• Komise pro informace a média (KIM) – na čem zrovna pracuje?

  KIM má za sebou 2 čísla Zpravodaje – názory na jeho kvalitu mohou být různé, ale věříme, že to podstatné se podařilo zajistit a udržet. Podstatným myslíme prostor pro různé názory a odstranění “sebeprezentace” vedení města.

   

  Co řešíme momentálně?

  – máme za sebou vytvoření seznamu všech informací, které považujeme za důležité a vhodné ke zveřejnění občanů (některé jsou dnes běžně k dispozici, některé budou nové)

  – již dříve nám dal k dispozici p.Kopecký informace o jednotlivých médiích (stav, náklady, apod.)

  – momentálně jsme si “rozebrali” jednotlivá média (web, nástěnky, infokanál, ….) – každý pak má za úkol připravit konkrétní návrh ve “svěřeném” médiu, jaké změny si představuje a jaké informace by se měly tímto médiem šířit k veřejnosti

  Z dosavadního průběhu našich schůzek je zřejmé, že klíčovým médiem pro zlepšení informovanosti je městský web a jeho kvalita. Uvažujeme také o městském facebooku.

  Předpokládáme, že v průběhu června budeme schopni připravit vedení města souhrnnou zprávu o všech změnách, které KIM navrhuje zrealizovat.

   

 • Výběrové řízení – tajemník MěÚ a ředitel ZŠ

  V 1.běhu výběrového řízení na pozici “tajemník MěÚ” se nepodařilo vybrat toho správného uchazeče – z toho důvodu vyhlašuje starostka nové kolo výběrového řízení – bližší informace najdete ZDE

   

  Po odvolání ředitele ZŠ p.Skočovského se také vyhlašuje výběrové řízení na tuto pozici – ZDE. Věříme, že tentokrát bude mít vedení města šťastnější ruku při rozhodování, než tomu bylo při posledním výběru. Určitě škole přejeme uklidnění situace.

   

   

 • Zásady územního rozvoje JmK

  Chcete se osobně seznámit se vším, co bude mít vliv na Šlapanice a okolí z pohledu zásad územního rozvoje JmK?

  Město Šlapanice zve občany na veřejnou prezentaci na téma “Zásady územního rozvoje JmK” – v úterý 28. dubna 2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (viz pozvánka na městském webu – ZDE).

   

 • Pojďme si uklidit náš katastr – zveme dobrovolníky na úklid katastru

  Rádi bychom touto cestou pozvali všechny ochotné občany, dobrovolníky na úklid našeho okolí.

  U příležitosti Dne země město organizuje úklid katastru – bližší informace najdete ZDE.

  Věříme, že nám přijdete pomoci a těšíme se na setkání s vámi.

 • Šlapanice v Týdnu v regionech

  Podívejte se na krátkou reportáž o Šlapanicích, průmyslové zóně a hlavně Petru Suchánkovi a Frank Boldovi. Pořad Týden v regionech od 8 minuty a 28 sekundy.

 • Výsadba u potoka – směr Ponětovice – poděkování.

  V sobotu proběhla výsadba stromů a keřů podél cesty u potoka, směrem k Ponětovicím. Děkujeme všem účastníkům, kteřé pomohli s výsadbou – a zejména těm, kteří sebou přivedli i děti.CS - sázení (2)

  CS - sázení (3)

  CS - sázení (1)

 • Přijďte nám pomoct – nová výsadba u potoka do Ponětovic

  I letos bychom rádi zlepšili stav zeleně v okolí Šlapanic – tentokrát se zaměříme na stromky podél potoka do Ponětovic (za tenisovou halou).

  Pokud máte chuť a zájem pomoct nám s výsadbou nových stromků, přijďte – s dětmi i bez dětí – tuto sobotu 11.dubna ve 14,00 hodin. Sraz je za tenisovou halou. Čeká nás krásné počasí.

  Co sebou? Pokud můžete – lopatu, konev, provaz, rukavice.

   

   

 • Zásady územního rozvoje JMK k připomínkování

  Krajský úřad uveřejnil k připomínkování veřejnosti Zásady územního rozvoje JMK (ZUR JMK) . Najdete je na adrese: www.zurka.cz.

  ZDE najdete věci, které se týkají přímo Šlapanic (zadejte jméno města)

   

  Prostřednictvím portálu lze podávat i připomínky.

  Zajímavé pro nás je:

  – vypuštění průmyslových ploch ze ZUR JMK, které JMK ponechává k řešení v územních plánech obcí

  – zůstávají dopravní koridory a další významné stavby jako například letiště Brno Tuřany.

 • Komise pro média – program posledních schůzek

  Na posledních dvou jednáních Komise pro média se věnujeme přípravě “plánu komunikace radnice s občany”. Co si pod tím můžete představit?

  – vytváříme seznam informací, které by podle našeho názoru měly být veřejně k dispozici pro občany (jde o oblast financí, projektů, práce MěÚ a samosprávy, informace volebních subjektů a jiné)

  – navrhujeme nejlepší média, kterými by se tyto informace měly dostat k občanům (jak stávající – městský web, Šlapanický zpravodaj, nástěnky, rozhlas, zvažujeme i nové možnosti – kulaté stoly, webové aplikace, facebook, …)

   

  Výstupem toho všeho pak bude návrh pro Radu města:

  1. Jaké informace by mělo město zajistit pro občany

  2. Jaká média využívat a jak je “aktualizovat”

  Pak už bude na RM, pro co se rozhodne a jakým způsobem tyto změny zrealizuje. Předpokládáme dokončení “plánu komunikace” a předání na RM do června 2015.

 • Na čem pracuje Školská rada?

  ŠR je orgán Základní školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Školská rada se schází nepravidelně. Zde najdete podrobné zápisy z jednání: http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

  Máme před sebou mnoho témat, kterými se chceme zabývat a mnohé jsme již probrali. Protože jsme zjistili, že témat na diskusi a řešení je opravdu mnoho, stanovili jsme si priority a „na všechno se dostane“. Jedny z nejdůležitějších probíraných témat jsou tato:

  • Výroční zpráva školy (kterou musí ŠR schválit)
  • Finance školy
  • Smlouvy uzavřené ZŠ
  • Financování školení učitelů, projektu školního psychologa a speciálního pedagoga
  • Institut třídních důvěrníků (tato diskuse stále probíhá)
  • Stravování ve školní jídelně (tato diskuse stále probíhá)
  • Možnost školního klubu pro větší děti, nebo pro ty, které se nevešly do družiny (tato diskuse stále probíhá)

  Zřizování školské rady, stanovení počtu členů a způsob voleb upravuje § 167, činnost rady a její pravomoci stanovuje § 168 školského zákona. Více info včetně složení současné ŠR naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268

  Výroční zprávy ZŠ a další důležité informace naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/dokumenty-a-formulare/m267

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k naší ZŠ nebojte se ŠR kontaktovat.

  Kateřina Migdauová

  předsedkyně Komise pro vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže