• 4.ZM – 17.6. – první postřehy – Billa, zastávka v Brněnských polích, …

  Přinášíme první postřehy ze včerejšího jednání ZM (záznam bude v nejbližších dnech na našem webu nebo na www.slapanice.cz/aktualni-zaznam-zastupitelstva/.

   

  Schválený program probíhal velice rychle – dokonce asi byla rekordní i délka jednání, skončili jsme už po 2,5 hodinách. Z diskuse pak vyplynula další témata:

  – město bylo požádano o vyjádření stanoviska k záměru ČD vybudování zastávky vlaků v Brněnských polích – město souhlasí. Na podzim budou občané pozváni k diskusi k tomuto tématu (určitě nás bude zajímat řada informací – jaké budou intervaly, nádraží vs. zastávka, …)

  Billa schválila definitivně investici ve Šlapanicích. Tesco mezitím vyvěsilo záměr své pozemky ve Šlapanicích prodat, aniž by o tom řeklo městu. Snad dojde k dohodě o pozemcích.

  městský architekt (p.Žerava) začíná fungovat (snad už konečně bude mít město po letech zaplácávání prostoru halami i urbanistickou koncepci)

  dotace na kompostéry byly schváleny, v průběhu podzimu 2015 (po realizaci výběrového řízení na dodavatele kompostérů) by měly být k dispozici občanům

  – KD Bedřichovice – 3.9.2015 se chystá slavnostní otevření rekonstruovaného KD (1.fáze) a návsi

  – ZŠ – 19.6.2015 proběhne výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ, přihlásilo se 11 uchazečů

  – 30.6.2015 by mělo dojít k předání atletického areálu ZŠ

  – p.Hrabálek, předseda Sdružení Průmyslová zóna byl vyzván k jednání o ukončení členství města v tomto sdružení (zatím jednání neproběhlo)

  – vedle MěÚ na Opuštěné se začíná rekonstruovat trafostanice a budovat nové centrum “Trnitá” – návštěvníky úřadu čekají horší podmínky při vstupu

  – v diskusi občanů se otevřela otázka úpravy plochy u pálenice – zatím bylo příslibeno (už je v jednání) zhotovení lavičky v těchto místech. Rovněž také bylo sděleno paní starostkou, že bude zveřejněn plán oprav silnic a chodníků, aby byli občané informováni, kde a kdy se mohou těšit na zlepšení – tento seznam by měl být do konce roku 2015 připraven.

   

 • Závěrečný účet města, nový název ulice a jiné – 4. zasedání zastupitelstva města

  Srdečně zveme všechny občany na 4. veřejné zasedání zastupitelstva Šlapanic (dále ZM), které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice. Pozvánku s programem jednání najdete na stránkách města ZDE. Podklady jednání najdete ZDE.

  Co v podkladech nenajdete, jsou diskuze zastupitelů a občanů – a proto stojí za to zasedání navštívít a takzvaně “nasát” atmosféru jednání zastupitelstva pár měsíců po volbách. Minulé diskuze se z velké části nesly z řad opozice v duchu: “nepřipravili jste správně podklady, zapomněli jste podpisy, chybí Vám tam tečka, chci dokumenty jen naskenované, vyhledávat v dokumentech nepotřebuji a podobně.” Se zastupiteli jsme si opakovaně a snad už naposledy na 3. ZM vysvětlili, že tyto záležitosti lze řešit e-mailem, telefonem mimo veřejné zasedání ZM. Podklady jsou zveřejněny 14 dnů předem, což je opatření, které jsme zavedli široce nad rámec zákona o obcích – ten neukládá zveřejnění podkladů vůbec, pozvání a program stačí zveřejnit týden před zasedáním. Veřejné zasedání je totiž veřejné nikoliv proto, aby si tam účastníci prokazovali svá větší či menší pochybení, ale především proto, aby občanská veřejnost mohla sledovat a pochopit, jak a proč zastupitelé dělají rozhodnutí, která ovlivňují chod města. K těmto zásadním a velmi potřebným diskuzím zatím dochází spíše občas, ale právě v nich musí zastupitelé veřejně obhájit svoje postoje, názory a záměry. Teprve ony činí srozumitelnými usnesení zastupitelstva. A byť vládnoucí koalice (nyní ČŠ, Nezávislí, Změna a ODS) dokáže nyní svou většinou prosadit v zastupitelstvu při hlasování svůj názor, je především v jejím zájmu, aby i ona dokázala vysvětlit svá rozhodnutí především občanům.  Věřím, že na 4. zasedání ZM už bude převážná část diskuzí věnována právě věcné stránce rozhodování, při kterém má veřejná kontrola nezastupitelnou roli.

