• Neuvěřitelné názorové předvolební přemety strany lidové

  Že bude většina volebních subjektů ve Šlapanicích kalkulovat s pomyslnými 2 000 voličů (lidé podepsaní pod peticí proti průmyslové zóně), se očekávalo. Většina volebních subjektů se také k průmyslové zóně vyjadřuje přinejmenším opatrnicky.

  Ale názorové přemety, které předvádí strana lidová ve svých předvolebních materiálech, nemají obdobu. Na jednu stránku předvolebního materiálu se vejde

  • jeden z autorů nápadu na prům. zónu, realizátorů zóny
  • vlastník již prodaných pozemků pod zónou,
  • člověk, který byl náměstkem hejtmana JMK pro životní prostředí přesně v době, kdy JMK obešel nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí a vyjmul první hektary pozemků pod zónu pro CTP
  • stejný člověk přispěl k existenci haly lakovny v památkové zóně Slavkovské bojiště,
  • člověk, za jehož starostování byly doslova “naflákány” průmyslové plochy v bezohledné blízkosti podél Šlapanic,  to vše v jedné jediné osobě,

  a nyní  se vejde na stejnou stránku,  na které KDU volá: Průmyslová zóna je mrtvá, ať žije park!

  Neuvěřitelná drzost a víra v krátkou paměť voličů až výsměch, tak by se dal nazvat postoj KDU ve Šlapanicích. Opravdu mají voliči důvěřovat lidem, kteří fakticky přivodili a nastolili stávající problémy Šlapanic tím, že  povolili průmyslové stavby v těsném sousedství obytných částí bez vyřešené dopravy?

  A nyní jim mají voliči znovu svěřit důvěru s tím, že vyřeší situaci, kterou sami způsobili?  Příslovečný zloděj volá: Chyťte zloděje! Oslavné ódy na park v podání autorů a realizátorů zóny? Park, stromy a hrající si děti  = snaha nalákat voliče na  eufemistická vyjádření pro zónu výroby a logistiky, hry se slovy – dočkáme se konce těchto neuvěřitelných lží a ohlupování občanů?

  Pro ty, kteří se chtějí podívat, co pro Šlapanice zástupci strany lidové a bývalý starosta Střechovský vymysleli a připravili, zde (Fotogalerie, obr. 2 a 3, na obr. 3 je vidět, že nejblíže Šlapanicím byly tvz. custom- built prostory – tedy co, kdo bude chtít. Domácí úkol: zkuste najít na plánech zóny pověstných 30% zeleně.

  Stejní lidé se dnes chtějí bít za práva občanů a tvořit něco, co ještě nikdo neviděl – “zelenou průmyslovou zónu”.

  Jako varovné memento realizace slibů současného i bývalého vedení doporučujeme vycházku průmyslovou zónou nad školou: Okolo lakovny Impactu měl být 6metrový pruh stromů (samozřejmě po něm není ani stopy), zeleň či úklid prachu po Tondachu nikdo z obce ani nikdy nechtěl a paradoxně je to podle našich zpráv spíše Tondach, kdo má zájem o úpravu okolí areálu než naše obec. Vedení obce mělo dostatek času i dostatek prostředků (např. při územní plánování, vydávání územního rozhodnutí či stavebních povolení) tuto situaci ovlivnit, nikdy to neudělalo – důvodem byly zřejmě  jiné zájmy.

  Jaké a čí zájmy to byly se běžný občan nikdy nedozví.

 • Spoty volebních uskupení ve Šlapanicích

  Před shlédnutím volebních spotů doporučujeme shlédnout fotografii původního návrhu zóny, tak jak ji bývalé i současné vedení radnice naplánovalo a prosazovalo i proti svým občanům. viz zde. (obr.2 a 3, na obr. 3 je vidět, že nejblíže Šlapanicím byly tvz. custom- built prostory – tedy co, kdo bude chtít).

  Volební spoty téměř všech šlapanických kandidátek pro komunální volby 2010 naleznete zde.

 • Otazníky kolem způsobu realizace zóny ve Šlapanicích, její ekonomická výhodnost či nevýhodnost pro naši obec

  Otazníky, na které upozorňujeme nesouvisí zdaleka jen se životním prostředím, ale do značné míry i s dosavadním způsobem realizace případné obří zóny a jejím přínosem pro obec.

