• Nový projekt ZŠ – sladění pracovního a rodinného života rodičů žáků

  Fungování školy vůči dětem a rodičům je pro život města extrémně důležité. A zhruba po roce začíná být vidět práce nového ředitele šlapanické školy p. Pavla Vyhňáka a týmu pedagogů naší školy. Škola intenzivně pracuje na zapojení do projektů, které přináší nové výhody jak dětem, tak v tomto případě i jejich pracujícím rodičům.

  Na ZŠ Šlapanice (www.zsslapanice.cz) je připraven nový projekt (ZDE), který má napomoci rodičům i dětem: jedná se o 3 skupiny dětských klubů pro žáky 3. a 4. ročníků. 4 dětské kluby rozšíří provoz družiny pro žáky 1. a 2. ročníků, k tomu všemu proběhne 10 týdnů příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin pro minimálně 120 žáků. A jako bonus navíc: přímo z družiny na kroužky budou asistenti doprovázet 56 dětí.
  Každý rodič, který někdy bojoval s tím, zda nechat dítě samotné doma anebo zažil ten pocit marnosti, když mu ujede spoj nutný pro včasné vyzvednutí dítěte, ví, o čem je řeč. Pro rodiče proto rozšíření služeb družiny znamená klid na práci, protože o děti bude bezpečně postaráno, a to v některých případech včetně doprovodu do kroužků.

  Provoz bude hrazen po dobu 2 let z evropských fondů na podporu zaměstnanosti.

  Týmu naší školy patří velký dík, protože toto je práce navíc mimo běžnou výuku. Fandíme a držíme palce v realizaci!

  Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

  Můžete se zapojit do průzkumu zájmu – ZDE.

   

 • Školu čeká o prázdninách rekonstrukce osvětlení a nová jídelna č. 2

  V pátek 24. 6. došlo k předání prostor školy dodavateli rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Elektroinstalace ve škole je dosud původní, tzn. že své nejlepší roky má za sebou dávno. Stejně tak osvětlení tříd nevyhovuje hygienickým požadavkům a je potřeba ho vyměnit.
  Postupně, v několika letech (2-3) bude vyměněna elektroinstalace a osvětlení v jednotlivých patrech. A to proto, že menší pravidelné opravy majetku, rozložené v čase, snese rozpočet města bez problémů.  Předpokládaná výše investice se pohybuje kolem 2 mil. Kč.

  Druhým zásahem do školy bude vybudování nové jídelny. Zde město na investici ve výši cca 3, 5 mil. Kč získalo i dotaci ve výši 1, 8 mil. Kč, stavba bude zahájena o prázdninách.

  Celkově tak do oprav školy a rozšíření kapacity školní jídelny poputuje v letošním roce více než 5 mil. Kč. Jdeme tak cestou, kterou jsme slíbili – tzn. raději pravidelné a plánované opravy než nechat majetek města zchátrat a pak ho s velkou pompou a zadlužením opravovat. Věříme, že tato cesta je jediná správná, i když ne tak dramaticky viditelná.

  K opravě školy viz také článek z Brněnského deníku.

  Náhledová fotografie je převzata z FB stránek města Šlapanice.

 • Nová místa ve školce rodinného typu pro šlapanické děti

  Od 1. 9. 2016 bude ve Šlapanicích vytvořeno 12 nových míst pro děti ve školce rodinného typu s názvem Školička Sokolík. Jak napovídá název, nová školička vznikne v bytových prostorách sokolovny TJ Sokol Šlapanice a je alternativou k mateřské škole. Zřizovatelem Sokolíku je město. Město tak reaguje na poptávku svých obyvatel po předškolním vzdělávání.  Sokolík bude patřit k tzv. dětským skupinám, jejichž zřízení i provoz je pro svého zřizovatele pružnější a méně nákladný. Péče je přitom srovnatelná s péčí v mateřské škole a naopak díky menší skupině dětí nabízí spoustu výhod. Rodiče budou hradit stravné a školkovné stejné jako v mateřské škole, většina nákladů na provoz tohoto zařízení bude po dobu nejméně 2 let hrazena z dotačního titulu na podporu zaměstnanosti. Město tak zřízení těchto 12 nových míst vyjde daleko levněji než místa v tradiční školce a jak již bylo napsáno výše – péče o děti bude srovnatelná.

