• Obnova zelených plic v sobotu 19. 3.

  V sobotu 19. 3. v 8:00 vás zveme na obnovu “zelených plic” Šlapanic. Jedná se o přibližně hektarovou výsadbu v lokalitě PP Návrší viz ZDE, mezi Bedřichovicemi a Žurání. Výsadba už zde byla provedena před pár lety a daří se jí se střídavým úspěchem, protože i péči má střídavou. Pomoc si rozhodně zaslouží, protože se jedná o krásnou lokalitu s pěknými výhledy. Byť se jedná o sousedství cihelny Tondachu a některé výhledy jsou na dálnici D1, ale takhle to ve Šlapanicích je. Žijeme v městské aglomeraci a každý kousek zeleně si proto zaslouží dobrou péči. Nezapomeňte na rukavice či rýč. Budeme se na Vás těšit.

 • O “otevřenou zahradu” není zájem

  Náš plán vytvořit otevřenou zahradu zatím nebudeme realizovat. Nápad zřejmě zní hezky, ale bohužel se neozval nikdo z občanů ani spolků, kdo by se chtěl na projektu podílet a tak ho nyní odkládáme.

  Město Šlapanice od nás dostane podnět, aby zvážilo, jak s lokalitou Líchy – která byla pro tento projekt vytipovaná – naloží.

  Tereza Bednářová, Kateřina Migdauová

 • Doprava a cyklostezky – co nového?

  Přinášíme vyjádření starostky k situaci v dopravě a aktivitám MěÚ:

  Dopravní situace Brna a okolí se samozřejmě těžce odráží i na Šlapanicích a tak se množí dotazy, co dělá město s křižovatkou ve Slatině. Pro všechny, které to zajímá, cituji část odpovědi jednomu z našich občanů, který žádal urychlené řešení situace. Dovolím si podotknout, že křižovatku ve Slatině řeší Šlapanice bezúspěšně již více než 8 let a tak poprosím, abychom dostali také nějaký čas.
  A z odpovědi: “Urychlené řešení neexistuje, ale: jako současné vedení města sdílíme Váš názor, že světelně řízená křižovatka ve Slatině by zlepšení dopravní situace prospěla a podnikáme potřebné kroky. Stejný názor sdílí po vzájemném projednání také Dopravní policie JMK, která již podala podnět ke zlepšení situace v křižovatce formou světelně řízené křižovatky či zástupci DpMB. Jednáme s vedením městské části Brno – Slatina, které v minulosti s projektem světelně řízené křižovatky nesouhlasilo, a proběhlo i jednání s náměstkem primátora města Brna pro dopravu p. Mrázkem, který mě ujistil, že Brno má zájem na řešení této křižovatky. O společné jednání všech zúčastněných jsme již požádali a měli bychom se v dohledné době sejít u jednoho stolu. Naším cílem je, aby tato křižovatka byla jako světelně řízená zařazena mezi realizované projekty Dopravní telematiky 2015-2020 města Brna. Věřím, že najdeme všichni společnou řeč a že světelně řízená křižovatka bude realizována.

  Současně ale prosím, abyste vzal na vědomí, že se jedná o případné investice města Brna na území Brna či o krajskou komunikaci. Takže pozice Šlapanic je poměrně obtížná. Na druhou stranu křižovatka je nyní nejen čas beroucí, ale i nebezpečná pro účastníky provozu, a proto věřím, že budou mít všichni zúčastnění snahu situaci zlepšit.

  Budu se snažit informovat občany Šlapanic o řešení tohoto problému průběžně, ale nechci vzbuzovat falešné naděje v tom smyslu, že se jedná o řešení v řádech několika málo měsíců. Rozhodně ale světelné řízení této křižovatky patří mezi naše priority.”

   

  • polňačka u Hraniček nemá souhlas policie kvůli bezpečnosti (napojení na horizontu je nebezpečné), finanční náklady pro město samotné neúnosné.
  • polňačka za Gecem/jinak Tuřanka je zčásti prodána firmě CTP Invest a kříží železniční trať, což horentně zvyšuje případné náklady.
  • Jinými slovy: tato dlouhodobá řešení by se měla objevit/dořešit s odborníky v připravovaném územním plánu obce.

  Krátkodobě: dořešení křižovatky ve Slatině se jeví jako nejrychlejší a nejdostupnější řešení, byť samozřejmě neřeší vše a úplně.

  A odpověď na řešení cyklostezky do Brna:

  “Zvažovala se stezka přes průmyslovou zónou CTP, ta padla, takže se hledá další možnost. Vlastnické vztahy podél ulice Brněnská jsou ale velmi nepříznivé (příliš mnoho vlastníků a tudíž dlouhé jednání), proto zvažujeme další varianty. Ty je ale třeba napojit na Brno, kde to také není příliš příznivé. V případě Brněnské tedy běh na delší trať, osobně doporučuji spíše cestu na kole přes Bedřichovice a poté v “odstavném pruhu” na Slatinu, který je výrazně širší než Brněnská, takže cyklisté jsou více v bezpečí než na Brněnské. Za sucha pak Tuřanku, její vyústění ale přináší zase jiné trable, jak nejspíše víte.”

  Michaela Trněná, starostka

 • Šlapanické slavnosti – přijďte se podívat

 • Ulice Jiráskova – nový návrh je na světě – přijďte se podívat

  16.července 2015 se koná setkání vedení města s občany k seznámení a připomínkování návrhu volnočasového projektu na ulici Jirásková – naleznete ZDE.

  Přijďte se podívat a sdělit své pohledy na připravovaný návrh.

 • Hřiště ve Šlapanicích – na čem pracuje Komise pro výchovu, vzdělání a sport?

  Od RM měla naše komise pro výchovu, vzdělání a sport za úkol zmapovat všechny hřiště ve Šlapanicích. Zde je výsledek:

  Městská

  Park (dvě dětská hřiště) – Špice Hybešova/Wurmova – V novém sídlišti – Špice Nerudova/Sušilova – Ve starém sídlišti – Švehlova – V Brněnských polích

  Parčíky

  Ponětovická – Svatojánské nám. – Čechova 2x – Nábřeží Říčky – U Rudoarmějce

  Budoucí hřiště

  Jiráskova – ZŠ (atletický areál) – Brněnská pole – Bedřichovice

  Komerční hřiště, haly, tělocvičny

  Sokolovna (dětské hřiště – zdarma) – Sokol (volejbalová hřiště, Sokolovna, hala) – Orel (tělocvična) – Fara (hřiště) – ZŠ (tělocvična, bazén) – Gymnázium (beachové hřiště, volejbalové hřiště) – Tenis  – Sport Schenk – Fotbalové hřiště 3x – Hala Rocky – Tenis Raketa

   

  To je jen přehled. Dovolili jsme si uvést i hřiště budoucí, která by měla už v roce 2016 sloužit také našim občanům.
  Osobně se domnívám, že když si chce jít šlapanický občan zasportovat nebo navštívit hřiště s dětmi, že dostatečný výběr má. Také si myslím, že stačí jen drobné a nenákladné úpravy, aby hřiště více vyhovovala. O to se pokoušíme s naší komisí.

  Komise se v rámci úklidu katastru věnovala hlavně dětským hřištím. Všechny jsme obešli, zkontrolovali, vyfotili závady. Vše jsme zpracovali do jednoho dokumentu a včetně fotodokumentace odeslali vedoucí OISM (paní Mazlové), která se bude naší zprávou zabývat.

  Z našeho „průzkumu“ jsme zjistili, že nejhůře jsou na tom hřiště na novém a starém sídlišti. Také jsme upozornili na staré a nefunkční lavičky v různých parčících a u hřišť.

  Hřiště na ulici Švehlově je v tuto chvíli uzavřeno a v opravě.

   

  Když jsme mapovali hřiště a možnosti trávení volného času ve Šlapanicích, dostali jsme se i k anketě z roku 2008, kterou zpracoval tým autorů z tehdejší komise pro výchovu vzdělání a sport. Z výsledků vyplývá, že občanům chybí dětská hřiště, převážně v lokalitách parku, sídliště, Švehlovy ulice, Dlouhé ulice, konečné trolejbusu. Také by si přáli dřevěné prolézačky, pískoviště, houpačky. Dospělým také (dle ankety) chybělo koupaliště, krytý bazén, kino.

  Po přečtení ankety jsem přesvědčena, že od roku 2008 se v našem městě nabídka možností trávení volného času znásobila. A že mnohá zařízení, která si občané přáli, ve městě od daného roku přibyla a stále se pracuje na jejich dalším rozvíjení.

  Nejsou to jen hřiště a parky, ale i akce pořádané městem, spolky a dalšími nadšenci. Ať už jsou to sportovní akce, akce pro děti, letní kina a další kulturní a zábavné akce. Mám jen pocit, že občané možná ani o všech akcích a možnostech neví. Proto apeluji na všechny aktivní občany ke sledování nástěnek, webů atd. a na všechny spolky a organizátory „dejte o sobě vědět“.

  Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě, případně naši komisi, kontaktovat.

