• Jak řešíme 28 let starý problém šlapanické skládky?

  Pokud vás zajímá problematika šlapanické skládky, doporučujeme seznámit se s fakty ke skládce přímo na webových stránkách města Šlapanice. Nejlépe na projektové stránce města ZDE.

   

 • Přijďte mezi nás a zapojte se

  Vážení příznivci,

  obracíme se na Vás s pozváním na Výroční členskou schůzi zapsaného spolku Čisté Šlapanice, které je současně pozvánkou do našich řad.

  Náš zapsaný spolek má za sebou již 10 let existence a kromě spolkové činnosti, věnované především ochraně životního prostředí, se naši členové několik posledních let intenzivně věnují práci pro radnici jako zastupitelé. Potřebujeme posílit a pomoci.  Zveme Vás k naší činnosti pro lepší životní prostředí ve Šlapanicích, výsadbám stromů, realizaci vycházkových tras, péči o veřejné zeleně a mnohé další. Těšíme se na nové nápady a novou energii. Staňte se našimi aktivními členy.

   

  Výroční schůze našeho spolku proběhne v úterý 14. ledna od 19 hodin v restauraci Sokec.

   

  Pokud Vám tento termín nevyhovuje, nevadí. Napište na některý z kontaktů ZDE a pozveme Vás na naši další schůzku. Budeme se na Vás těšit.

   

  Stanovy spolku

   

  Stáhnout (PDF, 105KB)

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 :-)

  Všem přejeme veselé a spokojené dny vánoční a v novém roce 2020 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

   

   

   

 • Sanace Cukrovaru začala :-)

  V listopadu 2019 byla zahájena samotná sanace staré ekologické zátěže v areálu Cukrovaru (dříve Dehtochema, Papírny, pak ICEC). Zahajujeme demolicemi budov v centrální části areálu, které jsou podle průzkumů nad největšími zdroji znečištění. Po dlouhých 17 letech se Šlapanice dočkají odstranění nebezpečných látek ze samotného centra města.

   

  Po dlouhých přípravách a především “papírové” válce se tak konečně dostáváme k vlastním pracím. Před sebou máme nejdříve demolice budov, již nyní se budují také sanační vrty. Po demolicích bude následovat budování drénu Jih (k Tyršově ulici) a odtěžba znečištění pod budovami. Průběh nejtěžších prací je plánován do června 2020. Podrobnější harmonogram a další informace jsou k  dispozici na projektové stránce sanace (ZDE).

   

  Jde o další krok v cestě k přestavbě areálu na nové srdce města – nové centrum. Máme z něho upřímnou radost, protože Šlapanice se dočkaly pokračování sanačních prací po neuvěřitelných 17 letech od ukončení I. etapy sanace. A jsme samozřejmě rádi že se nám se daří naplňovat to, co jsme slíbili občanům.

   

   

   

   

  Tisková zpráva města ZDE.

 • Záznam 7. zasedání zastupitelstva: 4. 12. 2019

 • Rozpočet a strategický plán rozvoje do roku 2025 na 7. zasedání zastupitelstva

  Ve středu 4. 12. od 17 hodin se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které bude mít jako hlavní body schválení rozpočtu na rok 2025 a projednání a schválení strategie rozvoje města do roku 2025.  Všechny podklady lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Před zahájením zastupitelstva složí slib zastupitele dva noví zastupitelé, kteří se ujímají mandátu po rezignaci pana Pavla Petříka (KDU-ČSL) a paní Alexandry Peschlové (ČŠ). Novými zastupiteli se podle výsledku voleb stávají pan Tomáš Lejdar (KDU-ČSL) a paní Marie Zemánková (ČŠ).

  V souvislosti s těmito změnami proběhnou i změny v Kontrolním a finančním výboru.

