• Projekty 2016 – rekapitulace

  Jaké projekty se v r.2016 uskutečnily? Podívejme se na rekapitulaci:

   

  sportoviště Jiráskova5,4, mil Kč, 3 menší hřiště (stolní tenis, lanová pyramida, workoutová sestava) + 1 multifunkční hřiště (basket, florbal, volejbal) – ještě se bude dodělávat povrch + výsadba + chodníky. Jde o první komplexně pojaté řešení takového místa

  rekonstrukce ul.Kosmákova – 12 mil.Kč, vč. chodníků, 50 parkovacích míst

  Školička Sokolík – 2,4 mil Kč + dotace 2,9 mil.Kč (na 2letý provoz), kapacita 12 dětí

  jídelna ZŠ – 7 mil.Kč, dotace 1,8 mil.Kč

  elektroinstalace ZŠ – 2 mil.Kč, 4.nadzemní podlaží, v r.2017 bude 1.+2.NP

  optimalizace veřejného osvětlení – 2,1 mil. Kč, dotace 1,5 mil.Kč

  klimatizace MěÚ Opuštěná – 6 mil.Kč

  teplovod do ZŠ a DPS (akce Bonagro) – úspory města v nákladech na energie budov 60%

   

  CELKOVÉ NÁKLADY – 36,93 mil.Kč

   

 • Návrhy městského parku – přijďte se podívat !

  V neděli 4.12.2106 bude v 15,30 ve vestibulu MěÚ zahájena výstava “Ideové návrhy městského parku Šlapanice”. Přijďte se podívat s jakými návrhy přišly oslovené firmy.

   

  Výstava bude přístupná v následujících dnech během prosince letošního a ledna příštího roku v době otevření úřadu.

   

   

 • Další šlapanické Malé místo dokončeno

  Dokončeno a otevřeno z velké části je další Malé místo, kterým je lokalita Jiráskova. Z původního Malého místa se nám nakonec vyvinulo docela velké, ale stojí rozhodně za to.

  Ke kompletnímu finiši zbývá ještě dokončení povrchu víceúčelového hřiště, kde zatím kvůli nepřízni počasí chybí finální povrchová vrstva.

  K dispozici jsou tak posilovací stroje a workoutová sestava, lanová pyramida, stůl na stolní tenis. Přibyla velmi slušná dosadba stromů a keřů. K posezení budou jistě využívány lavice i lavičky, které nabízejí jak posezení veřejná, tak i lehce soukromá v zákoutích. Nechybí ani pítko s vodou pro horké letní dny. Lokalita je propojena asfaltovou dráhou pro začínající kolečkové bruslaře nebo koloběžkáře. Nechybí ani menší chodníčky a průchody, které zvyšují komfort uživatelů.

  Věříme, že obyvatelé úpravy přijmou za své a plochy i hřiště a hřišťátka i posezení budou využívána.

  Na úpravě této lokality je důležitá ještě jedna věc. Je to jedna z nejkomplexněji pojatých úprav veřejných prostranství, což ve Šlapanicích nebylo dosud zvykem – víme to, protože dořešujeme například úpravy okolí šlapanické základní školy, kdy se sice investovalo 130 milionů Kč do zateplení budovy a sanace svahu, ale už nezbylo na takovou drobnost, jakou jsou okapové chodníky  a úpravy zeleně kolem školy. Za dalších 15 milionů Kč bylo naplánováno atletické hřiště, ale dokončení areálu (osázení svahů apod.), opět jaksi autorům projektů uniklo. Tento způsob realizací bychom rádi považovali už jen za dědictví našich předchůdců, pokračovat chceme tak, jak je to vidět na ulici Jiráskově.

  A to nejdůležitější na závěr: Mnohokrát zaznívala nedůvěra v náš slib, že tuto lokalitu komplexně upravíme se zohledněním připomínek všech případných uživatelů.  Realita je jiná a jsme rádi, že se nám daří naše sliby plnit.

 • Ohlédnutí za letošním Country bálem

  Dne 5.11. proběhl na  sokolovně II. šlapanický country bál. Večerem provázela renomovaná skupina Noví Kaskadéři. Ti dříve narození jistě pamatují některé členy této kapely v Synkopách 61.

