• Město Šlapanice připomínkuje návrh Zadání změn Územního plánu Brna

  RM na své 44.schůzi (4.5.2016) podala následující připomínky:

   

  • upozorňuje na závažné dopravní problémy a přetížení na ul.Šlapanické a nedoporučuje řešení lokalit Šikova a Za kostelem z ul.Šlapanické
  • u změny na ul.Hviezdoslavova – Bedřichovická město upozorňuje na nutnost zohlednění provozu na místním kruhovém objezdu a doporučuje neuvažovat o dopravním připojení z lokality ul.Bedřichovické, ale z ul.Mikulčické.
 • Byty Švehlova na 10. zasedání ZM

  Na 10. zasedání zastupitelstva dorazili rozhořčení nájemníci z bytů na Švehlově ulici vedení svým právníkem Mgr. Z. Jouklem. Zastupitelé si vyslechli názory a připomínky ke kauze, jejíž počátky leží v roce 2003. Řešily se tak události staré i nové, vše v jednom.  Absolutní většina současného zastupitelstva situaci nezpůsobila a nezavinila, přesto nyní musí rozhodnout.  Město je stále jedním subjektem a proto je v pořádku, že se nájemníci obracejí na zastupitelstvo. Otázkou je forma, jakou se na zastupitelstvo obrací.

  O kauze bytů Švehlova jsem psala již v článku Zpravodaje Šlapanice hledají řešení při nápravě chyb z minulosti.

  Pro shrnutí, o co se v kauze bytů Švehlova jedná?
  Město musí zveřejnit každý prodej svého majetku. V roce 2003, kdy nájemníci z bytů Švehlova podepisovali budoucí kupní smlouvy  a složili zálohy na svoje byty, to naše město neudělalo. Proto jsou smlouvy neplatné. Neplatnost musí vždy vyslovit soud, ale v tomto konkrétním případě je pravděpodobnost neplatnosti smluv tak vysoká, že nemá vůbec smysl k soudu chodit a je lepší se pokusit o mimosoudní dohodu, což město navrhuje.

  Jak lze vzniklou situaci řešit?

  Řešení jsou dvě.
  1) Buď jít k soudu, nechat vyslovit neplatnost smluv, město vrátí lidem zálohy na byty, lidé naopak vrátí městu nájemné. Po tomto vyrovnání vzájemných plnění, se začíná od bodu nula: město zveřejní prodej bytů a prodává za tržní ceny.

  2) Město chce jít cestou druhého řešení: uznat vzájemně s nájemníky neplatnost smluv mimosoudně a uzavřít dohody o narovnání. To celé musí samozřejmě proběhnout veřejně a řádně v souladu se zákonem o obcích, aby se situace neopakovala a lidé i město měli konečně jistotu platných smluv.

  Co se tedy nájemcům ze Švehlovy nelíbí?

