• První “malé místo” dokončeno – otevření parčíku

  Otvíráme první dokončené “malé místo” – parčík Čechova/Švehlova, již tento čtvrtek 13. 10. od 16.00.

  S podporou Nadace VIA, která poskytla grant na úpravy parčíky a s finanční spoluúčastí Čistých Šlapanic, byly realizovány úpravy tohoto parčíku jako pilotního “malého místa” – tzn. menšího veřejného prostoru, který dobře upraven a s péčí a nápadem může začít sloužit veřejnosti.

  K terénním úpravám parčíku přibyl v posledních dnech i prototyp nového městského mobiliáře v základním setu – 3 varianty laviček, koš a stojan na kola.

  Autorem návrhu úprav parčíku je Ing. arch. Petr Buryška a autorem mobiliáře Šimon Kiriakovský.

  Ve čtvrtek bychom rádi předali tento prostor jeho uživatelům – obyvatelům Šlapanic. K předávce jsme připravili pro dospělé burčák a pro děti nealko. Přítomna bude starostka i radní města za Čisté Šlapanice. Přijďte si proto prohlédnout parčík, ochutnat burčák a můžete s námi při té příležitosti i probrat, co vás trápí nebo co byste v našem městě ještě rádi zlepšili. Budeme se na vás těšit.

   

  svehlova_otevreni-parciku

   

 • Výsledky krajských voleb 2016

  Výsledky krajských voleb jsou dramatickým překvapením především pro sociální demokracii, která přišla o svou hegemonii v krajích, voliči naopak dali zelenou hnutí ANO.  Voliči v krajských volbách také potvrdili ústup velkých politických stran a naopak poslali do zastupitelstev strany menší. Výsledkem je větší politická barevnost krajských zastupitelstev.

  V Jihomoravském kraji se stalo vítězem ANO s 15 mandáty v 65 členném zastupitelstvu, druhé skončilo KDU-ČSL s 11 mandáty (o 3 méně než v předchozím období), třetí teprve ČSSD s 11 mandáty (o 12 mandátů méně). Do kraje se naopak nově dostali samostatní Starostové se 4 mandáty, SPD+SPO se 4 mandáty, Žít Brno s Topkou (4 mandáty), Zelení a Piráti s 3 mandáty.

  Ve Šlapanicích zvítězilo KDU-ČSL, druhé ANO, a jako třetí kandidátka Starostů pro Jižní Moravu 🙂

  KDU-ČSL i ANO blahopřeji k jejich volebnímu výsledku.

  Rozhodování voličů budou nyní bezpochyby podrobně zkoumat politologové a vyvozovat z něj různé závěry. Pro mě osobně: ani masivní předvolební kampaň obou stávajících vedoucích stran kraje tzn. ČSSD a lidovců nedokázala zabránit výraznému poklesu jejich preferencí, které si pro sebe nakonec urvalo ANO a menší nové strany.

  Níže se pro zajímavost můžete podívat na výsledky voleb ve Šlapanicích za poslední 4 volební období.

  2004 – účast: 40%,           1. KDU-ČSL 36, 71,          2. ODS 18, 74%,               3. Nezávislí 18, 06%

  2008 – účast 49, 48%,      1. KDU-ČSL 31%,             2. ČSSD 30%,                   3. ODS 15%

  2012 –  účast: 46, 26%.    1. ČSSD 21, 44%,               2. KDU-ČSL 21, 32%,      3. ODS 11, 25.

  2016 – účast 43, 67%       1. KDU-ČSL 20, 83%,       2. ANO 17, 93%,                3. Starostové 14, 27%

  Závěrem mně dovolte poděkovat všem, kteří podpořili kandidátku Starostů pro Jižní Moravu i mě osobně svými preferenčními hlasy. Vaší podpory si velmi vážíme a 4 nové mandáty v zastupitelstvu jsou pro Starosty závazkem. Činnost Starostů můžete dále sledovat na jejich webových stránkách.

  Michaela Trněná

   

 • Country bál

  Zveme Vás na druhý ročník šlapanického Country bálu.

  Country bál se bude konat 5.11. 2016 v 19,30 na Sokolovně ve Šlapanicích

  Ukázky tanců: La Quadrilla Brno
  Kapela: Noví kaskadéři
  Výuka tanců: Ivan Bartůněk

  Předprodej od 17.10. Textil Eva, Nádražní 6, Šlapanice
  Cena: 160 Kč
  Telefonická domluva: 724040043

  Nezapomeňte stylové oblečení.