  1) Šlapanice např. chtějí své obecní pozemky pod budoucí průmyslovou zónou prodávat za  600,-Kč/m. Výnos pro obec z prodeje má být cca 70 milionů. V sousedních Bedřichovicích se pozemky pro průmyslovou výstavbu prodávají za 1 100,- Kč/m2. Tedy téměř dvojnásobek. Pozemky v Bedřichovicích přitom zdaleka nemají tak výhodnou polohu jako Šlapanice – blízkost dálnice, letiště i železnice. Je tedy otázkou, zda cena 600,-Kč/m2za obecní pozemky je odpovídající.

  2) Šlapanice mimo jiné už také cca 5 let investorovi zdarma rezervují pozemky pod budoucí zónou.

  3) Příspěvek investora šlapanické zóny městu Brnu na obchvat Slatiny má také jiné parametry než dohoda mezi naší obcí a investorem o obchvatu Šlapanic.

  Podle dohody města s CTP, je CTP povinno přispět na stavbu obchvatu pouze, pokud mu Šlapanice předloží smlouvy se všemi vlastníky včetně CTP…tedy osud šlapanického obchvatu záleží na libovůli CTP a je také možné, že bude zóna bez obchvatu. Závazek CTP přispět na obchvat Slatiny není podmíněn obdobným způsobem a dle dohody s Brnem navíc CTP složilo celý příspěvek předem jako kauci. Na tuto situaci upozornilo občanské sdružení Čisté Šlapanice ještě před podpisem smlouvy vedení obce i zastupitelstvo, přesto byla odhlasována v této podobě.

  Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že obec vychází investorovi všemožně vstříc. I pokud obec opravdu průmyslovou zónu chce realizovat, mělo by vedení obce dbát ve všech okamžicích realizace podobného záměru na jeho výhodnost pro obec (všichni chápeme, že podobný projekt  musí být oboustranně výhodný), ale ve Šlapanicích jako by veřejný zájem obce byl až na posledním místě.

  Podobně nevýhodné podmínky pro obec vzbuzují otazníky – proč dosavadní vedení obce (minulé i současné) nehájilo zájmy obce důrazněji? Proč jsou podepisovány smlouvy, které vzbuzují pochybnosti? Pokud to obě strany myslí dobře, není přece problém, zajistit podobné záležitosti smluvně. Ústní deklarace na zastupitelstvech či při jednáních jsou v případě záměru podobného rozsahu a dopadu nedostačující.

 • Po 2 měsících žádostí obec dosud nezveřejnila stanovisko OS Čisté Šlapanice k Lidlu

  Vedení obce stále hledá nové důvody, proč a jak nevydat sdělení občanského sdružení Čisté Šlapanice o Lidlu. Vedení Šlapanic nechalo zveřejnit dopis investora Lidlu i s jeho domněnkami o účasti občanského sdružení Čisté Šlapanice na blokování výstavby Lidlu ve Šlapanicích. Už více jak 2 měsíce žádáme Město o zjednání nápravy.

  Nyní přichází Město s kontroverzním návrhem, jak odčinit svou chybu. Zveřejní naše sdělení, ovšem současně navrhuje znovu zveřejnit dopis investora Lidlu i s jeho domněnkami a nakonec si vyhrazuje právo vše okomentovat (viz dopis Města).

  Proč si vedení obce nevyžádalo stanovisko sdružení rovnou už při prvním zveřejnění?

  Proč nemůže obec zveřejnit sdělení OS samostatně?

  Proč trvá náprava chyby vedení obce už více jak 2 měsíce?

 • Po 2 měsících žádostí obec dosud nezveřejnila stanovisko OS Čisté Šlapanice k Lidlu

  Vedení obce stále hledá nové důvody, proč a jak nevydat sdělení občanského sdružení Čisté Šlapanice o Lidlu. Vedení Šlapanic nechalo zveřejnit dopis investora Lidlu i s jeho domněnkami o účasti občanského sdružení Čisté Šlapanice na blokování výstavby Lidlu ve Šlapanicích. Už více jak 2 měsíce žádáme Město o zjednání nápravy.

  Nyní přichází Město s kontroverzním návrhem, jak odčinit svou chybu. Zveřejní naše sdělení, ovšem současně navrhuje znovu zveřejnit dopis investora Lidlu i s jeho domněnkami a nakonec si vyhrazuje právo vše okomentovat (viz dopis Města).

  Proč si vedení obce nevyžádalo stanovisko sdružení rovnou už při prvním zveřejnění?

  Proč nemůže obec zveřejnit sdělení OS samostatně?

