bylo dne 28.5.2010 odpovězeno, že nemáme zájem a že některé jejich požadavky na kompenzační opatření jsou nesmyslné.

  Opět nakopírována odpověď

  “Dobrý den, Váš email jsem přeposlala členům našeho sdružení a proběhla mezi námi diskuse. V daném okamžiku řešíme průmyslovou zónu Šlapanice, která je pro nás stěžejní, současně nás trápí a řešíme místní cihelnu Tondach, lakovnu Impact Industry. Obáváme se, že pokud bychom začali protestovat ještě proti Lídlu, nebrali by to místní občané jako další kauzu – ale nás jako lidi, kteří “kecají do všeho a nesouhlasí s ničím”. Z tohoto důvodu se sdružení jako celek k Vašim aktivitám nepřipojí. Váš mail rozešleme jako nabídku lidem, o kterých si myslíme, že by je to mohlo zajímat a vyzveme je, aby se Vám ozvali, pokud je to zajímá.

  Lidl nikdo z nás moc nemusí, na druhé straně možnost nakupování potravin pro danou část Šlapanic dořešena není a v blízkých Brněnských polích má postupně přibýt až 1000 nových občanů.

  Z diskuze mezi námi ale vzešlo několik názorů:

  –       žádost stavět protihlukovou stěnu v daném vidí většina z nás jako nesmyslnou – to místo by to neuneslo, už teď tam není prostor.

  –       myslíme si, že pokud vznikne doprava – bude pocházet většinou z vnitřní části Šlapanic – dojíždět budou nejspíše lidé z okolních obcí, kteří pojedou přes Šlapanice. Pro směr z Brna to až tak zásadní změna nebude – další prodejna Lidlu je v sousední Slatině.

  –       Jako problém vidíme parkoviště, někteří z nás budou usilovat, aby lidem z blízkého sídliště zůstala možnost parkování na Lídlu (ve Slatině se za toto parkování u Lidlu platí).

  –       Určitě budou lidi slyšet také na zeleň, zvláště lidé z tzv. nového sídliště (po pravé straně ulice Brněnská při výjezdu do Brna).

  –       Loni proběhla tzv. revitalizace sídliště, kdy se za dotace vysazovaly také nové stromy – ty teď na ulici Brněnská přijdou zřejmě částečně vykácet, protože podle plánu obce a Lidlu se bude rozšiřovat ulice Brněnská a to směrem k domům sídliště – tedy blíže lidem ze sídliště pod okna.

  Doporučujeme tedy obrátit se právě na tyto lidi přímo ze sídliště.

  Přejeme hodně úspěchů

  S pozdravem Michaela Trněná, za OS Čisté Šlapanice”

  Tímto e-mailem naše “spolupráce” s OSVP skončila. Nicméně OSVP zřejmě pokračovalo v boji proti Lídlu, neboť jsme se na veřejném zastupitelstvu dozvěděli, že jsou podána nějaká anonymní a jedno podepsané trestní oznámení “proti Lídlu”, posléze se na webu Šlapanické ODS (dne 25.6.2010) objevil článek 1 místostarosty Ing. M. Mrkvici, kde se píše dpověď je nasnadě: Vulpes Polar spolupracuje se šlapanickým Občanským sdružením Čisté Šlapanice (OSČŠ) a odtud vane vítr. Celý článek je na této adrese. http://www.ods-slapanice.cz/c48-kdo-seje-vitr

  Následně byl tento článek takřka doslovně přepsán (s několika pravopisnými chybami) a bez podpisu byl roznesen po sídlišti.

  Dne 7.7.2010 byl panu starostovi doručeno “Oznámení ve věci Obchodního centra Šlapanice” (dále jen oznámení) fy REALSANT, která měla zajistit vydání územního rozhodnutí pro OC Lídl.