  Pozvánka

  Stáhnout (PDF, 3.43MB)

 • Nový projekt ZŠ – sladění pracovního a rodinného života rodičů žáků

  Fungování školy vůči dětem a rodičům je pro život města extrémně důležité. A zhruba po roce začíná být vidět práce nového ředitele šlapanické školy p. Pavla Vyhňáka a týmu pedagogů naší školy. Škola intenzivně pracuje na zapojení do projektů, které přináší nové výhody jak dětem, tak v tomto případě i jejich pracujícím rodičům.

  Na ZŠ Šlapanice (www.zsslapanice.cz) je připraven nový projekt (ZDE), který má napomoci rodičům i dětem: jedná se o 3 skupiny dětských klubů pro žáky 3. a 4. ročníků. 4 dětské kluby rozšíří provoz družiny pro žáky 1. a 2. ročníků, k tomu všemu proběhne 10 týdnů příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin pro minimálně 120 žáků. A jako bonus navíc: přímo z družiny na kroužky budou asistenti doprovázet 56 dětí.
  Každý rodič, který někdy bojoval s tím, zda nechat dítě samotné doma anebo zažil ten pocit marnosti, když mu ujede spoj nutný pro včasné vyzvednutí dítěte, ví, o čem je řeč. Pro rodiče proto rozšíření služeb družiny znamená klid na práci, protože o děti bude bezpečně postaráno, a to v některých případech včetně doprovodu do kroužků.

  Provoz bude hrazen po dobu 2 let z evropských fondů na podporu zaměstnanosti.

  Týmu naší školy patří velký dík, protože toto je práce navíc mimo běžnou výuku. Fandíme a držíme palce v realizaci!

  Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

  Můžete se zapojit do průzkumu zájmu – ZDE.

   

 • Zajímavosti z RM – září 2016

  Vytahujeme nejzajímavější témata z posledních jednání Rady města (56. a 55.):

   

  Seniorbus – bylo vyhlášeno výběrové řízení, ale nabídka došla jen od jedné společnosti. Výběrové řízení tedy bylo zrušeno a rozhodnuto, že stávající stav provozu Seniorbusu zůstane zachován.

   

  Se společností Bonagro byla podepsána smlouva o dodávkách tepla z připravované bioplynové stanice pro vyhřívání objektů města (ZŠ – budova a bazén, Dům s pečovatelskou službou). Tím by mělo dojít ke snížení nákladů města.

   

  Byl podán nový návrh na Správu a údržbu silnic JmKr na kompletní rekonstrukci úseku Kalvodova – Slatina.

   

  Pronájmy v objektu města na ul.Čechova – tyto pronájmy (kniha, květinářství, dětské oblečení) končí 31.12.2016. Vzhledem k tomu, že město zatím nemá připravený záměr, jak s tímto objektem dále naložit, budou uzavřeny nové smlouvy o nájmu s termínem do 31.12.2018 (v současné době bude zveřejněn záměr na tento pronájem).

   

  Byla přijata petice občanů, aby ZM prověřilo rozhodnutí RM “bez připomínek” ke stavbě 2 rodinných domů na ul.Akátova – vysvětlení situace a kroky RM získáte v zápise z 55.jednání RM.

   

   

 • Zelená páteř Šlapanic – příprava

  Do volebního programu jsme si mimo jiné napsali: “Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě a s nimi související propojení navazujících turistických stezek a cyklostezek.”

  Jedním z prvních kroků ke splnění tohoto našeho volebního slibu je nutná příprava územní studie nábřeží Říčky. K jejímu pořízení dala Rada města pokyn na svém 55. zasedání nyní v září. Úkolem územní studie bude prozkoumat možnosti a navrhnout způsob využití nábřeží Říčky procházející městem. Územní studie se po svém zpracování stane součástí připravovaného nového územního plánu a jako tzv. územně plánovací podklad bude závaznou pro další rozhodování v území. (Chybějící územní studie konkrétních ulic ve městě jsou nyní v některých případech zdrojem problémů jako v případě ulice Jiříkovské nebo Nad Zámkem). Na ni by již mohly navázat konkrétní projekty úprav nábřeží tak, aby byl splněn cíl – tzn. vytvořit a v některých místech udržet charakter nábřeží Říčky jako přirozenou a pokud možno i zelenou páteř Šlapanic, která má sloužit primárně chodcům a cyklistům k bezpečnému a také příjemnému průchodu městem.