  1. Nelíbí se jim cena bytů. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, a to cen obvyklých k roku 2003, kdy se byty prodávaly. Podle tohoto posudku byly ale tehdy byty podhodnocené a město nemůže prodávat byty pod cenou. Tento postup se hodnotí jako nezákonný a zastupitelstvo by se mohlo dostat i k soudu s podezřením, že se nechová k majetku města jako řádný hospodář. Město proto navrhlo, aby lidé za byty doplatili rozdíl, který dle posudku dělá od 130 – 220 tisíc podle velikosti bytu. Nájemníci znalecký posudek zpochybňují, ale v případě znaleckých posudků nestačí říct: tento znalec posoudil cenu špatně.  Je třeba předložit stejně relevantní podklad – jiný znalecký posudek, aby se mohlo o cenách jednat.
  2. Sami nájemníci veřejně uvádějí např. na zasedání (alespoň někteří z nich), že za byty zaplatili mnohem vyšší ceny, než které uvádí město. Druhým dechem dodávají, že byty jsou podle nich nekvalitní. Jaká je tedy cena bytů? V budoucích kupních smlouvách s městem jsou nejvyšší částky za 2+1 kolem 800 000, po doplatku je řeč o cca 1 mil. Kč. I po doplatku je tak cena výrazně nižší než tržní a město tak může postupovat jen s ohledem na podepsané (i když pravděpodobně neplatné) smlouvy.
  3. Aby se s byty nespekulovalo a neprodávaly se okamžitě dále za tržní cenu, chce město uplatnit předkupní právo a právo zpětné koupě. Stejně jako ho uplatňují i jiné obce v ČR při nakládání se svým majetkem. Pokud chtějí nájemníci v bytech skutečně bydlet, a nikoliv s byty spekulovat, pak je vhodně nastavené právo zpětné koupě nijak neohrožuje.
  4. Město dle názoru nájemníků není vstřícné – tady je třeba si uvědomit následující:
   1. město se snaží o mimosoudní dohodu,
   2. navrhuje návrat k cenám z roku 2003, nikoliv prodej za tržní ceny s ohledem na dobré mravy a legitimní očekávání nájemníků
   3. město deklarovalo, že ponese související náklady (právní analýza, znalecký posudek, příprava dohod o narovnání).
   4. město navrhlo řešení.  Při posledním společném jednání v pátek 22. 4. předložilo město další 2 vstřícné návrhy ohledně nakládání s fondem oprav a zapodmínkování zpětné koupě. Od právního zástupce nájemníků, který se pohybuje kolem kauzy už více než 2 měsíce, zatím žádný konstruktivní návrh nepřišel.

  Komunikuje město s lidmi?

  Podle tvrzení nájemců s nimi město nekomunikuje. Město ale nájemce informovalo dopisem, ve kterém se za vzniklou situaci omluvilo, vysvětlilo, co se děje a jak bude postupovat. Proběhlo společné jednání a znovu jsme lidem posílali dopisy, když se zveřejnil tzv. záměr na prodej bytů, kde měli další informace o postupu a výzvu, aby se k  záměru tzv. přihlásili. Podstatou problému je možná začátek celé kauzy, nájemci se domnívají, že město s nimi mělo před projednáním v zastupitelstvu komunikovat a domluvit se na řešení problému. Ale teprve zastupitelstvo mohlo svým rozhodnutím vytyčit směr a postup řešení celé kauzy. A soudím-li podle stávající situace, v komunikaci ten zásadní problém není, zásadním problémem jsou peníze – tedy doplatek. Ale zde se město může pohybovat jen ve velmi přísných mezích, daných zákonem.

  A jsou tu i další občané

  Z mnoha diskuzí mezi zastupiteli můžu říct, že cítíme velkou odpovědnost za lidi z bytů Švehlova, a proto jim město nabízí byty za ceny z roku 2003, kdy podepisovali smlouvy s městem.

  Ale z dalších diskuzí musím také říct, že cítím úplně stejnou odpovědnost za ostatní lidi ze Šlapanic, kteří na toto konkrétní jednání zastupitelstva sice nedorazili, ale vím o nich naprosto jistě, že kupují svoje byty a domy za tržní ceny, platí tržní nájemné, platí na svých domech a bytech každou opravu ze svého a vlastně je ani nikdy nenapadlo, že by to mělo být jinak. Nechtějí po městu žádné slevy a nesou si odpovědnost za své bydlení naprosto samostatně. I oni jsou občany Šlapanic a zastupitelé musí hájit i jejich zájmy.

  Za svou osobu vím také bezpečně několik věcí: toto zastupitelstvo situaci nezpůsobilo, snaží se napravit chybu z minulosti, a to s velkým důrazem na legitimní očekávání nájemníků a dobré mravy. Setrvávat ve vzniklé situaci s vědomím nelegálnosti tohoto stavu s čistým svědomím a také s vědomím všech důsledků jak pro nájemníky, tak pro město , tak také pro zastupitele prostě nelze. Vím jistě, že město bylo dosud vstřícné se svým návrhem řešení. Jak už jsem ale několikrát zdůrazňovala, k dohodě musí dospět obě strany. Pokud nedojde k dohodě, bude muset rozhodnout nezávislý soud.