  V něm se píše “…… Je také třeba podoktnout, že všechny naše informace včetně tvrzení občanského sdružení Vulpes Polar naznačují, že u zmíněných aktivit proti realizaci projektu obchodního centra ve vašem městě minimálně asistuje také sdružení Čisté Šlapanice(je zmiňována paní Trněná). ……” věta je přepsána přesně (včetně chybějící mezery před závorkou a v originále není kurzívou), nicméně tučně je pouze Vulpes Polar. Link na PDFko tohoto dopisu http://www.ods-slapanice.cz/userfiles/file/Oznameni-Chrast.pdf

  Vedení města tento dopis cca 20 dní “sušilo” a teprve poté jej vyvěsilo na úřední desce a na www.slapanice.eu

  Ovšem oproti originálu bylo na webu “vytučněno” OSČŠ a paní Trněná a na úřední desce toto bylo zdůrazněno zvýrazňovačem. Také byla část tohoto oznámení vydána ve Šlapanickém zpravodaji. (toto jsme se dozvěděli posléze).

  Poté co se toto oznámení objevilo na výše zmíněných místech jsme si domluvili schůzku u 1 místostarosty, kde jsme chtěli sdělit naše stanovisko a dozvědět se názor města. Dozvěděli jsme se, že Ing. Chrást (jednatel REALSANTU) toto oznámení projednával na vedení města a prot ODS mohlo tuto informaci dát na web dříve, než oznámení došlo na MěÚ. Dále z jednání vyplynulo, že Ing. Mrkvica věděl o e-mailové korespondenci mezi OSVP a OSČŠ a vyspekuloval, že jsme to byli my, kdo upozornil a oslovil OSVP o stavbě Lídlu. Ing. Mrkvicu jsme informovali o tom, že do “akce Lidl”  nejsme nijak zapojeni a  požádali jsme ho, aby nepravdivé informace o našem sdružení byly uvedeny na pravou míru jak  na webu ODS, tak na stránkách města. V té době zastupoval starostu, který byl na dovolené. O webu  ODS měla rozhodnout rada ODS, což se zřejmě stalo a článek s nepravdivými informacemi na webu ODS zůstal. Co se týkalo města, tak nechtěl na sebe převzít odpovědnost za cokoliv. Poté, co nám sdělil, že tato nepravdivá informace  vyjde ve Zpravodaji, jsme jej požádali, abychom mohli k tomu vytisknout naše vyjádření a vložit jej do zpravodaje, zvláště když město mělo více jak 20 dnů,  aby získalo i vyjádření druhé strany. Následně jsme jej požádali, aby tedy (když není schopen rozhodnout sám) oslovil členy redakční rady aby toto probrala a rozhodla,zda-li se nám má dovolit vložit reakci do zpravodaje. Ing. Mrkvica nás požádal abychom mu poslali obratem text,  který chceme otisknout. Obdržel v tištěné podobě dopis pro REALSANT, kde byly všechny informace uvedeny. Vzhledem k dovoleným jsem text poslal o 24 hodin později, ale to už “bylo pozdě” neb Ing. Mrkvica oslovil redakční radu s dotazem “zda-li je možno do zpravodaje vložit neplacenou inzerci soukromého subjektu” (info pochází od člena redakční rady).Neplacenou inzerci do Zpravodaje samozřejmě členové redakční rady zamítli.

  Následně jsme poslali dopis REALSANTU a komisi pro tisk a informace. (oba jsou v příloze). Dále jsme chtěli získat vyjádření jak REALSANTU tak OSVP, bohužel se nám podařilo získat smysluplné informace pouze od REALSANTU a vyjádření OSVP stále pracujeme. REALSANT se ohání tímto e-mailem

  “Sent: Monday, May 31, 2010 11:14 AM

  Subject: Re: Dohoda – vyřešení problému v Brně – Šlapanice

  Vážený pane,

  pokud jste pověřen Lidlem, abyste s námi jednal, měli by se toho účastnit také Čisté Šlapanice (paní Trněná), NESEHNUTI Brno, Lide proti Lidlu, se kterými jsme všemi ve spojení a pomáhají nám. Taky přizvěte lidi z Brněnské ulice, kteří nesouhlasí se záměrem a zastupujeme je.

  Není to otázka nějaké dohody mezi dvěma stranami.

