• Komise výchovy, vzdělání a sportu – co je nového

  Komise výchovy, vzdělání a sportu

  Naše komise se pravidelně schází každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na poslední schůzce jsme měli velmi zajímavou diskusi o Montessori vzdělávání s paní Darinou Gurutidu.

  Také jsme se vyjadřovali ohledně přijímacího řízení do šlapanických MŠ. Doporučujeme RM schválit jasná pravidla, aby se neobjevovaly spekulace, jako tomu bylo letos.

  Zabývali jsme se KD Bedřichovice, který je otevřen pro veřejnost a je možnost si ho pronajmout. Ceník zde:

  Navrhli jsme provozní řád skate parku.

  Členové naší komise se také účastnili schůzky, kde bylo na programu předvedení nových pravidel na rozdělování dotací, které budou dále předloženy finančnímu výboru a následně RM. Takže doufáme, že nový rok se budou dotace rozdělovat už podle nových pravidel.

  RM nebo vedení města se nám vyjádřilo ke všem podnětům, co jsme za rok navrhli RM. Převážnou většinu naleznete v posledním zápise:
  http://www.slapanice.cz/komise-pro-vychovu-vzdelavani-sport-a-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze/

  Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

   

  cenik

 • Doprava a cyklostezky – co nového?

  Přinášíme vyjádření starostky k situaci v dopravě a aktivitám MěÚ:

  Dopravní situace Brna a okolí se samozřejmě těžce odráží i na Šlapanicích a tak se množí dotazy, co dělá město s křižovatkou ve Slatině. Pro všechny, které to zajímá, cituji část odpovědi jednomu z našich občanů, který žádal urychlené řešení situace. Dovolím si podotknout, že křižovatku ve Slatině řeší Šlapanice bezúspěšně již více než 8 let a tak poprosím, abychom dostali také nějaký čas.
  A z odpovědi: “Urychlené řešení neexistuje, ale: jako současné vedení města sdílíme Váš názor, že světelně řízená křižovatka ve Slatině by zlepšení dopravní situace prospěla a podnikáme potřebné kroky. Stejný názor sdílí po vzájemném projednání také Dopravní policie JMK, která již podala podnět ke zlepšení situace v křižovatce formou světelně řízené křižovatky či zástupci DpMB. Jednáme s vedením městské části Brno – Slatina, které v minulosti s projektem světelně řízené křižovatky nesouhlasilo, a proběhlo i jednání s náměstkem primátora města Brna pro dopravu p. Mrázkem, který mě ujistil, že Brno má zájem na řešení této křižovatky. O společné jednání všech zúčastněných jsme již požádali a měli bychom se v dohledné době sejít u jednoho stolu. Naším cílem je, aby tato křižovatka byla jako světelně řízená zařazena mezi realizované projekty Dopravní telematiky 2015-2020 města Brna. Věřím, že najdeme všichni společnou řeč a že světelně řízená křižovatka bude realizována.

  Současně ale prosím, abyste vzal na vědomí, že se jedná o případné investice města Brna na území Brna či o krajskou komunikaci. Takže pozice Šlapanic je poměrně obtížná. Na druhou stranu křižovatka je nyní nejen čas beroucí, ale i nebezpečná pro účastníky provozu, a proto věřím, že budou mít všichni zúčastnění snahu situaci zlepšit.

  Budu se snažit informovat občany Šlapanic o řešení tohoto problému průběžně, ale nechci vzbuzovat falešné naděje v tom smyslu, že se jedná o řešení v řádech několika málo měsíců. Rozhodně ale světelné řízení této křižovatky patří mezi naše priority.”

   

  • polňačka u Hraniček nemá souhlas policie kvůli bezpečnosti (napojení na horizontu je nebezpečné), finanční náklady pro město samotné neúnosné.
  • polňačka za Gecem/jinak Tuřanka je zčásti prodána firmě CTP Invest a kříží železniční trať, což horentně zvyšuje případné náklady.
  • Jinými slovy: tato dlouhodobá řešení by se měla objevit/dořešit s odborníky v připravovaném územním plánu obce.