   

 • Chceme ještě lepší Zpravodaj

  Čisté Šlapanice za sebou mají dlouhou historii snahy o vyvážené informování v médiích města. V začátku naší činnosti občanského sdružení v roce 2009 jsme byli šokovaní skutečností, že jako jednotlivci či občanské sdružení nemůžeme ve Šlapanickém zpravodaji publikovat kritické články k činnosti města.

   

  Tehdejší vedení města – starosta i místostarostové z KDU-ČSL, TOP09, ODS, ČSSD – se přímo podílelo na přípravě Zpravodaje a kritické články nepřipouštělo. Pokud ano, tak byl kritický text doprovázen objasňujícím článkem vedení města. Věcné vysvětlení by nevadilo, problémem byly osobní útoky a zkreslující informace, které tehdy vedení města do svých textů vkládalo. Cenzura Zpravodaje vyvrcholila zákazem publikování tzv. politických článků v roce 2012 (viz ZDE). Politické byly všechny články kritizující činnost vedení města. Tuto praxi posvěcovala i tehdejší Komise pro tisk (ZDE).

   

  Po nástupu na radnici v roce 2014 jsme usilovali o změnu – od cenzury k otevřenosti. Z Komise pro tisk úplně zmizelo vedení města, starostka a místostarostové. Každý politický subjekt v zastupitelstvu získal v  komisi své zastoupení. Pro vyjádření politických stran včetně opozičních byla vyčleněna část Zpravodaje. Své místo našly ve Zpravodaji i kritické názory občanů na činnost radnice. Přijata byla taková pravidla Zpravodaje, která tyto možnosti zaručila.

  Dalším krokem mělo být ustanovení Výboru zastupitelstva pro informace a média. Tento krok jsme v minulém volebním období nedotáhli do konce – důvodem byly názorové rozdíly na stanovení odpovědností za vydávání Zpravodaje, kdy vedení města sice nese faktickou odpovědnost, ale do obsahu Zpravodaje zasahovat nemůže. Rozhodování bylo svěřeno komisi, ta však faktickou odpovědnost za Zpravodaj neměla.

   

  Nyní v září 2019 byl Výbor zastupitelstva pro informace a média ustanoven. Výbor je obsazen po jednom zástupci z každého volebního subjektu v zastupitelstvu: ČŠ, Nezávislí, Změna, KDU-ČSL, ODS, TOP09 a také ČSSD, které se do zastupitelstva ve volbách nedostalo. Většinu ve Výboru tudíž mají opoziční uskupení a nesou tak velkou část odpovědnosti za vyváženost a kvalitu informací ve Zpravodaji. Vedení Výboru zastupitelstvo svěřilo paní Řezníčkové z opoziční ODS.

   

  Praxe ve Zpravodaji od roku 2014 je rozmanitá, snahou redakce je publikovat všechny příspěvky, které obdrží. Redakce neřeší, jak něco zakázat (praxe do roku 2014), ale spíše úroveň jednotlivých příspěvků. Je třeba otisknout vše, co je redakci zasláno? Nebo má redakce povinnost provádět redakční činnost? Může a má chtít po autorech článků faktickou správnost, navrhovat úpravy titulků a obsahu článků tak, aby byly srozumitelné a čtivější? Nebude obviněna z cenzury? Má redakce zajistit informace i ke kritickým a politickým článkům ve stejném čísle? Poslední dva roky jsme vedli společné diskuze jak s komisí, tak v novém výboru, jak se s těmito otázkami vypořádat. Do značné míry však všechny zúčastněné strany zůstávaly ve svých stereotypech a nedařilo se nám mít otevřený pohled na věc. V často již jen politických diskuzích se nám začalo ztrácet to hlavní: smysl vydávání Zpravodaje – čtenáři a informační servis, který jim má Zpravodaj poskytovat.

   

  K odblokování zažitých stereotypů a hlavně ke zlepšení naší praxe jsme proto  pozvali pana Oldřicha Kužílka, který je uznávanou autoritou na vydávání radničních periodik. Dne 7. listopadu proběhl seminář na téma dobré praxe ve vydávání radničních periodik. Pozváni byli členové nového výboru pro informace a média (VIM), samozřejmě členové redakce a také zastupitelé.

