• Vzpomínky na minulost – poslanec Klaška hrozí zánikem samostatnosti Šlapanic

  Je prázdninové období a tedy prostor pro malé odlehčení – připomeňme si vystoupení bývalého starosty Šlapanic p.Klašky v reportáži ČT (8:06) – ZDE.

   

  Makroekonomický odborník KDU-ČSL se obává, že Šlapanice mohou ztratit svou samostatnost, pokud se neuskuteční průmyslová zóna. Město údajně nebude schopno dostát potřebám občanů. Dnes již má KDU-ČSL jiné starosti – co bude se 100 mil.Kč, které má město k dispozici.

   

  Tak nevím – nejdou tyto informace nějak proti sobě?

   

 • Mé čerstvé zkušenosti s KDU-ČSL ve Šlapanicích

  V letošním roce jsem 2x kontaktoval zástupce MO KDU-ČSL s velmi zajímavou zkušeností:

   

  1. Nejdříve to bylo na jaře, kdy si poslanec Klaška stěžoval, že mu město nevydalo jeho příspěvek o dopravě. Žádal jsem ho 3x mailem (z pozice předsedy KIM), jestli by mohl nějak doložit své tvrzení, které je nepravdivé z pohledu KIM. Závěr? ANI NEODPOVĚDĚL.
  2. Poslal jsem dotaz s žádostí na redakci KDU-ČSL (šlo o jednu informaci uvedenou v jejich občasníku Nebe a dudy 2). Závěr? Za celý týden ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ.

   

  Jak to mám vnímat? Myslet si mohu různé věci o svých politických partnerech, ale odpovědět na žádost patří mezi zásady slušného chování. Poslanec Klaška, který se ohání rodinou a křesťanskými zásadami má však mnohem větší ego. A jeho arogance roste i v Praze, svědčí o tom uvedené chování, potřeba  co největšího počtu funkcí a hra na ekonomického experta KDU, který ani nemá kvalitní vzdělání z makroekonomiky.

   

  Nepíši tuto zkušenost proto, že by mě to překvapilo (u poslance Klašky už asi nic), ale proto, abych připomněl, jaký člověk vede křesťanské demokraty ve Šlapanicích.

   

 • Šlapanice zveřejňují smlouvy již více než rok

  Dnešním dnem, tj. 1. 7. 2016 vstupuje v platnost zákonná povinnost zveřejňovat smlouvy pro subjekty nakládající s veřejnými financemi. Týká se orgánů státní správy, dále tzv. územních samosprávných celků – obcí a krajů a mnoha dalších, celý výčet viz ZDE. Šlapanice své smlouvy zveřejňují již více než rok, protože to byl jeden ze základních požadavků na transparentnost v hospodaření města, kterou naše sdružení dlouhodobě prosazuje (viz například naše požadavky již z roku 2013).  Šlapanice jako město měly v minulosti se smlouvami významné problémy, bývalý starosta za KDU-ČSL Jaroslav Klaška nedokázal například nikdy vysvětlit, jak je to se smlouvou s investorem průmyslové zóny CTP Invest, ve které se jednalo o “pouhých” 100 mil. Kč. Čisté Šlapanice i proto podpořily iniciativu Rekonstrukce státu, která za prosazováním tohoto a dalších protikorupčních zákonů stojí.

  Teprve zákon o registru smluv však přináší důležitou pojistku v podobě neplatnosti smluv v případě, kdy nebudou zveřejněny. Pro občany to znamená jednoduchý přístup ke smlouvám obcí, měst, krajů, státních organizací apod. , a tudíž také veřejnou kontrolu nakládání s jejich penězi. Peníze, které od dnešního dne budou pod veřejnou kontrolou, se odhadují na více než stovky miliard Kč ročně. Šlapanice jsou výrazně napřed oproti subjektům, které dosud nezveřejňovaly nic, a víme proto, že ano – znamená to práci navíc, ale není to v žádném případě tak dramatické, jak odpůrci tohoto zákona předkládali poslancům v parlamentu. Město tak nyní čekají spíše kosmetické změny v procesu zveřejňování smluv tak, aby plně odpovídal zákonné úpravě. Zveřejněné smlouvy města nyní najdete ZDE.

  Definitivní podoba tohoto zákona, tak jako mnoha dalších v České republice není v žádném případě jistotou. Díky nejrůznějším iniciativám poslanců již byl zákon okleštěn oproti původní, předkládané podobě, a ani nyní není jisté, co vše stihnou poslanci změnit během léta viz ZDE.

