• Práce v Cukrovaru odkryly první zdroje znečištění

  Sanační práce na Cukrovaru úspěšně pokračují: proběhly demolice objektů v centru areálu, rozběhla se dekontaminační stanice, instalovány byly nové sanační vrty.

   

  V průběhu měsíce února pak byly v areálu Cukrovaru odkryty podle očekávání zásadní zdroje znečištění – nádrže obsahující dehet. V sousedství nádrží pak podle projektu se provádějí kontrolní sondy, které mají potvrdit hloubku a rozsah znečištění.

   

  Součástí prací je také průběžný monitoring ovzduší, uvnitř areálu i na jeho hranicích.

   

  Práce, které se v areálu provádějí nyní, jsou pro jeho budoucnost zásadní – zdroje znečištění zůstávaly v minulosti nedotčeny a znečištění se tak mohlo z těchto zdrojů šířit dále. Je opravdu škoda, že už při prvních sanačních pracech v 90. letech nebylo rozhodnuto právě o razantní likvidaci zdrojů. Věříme, že se nám je konečně podaří zlikvidovat a zabránit tak další kontaminaci areálu i okolí.

   

  Snímky z kontrolního dne vypadají hrozivě, ale znamenají, že se právě tohoto odkrytého znečištění dokážeme zbavit.

   

   

 • Čisté Šlapanice – program spolku pro rok 2020

  Čisté Šlapanice vznikly v roce 2009 jako občanské sdružení, legislativa následně převedla občanská sdružení do spolků a tak pokračujeme jako zapsaný spolek Čisté Šlapanice. Kromě komunální politiky se stále věnujeme i zlepšování prostředí v našem městě a jeho okolí.

   

  Jako program pro letošní rok jsme si společně vybrali několik akcí:

   

  • Výsadbu aleje Kobylnická (jaro 2020)
  • Podání žádosti o grant na úpravy parčíku Bří Mrštíků a realizace úprav v případě úspěšné žádosti
  • Příprava a realizace jedné vycházkové trasy v okolí Šlapanic
  • Péče o výsadby alejí a zeleně:
   • zálivka nově vysazených alejí v průběhu jara a léta
   • prořezání, kontrola úvazku a oplocenek v alejích a na Návrší
   • jarní a podzimní úprava zeleně parčíku Čechova a u Muzea
  • Jarní úklid 4.4. 2020  – součást Ukliďme Česko

   

  Všechny akce financujeme z prostředků našich členů, případně z grantové činnosti. K činnosti vedeme transparentní účet spolku ZDE.

   

  Budeme se těšit, že se s Vámi při některé z našich akcí ve městě potkáme. Pokud máte náměty k zlepšení prostředí v našem městě, dejte nám vědět a našich kontaktech ZDE.

   

 • Šlapanická KDU hledá kauzy, nachází svoje vlastní

  V uplynulých dnech jsme se mohli seznámit s článkem ODS ve Zpravodaji či s letákem KDU-ČSL a TOP09 ke šlapanické skládce. Skládkou se díky sankcím zabýval také Český rozhlas (ZDE). Otázku skládky a sankcí jsme řešili i na zasedání únorového 8. zastupitelstva. Ale co to vlastně KDU, TOPka a ODSka ve svých příspěvcích dělají? Tuto otázku si musí položit každý, kdo ví, že všechny tyto strany se podílely jak na vzniku šlapanické skládky, tak na vzniku jejích problémů, na povolení návozu nebezpečných odpadů, ale i na zpackané čističce odpadních vod na skládce nebo divokém nájmu za pozemky pod skládkou.

   

  Málokdo z nás si asi uměl představit, že někdo, kdo způsobil problém, následně ho celé roky neřešil a nechal svým následovníkům nálož na životním prostředí a díru v rozpočtu města, si vůbec dovolí se k tomuto problému ozvat. Na svou odpovědnost za šlapanickou skládku by tyto strany rády zapomněly a za nejdůležitější problém by  chtěly považovat udělení pokut. Skutečnost je jiná, nejpodstatnějším problémem skládky je vůbec její vznik, návoz nebezpečných odpadů a ignorování problému skládkové vody v minulosti.

