• Prohlášení ke kauze Lidl

  Sdělení OS Čisté Šlapanice ke kauze LIDL

  Městský úřad Šlapanice zveřejnil na úřední desce i ve Zpravodaji dopis společnosti Realsant s.r.o.  i s nepravdivou informací, že občanské sdružení Čisté Šlapanice asistuje u kroků občanského sdružení Vulpes Polar, které vedou proti realizaci projektu OC Lidl ve Šlapanicích .

  Naše OSČŠ deklaruje skutečnost, že tyto informace jsou domněnkami a spekulacemi, které se nezakládají na pravdě. Skutečností je, OS Vulpes Polar se na nás obrátilo samo s nabídkou spolupráce, ale naše OS Čisté Šlapanice odmítlo tuto žádost.

  OS Čisté Šlapanice nepodniklo žádné kroky proti Lidlu jako celek, v kauze Lidl se neangažoval ani žádný z členů sdružení samostatně.

  Za svou činností si stojíme, neprovádíme ji anonymně ani pod záštitou jiných subjektů.Naopak pod svou činností jsme vždy podepsáni.

  Pokud bychom měli problém s OC Lidl, tak bychom oslovili firmu REALSANT (investora záměru) jako developera, tak jako jsme to učinili s firmou CTP Invest a v první fázi bychom se pokusili o vstřícné jednání,  jak je to mezi slušnými subjekty zvykem.

  O skutečnosti, že jsou o našem OS šířeny nepravdivé informace, jsme informovali 1. místostarostu a starostu města. O šíření nepravdivých zpráv rovněž jsme informovali MěÚ Šlapanice – Komisi pro tisk a informace.

  Samozřejmě nás jako občany města Šlapanice velmi mrzí, že se představitelé naší obce neobrátili i na naše sdružení, aby si ověřili informace, které začali šířit.

  Věříme, že naše sdělení přispěje k objasnění situace. Více informací najdete na našich stránkách www.ciste-slapanice.info , kde také budeme postupně zveřejňovat další postup a informace o této kauze.

  Michaela Trněná, předsedkyně
  Milan Pernica, místopředseda                          za občanské sdružení Čisté Šlapanice

 • Zamyšlení politologa J. Kubáčka nad komunálními volbami

  Doporučujeme malé zamyšlení politologa Jana Kubáčka. Některé věci považujeme za aktuální i v případě Šlapanic. Zvláště tzv. tunelování programů bude v našem případě zřejmě největším problémem. Ve zveřejněných programech šlapanických volebních subjektů je nebývale akcentováno téma průmyslové zóny a životního prostředí i občanské společnosti. Tedy témata, se kterými přišlo občanské sdružení Čisté Šlapanice a už více jak rok a půl se snaží u současného vedení radnice (tedy KDU-ČSL a ODS, Rozvoj) dosáhnout změny v přístupu k těmto tématům. Změny jsme se nedočkali, zato se tato témata objevila v současných volebních programech těchto subjektů.

  Pro ty, kteří nemají dostatek informací ( a díky šlapanické cenzuře vedení obce je mít nemohou), by se mohlo zdát, že vše je na dobré cestě. Ale  ten, kdo ví, že například změnu jednacího řádu zastupitelstva  si muselo naše občanské sdružení doslova vynutit a pak najde ve volebním programu ODS tuto změnu jako věc, kterou si ODS přičítá k dobru, se nutně musí zarazit.

  (Změna jednacího řádu Zastupitelstva se týkala protiprávního stavu, kdy občané Šlapani a Bedřichovic nesměli vyjadřovat svůj názor k projednávaným bodům programu. Podle bývalého jednacího řádu se mohli ozvat se svými připomínkami teprvé poté, co bylo vše odhlasováno a tedy bezpředmětné.)

 • Šlapanice aneb jak mazaně zabrat ornou půdu

  Přírodu na jihu Moravy dusí beton, říká zpráva o stavu přírody” – článek iDNES.cz je mementem pro Šlapanice, které jsou v článku zmíněny jako varovný případ překračování zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF).

  Mimo jiné zmiňuje i nepěkný způsob, jakým Jihomoravský kraj úmyslně obešel zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a vyjmul půdu nejvyšší bonity chráněnou zákonem pro postavení hal CTP.

  Více o důvodech vyjmutí šlapanické půdy najdete také zde.

  Celý článek. 

 • Volební strany ve Šlapanicích v MFDnes

  Průmyslová zóna, hlavní téma voleb ve Šlapanicích

  Město bude mít v příštích čtyřech letech menší příjem. Peníze by mohla přivést průmyslová zóna. Jak ale zasáhne do života místních? Kandidáti na starostu ve Šlapanicích se na tom neshodují….

  … „Naším cílem je zastoupit občany, kteří nesouhlasí s výstavbou obří průmyslové zóny v blízkosti města,“ sdělila svůj hlavní záměr Trněná. Ta poukazuje hlavně na neexistující záruky, které by obyvatelům zajistily, že nedojde k jejich ohrožení. Za důležité považuje i vytvoření nekorupčního prostředí na radnici, i v souvislosti s průmyslovou zónou a všemi dalšími investičními akcemi Šlapanic.”

  Za komentář z naší strany stojí údaj bývalého starosty J. Střechovského, který v tomto článku tvrdí, že půrmyslová zóna bude přinášet Šlapanicím až 30 milionů ročně. Jedná se o nereálný údaj, současné propočty po zmenšení rozsahu zóny počítají s maximálně 8 miliony ročně po zaplnění celé plochy, podle tempa – mohlo by to být i například až v roce 2030.

  Celý článek zde.

77. stránka z celkem 77« První...102030...7374757677