• Zajímavosti z jednání posledních RM – ICEC, MŠ, křižovatka Podolí, …

  Vybíráme některé zajímavosti z posledních 2 jednání RM:

  Kapacity MŠ – přijímacího řízení do MŠ se zúčastnilo celkem 131 dětí. Celkem bylo přijato 68 dětí. Neuspokojeno bylo 63 žádostí, z toho 31 dětí, které k 01.09.2015 mají 3 roky.

  RM se vyjadřovala ke změnám v projektu “Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice” – nově se upouští od záměru vybudování 2.a 3.nástupiště a podchodu v žst Šlapanice, má být nový přístup z ul.Kobylnické a také je navržena nová zastávka v Brněnských polích se 2 nástupišti a podchodem.

  Hřiště Švehlova – byla podepsána smlouva na rekonstrukci hřiště s termínem dokončení 31.5.

  Podolí – úprava křižovatky – začíná realizace okružní křižovatky –  čekají nás změny v dopravě (ZDE).

  ICEC – vedení zvažuje možnosti odkupu areálu ICEC. Z toho důvodu se zatím připravuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby, spojené s tímto záměrem.

  Zásady územního rozvoje JMK – město připravilo připomínky k těmto zásadám, týkajících se Šlapanice (ZDE).

  SATESO – do funkce ředitele společnosti nově nastoupil p.M.Palásek.

   

 • 15.RM – odvolání ředitele ZŠ, p.Skočovského

  15.schůze RM ((15.4.2015) projednala a schválila odvolání p.Skočovského, ředitele místní ZŠ.

  Udělala tak na popud posledních událostí, kterých jsme byli ve škole svědky – a poslední kapkou asi byla petice pracovníků ZŠ na jeho odvolání. Nemůžeme tady hodnotit působení p.Skočovského, nejsme pracovníci školy, ani děti a nejsme ani členy vedení města, abychom získali zkušenost z jednání s p.ředitelem – rozhodování RM asi nebylo jednoduché.

  Co dodat?

  – snad jen připomenout, že o způsobech jednání p.Skočovského se dali usuzovat z jeho předchozího působení na ZŠ v Brně – Židenicích. Na internetu najdete řadu příspěvků k této kauze – připomeňme si tuto situaci:

  – ČT 24  –ZDE

  – informace odboru pracovníků ve školství – ZDE

  – diskuse občanů s exprimátorem Onderkou – ZDE

   

   

 • Něco zajímavého z RM? – Jiráskova, hospodaření ZŠ a jiné…

  Vybíráme některá témata z posledního jednání RM (4.3.2015):

  – v dubnu proběhne kontrola hospodaření na ZŠ (s cílem prověřit plnění nápravných opatření z minulých kontrol)

  – bude se prověřovat vedení účetnictví projektu “Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička” (cílem je minimalizovat případné chyby v dotovaných projektech

  – RM zrušila projekt Jiráskova (multifunkční hřiště) a současně zadala přípravu úprav lokality jako celku, bude se hledat nové využití tohoto prostoru s ohledem na názory všech skupin občanů. Peníze na financování tohoto veřejného prostoru zůstávají vyčleněny v rozpočtu města.

  – Bonagro bude modernizovat mléčnou farmu

  – probíhá několik výběrových řízení – hledá se – městský architekt, nový tajemník (ZDE), vedoucí OISM, ředitel SATESO,

  – informace o prázdninovém provozu MŠ (otevřeno je 07. – 24.07.2015 MŠ Hvězdička +07. – 21.08.2015 MŠ Zahrádka. V termínu 24. – 28.08.2015 mateřské školy budou uzavřeny)

   

   

 • Personální změny na MěÚ.

  Po odchodu vedoucího finančního odboru p.Slaného (ve výběrovém řízení uspěla dosavadní pracovnice odboru p.Havlíčková) přišly na řadu i jiné změny. Aktuální se u vedoucích pozic hledají kanidáti na tyto pozice:

  – ředitel SATESO – ZDE

  – vedoucí OISM (Odbor investic a správy majetku) – ZDE , pro občany velice důležitá pozice, vzhledem k tomu, že tento odbor řeší velké množství požadavků občanů

   

   

 • Kolik zaměstnání má místostarosta M. Klaška? Jedno jediné – místostarostovské

  Zastupitelská demokracie v naši zemi funguje mimo jiné také pomocí institutu tzv. uvolněného zastupitele, tedy zastupitele, který svou činnost pro obec vykonává na plný úvazek. “Uvolněný” proto, že původní zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance pro výkon veřejné funkce v obecném zájmu “uvolnit”. Odměnu za výkon veřejné funkce, která se posuzuje jako plat, poskytuje dlouhodobě uvolněnému zaměstnanci ten zaměstnavatel, pro kterého byl zaměstnanec dlouhodobě uvolněn. Po skončení výkonu veřejné funkce se uvolněný zastupitel vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

  O počtu uvolněných zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve Šlapanicích pracovali po několik volebních období za sebou 3 uvolnění zastupitelé, starosta a 2 místostarostové. Současná koalice kvůli úspoře veřejných prostředků sáhla ke snížení počtu uvolněných zastupitelů na 2, starostu a místostarostu. Je zřejmé, že oba uvolnění zastupitelé si musí mezi sebe rozdělit agendu vykonávanou předtím 3 osobami. Na nedostatek práce si určitě stěžovat nebudou.

