• Co dělá komise pro výchovu vzdělání a sport?

  Naše komise na jaře opět prošla parčíky a hřiště a nahlásila závady OISM, který už na odstraňování závad pracuje.

   

  Komise také dala návrh (podle nových pravidel) na rozdělování dotací spolkům. RM pak doporučila nová pravidla ještě poupravit a některé částky přehodnotila. Finální verze by měla být známa na podzim.

   

  Komise také pomohla při přípravách Šlapanického léta, které má své stránky: http://slapanickeleto.cz/ Zveme všechny příznivce sportu a zábavy. Děti se můžou zapojit a poznat šlapanická sportoviště.

   

  Komise už loni připravila seznam sportovišť ve Šlapanicích, která jsou čím dál tím víc využívána. Od loňska přibyla některá další:

   

  • hřiště na ZŠ, které má svého nového správce a otvírací dobu a je možné využít jak atletický ovál, tak hřiště na volejbal, nohejbal a další hry – http://www.zsslapanice.cz/bazen/m276

   

   

  • Skate park – nově opraven a opatřen provozním řádem

   

 • Šlapanické léto – akce pro veřejnost

  Město připravilo ve spolupráci s řadou místních organizací velké množství aktivit pro obyvatele Šlapanic s názvem “Šlapanické léto”.

   

  Co se pod tímto projektem skrývá si můžete přečíst na webu – www.slapanickeleto.cz. Věříme, že si každý najde své uplatnění.

   

  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na organizací akcí podílejí.

   

 • Hazard nejen ve Šlapanicích

  Již asi dva roky zjišťuji a dávám dohromady informace ohledně hazardu (automatů) ve Šlapanicích. A pořád v této problematice nemám úplně jasno. Předem bych ráda napsala, že stále jsou moje informace a zpracování jen laické.

  V první řadě musím říct, že město přijalo 12. 6. 2013 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Šlapanice. Ta vyhláška automaty na našem území zakazuje.

  Nicméně někteří majitelé si u MV zažádali o „výjimku“  – tzv. rozklad a některé automaty mají dobu povolení prodlouženou. Konkrétně v restauraci Radnice a Tequila. Ve Šlapanicích se nyní objevují i tzv. kvízomaty (o kterých je níže také řeč).

  Dobrá zpráva je z minulého týdne, kdy sněmovna schválila nový zákon o hazardních hrách. Pro popis tohoto zákona budu s jeho dovolením citovat Svatopluka Bartlíka, zastupitele na Brně – Středu a odborníka přes tuto problematiku. Opět se jedná o jeho osobní názor:

  Pokračovat ve čtení

 • Ukliďme svět, ukliďme Česko

  Čisté Šlapanice před několika lety začaly s jarním úklidem Kolíbky (vzpomínka na rok 2012 ZDE) a Velkého hájku (Puštoru atd.). Posléze se přidalo město s akcí “Ukliďme katastr”. V loňském roce už probíhaly obě akce současně s tím, že kdo přijde, dostane na starosti kus území, o který se postará a město poskytuje zázemí: tzn. odvoz nepořádku do sběrného dvora, organizace, propagace i malé občerstvení apod. V letošním roce se město a samozřejmě i Čisté Šlapanice logicky připojují k stále rozšířenější a dobře propagované akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!

  A my dodáváme: ukliďme si Šlapanice! Sraz je v 9.00 v městském parku na Riegrově ulici, kde organizátoři rozdělí účastníky dle potřeby. Rukavice s sebou. Tak neváhejte a přijďte pomoci  🙂

 • Obnova zelených plic v sobotu 19. 3.

  V sobotu 19. 3. v 8:00 vás zveme na obnovu “zelených plic” Šlapanic. Jedná se o přibližně hektarovou výsadbu v lokalitě PP Návrší viz ZDE, mezi Bedřichovicemi a Žurání. Výsadba už zde byla provedena před pár lety a daří se jí se střídavým úspěchem, protože i péči má střídavou. Pomoc si rozhodně zaslouží, protože se jedná o krásnou lokalitu s pěknými výhledy. Byť se jedná o sousedství cihelny Tondachu a některé výhledy jsou na dálnici D1, ale takhle to ve Šlapanicích je. Žijeme v městské aglomeraci a každý kousek zeleně si proto zaslouží dobrou péči. Nezapomeňte na rukavice či rýč. Budeme se na Vás těšit.