  Zápis dětí do Školičky Sokolík proběhne v úterý 19. dubna 2016 od 14:30 do 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice na Masarykově náměstí 100/7 (2. patro). Při zápisu budou rodiče předkládat občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a zaměstnavatele.

  Více informací bude rodičům k dispozici v průběhu příštího týdne na nově připravovaných webovkách Sokolíku.

  Plníme tak dvojí slib Čistých Šlapanic:  že budeme reagovat na potřeby rodičů na školkovou péči a současně šetříme prostředky města.

 • Dětská skupina Sokolík

  Navýšení počtu míst v předškolních zařízeních o dalších 12 míst již od letošního září – to je cíl, na kterém se na našem městě začalo intenzivně pracovat. Nová místa vzniknou v tzv. Dětské skupině Sokolík, která se začne budovat v bytovém prostoru sokolovny. Důvod je jasný: v letošním roce stále ještě nebyl dostatečný počet míst pro šlapanické děti v mateřských školách. Budování stále nových mateřských škol však kromě vysokých nákladů s sebou nese i vysoké provozní náklady. Demografická křivka sice má stoupající tendenci, ale je zřejmé, že ne donekonečna. Jako výhodné řešení se jeví zřízení dětské skupiny – což je forma předškolní péče srovnatelná s mateřskou školou, co se týče prakticky všech parametrů – jen podmínky jejího zřízení jsou pro zřizovatele o něco jednodušší než zřizovat mateřskou školu. Stát tím vychází vstříc dosud neuspokojené potřebě po této péči.

  Ve Šlapanicích se nám podařilo dohodnout s TJ Sokol Šlapanice, dětská skupina vznikne v bytovém prostoru sokolovny. Veškeré financování – úpravy prostor, vybavení, nájem, mzdy jdou za městem. Město na dvouletý provoz tohoto zařízení dosáhne s nejvyšší pravděpodobností na dotaci. Okolí sokolovny poskytne dětem hezké zázemí včetně případného využití tělocvičny, menší skupina dětí je přitom určitě pro spoustu rodičů také zajímavým prvkem.  Místa v dětské skupině budou nabídnuta dětem, které se nepodaří umístit do šlapanických mateřských škol. Držte nám palce 🙂

 • Co je nového na Školské radě

  Jsem členka ŠR a v tomto článku bych Vás chtěla informovat, co je nového a co ŠR řeší. Upozorňuji, že tento článek vyjadřuje moje osobní názory a zkušenosti a není vyjádřením ŠR.

  Naše ŠR se schází nepravidelně, ale s porovnáním jiných ŠR, vcelku často. Na posledních dvou schůzkách byl přítomen i nový pan ředitel Vyhňák. Ten nám sdělil nejen svůj záměr a koncept, ale také ochotně odpovídal na naše otázky.

  Na poslední schůzce byla přítomna nová členka p. Urbánková. Ta byla zvolena na posledních třídních schůzkách.

  V této době rada připomínkuje rozpočet školy, který se bude spolu s rozpočtem města schvalovat v prosinci. Také rada schválila Výroční zprávu.

  Na radě bylo několikrát diskutováno čekání dětí na kroužky (po škole) a ZŠ nyní nabízí kroužek „Sovička“, který by situaci vyřešil. Více na http://www.zsslapanice.cz/otevirame-krouzek-sovicka/c4718

  Z dalších zajímavých témat jsme probírali školní kuchyni (její navýšení  a kontroly), školní družinu (její navýšení ), tělocvičnu (její vytížení), zveřejňování smluv a v neposlední řadě komunikaci s rodiči (informovanost na webu, fb atd.).

  Všechny zápisy a přesné informace naleznete v zápisech na webu školy:
  http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

   

  Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší ZŠ, neváhejte mě kontaktovat

   

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

 • Zajímají vás fakta z odvolání ředitele ZŠ, p.Skočovského?

  Pokud vás zajímají podrobně důvody odvolání p.Skočovského, ředitele ZŠ, přečtěte si zápis ze 6.zasedání Školské rady – ZDE.