  Překážku v práci oznámil svému zaměstnavateli i šlapanický místostarosta M. Klaška (Nezávislí 2014), využil svého zákonného práva a pověřil vedením školy dalšího pracovníka školy. Svůj postup a důvody vysvětluje srozumitelně a jasně i zřizovateli bílovické školy.

  Situace je obtížná  pro obě zúčastněné strany, jak osobu ředitele, tak i pro bílovickou radnici. Snahou by mělo být situaci vyřešit konstruktivně a společně. Pokud existuje zákonné právo na tento postup a zaměstnanec se rozhodne ho využít, měla by radnice tento fakt respektovat, jakkoliv je pro ni obtížný. Vyvíjení nátlaku vzájemnou komunikaci a řešení jistě nijak neulehčuje viz bílovické dopisy  ZDE.

  Jako šlapanické občany nás může hlavně zajímat, jestli místostarosta M. Klaška vykonává svůj post tak, jak jsme slíbili – tj. na plný úvazek, bez jiných pracovních poměrů. A odpověď zní: ano, vykonává, i když přístup bílovické radnice mu situaci rozhodně neulehčuje.

 • Postřehy z jednání Rady města – co nás zaujalo:

  1. Polyfunkční dům na Nádražní – pozemek č.780. Chystá se nový dům (realizuje společnost Point4u, s.r.o.), kde bude v jednom patře garáž a obchod, v dalším patře 1 byt a 2 kanceláře, vpodkroví 1 kancelář a 2 byty.

  2. ZŠ a osvětlení – velká část osvětlení nesplňuje normy a tak se začíná připravat řízení na rekonstrukci osvětlení

  3. ZŠ a školní psycholog – přestože skončil projekt, z kterého se hradily náklady na tuto pozici, psycholog budje i nádle fungovat a budou se hledat zdroje.

  4. SATESO – bylo vypsáno výběrové řízení no nového ředitele – viz samostatný příspěvek

  5. Aukce energií – připravují se podklady pro zapojení všech městských nemovitostí a organiazcí na zapojení do aukce za účelem snížení cen za energie.

 • Informování o programu jednání Rady města – končíme s informacemi?

  Na městském webu se v poslední době můžete setkat s pravidelnými a rychlými informacemi z jednání Rady města (např. ZDE). Tato informace se má objevovat krátce po jednání RM – ty nejdůležitější informace pro občany než se zveřejní oficiální zápis.

  Na tomto webu tedy již nebudeme dublovat tyto informace – pouze v případě, že budeme považovat za nutné některá témata komentovat svým pohledem na věc.

   

 • 6.schůze RM – co zajímavého proběhlo?

  Vytahujeme informace, které by mohly být zajímavé pro větší část veřejnosti:

  Najdete zde požadavky komisí a výborů na RM – z jejich prvních jednání – KV chce řešit “cenovou mapu města”, Stavební komise se zajímá o stav přípravy Územního plánu, Komise pro výchovu má dotaz “jaké jsou plány ZŠ s kvalitou výuky” a doporučuje RM každý rok setkání se zástupci dobrovolných organizací, Komise pro tisk žádá, aby RM řekla jaké informace chce RM publikovat ve Zpravodaji, FV se bude zabývat úpravou pravidel pro udělování příspěvků neziskovým organizacím.

  Stočné a vodné se zvyšuje o 1,56 Kč na celkových 88,96Kč.

  Policie začala vyšetřování v souvislosti s letákem p.Horáčka.

  RM ustaví pracovní skupinu k provedení kontroly na ZŠ, která má šetřit odpovědnost za odcizení majetku v průběhu rekonstrukce školy.

  Byla upravena smlouva s dodavatelem hřiště Jirásková – posunutí termínu dokončení na 15.4.2015

  Zápis ze 6.schůze RM najdete ZDE

   

   

 • 5. jednání RM – nový vedoucí Finančního odboru, novoroční ohňostroj

  Co zajímavého se dělo na 5.jednání RM dne 11.12.2014? Publikujeme hlavní informace:

  – RM souhlasila s projektem revitalizace zeleně kolem Ponětovického rybníka

  – ve výběrovém řízení na pozici “vedoucí finančního odboru” byla vybrána p. Ing. Anna Havlíčková s nástupem od 1. 2. 2015 (nastupuje po p. Slaném)

  – byl schválen novoroční ohňostroj 1. 1. 2015 v 18 h

  – RM se vyjádřila k dotazu „Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic“, zda bude město tuto zimu zdarma rozdávat hrabla a posypovou sůl takto: v letošní sezóně s poskytováním posypové soli či hrabel občanům RM nepočítá, prostředky budou vynaloženy přímo na údržbu komunikací městem

  – RM pověřila p. Karáska přípravou odpovědi na dotaz Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic ohledně cyklostezky do Ponětovic

  – RM byla informována o existenci připomínek osadního výboru ke koncepci využití kulturního domu v Bedřichovicích

   

 • 4. jednání RM – Seniorbus a jiné

  Na čtvrtečním jednání RM dne 4.12. jsou pro občany nejzajímavější tyto 2 body:

  ST p.Trněná podala žádost na pokračování provozu Seniorbusu, takže v nejbližším období snad bude provoz zajištěn. V meziobdobí tak aspoň získáme čas na  získání informací o dalších možnostech této služby.

  Dále RM schválila doporučení Komise pro tisk – připravit analýzu současného stavu informačních médií města, která bude sloužit jako podklad pro tvorbu nové koncepce “komunikace s občany”, jejímž cílem bude zajistit větší informační otevřenost města vůči občanům.