  Proč trvá náprava chyby vedení obce už více jak 2 měsíce?

 • Šlapanická cenzura na 2. místě v hlasování veřejnosti

  S výsledky soutěže Otevřeno/Zavřeno se můžete seznámit zde. Odborníci umístili cenzurovací praktiky současné šlapanické radnice na 4. místo.

  Veřejnost přisoudila Šlapanicím 2. místo. více zde Naše radnice soutěžila v kategorii Zavřeno -Svoboda projevu.

  Více o výsledcích soutěže se dočtete v Brněnském deníku.

 • Spekulace k Lidlu

  Na obou jednání o OC Lídl na večejném zastupitelstvu byl “ředitel křižovatky” Brunclík, jinak tam nebývá.

  Ing. Mrkvica byl poměrně dobře informován o naší korespondenci s OSVP (že by dal někdo Vulpesu echo o Lídlu a Ing. Mrkvica o tom měl info?) Pokud si připustíme, že někdo ze Šlapanic záměrně informoval OSVP aby tak získal někoho kdo bude bojovat proti Lídlu, položme si otázku co ho k tomu vedlo? Mě vychází pouze finanční důvody a to konkrétně pokles tržeb v Albertu a v Brněnce na Lípě.

  Obec záměrně pozdržela oznámení proto, aby nás mohla poškodit ve ŠZ abychom nestihli se k tomu vyjádřit.

  Milan Pernica

 • Jak to bylo s Lidlem

  Něco informací k Lídlu

  dne 25.5.2010 došel paní Trněné e-mail, kde OS Vulpes Polar (dále jen OSVP) oslovilo OSČŠ s nabídkou spolupráce na zastavení stavby OC Lídl. E-mail je vložen a je psán kurzívou

  “Zdravíme Vás, paní Trněná,

  Dostali jsme na Vás a Vaše sdružení kontakt v Nesehnutí Brno od Lukáše Lyera. Chceme se zapojit do boje proti Lidlu ve Šlapanicích,

  kde bylo zahájeno územní řízení. Spojili jsme se taky se sdružením Lidé proti Lidlu (pan Miloš Mikolanda) a hledáme spojence, kde se dá.

  Chceme se proto zeptat, zda o tom víte a jak se k tomu stavíte. V příloze je náš leták a plná moc, kterou jsme připravili pro dobrovolníky Nesehnutí.

  Těšíme se na odpověd

  S pozdravem Lidlu zmar a nám zdar

  Alena Richtrová

  o.s. Vulpes Polar

  Člen platformy Zelený kruh”

  Po dohodě většiny členů jim bylo dne 28.5.2010 odpovězeno, že nemáme zájem a že některé jejich požadavky na kompenzační opatření jsou nesmyslné.

  Opět nakopírována odpověď

  “Dobrý den, Váš email jsem přeposlala členům našeho sdružení a

  proběhla mezi námi diskuse.

  V daném okamžiku řešíme průmyslovou zónu Šlapanice, která je pro nás stěžejní, současně nás trápí a řešíme místní cihelnu Tondach,

  lakovnu Impact Industry. Obáváme se, že pokud bychom začali protestovat ještě proti Lídlu, nebrali by to místní občané jako další kauzu – ale nás jako lidi, kteří “kecají do všeho a nesouhlasí s ničím”. Z tohoto důvodu se sdružení jako celek k Vašim aktivitám nepřipojí. Váš mail rozešleme jako nabídku lidem, o kterých si myslíme, že by je to mohlo zajímat a vyzveme je, aby se Vám ozvali, pokud je to zajímá.

  Lidl nikdo z nás moc nemusí, na druhé straně možnost nakupování potravin pro danou část Šlapanic dořešena není a v blízkých Brněnských polích má postupně přibýt až 1000 nových občanů.

  Z diskuze mezi námi ale vzešlo několik názorů:

  žádost stavět protihlukovou stěnu v daném vidí většina z nás jako nesmyslnou – to místo by to neuneslo, už teď tam není prostor.

  myslíme si, že pokud vznikne doprava – bude pocházet většinou z vnitřní části Šlapanic – dojíždět budou nejspíše lidé z okolních obcí, kteří pojedou přes Šlapanice. Pro směr z Brna to až tak zásadní změna nebude – další prodejna Lidlu je v sousední Slatině.

  Jako problém vidíme parkoviště, někteří z nás budou usilovat, aby lidem z blízkého sídliště zůstala možnost parkování na Lídlu (ve Slatině se za toto parkování u Lidlu platí).