  Pěkný den,

  A.Richtrová, o.s. VP”

  Těžko říci, proč OSVP poslalo takovýto e-mail,  zvláště když mělo naše negativní stanovisko

  Takže krátké časové shrnutí

  25.5.2010 e-mail od OSVP nám

  28.5.2010 zamítavý e-mail od nás pro OSVP

  31.5.2010 e-mail od OSVP na REALSANT kde o nás píší jako o účastníku jednání

  31.5.2010-24.6.2010 zřejmě podána trestní oznámení na územní řízení

  25.6.2010 info na webu ODS

  25.6.2010+/-14 dnů roznos letáků na sídlišti

  7.7.2010 oznámení pro starosty

  27.7.2010 info na úřední desce a na webu šlapanic

  28.7.2010 jednání s Ing. Mrkvicou

  2.8.2010 jednání s vedením města Ing. Arch Klaška se vrátil z dovolené

  3.8.2010 vychází zpravodaj

  OS Vulpes Polar se nám ozvalo mailem a telefonátem, ve kterých popřelo, že by jméno našeho sdružení uvedlo v mailu, který poslalo firmě specializující se na vymáhání pohledávek pracující pro  firmu Realsant. Naopak dále uvedlo, že firma Realsant na členku jejich sdružení poslala vymahače, kteří ji vydírali a vyhrožovali. Kvůli těmto praktikám se Vulpes Polar údajně  obrátil na policii.

  Závěrem: Pravda o tom, kdo použil neoprávněně jméno p. Trněné a občanského sdružení Čisté Šlapanice v kauze Lidl, tak zůstává někde na půli cesty mezi OS Vulpes Polar, firmou Realsant a současným vedením našeho města.

  8.9. jsme ještě jednou požádali Město Šlapanice, aby uvedlo své nepravdivé informace na pravou míru. Na odpověď čekáme dodnes.

  8.9. jsme rovněž požádali o zveřejnění tiskové odpovědi našeho sdružení ve Zpravodaji, přestože lhůta na odpověď je 8 dní, čekáme na ni dodnes.

  Lze s úspěchem předpokládat, že do komunálních voleb zveřejněna nebude.

  Jediným úspěchem našeho snažení tak bylo stažení dopisu Realsantu z úřední desky a informačního portálu obce v reakci na stížnost p. Trněné.

  Milan Pernica

 • Stanovisko KTI ke zveřejnění nepravdivých informací Městem

  Občanské sdružení Čisté Šlapanice

  Šlapanice,6.8.2010

  Věc: Lidl Šlapanice a Šlapanický zpravodaj

  Zasíláme vám stanovisko komise pro tisk a informace k vašemu dopisu ze dne 27. 7. 2010 adresovanému této komisi ve výše uvedené věci.

  1. Není jasné, proč se OSČŠ v této záležitosti obrací na KTI (možná výhradně, neboť není zřejmé, zda je adresátem pouze „KTI při MěÚ Šlapanice“ nebo jde o dva adresáty: „KTI“ a „MěÚ Šlapanice“) větou „Tímto na vás apelujeme jako na orgán, který má jistě jeden z úkolů redigovat zpravodaj tak, aby v něm byli informace vyvážené a hlavně ověřené“, když je OSČŠ známo z předchozích zkušeností a jednání, že Šlapanický zpravodaj připravuje redakční rada tohoto periodika (toto je zveřejněno v tiráži každého čísla) a KTI nemá na městská média vliv.

  2. KTI pokládá za vážnou chybu vedení města, že v době od obdržení dopisu od RealSant po zveřejnění celého dopisu nebo jeho části na městském webu slapanice.eu a předání Šlapanického zpravodaje s příspěvkem starosty města k tisku nekontaktovalo OSČŠ, kterému jsou v tomto dopise s odvoláním na tvrzení ze strany sdružení Vulpes Polar přisouzeny aktivity proti realizaci projektu obchodního centra. Formulace oné jediné věty v dopise firmy RealSant ukazuje na to, že může také jít o pouhé dohady či domněnky (slova: „podotknout“, „informace včetně tvrzení … naznačují“, „asistuje“).