  Součástí programu bylo stejně jako v loňském roce též vystoupení brněnské taneční skupiny La Quadrila, která tentokrát předvedla ukázky irských tanců a irského stepu. Pokračovat ve čtení

 • “Malá místa” – co s nimi v roce 2017?

  Jak jsme se již zmiňovali v jiném článku, byl připraven a schválen Manuál tvorby veřejných prostranství (seznam “malých míst” najdete na str. 25).

  Co je hotovo v roce 2016?

  • parčík Čechova/Švehlova
  • hřiště Jiráskova/Švehlova

  a byla podána žádost o dotaci na

  • zeleň u ZŠ
  • zeleň v bývalé trati ICECu (pod sokolovnou podél sokolského hřiště k hale sokola).

  Výsledky žádostí o dotace budou známy na jaře 2017. Pokud bude město úspěšné, může na podzim realizovat další úpravy malých míst z dotačních peněz.

  Co je v plánu pro rok 2017?

  • Na tzv. významné šlapanické místo nábřeží Říčky se připravuje územní studie, kterou manuál doporučuje – termín dokončení studie je polovina roku 2017. Na ni teprve mohou navázat další místa podél nábřeží.
  • K realizaci příští rok směřuje městský park Riegrova (rovněž významné místo z manuálu).
  • V rozpočtu příštího roku je také část ulice Komenského (u palírny).
  • V lednu 2017 zahajujeme projednávání úprav zeleně starého sídliště Brněnská s jeho obyvateli, podání žádosti o dotaci na úpravy této lokality plánujeme na jaro 2017.
  • K  vycházkovým trasám a extravilánové, ochranné zeleni města: byla podána žádost o dotaci na ÚSES (územní systém ekologické stability – zjednodušeně řečeno osázený zelený pruh) podél letiště + část Lích
  • Podle  výběru OISM a městského architekta jsou v rozpočtu finance na realizaci 1-2 dalších malých míst z manuálu.

  Pokud tedy vše dobře půjde, pak bude na konci roku 2017 výsledek: 5-6 malých míst (z 10) + jedno tzv. významné místo. Věříme, že tento počet již může výrazněji ovlivnit vzhled města.

  ODKAZY:

   

 • Manuál tvorby veřejných prostranství – jak vypadá?

  Podívejte se, jak vypadá Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství – ZDE.

   

  Tento materiál ukazuje jak řešit konkrétní věci a místa ve Šlapanicích:

  • městská zeleň (povrchy, přechody, rostlinné druhy apod.)
  • povrchy komunikací
  • mobiliář (lavičky, koše, apod.)
  • vodní prvky
  • osvětlení
  • sezónní prvky (grily, veřejné zahradničení)

   

  Dále popisuje šlapanická veřejná prostranství:

  • městský park, Masarykovo náměstí, nábřeží říčky a další místa

   

  Za pomoc při zpracování děkujeme Spolku šlapanických architektů

  (https://www.facebook.com/spolekslapanickycharchitektu/)

   

   

 • Zvýšení počtu trolejbusových spojů

  V “jiskrném občasníku” Nebe a dudy místní organizace KDU-ČSL Šlapanice se mimo jiné uvádělo, že došlo ke snížení trolejbusových spojů.

  Jaká je skutečnost? Dle vyjádření Dopravního podniku města Brna nejenže nedošlo ke snížení spojů, ale naopak v roce 2016 byly ve skutečnosti spoje navýšeny.  “Navýšení počtu spojů se týkalo zejména doby dopoledního přepravního „sedla“ pracovních dnů (zkrácení intervalu mezi spoji z 20 na 15 minut) a v nepracovních dnech ranní a večerní rozšíření doby s denním intervalem (místo 30 minut zkrácení na 20-minutový interval).” Počty spojů najdete v tabulce poskytnuté DPMB níže.

  Za zmínku ještě stojí, že o možnosti navýšení spojů jsme s DPMB mimo jiné jednali, ale problém v dopravních špičkách, které občany i DPMB trápí, spočívá spíše v neprůchodnosti slatinskou křižovatkou. Té bohužel navýšení spojů pomoci nemůže.