  Krátkodobě: dořešení křižovatky ve Slatině se jeví jako nejrychlejší a nejdostupnější řešení, byť samozřejmě neřeší vše a úplně.

  A odpověď na řešení cyklostezky do Brna:

  “Zvažovala se stezka přes průmyslovou zónou CTP, ta padla, takže se hledá další možnost. Vlastnické vztahy podél ulice Brněnská jsou ale velmi nepříznivé (příliš mnoho vlastníků a tudíž dlouhé jednání), proto zvažujeme další varianty. Ty je ale třeba napojit na Brno, kde to také není příliš příznivé. V případě Brněnské tedy běh na delší trať, osobně doporučuji spíše cestu na kole přes Bedřichovice a poté v “odstavném pruhu” na Slatinu, který je výrazně širší než Brněnská, takže cyklisté jsou více v bezpečí než na Brněnské. Za sucha pak Tuřanku, její vyústění ale přináší zase jiné trable, jak nejspíše víte.”

  Michaela Trněná, starostka

 • Rada města – projekt Jirásková, QR kódy, …

  Přinášíme zajímavosti z posledních jednání RM:

  1. První kolo výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace projektu hřiště Jirásková bylo vyhlášeno 8.9.2015 – k tomuto termínu žádný uchazeč nabídku nepředložil, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Při druhém výběrovém řízení (3.10.2015) předložil nabídku pouze jediný uchazeč společnost ARCHDESIGN, s.r.o. .RM tuto firmu vybrala.
  2. RM na základě doporučení KIM zahájila kroky na využití QR kódů na významných budovách města (zatím gymnázium, muzeum, kostel, MěÚ, Radnice a Vzdělávací středisko MU). Do budoucna se počítá s využitím QR kódů i na jiných místech a lokalitách. Vysvětlení QR kódů najdete ZDE.
  3. Výběrové řízení na ČOV bylo zrušeno – vítěz výběrové ho řízení ASIO s.r.o., s kterým nebyla včas podepsána smlouva (šlo o období voleb v loňském roce) odmítl tuto smlouvu v současnosti podepsat, protože nedokáže zajistit dostatečnou technologii na čištění.
  4. Je vyhlášen záměr na pronájem KD Bedřïchovice

   

 • “Malá šlapanická místa” mají první úspěch

  Již dříve jsme avizovali, že Čisté Šlapanice požádaly o dotaci v projektu “Živé granty – Města z jiného těsta 2015” nadace Via.

  Výsledek už je konečný a náš projekt byl vybrán společně se 14 dalšími – budeme tak moci připravit první “malé místo”, které jsme slibovali ve volbách 2014.

  Bližší i nofmrace o projektu i navrženém místě najdete zde:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_ghnqwcrfrI.knONw9zoPelg

  http://ciste-slapanice.cz/2015/08/mala-mista-zacinaji-parcik-svehlova/

   

 • Studenti a městský mobiliář

  Město Šlapanice přivítalo ve středu 7. 10. na své půdě vysokoškolské studenty Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT. Studenty doprovázeli vedoucí ateliéru ak.sochař Zdeněk Zdařil a asistent arch. Jakub Novák. Jejich návštěva byla úvodem ke spolupráci s městem na návrhu nového městského mobiliáře. Tak, jak jsme slíbili, zabýváme se důsledně společným veřejným prostorem města, k němuž mobiliář neodmyslitelně patří. Mobiliář nejsou jen lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, ale i sběrná místa odpadu, kiosky, zastávky MHD, dětská hřiště apod.  Současný stav městského mobiliáře je stručně řečeno”každý pes, jiná ves”. Cílem spolupráce se vysokou školou je získat návrh pro Šlapanice na míru, opakovaně použitelný (nově vyrobitelný) a cenově dostupný návrh. Návrhy by mohly být dostupné už v únoru příštího roku a mobiliář se poté začne postupně dostávat do města při obnovách či rekonstrukcích veřejných prostranství.

 • Veřené forum – hlavní témata – a co bude dál?