   

  Na zastupitelstvo přinesli problém skládky, resp. pokut za skládku členové KDU-ČSL Šlapanice a bývalý starosta za KDU-ČSL Jaroslav Klaška. Tedy ti, kteří dávno v minulosti mohli již po prvních inkasovaných pokutách za skládku v roce 2006 rozhodnout o ukončení provozu skládky a její rekultivaci. To však neudělali. Místo toho nyní řeší pokuty. Pokuty nezlehčujeme, 560 000 Kč není málo.  Situaci se však snažíme řešit. Jsme přesvědčeni, že jsme ve věci skládky nic podstatného nezanedbali a její problémy jsme rozhodně neignorovali.

   

  O Sateso a skládku se stará náš koaliční partner – místostarosta Michal Klaška (Nezávislí) a fakta jsou následující:

  1. Kromě zprovoznění zpackané čističky odpadní vody z roku 2012 (tedy volební období KDU) jsme přijali rozhodnutí o ukončení návozu odpadů a a zahájení rekultivace skládky. A již od roku 2018 se naváží první rekultivační vrstva ve spolupráci s cihelnou, je to sice pomalejší řešení, ale město tak šetří hodně peněz. Čeká nás hledání desítek milionů korun na její rekultivaci a další miliony na následný 40letý monitoring. A stále ještě řešení čištění problematické skládkové vody, na kterou si firmy sice troufnou – ale za další desítky milionů korun. Nic jiného se v tuto chvíli se skládkou dělat nedá. Hladinu skládkové vody se díky jejímu problematickému složení daří odčerpávat a čistit jen pomalu.
  2. Místostarosta Michal Klaška se omluvil za svou chybu – za to, že o sankcích neinformoval a podal zprávu o přijatých opatřeních k nápravě. Situace se již nebude opakovat. Je však možné, že sankcím se ještě nedokážeme vyhnout – hladina vody je stále vysoko již od roku 1998. Od roku 2015 se nám ji podařilo zatím snížit o 1metr z potřebných 8 metrů a její okamžitá likvidace je mimořádně nákladná. Do úplného zaklopení skládky navíc kvůli dešti i neefektivní. Desítky milionů město v rozpočtu tak rychle najít neumí. A jiné jednoduché a jednoznačné řešení problému skládky dosud žádný expert nenabídl.

   

  Na zastupitelstvu nakonec díky diskuzi zazněly i další problémy skládky. Bývalý starosta KDU-ČSL Jaroslav Klaška nebyl na zastupitelstvu schopen odpovědět na žádný z položených dotazů:

  • Proč uzavřel při svém působení ve funkci starosty nevýhodnou smlouvu na nájem pozemku pod skládkou na částku 400 000 Kč ročně? (bez odpovědi). Zkuste si částku vynásobit roky skládky.
  • Jak a kde vyřešil sankce a hlavně problém skládkové vody v minulosti? (bez odpovědi)
  • Jak a kde informoval zastupitelstvo či radu města o sankcích? (bez odpovědi)

   

  Na podzim letošního roku se konají senátní a krajské volby a to je pravděpodobně odpověď, proč se pokouší kandidát na senátora Jaroslav Klaška a další lidé z KDU-ČSL zviditelnit za každou cenu – i za cenu nového a nového upozorňování na své fatální chyby.

   

  Nás naopak čeká pokračování v rekultivaci skládky a hledání desítek milionů z městského rozpočtu na finální uzavření skládky. Měly být naspořeny z příjmů za skládku, ale nejsou. Situaci jistě postupně zvládneme. Jen bychom chtěli doufat, že se jedná o poslední “podivné dědictví” KDU a spol.

   

   

  Informace ke skládce najdete na webových stránkách města v informaci místostarosty ZDE.

   

  Další informace na projektové stránce ZDE.

   

   

   

 • Pozvání na 8. zasedání zastupitelstva – 12. 2. 2020

  Ve středu 12. 2. 2020 od 17 hodin proběhne v zasedací místnosti městského úřadu 8. zasedání zastupitelstva města. Jedním z bodu programu je kupní smlouva na pozemek ČR, který sousedí s areálem Cukrovaru. Dalšími body je projednávání několika žádostí občanů o odkupy pozemků města. Celý program zasedání najdete jako vždy na webových stránkách města ZDE.