  Nemusí se přitom jednat pouze o průchod, ale také o drobnější koncept pobytových, malých míst sloužících k příjemnému setkávání lidí.

  Na jedné straně tohoto koridoru pak mohou obyvatelé pokračovat ve vycházce na Ponětovice, kde cyklostezka bude dokončena ještě v letošním roce. Na straně druhé se nabízí vycházka podél Říčky směrem na Bedřichovice, kde již nyní pěšinou podél vody se pěší dostanou až do Bedřichovic. Pokračovat mohou buď přes Podolí do Mariánského údolí k rybníkům nebo se přes Andělku a Čertovku nebo mezi zahradami vrátit zpět do Šlapanic 🙂

   

 • Krajské volby 2016

  Vážení přátelé,
  kteří čtete naše stránky, dovolím si výjimečně zde využít formu otevřeného dopisu, abych Vás pozvala ke krajským volbám. Pokud sledujete naši a i moji činnost, víte, že k volbám zveme pravidelně – už z principu – vždy je lepší něco dělat, než jen nadávat a být nespokojený. I v minulosti jsem zvali k volbám, podle našich zkušeností s některými politiky či politickými stranami, nebo také na základě volebních slibů. Členové Čistých Šlapanic jsou bez výjimky nestraníky, činní pouze v komunální politice.

  Po 2 letech v komunální politice jako nezávislá a nestranická starostka obce bych ráda nahlédla více i do činnosti kraje, na které je naše město a naši občané v mnoha ohledech závislé – ať se jedná o dopravu (nejhorší  a vypovídající vizitkou pro šlapanické občany je stav frekventované krajské komunikace do Brna, kde o opravy marně žádáme již 2 roky a dosud nejsme zařazení ani do plánu rekonstrukcí), sociální služby anebo zdravotnictví. Kritizovaný je i systém rozdělování krajských dotací, které by si stejně jako ministerské a další zasloužily jasnější kritéria. Krajské komunikace a dopravní řešení, na které Šlapanice a mnoho dalších obcí čekají, jsou právě v rukou kraje.

  Jako občan jsem měla na vybranou buď volit nabízené strany anebo se pokusit i zde něco aktivně změnit. Krajský zastupitel stejně jako ten komunální, šlapanický, má přece jen více možností než běžný občan, a i než běžný starosta. Přijala jsem proto nabídku kandidovat za Starosty pro Jižní Moravu, což je kandidátka sestavená ze starostů a osobností z celé jižní Moravy. Je to kandidátka z velké části nezávislých kandidátů stejně jako já. Sympatické na ní pro mě je, že tyto kandidáty si může každý dohledat a ověřit si, co dělají a jak se chovají ve svých obcích. Nikam neutečou a ani nevypluli těsně před volbami. A v programu mají i věc, která je pro mě i pro Šlapanice důležitá – ochranu zemědělské půdy.

  Pokud v krajských volbách Starostové pro Jižní Moravu uspějí, nic se zásadně nezmění – zůstávám dále ve Šlapanicích. A věřím, že kolegové – Starostové začnou dělat maximum pro obce, jejichž problémy s činností kraje dobře znají.

  V předvolební kampani jsem mluvila již s mnoha lidmi, kteří jsou unavení politikou a hlavně politiky. Ptali se: “Proč bychom měli volit právě vás?” Moje odpověď? “Protože volit je lepší než nevolit, protože činnost jiných stran už jste viděli, a protože jinou, lepší cestu ke změně než vyměnit dosavadní politiky zatím neznám. U Starostů se navíc můžete ještě před volbami podívat, co který kandidát dělá.

  Kdo mě zná osobně, ví, že jsem nenapravitelná optimistka a že nejsem kariéristka. Věřím, že změna je možná 🙂 Kdo chtěl hodit kamenem, už hodil, ale pro mě je důležitý názor občanů Šlapanic a Bedřichovic.

  Pokud Vás zajímají moje názory, můžete se podívat i na můj blog, na který nepravidelně přispívám ZDE.

  Pokud Vás zajímá kandidátka a volební program Starostů, můžete se podívat na jejich stránky ZDE.

