• Termíny jednání ZM v r.2016

  Plánujete účast na jednáních Zastupitelstva města? Zapište si termíny do kalendáře:

   

  17.2.

  13.4.

  15.6.

  7.9.

  2.11.

  7.12.

   

  Pokud nemůžete osobně, záznamy shlédnete na Infokanále Šlapanic.

   

 • Informace ze 7.ZM – oficiální výstupy

  Podklady z posledního jednání ZM v r.2015 (7.):

  • zápis z jednání – ZDE
  • videozáznam – ZDE
  • program a podklady – ZDE

   

  Postřehy z jednání, nejzajímavější témata najdete v našem předchozím příspěvku – ZDE.

   

 • První postřehy z včerejšího jednání ZM (7.)

  Přinášíme 1.komentář ze včerejšího jednání ZM:

  Plnění úkolů z minulého ZM:

  • zábradlí na ul. Hřbitovní – není možné vybudovat, protože by se výrazně až k neprůchodnosti zúžil chodník, doporučuje se chodit po schodech u ZŠ. Ulice Hřbitovní je zařazena při zimní údržbě mezi  prioritní
  • prašnost cesty u Tondachu – město hledá s cihelnou společné řešení situace. Závěr ohledně komína Tondachu zatím nelze očekávat.

  Rozpočtový výhled 2016-2020:

  • po zodpovězení několika otázek byl bez problémů schválen

  Smlouva o spolupráci se svazkem pro vodovody a kanalizace Šlapanicko:

  • poslední splátka investičního příspěvku Šlapanic Svazku činí v příštím roce místo původních 8 mil.Kč už jen 3,5mil.Kč – ušetřené peníze se použijí na rekonstrukci kanalizace na ul.Kosmákova

  Rozpočet na r.2016:

  • diskuse byla krátká
  • z plánovaných investic byly připomenuty tyto: rekonstrukce ulice Kosmákovy, příprava projektové dokumentace na parkování a úpravy ul.Nádražní, dokončení kruhového objezdu Bedřichovice, realizace cyklostezky Bedřichovice, lokalita Jiráskova, návrh územního plánu, úpravy parku Riegrova, ČOV na skládce, klimatizace pro MěÚ.
  • z oprav – střecha zdravotního střediska, oprava oken DPS, úpravy chodníku Čechova, Švehlova, …
  • dotaz – počítá se i s dotačními příjmy?
   • je podána žádost na zeleň u ponětovského rybníka, další žádosti se připravují (např. digitalizace protipovodňových plánů)
   • na opravy místních komunikací nejde v současné době podat žádnou žádost o dotaci
   • momentálně končí jedno dotační období a další se teprve připravuje, takže není jasné další vývoj

  Komunikace s CTP:

  • popsána komunikace, kdy CTP téměř nereaguje – MŽP stále trvá na nesouhlasu se stavbou průmyslové zóny
  • připomínky z opozičních zastupitelů
   • nebude komunikace, kterou CTP slíbilo
    • reakce ST (starostky) – město za 10 let spolupráce s CTP neudělalo jediný krok v přípravě dopravního řešení situace našeho města, město mělo realizovat už dříve jiné kroky a nečekat, zda průmyslová zóna bude či nebude realizována. Mezitím už mohla být dopravní situace nějak řešena.
   • lidé budou muset vracet zálohy, které na pozemky od CTP obdrželi
    • reakce ST – to je pravda, někteří lidé zálohu již vrátili, někteří si vymohli, že nemusí vrátit peníze. Je zajímavé od CTP, že používá takto nerovný přístup k vlastníkům pozemků pod případnou zónou.
   • CTP má pozemky blízko a co když postaví haly blízko zástavby?
    • k realizaci záměrů podobného typu by CTP muselo nejdříve komunikovat s městem, ale CTP s městem nekomunikuje nyní žádné plány nebo návrhy na řešení situace, zřejmě čeká (jak se p.Vos vyjádřil),  až se vymění zastupitelstvo města
   • diskuse proběhla i okolo Tuřanky, kdy město udělalo dříve velkou chybu tím, že část této komunikace prodalo CTP

  Ostatní informace:

  • město obdrželo sdělení města Brna, že počítá s úpravou křižovatky ve Slatině – připravuje se dokumentace
  • připravuje se zadávací dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ, digitalizace protipovodňového plánu obsahující též varovný systém (tedy rozhlas), lokalita Jiráskova
  • omezení provozu MěÚ na konci roku – odstávka systému pro pořizování dokladů
  • zkrácená úřední doba 23.12. a 30.12.2015

  DISKUSE:

  • diskusi bude výhodnější shlédnout ze záznamu – byla rozmanitá
  • z témat vyzdvihujeme nařčení koalice p. Horákem (TOP09) z cenzury ve Šlapanickém zpravodaji, kdy mu byl zkrácen příspěvek. Starostka se omluvila a označila tuto chybu za nekvalitní práci redakce. Co dodat? P. Horák má určitě pravdu, že došlo ke zkrácení příspěvku a toto by se nemělo stávat. Na druhé straně je úsměvné po omluvě starostky  slyšet z úst bývalých členů Rady města výtky o cenzuře, a to od rady, která zakazovala publikovat jakýkoli článek, kritizující její práci.