   

  Stáhnout (PDF, 123KB)

   

 • Výběrové řízení – tajemník MěÚ a ředitel ZŠ

  V 1.běhu výběrového řízení na pozici “tajemník MěÚ” se nepodařilo vybrat toho správného uchazeče – z toho důvodu vyhlašuje starostka nové kolo výběrového řízení – bližší informace najdete ZDE

   

  Po odvolání ředitele ZŠ p.Skočovského se také vyhlašuje výběrové řízení na tuto pozici – ZDE. Věříme, že tentokrát bude mít vedení města šťastnější ruku při rozhodování, než tomu bylo při posledním výběru. Určitě škole přejeme uklidnění situace.

   

   

 • Na čem pracuje Školská rada?

  ŠR je orgán Základní školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Školská rada se schází nepravidelně. Zde najdete podrobné zápisy z jednání: http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

  Máme před sebou mnoho témat, kterými se chceme zabývat a mnohé jsme již probrali. Protože jsme zjistili, že témat na diskusi a řešení je opravdu mnoho, stanovili jsme si priority a „na všechno se dostane“. Jedny z nejdůležitějších probíraných témat jsou tato:

  • Výroční zpráva školy (kterou musí ŠR schválit)
  • Finance školy
  • Smlouvy uzavřené ZŠ
  • Financování školení učitelů, projektu školního psychologa a speciálního pedagoga
  • Institut třídních důvěrníků (tato diskuse stále probíhá)
  • Stravování ve školní jídelně (tato diskuse stále probíhá)
  • Možnost školního klubu pro větší děti, nebo pro ty, které se nevešly do družiny (tato diskuse stále probíhá)

  Zřizování školské rady, stanovení počtu členů a způsob voleb upravuje § 167, činnost rady a její pravomoci stanovuje § 168 školského zákona. Více info včetně složení současné ŠR naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268

  Výroční zprávy ZŠ a další důležité informace naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/dokumenty-a-formulare/m267

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k naší ZŠ nebojte se ŠR kontaktovat.

  Kateřina Migdauová

  předsedkyně Komise pro vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže

 • Komise pro výchovu, vzdělání, sport – co je nového?

  Únor byl pro naši komisi ve znamení rozdělování dotací. Je to téma často diskutované a rozhodně rozporuplné. Naše komise dala návrh finančnímu výboru a ten dá také svůj návrh a na závěr výsledek projednává Rada města. Rozdělování dotací není jednoduchá záležitost, přesto věříme, že jsme alespoň trochu vyhověli všem a jsme přístupni jakékoliv další diskusi. Budeme také spolupracovat na nových pravidlech pro rozdělování dotací podle novely zákona č.250/2000 Sb. Podle nových pravidel by mělo rozdělování být přehlednější a tak nějak víc podle zadaného „programu“.

  Na příští schůzce se budeme diskutovat o provozních řádech městských sportovišť. Zmapujeme sportoviště a hřiště (což nám ukládá i RM jako úkol) a následně se podílet na tvorbě provozních řádů k nově vznikajícím hřištím.

  V dubnu při úklidu katastru chceme stávající hřiště „uklidit“ a případně upozornit na nedostatky.

  Dalším úkolem od RM pro naši komisi je navrhnout využití školního bazénu pro potřeby veřejnosti po skončení doby udržitelnosti projektu (červen 2015). Takže pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.

  Stále se zabýváme otázkou mateřských školek a spolupracujeme se Základní školou a její školskou radou.

  Chystáme se také projednávat vyhláškou o loteriích a vyhláškou o hostinských zařízeních.

  Stále platí, že zápisy naleznete zde

  http://www.slapanice.cz/komise-rm/

  Přijímáme vaše podněty i připomínky k tématům, které řešíme.

  Kateřina Migdauová

 • Na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času?

  Naše komise se zatím sešla dvakrát. Schůzky máme pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci.

  Na minulé schůzce jsme si připravili stručný plán práce na první pololetí:

  Leden

  • iniciujeme schůzku se šlapanickými spolky a organizacemi. Chtěli bychom, aby schůzka byla pravidelná každý rok. Slibujeme si od ní, že se vedoucí spolků vyjádří k dotacím od města a případně popíše svoji činnost. Schůzka proběhne ve středu 21. 1. 2015 v 17,00 na MěÚ.

  Pokračovat ve čtení

1. stránka z celkem 11