  Pokud nestihnete přijít a přesto Vás zasedání zajímá, sledujte záznamy ZM na stránkách města.

  Michaela Trněná

 • 3.ZM – první postřehy:

  Přinášíme první postřehy ze včerejšího jednání ZM (záznam bude v nejbližších dnech na našem webu nebo na www.slapanice.cz/aktualni-zaznam-zastupitelstva/.

  Nejzajímavější informace proběhly v informacích ST, MST a diskusi zastupitelů:

  – proběhlo vysvětlení, proč byl odvolán ředitel ZŠ p.Skočovský (RM zvážila petici zaměstnanců školy a vyjádření p.Skočovského k petici, stížnost předsedy Krajské rady odborů na ředitele, stížnosti zaměstnanců ZŠ na zastrašování a vyhrožování p.ředitele v souvislosti s peticí a také své zkušenosti z jednání s p.ředitelem – základní nedostatky v komunikaci a řízení financí školy) – podrobnější informace naleznete v zápise z 15.RM

  – od 1.5.2015 začne zveřejňování smluv uzavřených mezi městem a smluvními partnery na http://portal.gov.cz/rejstriky/data/10013/

  – město analyzuje možnost využití tepla z bioplynové stanice Bonagra pro potřeby města (což by mohlo vést ke snížení nákladů na teplo)

  – KD Bedřichovice – byl vybrán dodavatel  podlahy, předpokládá se otevření KD na podzim 2015

  – cyklostezka kolem Bedřichovic – poslední majitel, s kterým se řešil odkup pozemků pro cyklostezku, předběžně souhlasil s návrhem vedení města. Je tedy vysoká šance, že tato cyklostezka se začne realizovat.

  – byla vybrána firma na úpravu křižovatky na hlavní silnici u Podolí a Bedřichovic – v nejbližší době by se mělo začít s úpravami

  – p.Hanáková (vedoucí kanceláře tajemníka, pověřená zastupováním tajemníka)  informovala o personálních změnách: na OISM nastoupila nová vedoucí odboru Ing. Tamara Mazlová, tajemník MěÚ zatím nebyl v 1.kole vybrán a je vyhlášeno nové výběrové řízení, výběrové řízení je i na pozici ředitel ZŠ.

  – Finanční výbor (FV) informoval o schválení dotací zájmovým organizacím – byly většinou schváleny tak, jak je navrhla komise pro výchovu, vzdělávání, sport a volný čas, následně prošel návrh i schválením FV. Přehled organizací a dotací bude publikován na webu města.

  – Kontrolní výbor informoval o ustavení pracovní skupiny, která má za úkol zpracovat “analýzu” stavu skládky  s cílem objektivně poskytnout veškeré informace o jejím stavu

  – výběrové řízení na pozici “ředitel SATESO” vyhrál p. Palásek s kterým bude podepsána pracovní smlouva.

  – situace kolem nákupního střediska: na ZM zaznělo, že firma Billa projevila zájem o koupi pozemku od Tesca a jednání mezi těmito stranami stále probíhají, závěr zatím neznáme. Na pozemku naproti Shell a garážím má zájem stavět středisko firma Penny,  která jedná s majitelem pozemků – zde také nejsou zatím žádné závěry. Na dotaz, zda je rozumné, aby na stejném místě stavěla jedna firma (Penny i Billa patří pod jednu firmu) lze odpovědět jen to, že toto rozhodnutí je na majitelích a je to věcí jejich obchodní strategie.

  Diskuse občanů – občanů se bohužel moc neúčastnilo:

  – padlo několik námětů na úpravy na komunikacích apod.,

  – vyjádřena spokojenost se zlepšením diskuse na jednání ZM

  – dotaz na ST na důvody odchodu některých vedoucích pracovníků – vedoucí financí p. Slaný odešel na vlastní žádost do důchodu, vedoucí OISM p.Šmídová odešla z důvodu chyb v práci s financemi (zejména fakt, že až po schválení rozpočtu se přišlo s dalšími dodatky ve výši cca 7mil.Kč), tajemník p. Hrabálek odešel z důvodu zásadních neshod v názorech na vedení úřadu mezi tajemníkem a novým vedením města.