  Michaela Trněná, starostka

   

   

 • Hazard nejen ve Šlapanicích

  Již asi dva roky zjišťuji a dávám dohromady informace ohledně hazardu (automatů) ve Šlapanicích. A pořád v této problematice nemám úplně jasno. Předem bych ráda napsala, že stále jsou moje informace a zpracování jen laické.

  V první řadě musím říct, že město přijalo 12. 6. 2013 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Šlapanice. Ta vyhláška automaty na našem území zakazuje.

  Nicméně někteří majitelé si u MV zažádali o „výjimku“  – tzv. rozklad a některé automaty mají dobu povolení prodlouženou. Konkrétně v restauraci Radnice a Tequila. Ve Šlapanicích se nyní objevují i tzv. kvízomaty (o kterých je níže také řeč).

  Dobrá zpráva je z minulého týdne, kdy sněmovna schválila nový zákon o hazardních hrách. Pro popis tohoto zákona budu s jeho dovolením citovat Svatopluka Bartlíka, zastupitele na Brně – Středu a odborníka přes tuto problematiku. Opět se jedná o jeho osobní názor:

  Pokračovat ve čtení

 • Ukliďme Česko a hlavně Šlapanice proběhlo i v dešti

  Úklidová akce Šlapanic a okolí proběhla nakonec i v deštivém počasí, protože pracovně naladění účastníci odmítli jít domů do sucha 🙂 A tak uklízející organizovaní panem Štěpánkem (komise životního prostředí) s podporou městského Satesa prošli s igelitovými pytli v ruce kobylnickou, bedřichovickou, ponětovickou, Zemědělskou a další ulice i výpadovky. Součástí byl i úklid koryta potoka směrem na Ponětovice, kde brodiví účastníci lovili pneumatiky a jiný neřád.

  Účastníci (většina z nich se účastní každoročně) se na závěr shodli, že díky pravidelnosti se již netahá tolik nepořádku jako před pár lety.

  Největší skupinu tvořili lidé z Hrbatého hroznu.

  Všem účastníkům akce, kteří překonali i nepřízeň počasí, patří dík.

   

  uklidme_cesko_slapanice_2016

  Staženo z FB města Šlapanice

   

 • Ukliďme svět, ukliďme Česko

  Čisté Šlapanice před několika lety začaly s jarním úklidem Kolíbky (vzpomínka na rok 2012 ZDE) a Velkého hájku (Puštoru atd.). Posléze se přidalo město s akcí “Ukliďme katastr”. V loňském roce už probíhaly obě akce současně s tím, že kdo přijde, dostane na starosti kus území, o který se postará a město poskytuje zázemí: tzn. odvoz nepořádku do sběrného dvora, organizace, propagace i malé občerstvení apod. V letošním roce se město a samozřejmě i Čisté Šlapanice logicky připojují k stále rozšířenější a dobře propagované akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!

  A my dodáváme: ukliďme si Šlapanice! Sraz je v 9.00 v městském parku na Riegrově ulici, kde organizátoři rozdělí účastníky dle potřeby. Rukavice s sebou. Tak neváhejte a přijďte pomoci  🙂

 • Peníze v rozpočtu města navíc – veřejné osvětlení a teplovod Bonagra do školy, bazénu a DPS

  Po výrazné úspoře zhruba 1 milion Kč, který přináší přechod veřejného osvětlení ze společnosti Eltoda na mětskou firmu Sateso, přichází na řadu další bod z našeho volebního programu (str.2 – efektivní hospodaření) – realizace teplovodu Bonagra do základní školy (ZŠ), bazénu a domu s pečovatelskou službou (DPS).
  V loňském roce jsme po projednání se společností Bonagro nechali připravit studii proveditelnosti pro využití tepla z bioplynové stanice Bonagra s tím, že teplo by využívaly dobře dostupné objekty města v blízkosti Bonagra, jako jsou základní škola s bazénem, DPS, MŠ, knihovna a městský úřad. Studie měla kladný výsledek, návratnost investice činila 8 let. Investičně se však nevešla do plánů na letošní rok, proto byla odložena. Mezitím se objevil zajímavý dotační titul, který může využít společnost Bonagro a tak po dohodě s městem společnost připravuje podání žádost o dotaci na teplovod do ZŠ, bazénu a DPS. Rada města záměr teplovodu odsouhlasila na svém posledním zasedání, plánované finanční úspory představují zhruba čtvrt milionu Kč ročně, náklady nese především společnost Bonagro s pomocí dotačního titulu. Je na místě společnosti Bonagro poděkovat za velmi dobrou spolupráci. V případě získání dotace bude teplovod realizován již v letošním roce.

