• Čím se zabývá Komise výchovy, vzdělávání a sportu?

  Naše komise se stále pravidelně schází, byť jen jednou za 2 měsíce. Já osobně bych uvítala více podnětů od občanů. Na druhou stranu vím, že pokud občané mají nějaké připomínky, např. k dětským hřištím atd., které se mi také občas objeví, obrací se rovnou na OISM.

  Z letošních schůzek za zmínku určitě stojí dvě „události“.

  V březnu jsme si pozvali pana ředitele naší ZŠ p. Vyhňáka. Schůzka byla velmi inspirativní, probrali jsme mnoho témat. Od trávení volného času dětí na ZŠ v kroužcích školy a ve spolcích, které působí ve městě, přes  bazén ZŠ, který jsme v komisi také řešili. Dále projekty školy, tvorba ŠVP, diskutovaná komunikace s rodiči atd. Asi nejvýznamnější téma bylo: kapacita ZŠ. Doporučili jsme RMzabývat se touto otázkou.  RM na toto téma komunikuje s vedením školy a po ukončení zápisu budou vyhodnoceny prostorové možnosti a případně požádáno o navýšení kapacity ZŠ.

  Druhé naše tradiční téma jsou dotace spolkům. Loni pracovní skupina dala do chodu pravidla a kritéria dotací. Po mírných nedostatcích a nesrovnalostech byla pravidla a kritéria letos upravena. Finanční odbor vytvořil dva dotační programy. Tak jako je to běžné i v jiných městech. K programu „na sport“ a „ na kulturu“ bylo nutné dodat ještě pravidla individuálních dotací. Podle mého názoru jsou programy, pravidla a kritéria velmi dobře nastaveny. A rozdělování v komisích (naší, ale i kulturní, sociální a životního prostředí) už proběhlo. Z prvního náhledu mi navrhované částky přijdou úměrné a odpovídající. Protože ve Šlapanicích žiji a setkávám se s mnoha lidmi, kteří patří do nějakého spolku či sdružení, znám i mnoho jejich názorů. Vím, že některým se to líbit nebude, ať již proto, že jsou „složitá“, nebo pro někoho „nespravedlivá“. Já si myslím, že rozdělení peněz z rozpočtu bude vždy diskutovaná věc. Ale vznikla pravidla, která fungují, a to na velké množství velmi různorodých spolků a organizací. Do velké míry o tom rozhodují body, které jsou podložené fakty a o zbytku rozhodují komise, které místní spolky a místní akce znají. Proto bych, jak pracovní skupině, tak finančnímu odboru a komisím chtěla za tuto práci poděkovat.

  V případě dotazů se na mě můžete obrátit.  Zápisy najdete zde: http://www.slapanice.cz/komise-pro-vychovu-vzdelavani-sport-a-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze/

  Kateřina Migdauova (migdauova@gmail.com)

 • Jiný pohled na demokracii

  Velmi zajímavý článek na téma “demokracie” – jedna z mnoha myšlenek: “zastupitelská demokracie říká, že zde je nedospělý národ a vzdělaná elita, která musí národ vést”. Je toto demokracie?

   

  Celý článek najdete na AC24.cz – ZDE.

   

 • Opravy – chodníků – termíny v r.2017

  Před pár dny jsme publikovali seznam ulic, kde se budou letos opravovat chodníky – přidáváme ještě orientační termíny prací:

   

  Riegrova 1. červen – 15. červen
  parkoviště u hřbitova 15. červen – 30. červen
  Wurmova 1. červen – 30. červen
  Janáčkova 1. červenec – 21. červenec
  Jiráskova 1. červenec – 31. červenec
  Brněnská 1. srpen – 30. srpen
  Švehlova 1. září – 30. září

   

  Občané jednotlivých ulic budou informováni cca 14 před zahájením prací.