  Tyto dotazy zaznívají od představitelů bývalého vedení spojených s KDU-ČSL, za jehož působení na radnici odešlo nedobrovolně z úřadu podstatně více úředníků než pouzí dva, o kterých je řeč nyní.

  Po skončení jednání proběhlo společné neveřejné jednání všech zastupitelů, kde se probírala aktuální situace kolem areálu ICEC. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zastupitelům za konstruktivní přínos a diskusi.

   

   

 • Připomínáme – 3.zasedání ZM 22.dubna v 17,00

  – jednání je opět v kinosále ZŠ

  – bližší informace najdete ZDE

 • 3.zasedání ZM se blíží – 22.dubna – přijdete se také podívat?

  Veškeré informace o programu vč. podrobnějších podkladů najdete ZDE na městském webu Šlapanic.

   

  Pokud nestihnete vlastní jednání, tak v nejbližších dnech po jednání ZM najdete úplný záznam jednání ZDE nebo na našich www stránkách.

   

 • Něco zajímavého na včerejším (2.) jednání ZM?

  Na začátek:

  – poprvé se zavedlo jmenovité hlasování, občané si tak mohou zkontrolovat kdo jak hlasoval

  – začíná pravidelně fungovat pravidlo, že ověřovateli zápisu je vždy 1 zástupce koalice a 1 zástupce opozice

  – veškeré podklady již měli občané i zastupitelé k dispozici se 14 denním předstihem (ZDE)

   

  Ostatní:

  – křižovatka u Podolí by měla být hotova do 31.10.2015

  – velmi se diskutovalo o převedení části komunikace v Brněnských polích do majetku města, s tím, že se ale i nadále bude investor starat o údržbu komunikací. Opozice poukazuje na to, že je nevýhodné převzít komunikaci dříve než musíme, vedení města komentuje, že se město snaží o větší vstřícnost s tímto investorem, který rovněž projevil několikrát vstřícnost vůči městu. Areál Brněnské pole by měl být dokončen do r.2020 (podle původního plánu to mělo být v r.2013).

  – byla schválena nová zástupkyně za ANO ve Finančním výboru – místo p.Kanárkové, která sama odstoupila je novým členem p.Heinzová.

  – padl návrh ne změnu odměňování zastupitelů – ti dostávají za práci v komisi pravidelnou měsíční odměnu, zatímco ostatní členové dostávají (blíže ZDE) jen jednorázovou odměnu na konci roku. Návrh byl na zrušení těchto odměn pro zastupitele a změnu odměňování, kde již nebudou zastupitelé zvýhodňováni oproti ostatním členům.

  – velká diskuse probíhala kolem rozpočtového opatření č.2, kde ZM schvalovalo změny ve výši 7.mil.Kč – diskuse probíhala na téma, jak je možné, že krátce po sestavení rozpočtu jsou tu další rozpočtová opatření v tak velké výši (na minulém ZM šlo ještě o “opomenutou” investici na čističku na skládce ve výši 4 mil.Kč). Přeli jsme se, zda šlo o chybu pracovníků úřadu a nebo situaci, které nešlo zabránit. Mimochodem vedoucí OISM p.Šmídová v minulých dnech odstoupila z této pozice. Za zmínku stojí reakce tajemníka, že nemůže vědět, co vše se děje na jednotlivých odděleních při sestavování rozpočtu (potom ale nevím, proč šéfuje úřadu).

  – řadu podnětů vznesl poslanec p.Klaška – např. doporučení, aby nové vedení nic neměnilo na rozjetých projektech a aby neměnilo ideální tým na úřadě, které zanechalo minulé vedení města. Dále se ohrazoval vůči článkům ve zpravodaji k finanční situaci města.

  – zajímavá byla i diskuse občanů na téma “kultura jednání zastupitelů” – padala řada kritických námětů na chování a exibici zejména exstarosty p.Klašky (např. že šlo o dlouholeté divadelní představení “Zkrocení zlé ženy”) a také apel, aby se tyto osobní “bitky” vynechávaly z jednání ZM.