  Určitě budou lidi slyšet také na zeleň, zvláště lidé z tzv. nového sídliště (po pravé straně ulice Brněnská při výjezdu do Brna).

  Loni proběhla tzv. revitalizace sídliště, kdy se za dotace vysazovaly také nové stromy – ty teď na ulici Brněnská přijdou zřejmě částečně vykácet, protože podle plánu obce a Lidlu se bude rozšiřovat ulice Brněnská a to směrem k domům sídliště – tedy blíže lidem ze sídliště pod okna.

  Doporučujeme tedy obrátit se právě na tyto lidi přímo ze sídliště.

  Přejeme hodně úspěchů

  S pozdravem Michaela Trněná, za OS Čisté Šlapanice”

  Tímto e-mailem naše “spolupráce” s OSVP skončila. Nicméně OSVP zřejmě pokračovalo v boji proti Lídlu, neboť jsme se na veřejném zastupitelstvu dozvěděli, že jsou podána nějaká anonymní a jedno podepsané trestní oznámení “proti Lídlu”, posléze se na webu Šlapanické ODS (dne 25.6.2010) objevil článek 1 místostarosty Ing. M. Mrkvici, kde se píše dpověď je nasnadě: Vulpes Polar spolupracuje se šlapanickým Občanským sdružením Čisté Šlapanice (OSČŠ) a odtud vane vítr. Celý článek je na této adrese. http://www.ods-slapanice.cz/c48-kdo-seje-vitr

  Následně byl tento článek takřka doslovně přepsán (s několika pravopisnými chybami) a bez podpisu byl roznesen po sídlišti.

  Dne 7.7.2010 byl panu starostovi doručeno “Oznámení ve věci Obchodního centra Šlapanice” (dále jen oznámení) fy REALSANT, která měla zajistit vydání územního rozhodnutí pro OC Lídl.

  V něm se píše “…… Je také třeba podoktnout, že všechny naše informace včetně tvrzení občanského sdružení Vulpes Polar naznačují, že u zmíněných aktivit proti realizaci projektu obchodního centra ve vašem městě minimálně asistuje také sdružení Čisté Šlapanice(je zmiňována paní Trněná). ……” věta je přepsána přesně (včetně chybějící mezery před závorkou a v originále není kurzívou), nicméně tučně je pouze Vulpes Polar. Link na PDFko tohoto dopisu http://www.ods-slapanice.cz/userfiles/file/Oznameni-Chrast.pdf

  Vedení města tento dopis cca 20 dní “sušilo” a teprve poté jej vyvěsilo na úřední desce a na www.slapanice.eu

  Ovšem oproti originálu bylo na webu “vytučněno” OSČŠ a paní Trněná a na úřední desce toto bylo zdůrazněno zvýrazňovačem. Také byla část tohoto oznámení vydána ve Šlapanickém zpravodaji. (toto jsme se dozvěděli posléze).

  Poté co se toto oznámení objevilo na výše zmíněných místech jsme si domluvili schůzku u 1 místostarosty, kde jsme chtěli sdělit naše stanovisko a dozvědět se názor města. Dozvěděli jsme se, že Ing. Chrást (jednatel REALSANTU) toto oznámení projednával na vedení města a prot ODS mohlo tuto informaci dát na web dříve, než oznámení došlo na MěÚ. Dále z jednání vyplynulo, že Ing. Mrkvica věděl o e-mailové korespondenci mezi OSVP a OSČŠ a vyspekuloval, že jsme to byli my, kdo upozornil a oslovil OSVP o stavbě Lídlu. Ing. Mrkvicu jsme informovali o tom, že do “akce Lidl”  nejsme nijak zapojeni a  požádali jsme ho, aby nepravdivé informace o našem sdružení byly uvedeny na pravou míru jak  na webu ODS, tak na stránkách města. V té době zastupoval starostu, který byl na dovolené. O webu  ODS měla rozhodnout rada ODS, což se zřejmě stalo a článek s nepravdivými informacemi na webu ODS zůstal. Co se týkalo města, tak nechtěl na sebe převzít odpovědnost za cokoliv. Poté, co nám sdělil, že tato nepravdivá informace  vyjde ve Zpravodaji, jsme jej požádali, abychom mohli k tomu vytisknout naše vyjádření a vložit jej do zpravodaje, zvláště když město mělo více jak 20 dnů,  aby získalo i vyjádření druhé strany. Následně jsme jej požádali, aby tedy (když není schopen rozhodnout sám) oslovil členy redakční rady aby toto probrala a rozhodla,zda-li se nám má dovolit vložit reakci do zpravodaje. Ing. Mrkvica nás požádal abychom mu poslali obratem text,  který chceme otisknout. Obdržel v tištěné podobě dopis pro REALSANT, kde byly všechny informace uvedeny. Vzhledem k dovoleným jsem text poslal o 24 hodin později, ale to už “bylo pozdě” neb Ing. Mrkvica oslovil redakční radu s dotazem “zda-li je možno do zpravodaje vložit neplacenou inzerci soukromého subjektu” (info pochází od člena redakční rady).Neplacenou inzerci do Zpravodaje samozřejmě členové redakční rady zamítli.