  3. KTI zastává názor, že je třeba urychleně umožnit OSČŠ zveřejnění jejich stanoviska k dopisu RealSant a k celému případu na webových stránkách města. Mimo svoji kompetenci KTI doporučuje učinit tak i na úřední desce MěÚ.

  4. Vzhledem k tomu, že již nebylo možné z časových důvodů zahrnout stanovisko OSČŠ do ŠZ č. 4/10, je potřeba dát možnost k vyjádření OSČŠ v následujícím čísle, tj. ve ŠZ č. 5/10 (viz zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon).

  5. Členové KTI ke svým stanoviskům dodávají a konstatují, že závěry a doporučení podávaná komisí pro tisk a informace byla minimálně v posledním období zcela ignorována, byť zápisy ze všech jednání byla zasílána podle pokynů vždy všem členům rady města; tento orgán opakovaně konstatuje ve svých zápisech z jednání, že z oblasti komisí „není nic k projednání“ (minimálně od počátku května). Bez jakékoliv reakce zůstaly např. náměty a doporučení obsažená v posledních dvou zápisech z jednání komise (35. jednání ze 17.6. a 34. jednání z 20.5.2010).

  6. Den po zasedání KTI, v pátek 30.7., poslal předseda komise mail 1. místostarostovi s kopiemi starostovi a místostarostovi, ve kterém popsal dosavadní průběh událostí a požádal o jeho či jejich reakci. V mailové odpovědi z pondělí 2.8. 1. místostarosta Ing. Mrkvica předsedovi KTI sdělil, že za ním 28.7.2010 dopoledne byli za OSČŠ pánové Pernica a Zmeškal a že se mimo jiné dohodli, že mu obratem (týž den do odpoledne) zašlou text, který by chtěli mít v příloze ŠZ (ŠZ byl již v tisku) ) a Ing. Mrkvica se následně pokusí svolat redakční radu ŠZ, aby rozhodla o zveřejnění; text však nedodali ani do dne, kdy předsedovi KTI 1. místostarosta odpovídal. Vzniká tedy otázka na OSČŠ, proč tuto dohodu nedodrželi a místo toho se obrátili 29.7. ( dopisem z 27.7., tedy den před jednáním s Ing. Mrkvicou) na komisi pro tisk a informace. I přes vzniklá nedorozumění, KTI doporučuje závěry obsažené v bodech 3 a 4.

  Ing. Václav Sobotka, v.r.předseda komise pro tisk a informace

  pozn. Stanovisko bylo doručeno našemu sdružení mailem, proto neobsahuje podpis Ing. Sobotky.

   

 • Prohlášení ke kauze Lidl

  Sdělení OS Čisté Šlapanice ke kauze LIDL

  Městský úřad Šlapanice zveřejnil na úřední desce i ve Zpravodaji dopis společnosti Realsant s.r.o.  i s nepravdivou informací, že občanské sdružení Čisté Šlapanice asistuje u kroků občanského sdružení Vulpes Polar, které vedou proti realizaci projektu OC Lidl ve Šlapanicích .

  Naše OSČŠ deklaruje skutečnost, že tyto informace jsou domněnkami a spekulacemi, které se nezakládají na pravdě. Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice odmítlo tuto žádost.

  OS Čisté Šlapanice nepodniklo žádné kroky proti Lidlu jako celek, v kauze Lidl se neangažoval ani žádný z členů sdružení samostatně.

  Za svou činností si stojíme, neprovádíme ji anonymně ani pod záštitou jiných subjektů.Naopak pod svou činností jsme vždy podepsáni.

  Pokud bychom měli problém s OC Lidl, tak bychom oslovili firmu REALSANT (investora záměru) jako developera, tak jako jsme to učinili s firmou CTP Invest a v první fázi bychom se pokusili o vstřícné jednání,  jak je to mezi slušnými subjekty zvykem.

  O skutečnosti, že jsou o našem OS šířeny nepravdivé informace, jsme informovali 1. místostarostu a starostu města. O šíření nepravdivých zpráv rovněž jsme informovali MěÚ Šlapanice – Komisi pro tisk a informace.