  Kateřina Migdauová (migdauova@gmail.com)

   

   

 • Přehled dotací pro šlapanické spolky a organizace

  Na jaře proběhlo “kolečko” schvalování dotací různým spolkům a organizacím. Nejdříve sdělila svůj názor Komise pro výchovu, vzdělávání, sport a využívání volného času. Následoval Finanční výbor – tento návrh pak RM schválila.

  ZDE se můžete seznámit s přehledem, všech dotací, které byly městem přiděleny.

  – v 1.tabulce najdete dotace do výše 50 000,-, které schvaluje RM

  – ve 2.tabulce pak dotace nad 50 000,-, které schvaluje ZM

 • Komise pro výchovu, vzdělání, sport – co je nového?

  Únor byl pro naši komisi ve znamení rozdělování dotací. Je to téma často diskutované a rozhodně rozporuplné. Naše komise dala návrh finančnímu výboru a ten dá také svůj návrh a na závěr výsledek projednává Rada města. Rozdělování dotací není jednoduchá záležitost, přesto věříme, že jsme alespoň trochu vyhověli všem a jsme přístupni jakékoliv další diskusi. Budeme také spolupracovat na nových pravidlech pro rozdělování dotací podle novely zákona č.250/2000 Sb. Podle nových pravidel by mělo rozdělování být přehlednější a tak nějak víc podle zadaného „programu“.

  Na příští schůzce se budeme diskutovat o provozních řádech městských sportovišť. Zmapujeme sportoviště a hřiště (což nám ukládá i RM jako úkol) a následně se podílet na tvorbě provozních řádů k nově vznikajícím hřištím.

  V dubnu při úklidu katastru chceme stávající hřiště „uklidit“ a případně upozornit na nedostatky.

  Dalším úkolem od RM pro naši komisi je navrhnout využití školního bazénu pro potřeby veřejnosti po skončení doby udržitelnosti projektu (červen 2015). Takže pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.

  Stále se zabýváme otázkou mateřských školek a spolupracujeme se Základní školou a její školskou radou.

  Chystáme se také projednávat vyhláškou o loteriích a vyhláškou o hostinských zařízeních.

  Stále platí, že zápisy naleznete zde

  http://www.slapanice.cz/komise-rm/

  Přijímáme vaše podněty i připomínky k tématům, které řešíme.

  Kateřina Migdauová

 • Vycházkové trasy kolem Šlapanic – jaký je stav?

  Jedním z témat volebního programu spolku Čisté Šlapanice je zpracování vycházkových tras, které by mohly případným zájemcům nabídnout cílové body kratších či delších procházek. Úkolem je tato místa propojit případně zokruhovat tak, aby nebyla přerušena potokem, ploty nebo oranicí.

  Šlapanice jsou převážně obklopeny poli, přesto i v jejich okolí je možné najít řadu zajímavých míst. Nezbytnou podmínkou je nutné navrhované trasy fyzicky projít a sumarizovat jak technická opatření, tak i vlastnictví pozemků.

  V současné době dáváme dohromady podklady trasy, která povede od tenisových kurtů přes ponětovické mokřady k rybníku a dále podél toku Roketnice do jiříkovických zahrad. Trasa bude mít řadu větvení, která budou skýtat možnosti vycházky od několika set metrů po jednotky kilometrů.

  Nechceme a ani nelze ve volné krajině dělat velké nebo nevhodné technické úpravy, proto je možné, že v některých ročních obdobích nebude část trasy nebo některý cíl dosažitelný. Technické úpravy budou provedeny v nezbytné míře např. tam, kde bude nutné překlenout potok lávkou nebo vysypat trvale zamokřené úseky cest pískem apod.

  Trasy budou značeny, pokud to bude možné zokruhovány, a na zajímavých nebo cílových místech budou informační tabule se stručným popisem.

  Termín ukončení přípravné fáze, zahrnující zdokumentování tras a návrh technických opatření, předpokládáme v létě 2015.

  K.Tesařík

 • Hřiště Jiráskova – začínáme znovu?

  Vzhledem k tomu, že se změnila situace v přípravě a realizaci projektu “Hřiště Jirásková” od povolební doby rozhodla se Rada města znovu vyvolat jednání s občany k tomuto projektu.

  Pozvánku na setkání najdete ZDE

  Cílem setkání je “v klidu” posbírat požadavky zastánců i odpůrců tohoto hřiště, prezentovat otevřeně jeho klady, ale také nevýhody a rizika.

  K řízení diskuse byli pozváni pracovníci Nadace partnerství, kteří mají zkušenost s vedením podobných diskusí. Členové Rady města budou přítomni, ale diskusi nepovedou – mohou tedy touto formou odpovídat na dotazy, ale nebudou “tlouct” občany argumenty na podporu svých rozhodnutí.

   

2. stránka z celkem 3123