  Pokud se se mnou chcete podělit o své názory, napište mně na e-mail: trnena@slapanice.cz

  A pokud jste dočetli až sem, děkuji za Váš zájem a určitě vyrazte k volbám. Ne kvůli mně nebo Starostům, ale kvůli sobě a svým dětem.

  S úctou

  Michaela Trněná

 • Tak tu máme další vydání “Nebe a dudy”


  KDU-ČSL vydalo další leták “Nebe a dudy” – tentokrát i s názory dalších opozičních stran. Jedna věc je věcný obsah názorů opozice, o kterém se dá diskutovat. A jiná věc je, kdo tyto názory říká. Zde se musím omluvit, protože některé uvedené názory bych bral, kdyby je nesdělovali právě členové šlapanické KDU.

  Podívejme se na jejich aktuální názory a komentář:

  Soukromé aktivity p. Karáska nebudeme komentovat. Je na něm , aby se vyjádřil, pokud bude mít potřebu.

  Články p. Karáska o Headisu ve Šlapanickém zpravodaji – bronzový medailista z Mistrovství Evropy p. Stejskal pro opozici není dostatečně zajímavá osobnost na to, aby tohoto člověka ocenili. Asi je to návrh, abychom stále prezentovali osobnosti z minulých století, doktory či poslance. Současné zajímavé mladé osobnosti si budou muset počkat na kmetský věk.

  Leták také uvádí, že někdo musel bojovat o publikování článku. Jako předseda Komise pro informace vím jen o jednom autorovi, který musel “bojovat” – o panu poslanci Klaškovi, který odmítl respektovat pravidla pro publikování příspěvků. Škoda, že se v letáku nezmiňují zároveň o tom, kolik příspěvků zakázala KDU mně osobně v minulém volebním období.

  Starostka kandiduje do krajských voleb – chápu, že někdo tento její krok podporuje a někomu se to zase nelíbí, názory na to budou určitě různé. Jen mě stále překvapuje nadutost místní KDU, která toto kritizuje – v čele s největším šlapanickým ambiciozním politikem, poslancem Klaškou s jeho 10 funkcemi ve sněmovně (přehled si udělejte ZDE a ZDE).

  Změna zasedací místnosti pro jednání ZM – asi nemá cenu tuto drobnost příliš rozebírat, určitě někteří podporují tuto změnu, jiní zase ne. Je jen škoda, že zastupitelé za KDU nenavrhli jiné řešení přímo na ZM, ale jen si stěžují v letáku.

  Působení místostarosty M. Klašky – k hodnocení své práce se bude muset vyjádřit sám (Nezávislí Šlapanice). Jeho kauze s hospodařením jsme se již věnovali v minulém volebním období.

  Osobně jen nechápu jednu věc – jestli ředitel ZŠ M. Klaška neprováděl dlouhodobě inventury, zanedbával údržbu budovy apod., tak kdo měl na starost kontrolu práce ředitele ZŠ? Ze zákona to je zřizovatel, tedy město Šlapanice, tedy exstarosta J. Klaška. Jak tuto činnost prováděl, když budova byla zanedbaná, hospodaření bylo špatné, ….? Nakonec vše “dobře” dopadlo, ředitel rezignoval na svou funkci, rada města ho ale okamžitě pověřila vedením školy! do doby jmenování nového ředitele. Bývalý ředitel M. Klaška se následně zúčastnil výběrového řízení na nového ředitele, a hodnotící komise ho znovu vybrala jako nejlepšího uchazeče! Aby následně Rada města jmenovala do funkce až druhého uchazeče v pořadí – R. Skočovského, který byl odvolán z funkce ředitele již v Brně. Své chyby z minulé školy přenesl znovu do šlapanické školy (připomenout si můžete ZDE).

  Neplněné volební sliby:

  • nové přechody – ano, bohužel zatím nejsou žádné viditelné změny
  • parkoviště na nové železniční zastávce na Br. Polích – vybudování zastávky je v působnosti Českých drah, takže omlouváme se občanům, že České dráhy dosud nepostavily zastávku a my tak nemohli splnit volební slib a postavit parkoviště k zatím neexistující zastávce

  Doprava –  autor p.  Zycháček (TOP09) má pravdu v tom, že za 2 roky vedení nové koalice zatím nejsou v oblasti dopravy vidět žádné výraznější změny, běžící rekonstrukce ulice Kosmákovy spolu s novými 40 parkovacími místy bude dokončena až v listopadu. Ale už nemá pravdu v tom, že by nebyly informace – starostka průběžně sděluje informace o jednání se Slatinou a aktuálním stavu (ve ŠZ nebo ZDE). A zde mě napadá stejná otázka – co udělalo pro řešení dopravy KDU-ČSL (část období společně s TOP09) za téměř 20 let svého vládnutí? Tedy desetinásobně delší dobu, než měly dosud k dispozici Čisté Šlapanice. Připomeňme si,  p. Zycháčku, hodnocení Vaší koalice, včetně dopravní situace – ZDE.