  Jsme velmi rádi, že se po mnoha letech Šlapanice konečně řadí po bok měst a obcí, které se chovají transparentně, a tím pádem i hospodárně. Ostatním začaly hodiny tikat právě teď.

  Více informací o zákoně na stránkách MV ČR.

  Jste-li proti tomu, aby naši zákonodárci měnili průběžně zákony, modifikovali je nejrůznějšími přílepky, takže vzniká doslova neprůhledná zákonodárná džungle, udělejte si chvíli čas a napište svůj názor našim zákonodárcům anebo podpořte Rekonstrukci státu, která sleduje v případech protikorupčních zákonů politiky za vás.

  Michaela Trněná

 • Zásady územního rozvoje JMK – co se týká Šlapanic?

  Město Šlapanice připomínkovalo návrh ZÚR JMK – podívejte se na konkrétní věci ,které se týkají přímo Šlapanic:

   

  Stáhnout (PDF, 318KB)

   

 • Školu čeká o prázdninách rekonstrukce osvětlení a nová jídelna č. 2

  V pátek 24. 6. došlo k předání prostor školy dodavateli rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Elektroinstalace ve škole je dosud původní, tzn. že své nejlepší roky má za sebou dávno. Stejně tak osvětlení tříd nevyhovuje hygienickým požadavkům a je potřeba ho vyměnit.
  Postupně, v několika letech (2-3) bude vyměněna elektroinstalace a osvětlení v jednotlivých patrech. A to proto, že menší pravidelné opravy majetku, rozložené v čase, snese rozpočet města bez problémů.  Předpokládaná výše investice se pohybuje kolem 2 mil. Kč.

  Druhým zásahem do školy bude vybudování nové jídelny. Zde město na investici ve výši cca 3, 5 mil. Kč získalo i dotaci ve výši 1, 8 mil. Kč, stavba bude zahájena o prázdninách.

  Celkově tak do oprav školy a rozšíření kapacity školní jídelny poputuje v letošním roce více než 5 mil. Kč. Jdeme tak cestou, kterou jsme slíbili – tzn. raději pravidelné a plánované opravy než nechat majetek města zchátrat a pak ho s velkou pompou a zadlužením opravovat. Věříme, že tato cesta je jediná správná, i když ne tak dramaticky viditelná.

  K opravě školy viz také článek z Brněnského deníku.

  Náhledová fotografie je převzata z FB stránek města Šlapanice.

 • Obchodní centrum a lokalita u Slatiny na 11. zasedání ZM

  Na 11. zasedání ZM proběhlo několik důležitých záležitostí:

  • byl bez výhrad schválen závěrečný účet města, který vykázal velmi dobré hospodaření města a také dobrou finanční kondici města. V podstatě se tak potvrzuje to, co prezentovaly Čisté Šlapanice během všech diskuzí o průmyslové zóně. Město je schopno dobře existovat i bez příjmů z průmyslové zóny, které tolik zdůrazňovali její propagátoři především bývalý starosta Jaroslav Klaška z KDU-ČSL. (Zde vřele doporučuji zhlédnout záznam ČT z března 2014 s vystoupením J. Klašky od 8:20.) Samozřejmě pořád platí, že předchozí vedení města po sobě nechalo dluh ve výši 82 mil. Kč, který město postupně splácí. Při dobrém hospodaření, o které se snažíme, jsou problémy města řešitelné. Dobrým hospodařením současné koalice zůstávají např. již nyní v rozpočtu města více než 2mil. Kč ročně oproti předchozím rokům viz ZDE. V rozpočtu jsou tak nachystány finance pro akce, které nás čekají 🙂
  • zástupce společnosti Sallerova výstavba Mgr. Pavel Trna v úvodu zasedání prezentoval zastupitelům záměr obchodního centra ve Šlapanicích na pozemku proti benzínové stanici. Prezentace byla krátká a stručná s několika vizualizacemi, zaznělo jméno obchodního řetězce Penny doplněného o řeznictví a drogerii, příp. textil nebo další drobné služby, které se developerovi podaří nasmlouvat. Jako termín realizace zazněl rok 2017. Prezentaci můžete zhlédnout na záznamu ZM ZDE. Dotazů zaznělo překvapivě málo. Co se týče obsazení obchodním řetězcem Penny, je třeba si uvědomit zásadní věc. Město do těchto vztahů nevstupuje, jedná se o obchodní vztah mezi vlastníkem pozemku a obchodním řetězcem, kdy velmi záleží na strategických úvahách řetězce, zda v konkrétním městě o prodejnu stojí nebo ne. Silný zájem o Šlapanice vyjadřuje opakovaně Billa, které se však i přes více než rok trvající úsilí nedaří najít vhodný pozemek.
  • déletrvajícím bodem pak bylo schválení zadání změny č. 9 územního plánu (viz podklad), která spočívá ve stanovení lhůty pro pořízení územní studie pro lokalitu u Slatiny. Na zasedání dorazili tentokrát vlastníci pozemků a developera se svými právními zástupci, kteří zpochybňují právo města uložit tuto lhůtu pro pořízení územní studie. Současná koalice zde opět tahá z ohně horký brambor za předchozí vedení města. Současný platný územní plán (ÚP) se změnou z roku 2007 umožňuje zastavět lokalitu na pravé straně příjezdu ke slatinskému kostelu, kde bedřichovický (šlapanický) katastr plynule navazuje na Slatinu. Umožňuje to ovšem za určitých podmínek:
  1. vyhotovení územní studie, která by stanovila využití území – dopravní obslužnost, hluková studie kvůli plánovanému obchvatu, veřejná prostranství (žádost na její vyhotovení byla podána od roku 2007 poprvé v roce 2015)
  2. vymístění vysokotlakého plynovodu a jeho regulační stanice. Tato podmínka naplněna nebyla, vysokotlaký plyn v území zůstal.
   Město nyní nedalo souhlas k pořízení územní studie vzhledem k probíhajícímu návrhu Zásad územního rozvoje, které do tohoto území nebo jeho těsné blízkosti umisťují hned 2 záměry – obchvat Slatiny a rozšíření dálnice D1. Nesouhlas se záměrem výstavby projevila také městská část Brno-Slatina.
   Jako informace pro zastupitele také zaznělo, že současný developer postupuje nekorektně: v územním řízení na sítě v této lokalitě se pokusil umístit stavby na pozemky města Šlapanice a Jihomoravského kraje bez jejich souhlasu. Pro nezákonnost bylo také zrušeno řízení na rozdělení pozemků v této lokalitě. Jedná se přinejmenším o nestandardní postup.
   Pro Šlapanice by daná zástavba bez prověření dopravního napojení mohla znamenat zhoršení dopravní situace na křižovatce ve Slatině, o jejíž řešení město usiluje vzhledem k zácpám v dopravních špičkách, které občané Šlapanic musí absolvovat. Ochranné pásmo vysokotlakého plynu má svůj významný důvod, nikdo zodpovědný nechce nést odpovědnost za následky případného výbuchu v obytné zástavbě nebo její blízkosti.
   Je zřejmé, že se zde střetávají dva zájmy – zájem vlastníků pozemků, kteří chtějí buď stavět nebo výhodně prodat svoje pozemky. Jedná se o jejich přirozený zájem, který jim nikdo nemůže mít za zlé. Proti tomuto zájmu stojí veřejné zájmy, kterými jsou: plynulá doprava občanů do zaměstnání, umisťování bydlení do míst, kde nebudou jejich obyvatelé ohroženi výbuchem plynu či hlukem z přilehlých, frekventovaných komunikací.
   Výsledkem jednání bylo schválení zadání změny č. 9 ÚP, takže se pokračuje ve schvalovacím procesu. Přičemž je zřejmé, že jakmile to podmínky umožní, město územní studii nechá vyhotovit a prověří zastavitelnost tohoto území. Cílem není blokovat výstavbu, ale postupovat smysluplně.
   Po minulém zasedání (diskuze s nájemci bytů Švehlova a jejich právním zástupcem) je třeba říci, že je bezesporu příjemným jevem, když někdo umí hájit svoje práva věcně, bez emocí a kultivovaně bez atakování zastupitelů.
  • Nepříjemným překvapením pro mě osobně bylo naopak hlasování opozičních zastupitelů, kteří se bez odůvodnění zdrželi všichni hlasování, a to přestože před pár měsíci hlasovali  jednomyslně pro pořízení této změny, a argumentovali vesele pro viz např. vystoupení opozičního zastupitele p Zycháčka (TOP09) v 30. minutě záznamu 9. ZM. Na frak dostává především jejich důvěryhodnost a konzistentnost názorů. Názor na věc lze změnit na základě nových, podstatných skutečností, žádné takové však opoziční zastupitelé neuvedli a vypadá to tak spíše na určitou “trucakci”. Což považuji za velkou škodu, protože občané si své zastupitele volí především proto, aby hájili zájmy města a jeho občanů a spolupracovali na rozvoji města bez ohledu na stranickou příslušnost.Pozn.: Hlásím při projednávání této lokality osobní zájem, protože v území vlastní pozemky mí příbuzní. V souladu se svým slibem zastupitele se zde pokouším hájit veřejný zájem.

