• Šlapanický zpravodaj – komentář k názorům opozice:

  Ve ŠZ začíná fungovat publikování názorů jak koalice, tak i opozice. Co opoziční strany komentují?

   

  KDU-ČSL: komentuje výběr nového ředitele ZŠ. Nezbývá než souhlasit s názorem, že tato pozice je velmi obtížná, protože tento manažer se pohybuje mezi rodiči, pedagogy a vedením města. Oprávněně také KDU naznačuje, že problém nebude jen v osobě ředitele, ale změny (nemyslím teď personální) by se měly dít i na straně pedagogů. Řada z nás rodičů má dobré zkušenosti s učiteli, ale také špatné.

  Zajímavý je názor KDU-ČSL – “bohužel je v naší republice právě výběr ředitele v rukou zřizovatele” (= politika). Je smutné tento osvícený názor číst od strany, která prosadila p.Skočovského do funkce – ředitele, kterého předcházela (i v médiích) téměř katastrofální zkušenost z jeho působení na ZŠ v Brně. Žádný, trochu rozumý zřizovatel člověka s touto historií nepřijme na takovéto důležité místo. A proto se můžeze jen divit, proč byl p.Skočovský přijat.

   

  ČSSD – asi nic nového, SATESO a čistička bude pravděpodobně nosným tématem této strany po celé volební období.

   

  ANO 2011 – po přečtení jejich příspěvku získáte dojem, že se jim podařilo splnit už několik bodů z jejich volebního programu (zveřejňování záznamů ZM, jmenovité hlasování zastupitelů, zveřejňování smluv města). Spíš by se hodila formulace “děkujeme koalici, že zařídila tyto body programu”. Pokud si vzpomínám, tak ze strany ANO nepadlo na jednáních ZM ani slůvko o těchto bodech.

   

  TOP09 – svůj prostor bohužel nevyužilo.

 • Nové číslo Šlapanického zpravodaje – č.3 – něco zajímavého?

  Nosným tématem ŠZ je odvolání ředitele ZŠ, p.Skočovského – nebudeme zde již rozebírat důvody odvolání. Jedna věc ale určitě za zmínku stojí. Pro řadového občana je složité se dopátrat, kde je vlastně pravda, ale je to asi poprvé ve Šlapanicích, co k tak kontroverznímu tématu se v městském médiu vyjadřují různé názory (koalice, opozice i p.Skočovský). A to určitě stojí za pozitivní hodnocení.

   

  Nenápadnou, ale o to důležitější informací je, že od 1.5.2015 se mohou občané Šlapanic dostat k dokumentaci veřejných zakázek. MěÚ totiž začal zveřejňovat své smlouvy v Registru smluv.

   

  Pro někoho možná obecná informace, pro město však zásadní dokument – Programové prohlášení Rady města. Koalice po volbách slíbila zpracování tohoto prohlášení. Uložte si jej – podle něho pak můžete při příštích volbách hodnotit výsledky koaličních uskupení a stran.

 • Přehled organizací, v nichž má město zastoupení

  Na webu MěÚ můžete nově shlédnout přehled organizací, ve kterých má město svého zástupce – ZDE.

 • Komise pro informace a média (KIM) – na čem zrovna pracuje?

  KIM má za sebou 2 čísla Zpravodaje – názory na jeho kvalitu mohou být různé, ale věříme, že to podstatné se podařilo zajistit a udržet. Podstatným myslíme prostor pro různé názory a odstranění “sebeprezentace” vedení města.

   

  Co řešíme momentálně?

  – máme za sebou vytvoření seznamu všech informací, které považujeme za důležité a vhodné ke zveřejnění občanů (některé jsou dnes běžně k dispozici, některé budou nové)

  – již dříve nám dal k dispozici p.Kopecký informace o jednotlivých médiích (stav, náklady, apod.)

  – momentálně jsme si “rozebrali” jednotlivá média (web, nástěnky, infokanál, ….) – každý pak má za úkol připravit konkrétní návrh ve “svěřeném” médiu, jaké změny si představuje a jaké informace by se měly tímto médiem šířit k veřejnosti

  Z dosavadního průběhu našich schůzek je zřejmé, že klíčovým médiem pro zlepšení informovanosti je městský web a jeho kvalita. Uvažujeme také o městském facebooku.

  Předpokládáme, že v průběhu června budeme schopni připravit vedení města souhrnnou zprávu o všech změnách, které KIM navrhuje zrealizovat.

   

 • Výběrové řízení – tajemník MěÚ a ředitel ZŠ

  V 1.běhu výběrového řízení na pozici “tajemník MěÚ” se nepodařilo vybrat toho správného uchazeče – z toho důvodu vyhlašuje starostka nové kolo výběrového řízení – bližší informace najdete ZDE

   

  Po odvolání ředitele ZŠ p.Skočovského se také vyhlašuje výběrové řízení na tuto pozici – ZDE. Věříme, že tentokrát bude mít vedení města šťastnější ruku při rozhodování, než tomu bylo při posledním výběru. Určitě škole přejeme uklidnění situace.

   

   

 • Komise pro média – program posledních schůzek

  Na posledních dvou jednáních Komise pro média se věnujeme přípravě “plánu komunikace radnice s občany”. Co si pod tím můžete představit?