   

 • O čem bude rozhodovat 7. zasedání ZM: rekonstrukce Kosmákovy a jiné

  Ve středu 9. 12. 2015 se koná v 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanice 7. zasedání zastupitelstva města.
  Na programu je schvalování rozpočtu města, ve kterém bude občany zajímat především investiční akce města. Pokud zastupitelé schválí předkládaný rozpočet, může se v příštím roce realizovat rekonstrukce ulice Kosmákovy (více než 8 mil.Kč), cyklostezka do Bedřichovic (2, 5mil.Kč), úpravy parku Riegerova (1, 5mil.Kč), bude dokončen kruhový objezd Bedřichovice-Podolí. Cyklostezka do Bedřichovic stále ještě závisí na dohodě s majiteli pozemku, kteří ale na podzim vyslovili předběžně ochotu s mimosoudní dohodou. Mezi finančně velké akce patří i 2.stupeň čištění odpadních vod ze skládky nebezpečných odpadů (více než 4 miliony Kč), na jejím vybudování závisí rozjezd I. stupně čističky. Pokud ji město nerozjede, hrozí mu vrácení dotace. Dalších cca 8 mil. Kč má směřovat na vybudování klimatizace v budově úřadu MěÚ na Opuštěné, aby se tak zlepšily místy až neúnosné podmínky pro návštěvníky úřadu i jeho zaměstnance.
  V rozpočtu jsou rovněž připraveny částky na přípravu projektové dokumentace pro úpravy ulice Nádražní a 2. návrh nového územního plánu.

  Jedním z plánovaných bodů měla být vzájemná komunikace mezi firmou CTP Invest (developerem průmyslové zóny, naplánované z roku 2005) a městem. Vedení města se naposledy v září letošního roku setkalo s nejvyšším představitelem firmy CTP Invest a požádalo firmu o přehodnocení a aktualizaci dohod z roku 2005 (aktualizována v roce 2010). Město totiž ve prospěch CTP Invest a jejího záměru na průmyslovou zónu investovalo již více než 3, 3 mil. Kč jen za poslední 3 roky. Za tu dobu společnost CTP Invest na oplátku poskytla sponzorský dar ve výši 100 000 Kč na Šlapanické slavnosti a 25 000Kč na kalendář. Vedení města upozornilo CTP na nemožnost pokračovat v záměru na průmyslovou zónu a požádalo o vyjádření. Od září do 2. prosince 2015 firma mlčela. 2. prosince obdrželi všichni zastupitelé dopis CTP s výzvou, aby zastupitelé nepřijímali žádná rozhodnutí, která by mohla být porušením dohody a upozorňuje na možnost vzniku škod velkého rozsahu. Jako důkaz dobré spolupráce uvádí otevření Tuřanky během letošního listopadového kolapsu. Významnou část Tuřanky prodalo firmě CTP Invest předchozí vedení města, přestože pro většinu měst jsou komunikace a jejich vlastnictví strategickou záležitostí ve veřejném zájmu.  Dopis zastupitelům viz níže:

  Stáhnout (PDF, 802KB)

   

 • 7. zasedání ZM – 9.prosince 2015 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Zveme občany na poslední jednání Zastupitelstva města v tomto roce.

  Program jednání najdete ZDE.

  Podklady najdete ZDE.

   

  Čekají nás některá “ožehavá” témata, zejména:

  • rozpočet na r.2016
  • rozpočtový výhled na období 2016 – 2020
  • zpráva o stavu SATESO – na minulém jednání ZM p.Palásek, nový ředitel SATESO přednesl analýzu stavu SATESO, kde byly prezentovány velmi závažné problémy z minulých dob – p.S.Novák (ČSSD), minulý jednatel SATESO si vyžádal čas na prostudování tohoto materiálu. Nyní by měla proběhnout diskuse k tomuto materiálu.

   

 • Informace z 6. zasedání ZM

  Podklady, zápis a záznam najdete ZDE.