  Následně jsme poslali dopis REALSANTU a komisi pro tisk a informace. (oba jsou v příloze). Dále jsme chtěli získat vyjádření jak REALSANTU tak OSVP, bohužel se nám podařilo získat smysluplné informace pouze od REALSANTU a vyjádření OSVP stále pracujeme. REALSANT se ohání tímto e-mailem

  “Sent: Monday, May 31, 2010 11:14 AM

  Subject: Re: Dohoda – vyřešení problému v Brně – Šlapanice

  Vážený pane,

  pokud jste pověřen Lidlem, abyste s námi jednal, měli by se toho účastnit také Čisté Šlapanice (paní Trněná), NESEHNUTI Brno, Lide proti Lidlu, se kterými jsme všemi ve spojení a pomáhají nám. Taky přizvěte lidi z Brněnské ulice, kteří nesouhlasí se záměrem a zastupujeme je.

  Není to otázka nějaké dohody mezi dvěma stranami.

  Pěkný den,

  A.Richtrová, o.s. VP”

  Těžko říci, proč OSVP poslalo takovýto e-mail,  zvláště když mělo naše negativní stanovisko

  Takže krátké časové shrnutí

  25.5.2010 e-mail od OSVP nám

  28.5.2010 zamítavý e-mail od nás pro OSVP

  31.5.2010 e-mail od OSVP na REALSANT kde o nás píší jako o účastníku jednání

  31.5.2010-24.6.2010 zřejmě podána trestní oznámení na územní řízení

  25.6.2010 info na webu ODS

  25.6.2010+/-14 dnů roznos letáků na sídlišti

  7.7.2010 oznámení pro starosty

  27.7.2010 info na úřední desce a na webu šlapanic

  28.7.2010 jednání s Ing. Mrkvicou

  2.8.2010 jednání s vedením města Ing. Arch Klaška se vrátil z dovolené

  3.8.2010 vychází zpravodaj

  OS Vulpes Polar se nám ozvalo mailem a telefonátem, ve kterých popřelo, že by jméno našeho sdružení uvedlo v mailu, který poslalo firmě specializující se na vymáhání pohledávek pracující pro  firmu Realsant. Naopak dále uvedlo, že firma Realsant na členku jejich sdružení poslala vymahače, kteří ji vydírali a vyhrožovali. Kvůli těmto praktikám se Vulpes Polar údajně  obrátil na policii.

  Závěrem: Pravda o tom, kdo použil neoprávněně jméno p. Trněné a občanského sdružení Čisté Šlapanice v kauze Lidl, tak zůstává někde na půli cesty mezi OS Vulpes Polar, firmou Realsant a současným vedením našeho města.

  8.9. jsme ještě jednou požádali Město Šlapanice, aby uvedlo své nepravdivé informace na pravou míru. Na odpověď čekáme dodnes.

  8.9. jsme rovněž požádali o zveřejnění tiskové odpovědi našeho sdružení ve Zpravodaji, přestože lhůta na odpověď je 8 dní, čekáme na ni dodnes.

  Lze s úspěchem předpokládat, že do komunálních voleb zveřejněna nebude.

  Jediným úspěchem našeho snažení tak bylo stažení dopisu Realsantu z úřední desky a informačního portálu obce v reakci na stížnost p. Trněné.

  Milan Pernica

 • Prohlášení ke kauze Lidl

  Sdělení OS Čisté Šlapanice ke kauze LIDL

  Městský úřad Šlapanice zveřejnil na úřední desce i ve Zpravodaji dopis společnosti Realsant s.r.o.  i s nepravdivou informací, že občanské sdružení Čisté Šlapanice asistuje u kroků občanského sdružení Vulpes Polar, které vedou proti realizaci projektu OC Lidl ve Šlapanicích .

