Navigace

Šlapanice s čistým srdcem a bez průmyslové zóny

 

Občanské sdružení Čisté Šlapanice vzniklo v roce 2009, tedy před 11 lety. Sešli se v něm lidé, kterým nebylo a stále není lhostejné, jak se žije ve Šlapanicích a Bedřichovicích (viz náš původní web ZDE). Začínali jsme jako občanské sdružení, které se snažilo ve správních řízeních zastupovat zájmy občanů, především v otázkách obří průmyslové zóny v těsné blízkosti města. Setkali jsme se tehdy se zatajováním informací a smluv, prosazováním zájmů investora zóny a jednotlivců na úkor veřejných zájmů, cenzurou ve Šlapanickém zpravodaji a mnoha dalšími pro nás neakceptovatelnými a nedemokratickým postupy tehdejšího vedení obce.

 

Protože zásadní pro směřování obce je rozhodování zastupitelstva, začali jsme usilovat v roce 2010 o zastoupení v zastupitelstvu. Hned v prvních volbách jsme získali s výraznou podporou občanů jako druhé nejúspěšnější uskupení čtyři zastupitelské mandáty a v letech 2010 – 2014 jsme pracovali v zastupitelstvu v opozici.

Zájmy občanů, které jsme zastupovali, jsme nemohli z opozice prosadit, za celé volební období 2010 – 2014 nebyl přijat ani jediný náš podaný návrh. Zastupovali jsme tedy občany jinou formou: organizovali jsme podání připomínek občanů k průmyslové zóně i k Zásadám územního rozvoje JMK, pořádali jsme informační besedy pro občany, vysazovali aleje, zavedli jsme vysílání zrušených záznamů zastupitelstva a podávali návrhy k projednání zastupitelstvem.

 

V dalších komunálních volbách v roce 2014 jsme vyhráli se ziskem 8 mandátů (31, 93%). Díky tomu jsme dokázali sestavit koalici s dalšími nezávislými uskupeními, která mohla převzít vedení města. Věříme, že jsme prokázali, že Šlapanice a Bedřichovice jsou stabilní obec, která má co nabídnout svým občanům.

Jak jsme plnili náš volební program pro roky 2010 – 2014 najdete ZDE.

Naše plnění volebního programu pro roky 2014-2018 najdete ZDE.

 

V roce 2018 jsme se ucházeli o důvěru občanů již potřetí, s jen lehce obměněnou kandidátkou a s novým volebním programem.  Stále všichni zůstáváme sdružením nezávislých kandidátů. Náš cíl byl stejný jako ve všech předchozích volbách: „Šlapanice, které se budou rozvíjet bez závislosti na průmyslové zóně a budou klidným a příjemným domovem pro své obyvatele.“

 

Velkým krokem pro Šlapanice a velkou příležitostí byla koupě areálu Cukrovaru o pěti hektarech v centru města, kterou jsme realizovali na radnici v roce 2017.

A do voleb pro volební období 2018-2022 jsme proto vyrazili tentokrát s heslem „Šlapanice s čistým srdcem a bez průmyslové zóny“.

 

Volební výsledky 2018 pro nás byly velkým překvapením – zisk 11 zastupitelských mandátů z celkových 21  a 43, 26% hlasů jsme popravdě nečekali. Důvěra občanů a jejich podpora nás velmi těší a především je pro nás velkým závazkem. Uděláme vše pro to, abychom tak velkou důvěru nezklamali.

 

Stále stojíme za občany Šlapanic, proto věříme, že nás podpoří.