   

  Téměř tříhodinové společné setkání přineslo mnoho odpovědí na naše otázky. Úplně základní myšlenkou, kterou pan Kužílek vyslovil, je skutečnost, že je povinností redakce i výboru zajistit za veřejné peníze kvalitní informace k nastolenému tématu – a proto dává smysl, aby všechny informace byly na jednom místě, v jednom čísle periodika. Souběžně s tím je základní povinností redakce také udržet věcnost informací, tzn. bez vkládání hodnotících komentářů, ale současně poskytovat co nejkvalitnější informace a nechat na čtenáři, aby si z těchto informací udělal sám obrázek.

  Stejně tak důležitá je správnost. Pokud redakce zjistí u autora faktickou chybu, je na ní, aby požádala autora o nápravu. Důležitá je včasná a kvalitní komunikace s autory. Pokud autor nápravu odmítá, je povinností redakce uvést správnou informaci.

  Ve třech hodinách nebylo možné probrat vše, co nás při vydávání Zpravodaje trápí. Podstatná byla dobrá vůle všech účastníků semináře pracovat na co nejlepší podobě Zpravodaje pro čtenáře.

   

  A co potěšilo? Dobré hodnocení Zpravodaje, které jsme od p. Kužílka během společné diskuze získali – ocenil podíl alternativních názorů, které Zpravodaj poskytuje. A je na další práci redakce a výboru, aby kultivovali kvalitu a úroveň poskytovaných informací čtenářům. Věřím, že jsme na dobré cestě.

   

  Michaela Trněná

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sázíme stromy v neděli 17. 11. od 14 hodin

  V sobotu 2. 11. jsme se sešli na Návrší a provedli běžnou údržbu zeleně na Návrší. To znamená – vyřezat a odstranit zarostlé oplocenky, vyřezat plevelné akáty, odstranit staré opěrné kůly. Některým stromům se daří skvěle – jako třeba jilmu, pod kterým jsme se vyfotili 🙂

   

  Některé stromy bohužel nezvládly sucho, jiné zase zájem srnců a zajíců. Dosadíme proto stromy nové za 14 dnů nyní na podzim, kdy jsou podmínky pro výsadbu nejpříznivější. Pozor – došlo ke změně z důvodu mysliveckého honu v sobotu 16. 11. přesouváme výsadbu na neděli 17. 11. od 14 hodin opět sraz na Návrší. S sebou tentokrát rýče, případně palici na zatlučení opěrných kůlů.

   

  Děkujeme všem, kteří obětovali volné dopoledne a těšíme se na setkání u výsadby.

   

  Společné foto u největšího jilmu

   

   

   

  Jak se na Návrší dostat:

   

 • Šlapanice jako město, kde je radost žít

  V pondělí 4. 11. 2019 od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice veřejné projednání aktualizace strategického plánu rozvoje města do roku 2025.  Během projednání s občany bude i prostor na jejich připomínky a dotazy. Všechny podstatné informace k připravované aktualizaci strategie lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Optimistická vize – Šlapanice jako město, kde je radost žít – vychází od občanů – z dotazníkového šetření strategie jsme se totiž dozvěděli, že 88,5 % občanů se ve městě cítí spokojeně 🙂

  Je to důvod k radosti a optimismu, protože spokojenost ve srovnatelných městech jako Tišnov či Rosice se pohybuje pouze mezi 75-75%.

   

  Z dotazníkového šetření mezi občany (600 odpovědí) dále vyplynula velká spokojenost se základní školou (91% ), Šlapanice jako místo pro výchovu dětí (87%spokojenost), trolejbusové spojení (84% spokojeno), s činností spolků (88%), nabídkou hřišť (82%spokojeno), kulturní a společenské aktivity (82% spokojeno). Dle očekávání je menší spokojenost s vlakovým spojením (jen 68%).