  Naše OSČŠ deklaruje skutečnost, že tyto informace jsou domněnkami a spekulacemi, které se nezakládají na pravdě. Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice odmítlo tuto žádost.

  OS Čisté Šlapanice nepodniklo žádné kroky proti Lidlu jako celek, v kauze Lidl se neangažoval ani žádný z členů sdružení samostatně.

  Za svou činností si stojíme, neprovádíme ji anonymně ani pod záštitou jiných subjektů.Naopak pod svou činností jsme vždy podepsáni.

  Pokud bychom měli problém s OC Lidl, tak bychom oslovili firmu REALSANT (investora záměru) jako developera, tak jako jsme to učinili s firmou CTP Invest a v první fázi bychom se pokusili o vstřícné jednání,  jak je to mezi slušnými subjekty zvykem.

  O skutečnosti, že jsou o našem OS šířeny nepravdivé informace, jsme informovali 1. místostarostu a starostu města. O šíření nepravdivých zpráv rovněž jsme informovali MěÚ Šlapanice – Komisi pro tisk a informace.

  Samozřejmě nás jako občany města Šlapanice velmi mrzí, že se představitelé naší obce neobrátili i na naše sdružení, aby si ověřili informace, které začali šířit.

  Věříme, že naše sdělení přispěje k objasnění situace. Více informací najdete na našich stránkách www.ciste-slapanice.info , kde také budeme postupně zveřejňovat další postup a informace o této kauze.

  Michaela Trněná, předsedkyně
  Milan Pernica, místopředseda

  za občanské sdružení Čisté Šlapanice

 • Jak to bylo s Lidlem

  Něco informací k Lídlu

  dne 25.5.2010 došel paní Trněné e-mail, kde OS Vulpes Polar (dále jen OSVP) oslovilo OSČŠ s nabídkou spolupráce na zastavení stavby OC Lídl. E-mail je vložen a je psán kurzívou

  “Zdravíme Vás, paní Trněná,

  Dostali jsme na Vás a Vaše sdružení kontakt v Nesehnutí Brno od Lukáše Lyera. Chceme se zapojit do boje proti Lidlu ve Šlapanicích,

  kde bylo zahájeno územní řízení. Spojili jsme se taky se sdružením Lidé proti Lidlu (pan Miloš Mikolanda) a hledáme spojence, kde se dá.

  Chceme se proto zeptat, zda o tom víte a jak se k tomu stavíte. V příloze je náš leták a plná moc, kterou jsme připravili pro dobrovolníky Nesehnutí.

  Těšíme se na odpověd

  S pozdravem Lidlu zmar a nám zdar

  Alena Richtrová

  o.s. Vulpes Polar

  Člen platformy Zelený kruh”

  Po dohodě většiny členů jim bylo dne 28.5.2010 odpovězeno, že nemáme zájem a že některé jejich požadavky na kompenzační opatření jsou nesmyslné.

  Opět nakopírována odpověď

  “Dobrý den, Váš email jsem přeposlala členům našeho sdružení a proběhla mezi námi diskuse. V daném okamžiku řešíme průmyslovou zónu Šlapanice, která je pro nás stěžejní, současně nás trápí a řešíme místní cihelnu Tondach, lakovnu Impact Industry. Obáváme se, že pokud bychom začali protestovat ještě proti Lídlu, nebrali by to místní občané jako další kauzu – ale nás jako lidi, kteří “kecají do všeho a nesouhlasí s ničím”. Z tohoto důvodu se sdružení jako celek k Vašim aktivitám nepřipojí. Váš mail rozešleme jako nabídku lidem, o kterých si myslíme, že by je to mohlo zajímat a vyzveme je, aby se Vám ozvali, pokud je to zajímá.

  Lidl nikdo z nás moc nemusí, na druhé straně možnost nakupování potravin pro danou část Šlapanic dořešena není a v blízkých Brněnských polích má postupně přibýt až 1000 nových občanů.

  Z diskuze mezi námi ale vzešlo několik názorů:

  –       žádost stavět protihlukovou stěnu v daném vidí většina z nás jako nesmyslnou – to místo by to neuneslo, už teď tam není prostor.