 • O “otevřenou zahradu” není zájem

  Náš plán vytvořit otevřenou zahradu zatím nebudeme realizovat. Nápad zřejmě zní hezky, ale bohužel se neozval nikdo z občanů ani spolků, kdo by se chtěl na projektu podílet a tak ho nyní odkládáme.

  Město Šlapanice od nás dostane podnět, aby zvážilo, jak s lokalitou Líchy – která byla pro tento projekt vytipovaná – naloží.

  Tereza Bednářová, Kateřina Migdauová

 • Doprava a cyklostezky – co nového?

  Přinášíme vyjádření starostky k situaci v dopravě a aktivitám MěÚ:

  Dopravní situace Brna a okolí se samozřejmě těžce odráží i na Šlapanicích a tak se množí dotazy, co dělá město s křižovatkou ve Slatině. Pro všechny, které to zajímá, cituji část odpovědi jednomu z našich občanů, který žádal urychlené řešení situace. Dovolím si podotknout, že křižovatku ve Slatině řeší Šlapanice bezúspěšně již více než 8 let a tak poprosím, abychom dostali také nějaký čas.
  A z odpovědi: “Urychlené řešení neexistuje, ale: jako současné vedení města sdílíme Váš názor, že světelně řízená křižovatka ve Slatině by zlepšení dopravní situace prospěla a podnikáme potřebné kroky. Stejný názor sdílí po vzájemném projednání také Dopravní policie JMK, která již podala podnět ke zlepšení situace v křižovatce formou světelně řízené křižovatky či zástupci DpMB. Jednáme s vedením městské části Brno – Slatina, které v minulosti s projektem světelně řízené křižovatky nesouhlasilo, a proběhlo i jednání s náměstkem primátora města Brna pro dopravu p. Mrázkem, který mě ujistil, že Brno má zájem na řešení této křižovatky. O společné jednání všech zúčastněných jsme již požádali a měli bychom se v dohledné době sejít u jednoho stolu. Naším cílem je, aby tato křižovatka byla jako světelně řízená zařazena mezi realizované projekty Dopravní telematiky 2015-2020 města Brna. Věřím, že najdeme všichni společnou řeč a že světelně řízená křižovatka bude realizována.

  Současně ale prosím, abyste vzal na vědomí, že se jedná o případné investice města Brna na území Brna či o krajskou komunikaci. Takže pozice Šlapanic je poměrně obtížná. Na druhou stranu křižovatka je nyní nejen čas beroucí, ale i nebezpečná pro účastníky provozu, a proto věřím, že budou mít všichni zúčastnění snahu situaci zlepšit.

  Budu se snažit informovat občany Šlapanic o řešení tohoto problému průběžně, ale nechci vzbuzovat falešné naděje v tom smyslu, že se jedná o řešení v řádech několika málo měsíců. Rozhodně ale světelné řízení této křižovatky patří mezi naše priority.”

   

  • polňačka u Hraniček nemá souhlas policie kvůli bezpečnosti (napojení na horizontu je nebezpečné), finanční náklady pro město samotné neúnosné.
  • polňačka za Gecem/jinak Tuřanka je zčásti prodána firmě CTP Invest a kříží železniční trať, což horentně zvyšuje případné náklady.
  • Jinými slovy: tato dlouhodobá řešení by se měla objevit/dořešit s odborníky v připravovaném územním plánu obce.

  Krátkodobě: dořešení křižovatky ve Slatině se jeví jako nejrychlejší a nejdostupnější řešení, byť samozřejmě neřeší vše a úplně.

  A odpověď na řešení cyklostezky do Brna:

  “Zvažovala se stezka přes průmyslovou zónou CTP, ta padla, takže se hledá další možnost. Vlastnické vztahy podél ulice Brněnská jsou ale velmi nepříznivé (příliš mnoho vlastníků a tudíž dlouhé jednání), proto zvažujeme další varianty. Ty je ale třeba napojit na Brno, kde to také není příliš příznivé. V případě Brněnské tedy běh na delší trať, osobně doporučuji spíše cestu na kole přes Bedřichovice a poté v “odstavném pruhu” na Slatinu, který je výrazně širší než Brněnská, takže cyklisté jsou více v bezpečí než na Brněnské. Za sucha pak Tuřanku, její vyústění ale přináší zase jiné trable, jak nejspíše víte.”