  Poměrně vysokou spokojenost 79% dosáhl svoz odpadů, což je často diskutovaná oblast. Z dotazníků však nevyplývá, že pro občany by se jednalo o oblast, se kterou jsou zásadně nespokojeni.

  Dobrých výsledků dosáhl v hodnocení občanů i městský úřad se 76% spokojených občanů, zde nelze však pominout 24% nespokojených odpovědí.

  Malá spokojenost je s gastrozařízeními ve městě – jen 47%. Jedná se však o oblast, do které město ze své působnosti prakticky zasáhnout nemůže. Je to ale signál podnikatelům v této oblasti.

  Otázka údržby chodníků a komunikací pak dosáhla “jen” 70% spokojenosti.

  Nespokojenost pak panuje v otázce parkování: jen 41% spokojeno v místě bydliště a dokonce jen 26% spokojeno s parkováním jinde ve městě. Ač se jedná o problém společný všem obcím a městům naší velikosti, je zřejmé, že je třeba mu věnovat velkou pozornost.

  Podstatnou zprávou občanů zastupitelům je, že 90% respondentů si přeje město s maximálně 10 000 obyvateli.

  Z dotazníkového šetření tak vyplývá jako podstatné to: že město nezanedbává žádnou důležitou oblast života ve městě a řeší pro občany důležité otázky.

  Celé dotazníkové šetření najdete ZDE.

   

  Budoucí vize Šlapanic je rozvinuta takto: Šlapanice jsou klidným a přátelským městem plným zeleně, bez průmyslové zóny, s přirozeným koncepčním rozvojem, moderním školstvím, udržitelnou dopravou a důrazem na pospolitost občanů.

   

  Na vzniku strategie se podílely tři pracovní skupiny, ve kterých byli zastoupeni všichni klíčoví hráči v příslušných oblastech – od členů komisí, přes zástupce škol a spolků. Do dotazníkového šetření byli zapojeni také podnikatelé ve městě. V řídící skupině strategie pak byly zastoupeny všechny volební subjekty zastupitelstva, projednání v této skupině by mělo zajistit strategii “úspěšný život” a přijetí napříč politickým spektrem, protože strategie přesahuje více než jedno volební období.

   

  Kterými aktivitami chce město tuto vizi naplňovat, se dozvíte právě z návrhové části strategie: ať se jedná o rozšíření kapacity ZŠ nebo navýšení počtu míst v mateřských školách, vybudování kulturního domu, podpora péče o seniory vybudováním denního stacionáře a kvalitního místa pro setkávání seniorů a mnohé další.

   

  Přehledně a v kostce získáte všechny podstatné informace právě na veřejném projednání strategie v pondělí 4. 11. a připomínky lze podat přímo na projednání nebo zaslat do 10. 11. e-mailem. Přijďte a zúčastněte se, plánujeme život ve městě na dalších 6 let.

   

  Upravenou strategii bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města v prosinci letošního roku.

   

 • Péče o zeleň Návrší v sobotu 2. 11. 2019

  A znovu je tu podzimní péče o zeleň kolem Šlapanic. Tentokrát zveme v sobotu 2. 11. od 9. hodiny na údržbu přibližně hektarové zelené plochy založené v sousedství přírodní památky Návrší (ZDE).

   

  Plocha byla založena cca před 9 lety městem na městském pozemku. Jako mnohé další však vyžaduje ještě i teď pravidelnou péči a údržbu:

   

  • opravy oplocenek, protože zajíci a také srnci věnují keřům a mladým stromkům svou pozornost 🙂
  • dosadbu nových keřů a stromků za uhynulé
  • vyřezání plevelných agresivních akátů.

   

   

  Pokud tedy máte chvilku, vezměte si dobré boty, rukavice, nůžky na pletivo nebo pilku a přijďte nám pomoci. Rádi Vás uvidíme.

   

   

  Výsadba Návrší v roce 2011

   

   

   

   

  A jaro 2019