   

  A můj osobní dovětek – přemýšlím, jestli poslanec Klaška zná některé křesťanské zásady? Kritizuje vedení za změny v personálním složení – vzpomíná si vůbec jak probíhala výměna pracovníků při nástupu nového vedení (KDU) v r.2006? Nečiň jinému … (a když už nemám čistý práh, měl bych aspoň mlčet).

   

 • 2.zasedání ZM se blíží – 18.2. – přijdete se podívat?

  Informování o připravovaných jednáních ZM vč. slíbeného 14denního předstihu a dostatečných podkladů už funguje podle slibu ve volebním programu:

  – pozvánku naleznete ZDE

  – podklady k jednání ZM – ZDE

  Pokud nemáte čas, chuť či možnost se účastnit – můžete shlédnout jednání ZM i ze záznamu na Infokanále nebo ZDE

 • Jak jsou placeni zastupitelé?

  Překládáme veřejnosti informace, jaké měsíční odměny má k dispozici zastupitel ve Šlapanicích:

  – zastupitel – 400,- Kč

  – zastupitel, který je člen Rady města – 1 650,- Kč

  – zastupitel, který je předsedou výboru či komise – 1 300,-Kč

  – zastupitel coby člen výboru – 1.120,- Kč

  – zastupitel coby člen komise – 1.120,- Kč

  – příplatek dle počtu obyvatel  – 260,- Kč

  V případě zastupitelů ČŠ zasíláme naše odměny na transparentní účet ČŠ – aktuální stav účtu najdete ZDE (viz příjmy od “Město Šlapanice”).

   

  Nutno podotknout pro úplnost, že členové  a předsedové komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli dostávají jednorázovou odměnu na konci roku, kterou přiděluje předseda dle svého uvážení. Při rozhodování by se měl předseda řídit mírou zapojování členů do práce komise či výboru v průběhu roku. Jestli tomu tak je mohou posoudit jen členové, protože jasná pravidla pro udělování odměn nejsou stanovena.

 • Záznamy z jednání Zastupitelstva na městském webu – dočkali jsme se.

  Po několika letech se vrací záznam jednání Zastupitelstva města občanům z městských médií – ZDE najdete záznam. I nadále však budeme zprosředkovávat záznamy i na našem webu ČŠ.

  A připomínáme nostalgickou vzpomínku na “boj” o záznamech – kdy p.J.Klaška uváděl opakovaně jako důvod nedostatečnou kvalitu technologií a velké investice do nové. Zvládne se to i se stávající jen s malými náklady. Proč to exstarosta tvrdil? Neuměl si zjistit co je na MěÚ nebo nechtěl, aby občané vědli co se na ZM děje?

 • 1.zasedání ZM – je nutný komentář?

  Ve středu 17.12.2014 se konalo 1.zasedání ZM – stručný komentář si můžete již od pátku přečíst na městském webu – zde.

  Věříme, že jde o posun v informovanosti – a stane se pravidlem, že krátce po jednání ZM se občané dozví “neúřední” formou základní informace.

  Zde předkládáme už jen různé postřehy, které se do oficiální informace nevešly:

  P.Novák (zastupitel ČSSD) upozornil, že se v rozpočtu na r.2015 nepočítá s částkou 4mil. na čističku na skládce. Požadavek rozumný – co je k nepochopení, že nikdo z úřadu ani p.Novák neinformoval při tvorbě rozpočtu o této plánované investici. Jak je to možné?

  Padla také informace, že CTP dodnes nezaplatilo sponzorský dar na kalendář 2013.

  P.exstarosta Klaška se ohradil proti článku na webu ČŠ (zde), že zanechal prázdné skříně nové starostce. Informoval o všech projektech, které jsou dokončeny případně rozjeté. A má pravdu – co ovšem je zvláštní a na co poukazujeme je fakt, že toto předání trvalo 90 minut. P.exstarosta předal 12 projektů a veškerou agendu starostování za 90 minut. Je to v pořádku?

  A na závěr?

  Zasedání trvalo necelé 2 hodiny – to je potěšující, že tak krátce. Opozice to hodnotí “díky konstruktivní práci opozice” – my věříme, že to bylo i díky dobře připraveným podkladům – např. Finanční výbor schválil návrh rozpočtu napříč všemi stranami jednomyslně.