  Ze zasedání zastupitelstva několik podstatnějších informací:

  1. Schválení pokynů pro zpracování nového, 2. návrhu územního plánu Šlapanic (ÚP)
   Zastupitelstvo schválilo koaliční většinou (ČŠ, Nezávislí, Změna, ODS) pokyny pro zpracování nového, v pořadí již 2. návrhu ÚP. Podstatou pokynů pro zpracování nového návrhu jsou především vypuštění ploch pro průmyslovou zónu a důraz na dopravní řešení, které bude respektovat potřeby Šlapanic i Brna, popř. JMK. Oba tyto požadavky pocházejí ze stanovisek dotčených orgánů k původně předloženému návrhu ÚP z roku 2014. Za zmínku stojí, že Šlapanice si připravují nový ÚP již od roku 2009, kdy zastupitelstvo rozhodlo o jeho pořízení a investovaly do něj již více než 3 miliony Kč (více o investicích a vrácených dotacích naleznete v našem ještě opozičním článku z roku 2014 ZDE). Jako zbytečné se jeví hlasování opozičních zastupitelů (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ANO), kteří vědí stejně jako všichni ostatní zastupitelé, že nový územní plán je třeba, protože sami ho předkládali ke schválení zastupitelstvu dokonce již 2x, a přesto se při hlasování zdrželi. Z jejich strany přitom nezazněly žádné připomínky, dotazy či námitky a zdržení při hlasování pak působí jako zbytečný naschvál z pozice opozice.
   Schválením pokynů ale můžeme zahájit práce na zpracování nového návrhu, který Šlapanice v mnoha případech již intenzivně potřebují.
  2. 2. Informace o hospodaření SVK Šlapanicko a posílení skupinového vodovodu 
   Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko byly přijaty zastupiteli vlažně a bez jediného dotazu, přestože nejsou bez zajímavosti. Větší diskuze se rozproudila až poté, co tajemnice Svazku p. Staňková na požádání Rady města (RM) podávala informace o dění kolem připojení Jiříkovic na skupinový vodovod s vodou z nového vrtu na Říčkách. RM požádala o podání informací vzhledem ke kolujícím informacím o problémech s tvrdostí vody v Jiříkovicích. Na zasedání tak zaznělo: že voda má kvalitu kojenecké vody, současně ale platí, že jako krasová voda je samozřejmě také tvrdší. Zástupce VAS p. Vavro potvrdil, že VAS nemohl v některých případech vydávat souhlas pro stavbu nových rodinných domů kvůli nedostatečné kapacitě, tento problém je nyní díky novému vodovodu vyřešen. V Jiříkovicích se nyní obec ve spolupráci se Svazkem a VAS pokouší problém řešit zařízením na úpravu vody, provádějí se kontrolní odběry vody a zvažují se možnosti řešení. Chemické úpravy vody se přitom jeví jako nejméně vhodná varianta. Svazek s provozovatelem – VASkou bude pečlivě zvažovat další postup (míchání/ředění vody s brněnskou, méně tvrdou vodou aj.), o dalším vývoji bude město občany informovat.

  V informacích starostky jsem informovala o aktuální dopravní situaci v souvislosti s uzavírkou D1, kdy se pod obrovským náporem situaci daří v rámci možností zvládat jen díky výborné spolupráci s Policií ČR. Situace potrvá minimálně do ukončení uzavírky na D1 17. 11.
  Dále jsem informovala zastupitele o prvním výstupu právní prověrky na areál ICEC, kdy bohužel se kvůli existenci ekologické smlouvy jako málo pravděpodobné jeví získání dotačních titulů. Město tak nyní prověřuje další možnosti, včetně přezkumu nákladnosti projektu na 2. etapu sanace areálu.
  Podala jsem také informaci o jednání se společností CTP, kterou jsme informovali o nemožnosti pokračovat v záměru na průmyslovou zónu z objektivního důvodu, kterým dlouhodobý nesouhlas Ministerstva životního prostředí nepochybně je.  Zastupitelé dostali před zahájením zasedání k dispozici zápis z jednání mezi městem a firmou CTP Invest. Následně odmítli vzít text se zápisem z jednání na vědomí s oprávněným odůvodněním, že neměli dostatek času na seznámení s podkladem. Návrh na pauzu, aby se mohli s textem seznámit odmítli, pan Zycháček (TOP09) dokonce s odůvodněním, že nemá brýle. Koaliční zastupitelé k tomu přihlédli v dalším hlasování a zápis se bude znovu projednávat na dalším zasedání.
  Pro lokalitu Jiráskova byla podepsána smlouva o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace.
  Velkou pozornost vzbudila zpráva ředitele SATESA M. Paláska o zjištěních v hospodaření SATESA. Čas na vyjádření si vyžádal předchozí jednatel společnosti pan Svatopluk Novák a zpráva bude také znovu projednávána na dalším zasedání zastupitelstva.