  Na závěr můžeme chvíli sčítat úspory – peníze, které zůstanou v rozpočtu města a budou použity pro město:

  šetří se již nyní: 0, 75 mil. Kč (ušetřené místo uvolněného místostarosty) +  1 mil. Kč (za veřejné osvětlení)  + 0, 5 mil. Kč (za předražené reportáže L. Babušíka) = 2, 25 mil. Kč ročně

  další plány pro letošní rok: 0, 25 mil. Kč (za energie v ZŠ, DPS) + 0, 4mil. Kč (šetří se a přitom vzniká 12 nových míst ve Školičce Sokolík s minimální spoluúčastí města)

  Dobré hospodaření se městu vyplatí.

   

 • KIM navrhuje změnu svého statutu a upravuje pravidla pro publikování

  Na březnové schůzce se KIM věnovala 2 klíčovým tématům (zápis z jednání i s návrhy najdete ZDE):

   

  Úprava pravidel pro publikování příspěvků ve ŠZ – stávající pravidla určovala prostor pro příspěvky politických subjektů. Všem tato pravidla vyhovovala a každý subjekt je respektoval. Ne tak šlapanické KDU – poslanec Klaška využívá skulinek v pravidlech (ZDE). Z toho důvodu se rozhodla KIM pravidla upřesnit, co se týká rozsahu příspěvků občanů a příspěvků politických subjektů.

   

  Změna statutu KIM – ve volebním programu ČŠ jsme se zavázali, že co nejvíce omezíme vliv vedení města na obsah ŠZ. Protože už máme za sebou 1,5 roku fungování, změnili se lidé v redakci, nastala doba pro uskutečnění tohoto záměru. KIM tak vytvořila návrh na svůj nový statut.

  Klíčové změny jsou tyto – navrhujeme, aby:

  • složení komise a pravidla pro publikování schvalovalo ZM – případné změny u koalice, která by chtěla opět zavádět cenzuru, tak budou více na očích.
  • vedení obce nemělo právo zasahovat do obsahu ŠZ – samozřejmě musí mít právo navrhovat příspěvky, nikoli však o nich rozhodovat. O tomto by měla rozhodovat komise – tím, že v ní jsou zastoupeny všechny subjekty, je tak zajištěna větší objektivnost rozhodování. Vedení obce jako vydavatel nese odpovědnost za tiskovinu, a proto musí mít právo kontrolovat příspěvky z pohledu rizika případné trestní odpovědnosti. Jinak by už ale nemělo zasahovat do obsahu.
  • případně konflikty či rozdílné názory mezi redakcí, občany, jednotlivými zastupiteli či vedením obce by nově měla řešit komise.

   

  Zde si můžete přečíst konkrétní znění návrhů KIM:

   

  Stáhnout (PDF, 144KB)

   