  –       myslíme si, že pokud vznikne doprava – bude pocházet většinou z vnitřní části Šlapanic – dojíždět budou nejspíše lidé z okolních obcí, kteří pojedou přes Šlapanice. Pro směr z Brna to až tak zásadní změna nebude – další prodejna Lidlu je v sousední Slatině.

  –       Jako problém vidíme parkoviště, někteří z nás budou usilovat, aby lidem z blízkého sídliště zůstala možnost parkování na Lídlu (ve Slatině se za toto parkování u Lidlu platí).

  –       Určitě budou lidi slyšet také na zeleň, zvláště lidé z tzv. nového sídliště (po pravé straně ulice Brněnská při výjezdu do Brna).

  –       Loni proběhla tzv. revitalizace sídliště, kdy se za dotace vysazovaly také nové stromy – ty teď na ulici Brněnská přijdou zřejmě částečně vykácet, protože podle plánu obce a Lidlu se bude rozšiřovat ulice Brněnská a to směrem k domům sídliště – tedy blíže lidem ze sídliště pod okna.

  Doporučujeme tedy obrátit se právě na tyto lidi přímo ze sídliště.

  Přejeme hodně úspěchů

  S pozdravem Michaela Trněná, za OS Čisté Šlapanice”

  Tímto e-mailem naše “spolupráce” s OSVP skončila. Nicméně OSVP zřejmě pokračovalo v boji proti Lídlu, neboť jsme se na veřejném zastupitelstvu dozvěděli, že jsou podána nějaká anonymní a jedno podepsané trestní oznámení “proti Lídlu”, posléze se na webu Šlapanické ODS (dne 25.6.2010) objevil článek 1 místostarosty Ing. M. Mrkvici, kde se píše dpověď je nasnadě: Vulpes Polar spolupracuje se šlapanickým Občanským sdružením Čisté Šlapanice (OSČŠ) a odtud vane vítr. Celý článek je na této adrese. http://www.ods-slapanice.cz/c48-kdo-seje-vitr

  Následně byl tento článek takřka doslovně přepsán (s několika pravopisnými chybami) a bez podpisu byl roznesen po sídlišti.

  Dne 7.7.2010 byl panu starostovi doručeno “Oznámení ve věci Obchodního centra Šlapanice” (dále jen oznámení) fy REALSANT, která měla zajistit vydání územního rozhodnutí pro OC Lídl.

  V něm se píše “…… Je také třeba podoktnout, že všechny naše informace včetně tvrzení občanského sdružení Vulpes Polar naznačují, že u zmíněných aktivit proti realizaci projektu obchodního centra ve vašem městě minimálně asistuje také sdružení Čisté Šlapanice(je zmiňována paní Trněná). ……” věta je přepsána přesně (včetně chybějící mezery před závorkou a v originále není kurzívou), nicméně tučně je pouze Vulpes Polar. Link na PDFko tohoto dopisu http://www.ods-slapanice.cz/userfiles/file/Oznameni-Chrast.pdf

  Vedení města tento dopis cca 20 dní “sušilo” a teprve poté jej vyvěsilo na úřední desce a na www.slapanice.eu

  Ovšem oproti originálu bylo na webu “vytučněno” OSČŠ a paní Trněná a na úřední desce toto bylo zdůrazněno zvýrazňovačem. Také byla část tohoto oznámení vydána ve Šlapanickém zpravodaji. (toto jsme se dozvěděli posléze).

  Poté co se toto oznámení objevilo na výše zmíněných místech jsme si domluvili schůzku u 1 místostarosty, kde jsme chtěli sdělit naše stanovisko a dozvědět se názor města. Dozvěděli jsme se, že Ing. Chrást (jednatel REALSANTU) toto oznámení projednával na vedení města a prot ODS mohlo tuto informaci dát na web dříve, než oznámení došlo na MěÚ. Dále z jednání vyplynulo, že Ing. Mrkvica věděl o e-mailové korespondenci mezi OSVP a OSČŠ a vyspekuloval, že jsme to byli my, kdo upozornil a oslovil OSVP o stavbě Lídlu. Ing. Mrkvicu jsme informovali o tom, že do “akce Lidl”  nejsme nijak zapojeni a  požádali jsme ho, aby nepravdivé informace o našem sdružení byly uvedeny na pravou míru jak  na webu ODS, tak na stránkách města. V té době zastupoval starostu, který byl na dovolené. O webu  ODS měla rozhodnout rada ODS, což se zřejmě stalo a článek s nepravdivými informacemi na webu ODS zůstal. Co se týkalo města, tak nechtěl na sebe převzít odpovědnost za cokoliv. Poté, co nám sdělil, že tato nepravdivá informace  vyjde ve Zpravodaji, jsme jej požádali, abychom mohli k tomu vytisknout naše vyjádření a vložit jej do zpravodaje, zvláště když město mělo více jak 20 dnů,  aby získalo i vyjádření druhé strany. Následně jsme jej požádali, aby tedy (když není schopen rozhodnout sám) oslovil členy redakční rady aby toto probrala a rozhodla,zda-li se nám má dovolit vložit reakci do zpravodaje. Ing. Mrkvica nás požádal abychom mu poslali obratem text,  který chceme otisknout. Obdržel v tištěné podobě dopis pro REALSANT, kde byly všechny informace uvedeny. Vzhledem k dovoleným jsem text poslal o 24 hodin později, ale to už “bylo pozdě” neb Ing. Mrkvica oslovil redakční radu s dotazem “zda-li je možno do zpravodaje vložit neplacenou inzerci soukromého subjektu” (info pochází od člena redakční rady).Neplacenou inzerci do Zpravodaje samozřejmě členové redakční rady zamítli.

