• Komise pro výchovu, vzdělání, sport – co je nového?

  Únor byl pro naši komisi ve znamení rozdělování dotací. Je to téma často diskutované a rozhodně rozporuplné. Naše komise dala návrh finančnímu výboru a ten dá také svůj návrh a na závěr výsledek projednává Rada města. Rozdělování dotací není jednoduchá záležitost, přesto věříme, že jsme alespoň trochu vyhověli všem a jsme přístupni jakékoliv další diskusi. Budeme také spolupracovat na nových pravidlech pro rozdělování dotací podle novely zákona č.250/2000 Sb. Podle nových pravidel by mělo rozdělování být přehlednější a tak nějak víc podle zadaného „programu“.

  Na příští schůzce se budeme diskutovat o provozních řádech městských sportovišť. Zmapujeme sportoviště a hřiště (což nám ukládá i RM jako úkol) a následně se podílet na tvorbě provozních řádů k nově vznikajícím hřištím.

  V dubnu při úklidu katastru chceme stávající hřiště „uklidit“ a případně upozornit na nedostatky.

  Dalším úkolem od RM pro naši komisi je navrhnout využití školního bazénu pro potřeby veřejnosti po skončení doby udržitelnosti projektu (červen 2015). Takže pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.

  Stále se zabýváme otázkou mateřských školek a spolupracujeme se Základní školou a její školskou radou.

  Chystáme se také projednávat vyhláškou o loteriích a vyhláškou o hostinských zařízeních.

  Stále platí, že zápisy naleznete zde

  http://www.slapanice.cz/komise-rm/

  Přijímáme vaše podněty i připomínky k tématům, které řešíme.

  Kateřina Migdauová

 • Záznamy, podklady a zápis 2. ZM Šlapanice

  Záznam jednání 2. ZM najdete ZDE.

  Zápis a podklady k jednání ZDE.

   

 • Záznam 1. zasedání ZM Šlapanice

 • Něco zajímavého na včerejším (2.) jednání ZM?

  Na začátek:

  – poprvé se zavedlo jmenovité hlasování, občané si tak mohou zkontrolovat kdo jak hlasoval

  – začíná pravidelně fungovat pravidlo, že ověřovateli zápisu je vždy 1 zástupce koalice a 1 zástupce opozice

  – veškeré podklady již měli občané i zastupitelé k dispozici se 14 denním předstihem (ZDE)

   

  Ostatní:

  – křižovatka u Podolí by měla být hotova do 31.10.2015

  – velmi se diskutovalo o převedení části komunikace v Brněnských polích do majetku města, s tím, že se ale i nadále bude investor starat o údržbu komunikací. Opozice poukazuje na to, že je nevýhodné převzít komunikaci dříve než musíme, vedení města komentuje, že se město snaží o větší vstřícnost s tímto investorem, který rovněž projevil několikrát vstřícnost vůči městu. Areál Brněnské pole by měl být dokončen do r.2020 (podle původního plánu to mělo být v r.2013).

  – byla schválena nová zástupkyně za ANO ve Finančním výboru – místo p.Kanárkové, která sama odstoupila je novým členem p.Heinzová.

  – padl návrh ne změnu odměňování zastupitelů – ti dostávají za práci v komisi pravidelnou měsíční odměnu, zatímco ostatní členové dostávají (blíže ZDE) jen jednorázovou odměnu na konci roku. Návrh byl na zrušení těchto odměn pro zastupitele a změnu odměňování, kde již nebudou zastupitelé zvýhodňováni oproti ostatním členům.

  – velká diskuse probíhala kolem rozpočtového opatření č.2, kde ZM schvalovalo změny ve výši 7.mil.Kč – diskuse probíhala na téma, jak je možné, že krátce po sestavení rozpočtu jsou tu další rozpočtová opatření v tak velké výši (na minulém ZM šlo ještě o “opomenutou” investici na čističku na skládce ve výši 4 mil.Kč). Přeli jsme se, zda šlo o chybu pracovníků úřadu a nebo situaci, které nešlo zabránit. Mimochodem vedoucí OISM p.Šmídová v minulých dnech odstoupila z této pozice. Za zmínku stojí reakce tajemníka, že nemůže vědět, co vše se děje na jednotlivých odděleních při sestavování rozpočtu (potom ale nevím, proč šéfuje úřadu).

  – řadu podnětů vznesl poslanec p.Klaška – např. doporučení, aby nové vedení nic neměnilo na rozjetých projektech a aby neměnilo ideální tým na úřadě, které zanechalo minulé vedení města. Dále se ohrazoval vůči článkům ve zpravodaji k finanční situaci města.

  – zajímavá byla i diskuse občanů na téma “kultura jednání zastupitelů” – padala řada kritických námětů na chování a exibici zejména exstarosty p.Klašky (např. že šlo o dlouholeté divadelní představení “Zkrocení zlé ženy”) a také apel, aby se tyto osobní “bitky” vynechávaly z jednání ZM.

   

  A můj osobní dovětek – přemýšlím, jestli poslanec Klaška zná některé křesťanské zásady? Kritizuje vedení za změny v personálním složení – vzpomíná si vůbec jak probíhala výměna pracovníků při nástupu nového vedení (KDU) v r.2006? Nečiň jinému … (a když už nemám čistý práh, měl bych aspoň mlčet).

   

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.

 • 2.zasedání ZM se blíží – 18.2. – přijdete se podívat?

  Informování o připravovaných jednáních ZM vč. slíbeného 14denního předstihu a dostatečných podkladů už funguje podle slibu ve volebním programu:

  – pozvánku naleznete ZDE

  – podklady k jednání ZM – ZDE

  Pokud nemáte čas, chuť či možnost se účastnit – můžete shlédnout jednání ZM i ze záznamu na Infokanále nebo ZDE

 • Personální změny na MěÚ.