 • Nová místa ve školce rodinného typu pro šlapanické děti

  Od 1. 9. 2016 bude ve Šlapanicích vytvořeno 12 nových míst pro děti ve školce rodinného typu s názvem Školička Sokolík. Jak napovídá název, nová školička vznikne v bytových prostorách sokolovny TJ Sokol Šlapanice a je alternativou k mateřské škole. Zřizovatelem Sokolíku je město. Město tak reaguje na poptávku svých obyvatel po předškolním vzdělávání.  Sokolík bude patřit k tzv. dětským skupinám, jejichž zřízení i provoz je pro svého zřizovatele pružnější a méně nákladný. Péče je přitom srovnatelná s péčí v mateřské škole a naopak díky menší skupině dětí nabízí spoustu výhod. Rodiče budou hradit stravné a školkovné stejné jako v mateřské škole, většina nákladů na provoz tohoto zařízení bude po dobu nejméně 2 let hrazena z dotačního titulu na podporu zaměstnanosti. Město tak zřízení těchto 12 nových míst vyjde daleko levněji než místa v tradiční školce a jak již bylo napsáno výše – péče o děti bude srovnatelná.

  Zápis dětí do Školičky Sokolík proběhne v úterý 19. dubna 2016 od 14:30 do 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice na Masarykově náměstí 100/7 (2. patro). Při zápisu budou rodiče předkládat občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a zaměstnavatele.

  Více informací bude rodičům k dispozici v průběhu příštího týdne na nově připravovaných webovkách Sokolíku.

  Plníme tak dvojí slib Čistých Šlapanic:  že budeme reagovat na potřeby rodičů na školkovou péči a současně šetříme prostředky města.

 • Poděkování za pomoc s péčí o Návrší

  V sobotu 19. 3.  dopoledne proběhla údržba Návrší. V rámci údržby byly odstraněny oplocenky z prorůstajících keřů, opraveny kůly, dosazeno přibližně 100 nových keřů a stromů. Na podzim ještě proběhne další fáze údržby keřů a stromů, která by měla zabránit v okusu zvěři.

  Poděkování patří všem, kteří opět přiložili ruku k dílu -p. Petru Svobodovi (odborný dozor),  šlapanickým myslivcům, Šlapaňákům-dobrovolníkům a členům ČŠ. Sázíme pro naše děti a jejich děti 🙂

   

 • Šlapanická skládka – konečně rozumné informace

  Kontrolní výbor (KV) se v loňském roce zabývala městskou skládkou – cílem práce bylo ověřit, “jestli je původ čpavku eventuálně dalších nežádoucích chemických látek, obsažených v městské skládce a jejich fakturace v souladu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy”.

   

  Nejde o vyloženě odbornou analýzu, protože v KV nesedí odborníci na odpadové hospodaření – chtěli jsme zároveň poskytnout veřejnosti informace, které nebylo možné za minulých vedení získat. Jistě si pamatujeme na slibované miliony ze skládky při jejím zakládání, na nereagování vedení na zápach čpavku (reakce až na základě petice), apod.

   

  Podrobné informace z různých oblastí skládky (struska, voda, chemické látky, ekonomika skládky, …) najdete ve zprávě – ZDE. KV došel k závěru, že vše proběhlo v souladu s platnými předpisy.

   

  Za sebe ale musím osobně dodat následující:

  Paradoxně při dodržení všech kladných posudků, studií a legislativních podmínek provozu skládky, nám zde dnes zůstává zapáchající memento, plné čpavku a solanky, se kterým si nikdo neví řádně rady. Nejsou peníze na uzávěru skládky, ale naopak hrozí vysoké pokuty za případné nedodržení nařízení ČIŽP snížit hladinu skládkové vody.  Kdo za tento stav může? Klíčovou roli zde má vedení města od samého vzniku skládky. Svým dílem každé z nich přispělo v minulosti svým chybným rozhodnutím k postupnému vršení problémů, které vyústily v dnešní, velmi obtížně a velmi draze řešitelný stav. A je jen otázkou, zda všechny ty finanční prostředky, které skládka městu v minulosti přinesla, vyváží skutečnost, že občané Šlapanic 25 let museli čichat různé zápachy, že za miliony korun dnes stavíme čističku skládkové vody, že městu hrozí vysoké pokuty, když tuto kontaminovanou vodu ze skládky neodstraní, že nejsou peníze na uzávěru a rekultivaci, že 40 let po uzávěře skládky se o ni bude město muset starat atd.

   

10. stránka z celkem 18« První...89101112...Poslední »