  Michaela Trněná, starostka

 • Šlapanické slavnosti – přijďte se podívat

 • Ulice Jiráskova – nový návrh je na světě – přijďte se podívat

  16.července 2015 se koná setkání vedení města s občany k seznámení a připomínkování návrhu volnočasového projektu na ulici Jirásková – naleznete ZDE.

  Přijďte se podívat a sdělit své pohledy na připravovaný návrh.

 • Hřiště ve Šlapanicích – na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání a sport?

  Od RM měla naše komise pro výchovu, vzdělání a sport za úkol zmapovat všechny hřiště ve Šlapanicích. Zde je výsledek:

  Městská

  Park (dvě dětská hřiště) – Špice Hybešova/Wurmova – V novém sídlišti – Špice Nerudova/Sušilova – Ve starém sídlišti – Švehlova – V Brněnských polích

  Parčíky

  Ponětovická – Svatojánské nám. – Čechova 2x – Nábřeží Říčky – U Rudoarmějce

  Budoucí hřiště

  Jiráskova – ZŠ (atletický areál) – Brněnská pole – Bedřichovice

  Komerční hřiště, haly, tělocvičny

  Sokolovna (dětské hřiště – zdarma) – Sokol (volejbalová hřiště, Sokolovna, hala) – Orel (tělocvična) – Fara (hřiště) – ZŠ (tělocvična, bazén) – Gymnázium (beachové hřiště, volejbalové hřiště) – Tenis  – Sport Schenk – Fotbalové hřiště 3x – Hala Rocky – Tenis Raketa

   

  To je jen přehled. Dovolili jsme si uvést i hřiště budoucí, která by měla už v roce 2016 sloužit také našim občanům.
  Osobně se domnívám, že když si chce jít šlapanický občan zasportovat nebo navštívit hřiště s dětmi, že dostatečný výběr má. Také si myslím, že stačí jen drobné a nenákladné úpravy, aby hřiště více vyhovovala. O to se pokoušíme s naší komisí.

  Komise se v rámci úklidu katastru věnovala hlavně dětským hřištím. Všechny jsme obešli, zkontrolovali, vyfotili závady. Vše jsme zpracovali do jednoho dokumentu a včetně fotodokumentace odeslali vedoucí OISM (paní Mazlové), která se bude naší zprávou zabývat.

  Z našeho „průzkumu“ jsme zjistili, že nejhůře jsou na tom hřiště na novém a starém sídlišti. Také jsme upozornili na staré a nefunkční lavičky v různých parčících a u hřišť.

  Hřiště na ulici Švehlově je v tuto chvíli uzavřeno a v opravě.

   

  Když jsme mapovali hřiště a možnosti trávení volného času ve Šlapanicích, dostali jsme se i k anketě z roku 2008, kterou zpracoval tým autorů z tehdejší komise pro výchovu vzdělání a sport. Z výsledků vyplývá, že občanům chybí dětská hřiště, převážně v lokalitách parku, sídliště, Švehlovy ulice, Dlouhé ulice, konečné trolejbusu. Také by si přáli dřevěné prolézačky, pískoviště, houpačky. Dospělým také (dle ankety) chybělo koupaliště, krytý bazén, kino.

  Po přečtení ankety jsem přesvědčena, že od roku 2008 se v našem městě nabídka možností trávení volného času znásobila. A že mnohá zařízení, která si občané přáli, ve městě od daného roku přibyla a stále se pracuje na jejich dalším rozvíjení.

  Nejsou to jen hřiště a parky, ale i akce pořádané městem, spolky a dalšími nadšenci. Ať už jsou to sportovní akce, akce pro děti, letní kina a další kulturní a zábavné akce. Mám jen pocit, že občané možná ani o všech akcích a možnostech neví. Proto apeluji na všechny aktivní občany ke sledování nástěnek, webů atd. a na všechny spolky a organizátory „dejte o sobě vědět“.

  Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě, případně naši komisi, kontaktovat.

  Kateřina Migdauová (migdauova@gmail.com)