   

   

 • Zajímavosti z posledních jednání Rady města

  Připomeňme zajímavosti z posledních jednání RM:

   

  72.RM 3.5.2017

  • byla vybrána společnost na rekonstrukci dětských hřišť na ul.Wurmova a Brněnská (staré sídliště)
  • zrušení výběrového řízení na rekonstrukci městského parku na ul.Riegrova – uchazeč nedokázal splnit požadavky v požadovaném termínu. Protože šlo o jediného účastníka výběrového řízení je nutné vyhlásit nové. Rekonstrukce se tak posunuje na podzim 2017.
  • byla zpracována zadávací dokumentace na výběrové řízení na akci “Rekonstrukce vzduchotechniky na ZŠ”.
  • RM vydala souhlas se záměrem výstavby cyklostezky “Ponětovice – Kobylnice”

   

  71.RM – 20.4.2017

  • byl znovu vyhlášen záměr na pronájem nebytových prostor v městském domě na ul.Čechova (vzhledem k tomu, že se dosud stále nikdo nepřihlásil)
  • byla vybrána společnost na rekostrukci elektroinstalace vč. osvětlení v 1. a 2.NP v ZŠ
  • RM vydala souhlas se záměrem výstavby cyklostezky “Šlapanice – Bedřichovice” a “Šlapanice – Jiříkovice”
  • rozhodutí, že ekonomická agenda MěÚ, kterou zabezpečuje informační systém (IS) Navertica bude kompletně převedena pod IS Vera. Tím dojde ke sjednocení činností do jednoho IS.

   

  70.RM – 5.4.2017

  • byla ukončena spolupráce s advokátkou p.Zwyrtek Hamplovou, která řeší převod bytů na ul.Švehlová – město bude zastupovat nový právník
  • byl vybrán dodavatel na rekonstrukci chodníků – seznam ZDE

   

 • Čeká nás rekonstrukce chodníků

  Na jendání RM byl schválen dodavatel rekonstrukce těchto chodníků:

  • ul.Švehlova – levá strana u panelových domů
  • Jiráskova – levá strana
  • Wurmova
  • Brněnská – pravá strana – zastávka MHD
  • Riegrova od č.p.30 po most
  • Hřbitovní vč.komunikace a parkoviště (mezi atl.areálem a hřbitovem)

   

 • Blokové čištění – proč zrovna takto?

  Přinášíme vyjádření p.Paláska k dotazům ohledně blokového čištění - brzký začátek a blokace velkého 
  množství ulic najednou:
  
  Od 7,00 se připravují krajnice, parkoviště, zálivy, kde jsou usazeniny, které kartáče auta nepoberou, nebo 
  místa, kam se zametací auto nedostane. V 7:30 - 8:00 vyjíždí auto a má co dělat, aby do 16 vše stihlo. 
  Pokud posuneme čas a budeme jezdit např. do 17, dostaneme se do konfliktu, že jsou lidé z práce doma 
  a nemají kde zaparkovat. Vše pobráno ze zkušeností lidí SATESO, tak lidí úklidové firmy KAISER.
  
  Nejde vynechat v lokalitě úklidu některé ulice, protože by se štěrk a písek na kolech projíždějících vozidlech 
  převážel na vyčištěné vozovky. Dále proto, že každé zbytečné přejezdy úklid prodražují. Je dost dopředu 
  avizováno ve všech elektronických médiích města i SATESO, kde bude prováděn úklid. Nelze po ulicích 
  plánovat časy průjezdů auta. Při větším množství smetků má auto více přejezdů na vysypání a může 
  docházet ke zpožděním, či naopak při menším množství smetků je auto rychlejší a dostávalo by se do 
  ulic před termínem. Hlavně četa potřebuje nastoupit ráno na krajnice a je nutné mít vozovky bez aut.
  
  
 • Záznam z 16.ZM – 1.3.2017 – diskuse o ICECu

  Extrémně rychle se podařilo zpracovat záznam z včferejšího jednání ZM, kde byla hlavním tématem diskuse o nákupu areálu ICEC – můžete shlédnout ZDE, konkrétně ICECu se týká část od 10.minuty do 3.hodiny jednání.

   

   

 • Problematika areálu ICEC v Události v regionech

  Reportáž – začíná v 6:39 minutě.

   

  Dnes – jednání o nákupu areálu ICEC, 16,00 v kinosále na ZŠ.