   

  Odkup pozemku o velikosti 1810 m2 je krokem ke scelení pozemků Cukrovaru – sousedí s dalšími pozemky města, na kterých se nachází staré dělnické domky a dále pak zdravotní středisko. Jako takový bude logickou součástí úvah města o celém areálu. Pozemek město získává odkupem od České republiky, respektive od státní instituce  Státního pozemkového úřadu, který pozemky státu spravuje. A to za cenu obvyklou. V našem případě dle znaleckého posudku za 1 154 000 Kč.

  Zajímavá bude jistě tentokrát i diskuze – rozprava zastupitelů a občanů. Srdečně zveme.

 • Jak řešíme 28 let starý problém šlapanické skládky?

  Pokud vás zajímá problematika šlapanické skládky, doporučujeme seznámit se s fakty ke skládce přímo na webových stránkách města Šlapanice. Nejlépe na projektové stránce města ZDE.

   

 • Přijďte mezi nás a zapojte se

  Vážení příznivci,

  obracíme se na Vás s pozváním na Výroční členskou schůzi zapsaného spolku Čisté Šlapanice, které je současně pozvánkou do našich řad.

  Náš zapsaný spolek má za sebou již 10 let existence a kromě spolkové činnosti, věnované především ochraně životního prostředí, se naši členové několik posledních let intenzivně věnují práci pro radnici jako zastupitelé. Potřebujeme posílit a pomoci.  Zveme Vás k naší činnosti pro lepší životní prostředí ve Šlapanicích, výsadbám stromů, realizaci vycházkových tras, péči o veřejné zeleně a mnohé další. Těšíme se na nové nápady a novou energii. Staňte se našimi aktivními členy.

   

  Výroční schůze našeho spolku proběhne v úterý 14. ledna od 19 hodin v restauraci Sokec.

   

  Pokud Vám tento termín nevyhovuje, nevadí. Napište na některý z kontaktů ZDE a pozveme Vás na naši další schůzku. Budeme se na Vás těšit.

   

  Stanovy spolku

   

  Stáhnout (PDF, 105KB)

 • Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 :-)

  Všem přejeme veselé a spokojené dny vánoční a v novém roce 2020 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

   

   

   

 • Sanace Cukrovaru začala :-)

  V listopadu 2019 byla zahájena samotná sanace staré ekologické zátěže v areálu Cukrovaru (dříve Dehtochema, Papírny, pak ICEC). Zahajujeme demolicemi budov v centrální části areálu, které jsou podle průzkumů nad největšími zdroji znečištění. Po dlouhých 17 letech se Šlapanice dočkají odstranění nebezpečných látek ze samotného centra města.

   

  Po dlouhých přípravách a především “papírové” válce se tak konečně dostáváme k vlastním pracím. Před sebou máme nejdříve demolice budov, již nyní se budují také sanační vrty. Po demolicích bude následovat budování drénu Jih (k Tyršově ulici) a odtěžba znečištění pod budovami. Průběh nejtěžších prací je plánován do června 2020. Podrobnější harmonogram a další informace jsou k  dispozici na projektové stránce sanace (ZDE).

   

  Jde o další krok v cestě k přestavbě areálu na nové srdce města – nové centrum. Máme z něho upřímnou radost, protože Šlapanice se dočkaly pokračování sanačních prací po neuvěřitelných 17 letech od ukončení I. etapy sanace. A jsme samozřejmě rádi že se nám se daří naplňovat to, co jsme slíbili občanům.

   

   

   

   

  Tisková zpráva města ZDE.

 • Záznam 7. zasedání zastupitelstva: 4. 12. 2019

 • Rozpočet a strategický plán rozvoje do roku 2025 na 7. zasedání zastupitelstva

  Ve středu 4. 12. od 17 hodin se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které bude mít jako hlavní body schválení rozpočtu na rok 2025 a projednání a schválení strategie rozvoje města do roku 2025.  Všechny podklady lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Před zahájením zastupitelstva složí slib zastupitele dva noví zastupitelé, kteří se ujímají mandátu po rezignaci pana Pavla Petříka (KDU-ČSL) a paní Alexandry Peschlové (ČŠ). Novými zastupiteli se podle výsledku voleb stávají pan Tomáš Lejdar (KDU-ČSL) a paní Marie Zemánková (ČŠ).

  V souvislosti s těmito změnami proběhnou i změny v Kontrolním a finančním výboru.