  Co z toho vyplývá? Že šlapanická KDU-ČSL si stále ještě myslí, že může občanům psát cokoliv, protože se jí to z nějakého důvodu hodí. A opravdu může, ale na důvěryhodnosti jí to rozhodně příliš nepřidává.

  Počty spojů linky 31 v jednom směru za provozní den
  Rok 2014 2015 2016
  Pracovní den – školní rok 95 95 100
  Pracovní den – prázdniny 83 83 87
  Sobota, neděle, svátek 45 45 47
 • Z otevření parčíku Čechova-Švehlova

  Říjnovým, burčákovým otevřením byl veřejnosti předán do užívání parčík na rohu ulic Čechovy a Švehlovy. Finance na jeho poměrně zásadní úpravy získaly Čisté Šlapanice částečně z grantu Nadace VIA, (68 000,-Kč) a druhou část (78 000,-) věnovaly Čisté Šlapanice ze svých vlastních prostředků – členských příspěvků (náš transparentní účet najdete ZDE). Návrh úprav pochází od Petra Buryšky, Spolek šlapanických architektů,  o projekt se za ČŠ starala a řídila Alexandra Peschlová.

  Studnu na své náklady zprovoznil vlastník město Šlapanice a také prototypy nového městského mobiliáře jsou dílem města.

  Děkujeme tímto všem, kteří přispěli nápadem, radou, prací ve svém volném čase a věříme, že se parčík stane dalším příjemným místem pro setkávání šlapanických občanů 🙂

  V letošním roce nás tak z našich spolkových aktivit ještě čeká Country bál (již tuto sobotu 5. 11. na sokolovně), na který srdečně zveme, a pak ještě údržba “našich” šlapanicko-bedřichovických alejí a výsadeb a pak už Vánoce! Těšíme se na Vás na Country bálu!

  Autor fotografií: Jaroslav Mareš

 • Jak pokračují projekty města 2016

  Školička Sokolík – 12 nových míst pro děti – předškolní péče: DOKONČENO

  prvni-dny-ve-skolicce

  Elektroinstalace a osvětlení ve škole ve škole 4. NP (rekonstrukce 37 let starých rozvodů): DOKONČENO

  dokoncene-osvetleni

  Jídelna a výdejna obědů č. 2 v ZŠ Šlapanice: DOKONČENO

  jidelna_1

  Návrh nového městského mobiliáře: prototypy DOKONČENY. Čeká nás ještě fáze testování, příprava výrobní dokumentace a výběr výrobce.  A příští rok můžeme už první lavičky a koše umístit ve městě.

  img_20161001_125134

  Klimatizace Opuštěná: DOKONČENO

   

  Úpravy lokality Jiráskova: v realizaci – termín: listopad 2016

  workout-realizace

   

  Rekonstrukce ulice Kosmákova: v realizaci – termín: listopad 2016

  Kosmakova

  Kosmakova

  Teplovod Bonagro – teplovod na využití tepla z bioplynky realizuje společnost Bonagro, město bude odebírat teplo pro bazén školy, školu a dům s pečovatelskou službou: v realizaci – termín: říjen 2016

   

   

   

   

   

 • Rozhodujte! O roce 2017 ve Šlapanicích

  Slíbili jsme větší zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve městě. Kdy a kde? Neváhejte a do 31. října můžete v anketě Veřejného fóra ovlivnit, čemu se bude naše město věnovat tento rok.

  Témata vybraná občany během 2. veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Šlapanice 22. 9., se nyní ověřují v anketě zveřejněné na webu města. Vybrat můžete 3 témata, která jsou pro vás důležitá. Výsledky ankety obyvatel město zveřejní a na dalším veřejném fóru opět na podzim roku 2017 bude občanům prezentovat, co se za rok na vybraných tématech udělalo. V letošním roce jsou témata různorodá a zajímavá, od třídění odpadů až po květinovou výzdobu ve městě.

  Takže neváhejte a hlasujte ZDE.

  Vaše názory nás zajímají a mohou rozhodovat.

  Jaký pokrok dosáhlo město v tématech z roku 2015 můžete najít ZDE.