   

   

   

 • Registr smluv okleštěn – i díky přístupu KDU-ČSL

  Poslanec Jan Farský říká “Přístup KDU-ČSL k registru smluv je těžká rána pro naši případnou volební koalici, podrazili sami sebe, mají to ve vlastním programu, …” – shlédněte diskusi na toto téma na Aktualne.tv. Přestože se zavázali k podpoře registru, nyní hlasovali pro jeho výrazné okleštění.

  V novele o registru smluv prošla novela, která vyjímá státní podniky a podniky se státní účastí – mohou zmizet zakázky až v hodnotě 150 miliard (více než čtvrtina veřejných financí). Celá novela začala návrhem poslance za KDU-ČSL na vyjmutí Budvaru z tohoto registru.

  Zatímco města a obce zveřejňují veškeré své smlouvy a objednávky nad 50 000Kč a umožňují tak občanům nahlédnout do své činnosti a hlavně správy veřejných financí, velké firmy mají být vyjmuty. Proč? Zákon umožňuje ochranu obchodního tajemství i autorských práv již nyní.

   

   

 • ICEC – další informace

  Na fb profilech se již rozjíždí diskuse na téma “nákup ICEC” – proto přinášíme některé informace z těchto diskusí (citujeme názory z fb profilu města – bez komentáře):

   

  Nejdříve některá fakta:

  1. v centru máme kontaminované území, které obsahuje nebezpečné látky. Začalo se se sanací (I. etapa), ale od roku 2002 – tedy 15 let – se areál jen monitoruje a ochranně odčerpává. V lednu 2016 konstatoval průzkum ČIŽP zvýšené hodnoty na kontrolních vrtech mimo areál, z čehož se usuzuje, že dochází k šíření kontaminace i tam, kde se dosud nepředpokládalo.
  2. Na sanaci je zpracována ne studie, ale projektová dokumentace – tzn. na základě průzkumů odborná firma naprojektovala a spočítala, co je třeba udělat, aby se areál sanoval tak, aby byl využitelný. Je to z roku 2010 a pozitivní na tomto čísle je, že mezitím došlo k poklesu hodnot sanačních prací a zlepšení technologií. Zásadních změn v projektu nebude mnoho, protože dehty tam už nikdo za posledních 15 let nepřidával a celou dobu probíhá monitoring znečištění. Odhad poklesu finančních nákladů se podle odhadu MF ČR pohybuje mezi 30-50%. 50% je hodně optimistické, takže uvažujme spíše 30%. Náklady sanace spočítané v roce 2010 činily podle projektu 117 mil. Kč bez DPH, bavíme se tedy odhadem o 80 mil. Kč nákladů na sanaci bez DPH. Tato čísla jsou přibližná, protože projekt bude nutné zrevidovat podle potřeb města. Za 20 mil. Kč lze areál koupit, za dalších 100 mil. Kč vyčistit. Zbavíme se ohrožující zátěže a získáme pozemky cca 60 000 m2 v centru města. Ceny za pozemky ve Šlapanicích známe, násobilku také. Protože městské rozpočty málokoho zajímají, tak je dobré si pro představu říci, že naše město rekonstruovalo školu a na tuto rekonstrukci si vzalo úvěr ve výši 82 mil. Kč.
  3. Tyto výpočty umíme udělat nejen my, ale také developeři, kteří se o areál intenzivně zajímají.
  4. V areálu nikdy nebude orná půda a je nutné se smířit s tím, že zbytkové znečištění zůstane a dle něho se bude nastavovat také využití tohoto území. Sanace “dočista dočista” odhadovaná na půl miliardy je nereálná z více důvodů a město nemá v úmyslu se touto cestou vydávat.
  5. Časový horizont sanace podle stávajícího projektu je cca 2 roky samotné práce, dalších 7 let ochranné dočerpávání. Pohybujeme se proto dle odhadu v horizontu 10-15 let. (Rekonstrukce školy se připravovala min. 5 let). Daleko rychlejší může být město v nejzákladnějších ochranných opatřeních, aby se znečištění nešířilo dále.

