• Vývoj počtu dětí na ZŠ – škola se bude rozšiřovat

  V tabulce si můžete prohlédnout odhad vývoje počt udětí na ZŠ včetně dětí z okolních obcí. Již v nejbližších letech bude škola stačit kapacitně sotva pro děti Šlapanic a město by tak muselo začít odmítat v první řadě přespolní děti.

  Z toho důvodu město Šlapanice společně se starosty okolních měst podepsalo memorandum o společném podílu na rozšíření ZŠ o 1 pavilon – ten by se měl vybudovat vedle stávajícího hřiště (plocha skate areálu) společně s halou pro sporty. Tím by se zároveň zvýšila i kapacita pro sportovní oddíly, která je ve Šlapanicích velmi nedostatečná.

   

  Stáhnout (PDF, 244KB)

  Stáhnout (PDF, 81KB)

 • Nová školská rada při ZŠ

  Školské radě na podzim 2017 skončilo tříleté volební období. Tímto bych chtěla poděkovat jejím členům za odvedenou práci.

  V listopadu byla zvolena nová Školská rada. 3 kandidáti za město Šlapanice ovšem jejími členy zůstali. Seznam všech členů naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/kontakty/m270

  Nově zvolená Školská rada měla zatím jen jednu schůzku, kde se volil předseda a schvaloval rozpočet. Zápis bude zde v brzké době: http://www.zsslapanice.cz/2017-2020/c5597

   

  Já za sebe bych chtěla dodat, že podle mého názoru se situace ve škole zlepšuje (velmi diskutovaná otevřenost, komunikace, jídelna atd.). Škola jako budova se také vylepšuje.

  Na 22. zasedání Zastupitelstva města místostarosta Michal Klaška hovořil o nově vzniklém projektu na dostavbu dalšího pavilonu (rozšíření kapacity o 10 tříd) a nové sportovní haly v areálu školy. Na tyto obě budovy bude podána žádost o dotace. Zastupitelé také odsouhlasili Memorandum, které přijaly i ostatní okolní obce. Mělo by jít o další dohody ve společném financování a rozšíření ZŠ Šlapanice. Město tak reaguje na zvýšení počtů dětí. Viz bod 22. http://www.slapanice.cz/2017/ a na you tube https://www.youtube.com/watch?v=l8hyy3ZlLc8

   

  Vás občany (rodiče a studenty) opět prosím, nebojte se na školskou radu obrátit a zeptat se na to, co potřebujete vědět.

  Kateřina Migdauová (migdauova@gmail.com)

 • Kapacita ZŠ přestává stačit

  Podle údajů o narozených dětech to vypadá, že za 2 roky přestane stačit kapacita ZŠ. Narůstá počet obyvatel Šlapanic, v okolních obcích – které využívají spádovou školu ve Šlapanicích – mají také čilý stavební ruch. Před městem je tak nový problém – jak zajistit narůstající potřebu.

   

  Variant je několik:

  • nechat školu ve stávající velikosti – což by nutilo občany hledat pro své děti umístění v brněnských školách
  • a nepřijímat děti občanů okolních obcí – nechat na nich, aby si zajistili školu sami – např. výstavbou další školy
  • rozšířit stávající školu

   

  Nedávno proběhla schůzka MST p. Klašky se starosty obcí okolních obcí ohledně tohoto vývoje kapacity ZŠ. Starostové obcí chtějí tuto situaci řešit společně v rámci ZŠ ve Šlapanicích a podporují výstavbu nového pavilonu školy i s jejich finanční spoluúčastí. Je tedy nyní na Šlapanicích, aby připravily podklady pro případnou výstavbu.

   

   

 • Nový projekt ZŠ – sladění pracovního a rodinného života rodičů žáků

  Fungování školy vůči dětem a rodičům je pro život města extrémně důležité. A zhruba po roce začíná být vidět práce nového ředitele šlapanické školy p. Pavla Vyhňáka a týmu pedagogů naší školy. Škola intenzivně pracuje na zapojení do projektů, které přináší nové výhody jak dětem, tak v tomto případě i jejich pracujícím rodičům.