  Po odchodu vedoucího finančního odboru p.Slaného (ve výběrovém řízení uspěla dosavadní pracovnice odboru p.Havlíčková) přišly na řadu i jiné změny. Aktuální se u vedoucích pozic hledají kanidáti na tyto pozice:

  – ředitel SATESO – ZDE

  – vedoucí OISM (Odbor investic a správy majetku) – ZDE , pro občany velice důležitá pozice, vzhledem k tomu, že tento odbor řeší velké množství požadavků občanů

   

   

 • Jak jsou placeni zastupitelé?

  Překládáme veřejnosti informace, jaké měsíční odměny má k dispozici zastupitel ve Šlapanicích:

  – zastupitel – 400,- Kč

  – zastupitel, který je člen Rady města – 1 650,- Kč

  – zastupitel, který je předsedou výboru či komise – 1 300,-Kč

  – zastupitel coby člen výboru – 1.120,- Kč

  – zastupitel coby člen komise – 1.120,- Kč

  – příplatek dle počtu obyvatel  – 260,- Kč

  V případě zastupitelů ČŠ zasíláme naše odměny na transparentní účet ČŠ – aktuální stav účtu najdete ZDE (viz příjmy od “Město Šlapanice”).

   

  Nutno podotknout pro úplnost, že členové  a předsedové komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli dostávají jednorázovou odměnu na konci roku, kterou přiděluje předseda dle svého uvážení. Při rozhodování by se měl předseda řídit mírou zapojování členů do práce komise či výboru v průběhu roku. Jestli tomu tak je mohou posoudit jen členové, protože jasná pravidla pro udělování odměn nejsou stanovena.

 • Nová pravidla vydávání Zpravodaje jsou na světě – připraven je nový zpravodaj!

  Nová pravidla pro vydávání ŠZ najdete ZDE. V čem jsou nové?

  – je zrušen zákaz publikování článků s politickým podtextem, který vydalo bývalé vedení obce

  – zprávy budou oddělovány od komentářů – redakce musí usilovat o vyvážené informování

  – redakce bude aktivní ve vyhledávání alternativních názorů (s předstihem bude informovat všechny zastupitele či dotčené inciativy, tak aby mohly poskytnou alternativní názor)

  A co můžete očekávat od nového vydání ŠZ?

  – nenajdete zde již “pohled do kanceláře starosty, Slovo šéfredaktorky, příspěvky o počasí”

  – veškeré příspěvky budou omezeny rozsahem 0,5 strany

  – najdete zde pravidelně kalendář akcí na období dalších 2 měsíců

  – vedení města není součástí redakce a nebude rozhodovat, který článek bude otištěn (rovněž budou omezeny fotografie vedení města na akcích)

  – najdete nové rubriky ((MěÚ informuje, Projekty města, příspěvky hasičů a městské policie)

  – každé volební uskupení bude 0,5 strany na vyjadřování svých názorů

  – snahou je také podpořit nové občany města – informacemi o historii města a významných osobnostech

  Je nám jasné, že se každému nový ŠZ nemusí líbit, věříme však, že minimálně větším prostorem pro alternativní názory vyjdeme názorům občanů vstříc.

   

 • Kolik zaměstnání má místostarosta M. Klaška? Jedno jediné – místostarostovské

  Zastupitelská demokracie v naši zemi funguje mimo jiné také pomocí institutu tzv. uvolněného zastupitele, tedy zastupitele, který svou činnost pro obec vykonává na plný úvazek. “Uvolněný” proto, že původní zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance pro výkon veřejné funkce v obecném zájmu “uvolnit”. Odměnu za výkon veřejné funkce, která se posuzuje jako plat, poskytuje dlouhodobě uvolněnému zaměstnanci ten zaměstnavatel, pro kterého byl zaměstnanec dlouhodobě uvolněn. Po skončení výkonu veřejné funkce se uvolněný zastupitel vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

  O počtu uvolněných zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve Šlapanicích pracovali po několik volebních období za sebou 3 uvolnění zastupitelé, starosta a 2 místostarostové. Současná koalice kvůli úspoře veřejných prostředků sáhla ke snížení počtu uvolněných zastupitelů na 2, starostu a místostarostu. Je zřejmé, že oba uvolnění zastupitelé si musí mezi sebe rozdělit agendu vykonávanou předtím 3 osobami. Na nedostatek práce si určitě stěžovat nebudou.

  Překážku v práci oznámil svému zaměstnavateli i šlapanický místostarosta M. Klaška (Nezávislí 2014), využil svého zákonného práva a pověřil vedením školy dalšího pracovníka školy. Svůj postup a důvody vysvětluje srozumitelně a jasně i zřizovateli bílovické školy.

  Situace je obtížná  pro obě zúčastněné strany, jak osobu ředitele, tak i pro bílovickou radnici. Snahou by mělo být situaci vyřešit konstruktivně a společně. Pokud existuje zákonné právo na tento postup a zaměstnanec se rozhodne ho využít, měla by radnice tento fakt respektovat, jakkoliv je pro ni obtížný. Vyvíjení nátlaku vzájemnou komunikaci a řešení jistě nijak neulehčuje viz bílovické dopisy  ZDE.

  Jako šlapanické občany nás může hlavně zajímat, jestli místostarosta M. Klaška vykonává svůj post tak, jak jsme slíbili – tj. na plný úvazek, bez jiných pracovních poměrů. A odpověď zní: ano, vykonává, i když přístup bílovické radnice mu situaci rozhodně neulehčuje.

10. stránka z celkem 13« První...89101112...Poslední »