  A na závěr malou poznámku: Jako předsedající se snažím, aby zasedání mělo co nejvěcnější a nejhladší průběh, snažím se proto zdržet zbytečných poznámek, vzájemného špičkování mezi zastupiteli opozičními a koaličními. Na tomto místě se ale mohu pozastavit nad tím, jak se bývalí koaliční zastupitelé , kteří nás na zasedáních opakovaně postavili před hotovou věc a přes naše námitky se věc bez přípravy projednala a schválila, nyní ohánějí požadavky na to, aby podklady dostali včas. Absolutní většina podkladů je zveřejněna 14 dnů před konáním zasedání. a odmítnutí přestávky na seznámení s podkladem s poukazem na zapomenuté brýle nebo zdržování se hlasování bez vysvětlení důvodu (jako v případě ÚP) je návratem k žabomyším válkám zastupitelů. Cením si naopak koaličních zastupitelů, kteří v rámci fair – play na připomínky opozičníků přistoupili. Cesta k věcnému jednání zastupitelstva je zdlouhavá.

  Michaela Trněná

   

   

 • Připomínáme – 6. zasedání ZM 4.listopadu 2015 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Srdečně zveme všechny příznivce i občany Šlapanic na 6. zasedání zastupitelstva Šlapanic.

  Na programu jsou informace o hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Přítomna bude tajemnice Svazku Ing. Markéta Staňková, která na žádost Rady města v tomto bodu bude také podávat informace k živé problematice svazkového vodovodu v Jiříkovicích.

  Důležitým bodem programu bude schvalování pokynů pro zpracování nového územního plánu Šlapanic. Poté, co předložený návrh územního plánu města Šlapanice obdržel v roce 2014 nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu prakticky výhradně kvůli záboru mimořádně kvalitní půdy pro průmyslovou zónu CTP, musí město opustit tento zpracovaný návrh a připravit nový. Dle stavebního zákona se pokračuje “pokyny pro zpracovatele ÚP”. Po jejich schválení může zpracovatel začít připravovat v intencích těchto pokynů nový návrh ÚP. V případě Šlapanic již návrh č. 2. Stanoviska dotčených orgánů jsou přitom pro další zpracování závazná. Více viz v podkladech pro zasedání v bodu 9 ZDE.

  Pozvánku s programem naleznete ZDE.

  Program a podklady zasedání naleznete ZDE.

   

 • 5.ZM – 9.9.2015 – zápis je již k dispozici

  Na webu města je již k dispozici oficiální zápis z jednání 5.ZM – můžete si přečít ZDE, vč.videozáznamu.

   

  Stáhnout (PDF, 289KB)

 • 5.ZM – 9.9.2015 – ČERNÉ STAVBY, NIŽŠÍ DAŇ, …

  Včera proběhlo další jednání ZM – vytahujeme nejzajímavější informace:

  snížila se daň z nemovitosti (dosavadní koeficient 4 se snížil na 3)

  – představil se nový tajemník – sdělil nový přístup vedení k černým stavbám, město začne působit ve věci černých staveb mnohem důrazněji a již koná první kroky

  – opravený KD v Bedřichovicích nabízí volné prostory k pronájmu – vhodný pro svatby, malé rodinné oslavy, některé druhy sportu, hřiště

  – p.Sova (ANO) podal návrh na vyloučení p.Schustera (zástupce za ANO) v Kontrolním výboru a nadelegoval sebe do tohtoo výboru. Návrh neprošel.

   

  V diskusi občanů padly náměty pro RM:

  – padlo upozornění na výrazné prášení na hliništi u cihelny způsobené provozem nákladních vozů

  – letiště likviduje stromy v remízku u zahrádek za Čeganem – město o tom neví

  – dotaz zda bude vydlážděn prostor u pálenice – v r.2016 pravděpodobně nebude

  – návrh, aby město zveřejnilo závěr šetření policie ohledně povolebního letáku, ve kterém byla uvedena sdělení o nedodržování docházky na MěÚ, úplatcích a jiné.

   

 • Připomínáme – 5.zasedání ZM 9.září 2015 v 17,00 v kinosále

  Program připravovaného jednání ZM naleznete ZDE.

  Vybíráme zajímavosti:

  – ZM bude schvalovat dotace, kde se žádalo o více než 50tis.Kč (Orel, SK, Hrbatý hrozen)

  snížení daně z nemovitosti od r.2016

  – informace o spolufinancování sociálních služeb

  vystoupení města ze Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  – vyhláška o regulaci hlučných činností o nedělích a svátcích

  Přijďte se podívat!

  Zvou zastupitelé za ČŠ.