  Na ZŠ Šlapanice (www.zsslapanice.cz) je připraven nový projekt (ZDE), který má napomoci rodičům i dětem: jedná se o 3 skupiny dětských klubů pro žáky 3. a 4. ročníků. 4 dětské kluby rozšíří provoz družiny pro žáky 1. a 2. ročníků, k tomu všemu proběhne 10 týdnů příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin pro minimálně 120 žáků. A jako bonus navíc: přímo z družiny na kroužky budou asistenti doprovázet 56 dětí.
  Každý rodič, který někdy bojoval s tím, zda nechat dítě samotné doma anebo zažil ten pocit marnosti, když mu ujede spoj nutný pro včasné vyzvednutí dítěte, ví, o čem je řeč. Pro rodiče proto rozšíření služeb družiny znamená klid na práci, protože o děti bude bezpečně postaráno, a to v některých případech včetně doprovodu do kroužků.

  Provoz bude hrazen po dobu 2 let z evropských fondů na podporu zaměstnanosti.

  Týmu naší školy patří velký dík, protože toto je práce navíc mimo běžnou výuku. Fandíme a držíme palce v realizaci!

  Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

  Můžete se zapojit do průzkumu zájmu – ZDE.

   

 • Školu čeká o prázdninách rekonstrukce osvětlení a nová jídelna č. 2

  V pátek 24. 6. došlo k předání prostor školy dodavateli rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Elektroinstalace ve škole je dosud původní, tzn. že své nejlepší roky má za sebou dávno. Stejně tak osvětlení tříd nevyhovuje hygienickým požadavkům a je potřeba ho vyměnit.
  Postupně, v několika letech (2-3) bude vyměněna elektroinstalace a osvětlení v jednotlivých patrech. A to proto, že menší pravidelné opravy majetku, rozložené v čase, snese rozpočet města bez problémů.  Předpokládaná výše investice se pohybuje kolem 2 mil. Kč.

  Druhým zásahem do školy bude vybudování nové jídelny. Zde město na investici ve výši cca 3, 5 mil. Kč získalo i dotaci ve výši 1, 8 mil. Kč, stavba bude zahájena o prázdninách.

  Celkově tak do oprav školy a rozšíření kapacity školní jídelny poputuje v letošním roce více než 5 mil. Kč. Jdeme tak cestou, kterou jsme slíbili – tzn. raději pravidelné a plánované opravy než nechat majetek města zchátrat a pak ho s velkou pompou a zadlužením opravovat. Věříme, že tato cesta je jediná správná, i když ne tak dramaticky viditelná.

  K opravě školy viz také článek z Brněnského deníku.

  Náhledová fotografie je převzata z FB stránek města Šlapanice.

 • Nová místa ve školce rodinného typu pro šlapanické děti

  Od 1. 9. 2016 bude ve Šlapanicích vytvořeno 12 nových míst pro děti ve školce rodinného typu s názvem Školička Sokolík. Jak napovídá název, nová školička vznikne v bytových prostorách sokolovny TJ Sokol Šlapanice a je alternativou k mateřské škole. Zřizovatelem Sokolíku je město. Město tak reaguje na poptávku svých obyvatel po předškolním vzdělávání.  Sokolík bude patřit k tzv. dětským skupinám, jejichž zřízení i provoz je pro svého zřizovatele pružnější a méně nákladný. Péče je přitom srovnatelná s péčí v mateřské škole a naopak díky menší skupině dětí nabízí spoustu výhod. Rodiče budou hradit stravné a školkovné stejné jako v mateřské škole, většina nákladů na provoz tohoto zařízení bude po dobu nejméně 2 let hrazena z dotačního titulu na podporu zaměstnanosti. Město tak zřízení těchto 12 nových míst vyjde daleko levněji než místa v tradiční školce a jak již bylo napsáno výše – péče o děti bude srovnatelná.

  Zápis dětí do Školičky Sokolík proběhne v úterý 19. dubna 2016 od 14:30 do 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice na Masarykově náměstí 100/7 (2. patro). Při zápisu budou rodiče předkládat občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a zaměstnavatele.

  Více informací bude rodičům k dispozici v průběhu příštího týdne na nově připravovaných webovkách Sokolíku.

  Plníme tak dvojí slib Čistých Šlapanic:  že budeme reagovat na potřeby rodičů na školkovou péči a současně šetříme prostředky města.

 • Dětská skupina Sokolík

  Navýšení počtu míst v předškolních zařízeních o dalších 12 míst již od letošního září – to je cíl, na kterém se na našem městě začalo intenzivně pracovat. Nová místa vzniknou v tzv. Dětské skupině Sokolík, která se začne budovat v bytovém prostoru sokolovny. Důvod je jasný: v letošním roce stále ještě nebyl dostatečný počet míst pro šlapanické děti v mateřských školách. Budování stále nových mateřských škol však kromě vysokých nákladů s sebou nese i vysoké provozní náklady. Demografická křivka sice má stoupající tendenci, ale je zřejmé, že ne donekonečna. Jako výhodné řešení se jeví zřízení dětské skupiny – což je forma předškolní péče srovnatelná s mateřskou školou, co se týče prakticky všech parametrů – jen podmínky jejího zřízení jsou pro zřizovatele o něco jednodušší než zřizovat mateřskou školu. Stát tím vychází vstříc dosud neuspokojené potřebě po této péči.

  Ve Šlapanicích se nám podařilo dohodnout s TJ Sokol Šlapanice, dětská skupina vznikne v bytovém prostoru sokolovny. Veškeré financování – úpravy prostor, vybavení, nájem, mzdy jdou za městem. Město na dvouletý provoz tohoto zařízení dosáhne s nejvyšší pravděpodobností na dotaci. Okolí sokolovny poskytne dětem hezké zázemí včetně případného využití tělocvičny, menší skupina dětí je přitom určitě pro spoustu rodičů také zajímavým prvkem.  Místa v dětské skupině budou nabídnuta dětem, které se nepodaří umístit do šlapanických mateřských škol. Držte nám palce 🙂

 • Co je nového na Školské radě

  Jsem členka ŠR a v tomto článku bych Vás chtěla informovat, co je nového a co ŠR řeší. Upozorňuji, že tento článek vyjadřuje moje osobní názory a zkušenosti a není vyjádřením ŠR.

  Naše ŠR se schází nepravidelně, ale s porovnáním jiných ŠR, vcelku často. Na posledních dvou schůzkách byl přítomen i nový pan ředitel Vyhňák. Ten nám sdělil nejen svůj záměr a koncept, ale také ochotně odpovídal na naše otázky.

  Na poslední schůzce byla přítomna nová členka p. Urbánková. Ta byla zvolena na posledních třídních schůzkách.

  V této době rada připomínkuje rozpočet školy, který se bude spolu s rozpočtem města schvalovat v prosinci. Také rada schválila Výroční zprávu.

  Na radě bylo několikrát diskutováno čekání dětí na kroužky (po škole) a ZŠ nyní nabízí kroužek „Sovička“, který by situaci vyřešil. Více na http://www.zsslapanice.cz/otevirame-krouzek-sovicka/c4718

  Z dalších zajímavých témat jsme probírali školní kuchyni (její navýšení  a kontroly), školní družinu (její navýšení ), tělocvičnu (její vytížení), zveřejňování smluv a v neposlední řadě komunikaci s rodiči (informovanost na webu, fb atd.).

  Všechny zápisy a přesné informace naleznete v zápisech na webu školy:
  http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

   

  Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší ZŠ, neváhejte mě kontaktovat

   

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

 • Zajímají vás fakta z odvolání ředitele ZŠ, p.Skočovského?

  Pokud vás zajímají podrobně důvody odvolání p.Skočovského, ředitele ZŠ, přečtěte si zápis ze 6.zasedání Školské rady – ZDE.

   

  Stáhnout (PDF, 123KB)

   

 • Výběrové řízení – tajemník MěÚ a ředitel ZŠ

  V 1.běhu výběrového řízení na pozici “tajemník MěÚ” se nepodařilo vybrat toho správného uchazeče – z toho důvodu vyhlašuje starostka nové kolo výběrového řízení – bližší informace najdete ZDE

   

  Po odvolání ředitele ZŠ p.Skočovského se také vyhlašuje výběrové řízení na tuto pozici – ZDE. Věříme, že tentokrát bude mít vedení města šťastnější ruku při rozhodování, než tomu bylo při posledním výběru. Určitě škole přejeme uklidnění situace.