  1.října 2015 proběhlo ve Šlapanicích první Veřejné forum, jehož cílem bylo získat názory občanů na nejpalčivější témata. Účastnilo se téměř 70 občanů, což lze považovat za úspěch a ukazuje to na zájem občanů o dění ve Šlapanicích.

  Forum - účastníci

  Účastníci ze všech témat vybrali 14 nejpalčivějších – a z nich pak 3 hlavní:

  Formu - hlavní témataForum - priority

   

  V jednotlivých sekcích byly zapsány tyto náměty:

  Forum - stůl mládežeForum - územní rozvoj Forum - vzděláváníForum - životní prostředí Forum - zdravotnictví Forum - kultura

  Metoda určování prirorit umožňovala všem účastníkům se vyjádřit (přiřazování bodů jednotlivým tématům).

   

  A CO BUDE DÁL?

  Jde o názor téměř 70 občanů – je to hodně na takovou akci, ale názor většiny občanů může být jiný. Nyní bude následovat prezentace těchto názorů ve šlapanických médiích a další občané budou tak vyzváni, aby i oni sdělili svůj názor na priority Šlapanic.

  Konenčný přehled priorit tak bude pomáhat vedení města v rozhodování na co se má z pohledu města nejvíce zaměřit. Za rok by toto forum mělo proběhnout znovu – zároveň i s informacemi, co se za uběhlý rok podařilo realizovat.

 • Podzimní údržba alejí – pomůžete nám?

  Zveme Vás na podzimní údržbu alejí.

  Sraz v soboru 17. 10. v 9, 00 v městském parku.

  V parku se rozdělíme do skupin na dané aleje (Brněnská, za Žurání, Ponětovická, do Ponětovic kolem potoka, směr Bedřichovice) S sebou pracovní rukavice, případně kleště, nůžky, palici. Stromy se budou zastřihovat, oplocovat a dávat nové kůly.

  IMG_1783 (640x480)IMG_1762 (640x480)

  Těšíme se na Vás

  Spolek Čisté Šlapanice

   

 • Pracovní skupina k přípravě nového městského webu ustavena

  RM přijala rozhodnutí o změnách městského webu a schválila složení pracovní skupiny, která má za úkol připravit návrh nového webu.

   

  Složení skupiny:

  Předseda – místostarosta Michal Klaška

  Členové za město – Jan Mikota (MěÚ, oddělení pro komunikaci veřejností, administrace web.stránek, ) Filip Kalousek (MěÚ, vedoucí IT)

  Členové za Komisi pro informace a média – David Sedláček, Pavel Zmeškal

   

 • Infokanál Šlapanice na youtube začíná fungovat

  Pomalu se začíná rozjíždět nové médium pro informování občanů Šlapanic – YOUTUBE.

  Na adrese https://www.youtube.com/channel/UC5rn54ZpcxoZHtH-44u3Z2g?view_as=public  najdete Infokanál Šlapanice, kde jsou k dispozici videa z městských aktivit:

  – záznamy z jednání Zastupitelstva města

  – reportáže z městských akcí

  – reportáže z dalších akcí (např. akce hasičů)

   

  Zajímavá je i sledovanost:

  – celkem navštívilo tento kanál od ledna 2015 (kdy byl profil města na youtube vytvořen) více jak 2500 návštěvníků.

  – záznamy z jednání ZM shlédlo 89 (5.ZM), 151 (4.ZM), 358 (3.ZM), 513 (2.ZM)

  – Hasičina nejen dřina – 349

   

  Věříme, že v této sledovanosti bude Infokanál Šlapanice pokračovat.

   

 • Novinka ve Šlapanicích – diskuse s občany

  Vedení města připravilo pro občany novou aktivitu, která by se měla stát tradicí. Jde o veřejné forum formou kulatého stolů – občané se mohou účastnit diskusí na různá témata a svým názorem tak ovlivnit další směřování. Cílem této akce je získat názory přímo od občanů k důležitým tématům města – vzdělávání, volný čas, územní plán, … Přijďte sdělit své názory.

   

  Stáhnout (PDF, 143KB)