  Následně jsme poslali dopis REALSANTU a komisi pro tisk a informace. (oba jsou v příloze). Dále jsme chtěli získat vyjádření jak REALSANTU tak OSVP, bohužel se nám podařilo získat smysluplné informace pouze od REALSANTU a vyjádření OSVP stále pracujeme. REALSANT se ohání tímto e-mailem

  “Sent: Monday, May 31, 2010 11:14 AM

  Subject: Re: Dohoda – vyřešení problému v Brně – Šlapanice

  Vážený pane,

  pokud jste pověřen Lidlem, abyste s námi jednal, měli by se toho účastnit také Čisté Šlapanice (paní Trněná), NESEHNUTI Brno, Lide proti Lidlu, se kterými jsme všemi ve spojení a pomáhají nám. Taky přizvěte lidi z Brněnské ulice, kteří nesouhlasí se záměrem a zastupujeme je.

  Není to otázka nějaké dohody mezi dvěma stranami.

  Pěkný den,

  A.Richtrová, o.s. VP”

  Těžko říci, proč OSVP poslalo takovýto e-mail,  zvláště když mělo naše negativní stanovisko

  Takže krátké časové shrnutí

  25.5.2010 e-mail od OSVP nám

  28.5.2010 zamítavý e-mail od nás pro OSVP

  31.5.2010 e-mail od OSVP na REALSANT kde o nás píší jako o účastníku jednání

  31.5.2010-24.6.2010 zřejmě podána trestní oznámení na územní řízení

  25.6.2010 info na webu ODS

  25.6.2010+/-14 dnů roznos letáků na sídlišti

  7.7.2010 oznámení pro starosty

  27.7.2010 info na úřední desce a na webu šlapanic

  28.7.2010 jednání s Ing. Mrkvicou

  2.8.2010 jednání s vedením města Ing. Arch Klaška se vrátil z dovolené

  3.8.2010 vychází zpravodaj

  OS Vulpes Polar se nám ozvalo mailem a telefonátem, ve kterých popřelo, že by jméno našeho sdružení uvedlo v mailu, který poslalo firmě specializující se na vymáhání pohledávek pracující pro  firmu Realsant. Naopak dále uvedlo, že firma Realsant na členku jejich sdružení poslala vymahače, kteří ji vydírali a vyhrožovali. Kvůli těmto praktikám se Vulpes Polar údajně  obrátil na policii.

  Závěrem: Pravda o tom, kdo použil neoprávněně jméno p. Trněné a občanského sdružení Čisté Šlapanice v kauze Lidl, tak zůstává někde na půli cesty mezi OS Vulpes Polar, firmou Realsant a současným vedením našeho města.

  8.9. jsme ještě jednou požádali Město Šlapanice, aby uvedlo své nepravdivé informace na pravou míru. Na odpověď čekáme dodnes.

  8.9. jsme rovněž požádali o zveřejnění tiskové odpovědi našeho sdružení ve Zpravodaji, přestože lhůta na odpověď je 8 dní, čekáme na ni dodnes.

  Lze s úspěchem předpokládat, že do komunálních voleb zveřejněna nebude.

  Jediným úspěchem našeho snažení tak bylo stažení dopisu Realsantu z úřední desky a informačního portálu obce v reakci na stížnost p. Trněné.

  Milan Pernica