  Michaela Trněná, starostka

  Celý záznam zasedání již je k dispozici na youtube.

   

   

 • Parčík Švehlova – aktuální stav k 23.6.

  Většina prací v parčíku již je hotova – čeká se jen na nový mobiliář a pumpu. Proto je asi na místě vysvětlit, co zde najdete.

  • Veškeré květiny ve svahu jsou vysázeny. Jsou různorodé od keřů, přes trávy po bylinky.
  • Velká hlavní plocha je již oseta zátěžovým trávníkem,  musíme jen počkat pár týdnů, než tráva vzejde.
  • Velký kámen kromě dekorační funkce může plnit i funkci stolku,  plocha kolem je z mlatu, který zaručuje, že se dobře vsákne případná voda.
  • Vedle tohoto kamene budou dvě lavičky,  jedna klasická a druhá “oboustranná” s možností sednutí s výhledem do ul.Čechovy u obráceně směrem ke kameni.
  • Další “oboustranná” lavička bude u chodníků.
  • Pumpa bude nová a pootočí se 90 stupňů směrem k tzv. žampioništi.
  • Žampioniště – jde o novinku, pokus o oživení prostoru. V zemi jsou trámky, které obsahují zárodky žampionů, časem by zde měly žampiony vzrůst. Do tohoto prostoru bude nasměrován žlab z pumpy, tím by měla být udržena větší vlhkost tohoto místa.
  • Je také snahou “zkrášlit” zídky domů, které s tímto prostorem sousedí přes chodník.

  Snahou projektu bylo využít v maximální míře přírodních materiálů, což se podařilo. I když ještě není prostor zcela dokončen, rádi bychom poděkovali p. Petru Buryškovi – architektovi, p. Alexandře Peschlové – vedoucí projektu i ostatním členům Čistých Šlapanic, kteří přispěli k této změně.

  Parčík Švehlova je první ukázkou našich představ jak zkrášlit některá místa ve Šlapanicích. Sdělíte nám svůj první dojem, který z tohoto místa máte?

   

   

 • Je o jednání ZM zájem? Jaká je sledovanost?

  Na veřejná jednání ZM chodí stále málo občanů. Posunutí zahájení na 17,00 hodinu asi moc nepomohlo.

  Na druhé straně je zajímavé se podívat na sledovanost na Infokanále Šlapanice na youtube:

  11.ZM = 130 zhlédnutí (týden po jednání)

  10.ZM = 616 (že by vliv situace kolem bytů na Švehlové?)

  9.ZM = 525 (že by vliv situace kolem bytů na Švehlové?)

  8.ZM = 285

  Dále to byly tyto počty – 316 (7.ZM), 243 (6.ZM), 272 (5.ZM), 206 (4.ZM), 488 (3.ZM), 624 (2.ZM), 153 (1.ZM).

  Další občané sledují jednání i na Infokanále v TV – zde se ale k číslům nedostaneme.

   

  Věříme, že to ukazuje na zájem občanů, i když v kinosále to možná vypadá jinak.

 • 11.ZM – záznam

  Veškeré výstupy z posledního jednání ZM najdete postupně na městském webu – momentálně je k dispozici záznam z jednání a podklady. Věříme, že zápis bude v nejbližších dnech.

   

 • Co dělá komise pro výchovu vzdělání a sport?

  Naše komise na jaře opět prošla parčíky a hřiště a nahlásila závady OISM, který už na odstraňování závad pracuje.

   

  Komise také dala návrh (podle nových pravidel) na rozdělování dotací spolkům. RM pak doporučila nová pravidla ještě poupravit a některé částky přehodnotila. Finální verze by měla být známa na podzim.

   

  Komise také pomohla při přípravách Šlapanického léta, které má své stránky: http://slapanickeleto.cz/ Zveme všechny příznivce sportu a zábavy. Děti se můžou zapojit a poznat šlapanická sportoviště.

   

  Komise už loni připravila seznam sportovišť ve Šlapanicích, která jsou čím dál tím víc využívána. Od loňska přibyla některá další:

   

  • hřiště na ZŠ, které má svého nového správce a otvírací dobu a je možné využít jak atletický ovál, tak hřiště na volejbal, nohejbal a další hry – http://www.zsslapanice.cz/bazen/m276

   

   

  • Skate park – nově opraven a opatřen provozním řádem

   

20. stránka z celkem 77« První...10...1819202122...304050...Poslední »