  Samozřejmě nás jako občany města Šlapanice velmi mrzí, že se představitelé naší obce neobrátili i na naše sdružení, aby si ověřili informace, které začali šířit.

  Věříme, že naše sdělení přispěje k objasnění situace. Více informací najdete na našich stránkách www.ciste-slapanice.info , kde také budeme postupně zveřejňovat další postup a informace o této kauze.

  Michaela Trněná, předsedkyně
  Milan Pernica, místopředseda                          za občanské sdružení Čisté Šlapanice

 • Zamyšlení politologa J. Kubáčka nad komunálními volbami

  Doporučujeme malé zamyšlení politologa Jana Kubáčka. Některé věci považujeme za aktuální i v případě Šlapanic. Zvláště tzv. tunelování programů bude v našem případě zřejmě největším problémem. Ve zveřejněných programech šlapanických volebních subjektů je nebývale akcentováno téma průmyslové zóny a životního prostředí i občanské společnosti. Tedy témata, se kterými přišlo občanské sdružení Čisté Šlapanice a už více jak rok a půl se snaží u současného vedení radnice (tedy KDU-ČSL a ODS, Rozvoj) dosáhnout změny v přístupu k těmto tématům. Změny jsme se nedočkali, zato se tato témata objevila v současných volebních programech těchto subjektů.

  Pro ty, kteří nemají dostatek informací ( a díky šlapanické cenzuře vedení obce je mít nemohou), by se mohlo zdát, že vše je na dobré cestě. Ale  ten, kdo ví, že například změnu jednacího řádu zastupitelstva  si muselo naše občanské sdružení doslova vynutit a pak najde ve volebním programu ODS tuto změnu jako věc, kterou si ODS přičítá k dobru, se nutně musí zarazit.

  (Změna jednacího řádu Zastupitelstva se týkala protiprávního stavu, kdy občané Šlapani a Bedřichovic nesměli vyjadřovat svůj názor k projednávaným bodům programu. Podle bývalého jednacího řádu se mohli ozvat se svými připomínkami teprvé poté, co bylo vše odhlasováno a tedy bezpředmětné.)

 • Šlapanice aneb jak mazaně zabrat ornou půdu

  Přírodu na jihu Moravy dusí beton, říká zpráva o stavu přírody” – článek iDNES.cz je mementem pro Šlapanice, které jsou v článku zmíněny jako varovný případ překračování zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

  Mimo jiné zmiňuje i nepěkný způsob, jakým Jihomoravský kraj úmyslně obešel zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a vyjmul půdu nejvyšší bonity chráněnou zákonem pro postavení hal CTP.

  Více o důvodech vyjmutí šlapanické půdy najdete také zde.

  Celý článek. 

 • Volební strany ve Šlapanicích v MFDnes

  Průmyslová zóna, hlavní téma voleb ve Šlapanicích

  Město bude mít v příštích čtyřech letech menší příjem. Peníze by mohla přivést průmyslová zóna. Jak ale zasáhne do života místních? Kandidáti na starostu ve Šlapanicích se na tom neshodují….

  … „Naším cílem je zastoupit občany, kteří nesouhlasí s výstavbou obří průmyslové zóny v blízkosti města,“ sdělila svůj hlavní záměr Trněná. Ta poukazuje hlavně na neexistující záruky, které by obyvatelům zajistily, že nedojde k jejich ohrožení. Za důležité považuje i vytvoření nekorupčního prostředí na radnici, i v souvislosti s průmyslovou zónou a všemi dalšími investičními akcemi Šlapanic.”

  Za komentář z naší strany stojí údaj bývalého starosty J. Střechovského, který v tomto článku tvrdí, že půrmyslová zóna bude přinášet Šlapanicím až 30 milionů ročně. Jedná se o nereálný údaj, současné propočty po zmenšení rozsahu zóny počítají s maximálně 8 miliony ročně po zaplnění celé plochy, podle tempa – mohlo by to být i například až v roce 2030.

  Celý článek zde.

77. stránka z celkem 77« První...102030...7374757677