   

  Názory PRO koupi:

  • Otázka areálu ICECu je na stole nás všech už minimálně 10 let. Prakticky všechny volební subjekty zastupitelstva měly jeho vyřešení ve svých volebních programech, některé jako například KDU-ČSL ho chtěly mít vyčištěný už minulé volební období a v tomto volebním období dokonce chtěly “projekčně připravovat návrh nového městského centra”. Tedy poměrně vzácná shoda v jinak názorově velmi rozdílných subjektech (M.Trněná, citace z fb)
  • Otázka informovanosti o tématu – “O tom, že město dostalo nabídku ke koupi ICECu byli všichni informováni už od začátku roku 2015. Rada města uvedla řešení ICECu jako svou prioritu – bez jakékoliv negativní odezvy, naopak jsme měli pozitivní reakce na to, že chceme vyřešit věc, která trápí naše město už tak dlouho. Na Veřejném fóru 2015 požádali občané a potvrdili to v anketě, že stojí o vyřešení ICECu. Žádné negativní reakce na tento požadavek se u nikoho neobjevily. Ve vyhodnocení Veřejného fóra jsme informovali o záměru města. Bez negativních reakcí. Zveřejnili jsme, že jednáme o kupní ceně areálu. Bez negativních reakcí. (M.Trněná, citace z fb)

   

  Názory PROTI koupi:

  • Souhlasím, že by bylo výhodné, aby areál vlastnilo město, ale za určitých předpokladů. Zcela nesouhlasím, že je koupě pro město finančně možná. Do ceny je přece v každém případě nutné zakalkulovat náklady na vyčištění. A čemu vůbec nerozumím, proč právě teď. Jaký je záměr s tímto areálem? Provozovat dále pronájem hal? Udržovat a rekonstruovat existující budovy? Nebo se plánuje jejich demolice, vyčištění podloží (na jakou úroveň?) a výstavba – čeho? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Otázka referenda – nejsem si jistá, zda by referendum tak složitý problém vyřešilo. V referndu je možné velmi lehce zmanipulovat výsledek díky formulaci otázek. Každá volba ANO/NE je problematická, a téma areálu není černobílé. Ale právě ČŠ byly prosazovateli referenda v zásadních otázkách města. A ICEC považuji za skutečně zásadní otázku, která si zaslouží širokou diskusi. Byly zveřejněny občanům detailní informace? Kde je veřejně k dispzici popis znečištění? Kde je zveřejněn odhad /odhady z různých zdrojů/ ceny za vyčištění? Kde jsou zveřejněny mapy postupu znečištění, jejich hodnoty v původě, v potoce, pod areálem…? To si zastupitelé opravdu troufnou rozhodnout se vší osobní odpovědností rozhodnout? A právě a rychle hned nyní? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Co ale cítím velmi negativně je to, že občané nejsou dostatečně informování, co se stane jakmile ICEC město koupí. Kupní cena (u které doufám město velmi tlačilo na pilu, vzhledem k tomu, že by to žádný jiný rozumný subjekt nekoupil) je jedna věc, ale další náklady jsou věc druhá.(p.Krček, citace z fb)

   

  Shrnutí – dá se říci, že máme jen 2 možnosti:

  1. koupit areál za nastavených podmínek (cena cca 22 mil. Kč) a s tím souvisejících rizik (ne 100% informace o stavu areálu, financování sanace a budování nového areálu)
  2. nechat areál v soukromých rukou a čekat dalších x let

   

  Jiná varianta není – každé rozhodnutí je rizikové, ale ČŠ zastávají názor, že je nutné po 20 letech čekání a vyjednávání věc konečně rozseknout. Jednak proto, že považujeme informace o stavu areálu za dostatečné (i když ne 100%), jednak proto, že jsme přesvědčeni, že město dokáže financovat další průběh prací, a hlavně proto, že chceme zabránit dalšímu zamořování, které se šíří z areálu dále na jih kolem potoka.

   

  Názory zastupitelů na téma “nákup ICEC” najdete ZDE.

   

  Pavel Zmeškal

5. stránka z celkem 41« První...34567...102030...Poslední »