  Alternativní názory – popis p. Kouřila (ČSSD) toho, že nezávislí nemají žádnou odpovědnost a mohou kdykoli skončit, je věčně oblíbené téma členů velkých stran. Určitě na tomto názoru něco může být (a v případě některých uskupení i je), na druhé straně p. Kouřil si asi neuvědomuje důvody, proč při posledních volbách právě nezávislí v celé ČR zaznamenali takový úspěch – alternativa  velkých stran pro ně totiž nebyla přijatelná.

  Děkujeme opozici za zveřejňování svých názorů a těšíme se na další.

  Pavel Zmeškal

  P. S. Kritiku naší práce vítáme, ale je opravdu těžké se vyhnout srovnávání s minulostí. Na druhé straně věřím, že je nutné průběžně připomínat zkušenosti s vládnutím KDU ve Šlapanicích. Lidský mozek totiž občas zapomíná.

  Leták KDU-ČSL naleznete zde:img_9889 img_9890 img_9891 img_9892 img_9893 img_9894

 • Stav priorit občanů z Veřejného fóra 2015

  Před rokem určili občané městu 10P – 10 priorit, kterým se město mělo věnovat. Jaký je stav priorit po roce?  Podívejte se na výsledky:

  Priorita Výchozí stav 2015 Konečný stav 2016
  Křižovatka ve Slatině u kostela

   

  0 Příprava projektové dokumentace světelně řízené křižovatky městem Brnem

  Termín: 2017-2018

  Nové obchodní centrum

   

  Zablokovaná výstavba Tesca Připravovaný projekt Sallerovy výstavby – Penny

  Termín: 2017

  Cyklostezky Šlapanice a okolí

   

   

  Bedřichovice: zablokováno vlastníkem pozemků

  Jiříkovice: zablokováno vlastníky pozemků

  Ponětovice: zablokováno vlastníkem pozemku dokončení

  Brno: stav 0

  Šlapanicko – propojení na okolí: 0

  Bedřichovice: pokud dohoda s vlastníkem, pak termín: 2017

  Jiříkovice: stav trvá L

  Ponětovice: dohoda s vlastníkem, termín jaro 2017

  Brno: zpracována studie proveditelnosti, zahájení jednání s vlastníky pozemků

  Šlapanicko – propojení na okolí: příprava projektové dokumentace, termín 2018

  Koupání biotop

   

   

  0 Hledání vhodného pozemku jako úkol pro územní plán L
  Zastavení průmyslové zóny

   

   

   

  Nesouhlas MŽP se zónou
  Město členem Sdružení prům.zóna ŠlapaniceZasmluvněné pozemky města 

  Zálohy na pozemky města od investora zóny CTP Invest

   

  Příprava nového územního plánu bez zóny

  Vystoupení města ze Sdružení pro   zónu

   

  Ukončení předkupních práv k pozemkům města

   

  Vráceny zálohy investorovi zóny

   

  Předpoklad ukončení smluvních vztahů: 2017

   

   

  Areál se starou ekologickou zátěží ICEC (bývalé papírny)

   

   

  Vyčerpaná státní garance na odstranění zátěže ve výši 77 mil. Kč

  Provádí se jen ochranné čerpání

   

  Majitel: holandská firma

  Jedinou cestou k řešení: získání areálu městem

  Souhlas zastupitelstva k právní prověrce možnosti odkupu areálu

  Probíhající jednání o odkupu areálu městem

  Možný termín převzetí areálu městem: 2017

   

  Multifunkční hřiště Jiráskova

   

  Odložený projekt Úpravy celé lokality pro všechny věkové kategorie od seniorů po mládež

  Termín říjen 2016

  Areál ICECu na hřiště s posilovacími stroji

   

  Viz priorita ICEC výše Posilovací stroje budou na Jiráskově.