  – vytváříme seznam informací, které by podle našeho názoru měly být veřejně k dispozici pro občany (jde o oblast financí, projektů, práce MěÚ a samosprávy, informace volebních subjektů a jiné)

  – navrhujeme nejlepší média, kterými by se tyto informace měly dostat k občanům (jak stávající – městský web, Šlapanický zpravodaj, nástěnky, rozhlas, zvažujeme i nové možnosti – kulaté stoly, webové aplikace, facebook, …)

   

  Výstupem toho všeho pak bude návrh pro Radu města:

  1. Jaké informace by mělo město zajistit pro občany

  2. Jaká média využívat a jak je “aktualizovat”

  Pak už bude na RM, pro co se rozhodne a jakým způsobem tyto změny zrealizuje. Předpokládáme dokončení “plánu komunikace” a předání na RM do června 2015.

 • Rekapitulace – jaké pracovníky momentálně MěÚ hledá?

  Dochází k částečné obměně pracovníků na MěÚ – rekapitulujeme pozice, na které úřad momentálně hledá nové pracovníky:

  1. po odchodu p.Hrabálka se hledá nový “tajemník MěÚ“, nejdůležitější osoba na úřadě – ZDE

  2. vzhledem k malému počtu zájemců po 1.kole pokračuje výběrové řízení na “ředitele SATESO” – ZDE

  3. po odchodu p.Šmídové z OISM se hledá “vedoucí Odboru investic a správy majetku” – ZDE

  4. po odchodu p.Slaného z pozice vedoucího Finančního odboru zaujala toto místo dosavadní pracovice odboru, p.Havlíčková – proto se hledají zájemci na uvolněné místo “metodik finančního odboru” – ZDE

  5. poslední obsazovanou pozicí je “referent územního plánování” – ZDE

 • Pan Hrabálek končí ve funkci tajemníka MěÚ.

  V minulých dnes se starostka p.Trněná a tajemník MěÚ p.Hrabálek domluvili na ukončení pracovního poměru p.Hrabálka. Názory na kvalitu jeho řízení jsou různorodé. Čisté šlapanice ve svém volebním programu slíbili občanům, že udělají vše pro to, aby městský úřad vedli profesionální manažeři.

  Věříme, že změna na této klíčové pozici posune kvalitu práce celého úřadu a všech úředníků k lepšímu.

  Informaci o výběrovém řízení na pozici tajemníka úřadu najdete ZDE.

 • Diskuse k projektu “Jiráskova”: Jaká byla?

  Pro připomenutí: vedení města vyzkoušelo nový přístup k jednání s občany, a to využití externího moderátora při řízení diskuse s občany. Výhodou této formy je to, že vedení obce nepřesvědčuje o svých argumentech a nechává tak prostor pro všechny přítomné. Občanům patří díky, že přišli v tak hojném počtu.

  A jaká tedy byla diskuse?

  Diskuze byla bouřlivá, což by nevadilo, ale bohužel byla i konfrontační, což vadilo velmi. Radnice pořádala diskuzi s cílem sblížit stanoviska obou stran a dosáhnout shody na projektu, příp. si vyjasnit, s jakými parametry je projekt přijatelný nebo zda je absolutně nepřijatelný.

  Úroveň diskuze zásadně poškodil jeden z odpůrců hřiště, který nerespektoval domluvená pravidla řízené diskuze, napadal ostatní účastníky diskuze, a to i vulgárně. Rozproudil tím negativní emoce na obou stranách, které téměř znemožnily racionální diskuzi. Ke škodě obou stran.

  I přesto se podařilo moderátorům vytyčit základní oblasti pro a proti projektu a návrhy na jiné využití prostoru.

  Velmi silně samozřejmě zazněly výtky na stranu minulého vedení města, které vznik této situace svým postupem způsobilo.

  Mezi klady projektu zazněl bezpečný prostor pro děti i mládež, zřízení prostoru pro neorganizované a neplacené sportování, prevence kriminality apod. Mezi zápory projektu byl uváděn hluk, zhoršení parkování (pokud budou sportovci dojíždět auty), obavy z toho, že hřiště nebude využíváno, případně nebude využíváno jen dětmi a mládeží, vysoký plot před okny bytů aj.

  Návrhy na jiné využití prostoru dopadly následovně: klidová zeleň s posezením, hřiště menších parametrů (ne tak vysoký plot), dopravní hřiště, doplnění prostoru valem na bobování, prostor s cvičebními stroji, kombinace více výše uvedených možností.

  Výsledkem spolu s vyhodnocením anketních lístků bude zpráva Nadace Partnerství, která bude k dispozici pro Radu města v prvním březnovém týdnu.

  Co říct závěrem:

  – všem je jasné, že podobné projekty se musí nejdříve prodiskutovat s občany a až potom rozhodovat

  – věříme, že zvolená forma diskuse je velmi dobrým nástrojem pro diskuse s občany

  – a pravdou také je, že na takovou formu nejsme zvyklí – všichni se musíme učit – ať už nechat mluvit občany s jiným názorem, tak také slušně obhajovat své názory. Ne napadáním ostatních, ale hledáním argumentů na podporu svého názoru.

   

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.