  Termín říjen 2016

  Městský kulturní sál Město vlastní pouze kulturní dům v Bedřichovicích

  Ve Šlapanicích většina akci v sále sokolovny

  V lednu 2016 souhlas zastupitelstva s podporou 2 mil. Kč na rekonstrukci sokolovny

  Zatím bez dotace, žádost bude podána znovu.

  Kultivovat komunikaci mezi školou a rodiči

   

   

   

  Zvýšení počtu třídních hodin pro rodiče ze 3 na 4

  Třídní učitel má 1 hodinu týdně vyhrazenou pro rodiče

  Učitelé nově školní mobil pro zvýšení dostupnosti pro rodiče

 • Komise pro sport a vzdělávání – co nového?

  Naše komise (výchovy, vzdělání a sportu) se pravidelně schází, i když moc aktivit nemáme poslední dobou rozjeto. Zkontrolovali jsme hřiště a zjistili případné závady a obrátili se na odbor investic a správy majetku (OISM) s podněty k nápravě.  Nicméně apelujeme i na veřejnost, pokud někde uvidíte závadu, či něco nevhodného, neváhejte nás, příp. OISM kontaktovat i vy.

  Komise se také podílela na pořádání Šlapanického léta. Kulturní akce byly podařené (spolupráce města a kulturní komise), ale těm sportovním něco chybělo…. Většinou to, že chyběly děti a jejich rodiče.

  Akce byly předem dány a dostatečně propagovány – kalendář akcí vyšel ve zpravodaji, na webu a akce byly také prezentovány na městském facebooku. Spolky městu vyšly vstříc a připravily pěkné programy. Moc jim za to děkuji. Sem tam vázla komunikace na straně komise, za což se moc omlouváme. Bylo to nejspíš způsobeno velkým množstvím zainteresovaných lidí, a i tím, že byly prázdniny. Nicméně na většině sportovních a volnočasových akcích byly jen ty děti, které do daného kroužku (spolku) už dochází. Těch nových bylo málo. Na petangue dokonce nepřišel nikdo, ani přes příznivé počasí.

  Proto se nabízí otázka  – proč? Hodně mě to mrzí a říkám si „co s tím“. Zřejmě občané zase tak velký zájem o sportovní a volnočasové akce nemají. Nebo mají? O jiné, než jsme dělali? Částečně to může být tím, že vše se odehrávalo o prázdninách, ale prázdniny byly zvoleny úmyslně.  V ostatních měsících mají děti spoustu programu, a o prázdninách ne všechny jsou na táborech a dovolených. Pokud máte nějaký nápad týkající se těchto aktivit, ráda si ho vyslechnu, kontaktovat mě nebo zaslat svůj názor můžete na migdauova@gmail.com.

  Další zklamání pro mě osobně přišlo v září a to konkrétně 22. 9. na Veřejném fóru. Na prvním ročníku fóra v loňském roce byla plná orlovna. A témata okolo sportu, kultury a trávení volného času ve Šlapanicích byla mezi hlavními. Ovšem letos byla účast opravdu malá (kromě „stolu mládeže“, což mě samozřejmě moc těší). Tak si říkám, že občané buď nemají chuť se zapojovat do veřejného dění, nebo je toho zase tolik netrápí.

  Na závěr něco optimistického. Samozřejmě, že ve Šlapanicích by mohlo být více sportovišť a ploch pro trávení volného času. Město na nich neustále pracuje. Ale nesmíme zapomínat na naše sousedy. Ještě před prázdninami v Podolí otevřeli tzv. pumptrack – krátkou trať pro bmx a mtb kola (hned na začátku Podolí, před fotbalových hřištěm). Šlapanické děti tam můžou dojet kolem vody (do Bedřichovic) a pak po cyklostezce. Další sportoviště bylo otevřeno v půlce září ve Slatině, a to badmintonová hala. Pro občany Šlapanic je to jen asi 12 minut trolejbusem.

  Na úplný závěr ještě jeden můj postřeh. V pátek odpoledne jsem byla na hřišti ZŠ Šlapanice a bylo tam „narváno“. Když jsem viděla sportující děti (softball, dětské hřiště, skate a koloběžky) a mládež a dospělé (posilování, nohejbal a běh) nabyla jsem dojmu, že sport ještě Šlapaňáky pořád baví.

  Katka Migdauová