• Problematika areálu ICEC v Události v regionech

  Reportáž – začíná v 6:39 minutě.

   

  Dnes – jednání o nákupu areálu ICEC, 16,00 v kinosále na ZŠ.

   

   

   

 • Registr smluv okleštěn – i díky přístupu KDU-ČSL

  Poslanec Jan Farský říká “Přístup KDU-ČSL k registru smluv je těžká rána pro naši případnou volební koalici, podrazili sami sebe, mají to ve vlastním programu, …” – shlédněte diskusi na toto téma na Aktualne.tv. Přestože se zavázali k podpoře registru, nyní hlasovali pro jeho výrazné okleštění.

  V novele o registru smluv prošla novela, která vyjímá státní podniky a podniky se státní účastí – mohou zmizet zakázky až v hodnotě 150 miliard (více než čtvrtina veřejných financí). Celá novela začala návrhem poslance za KDU-ČSL na vyjmutí Budvaru z tohoto registru.

  Zatímco města a obce zveřejňují veškeré své smlouvy a objednávky nad 50 000Kč a umožňují tak občanům nahlédnout do své činnosti a hlavně správy veřejných financí, velké firmy mají být vyjmuty. Proč? Zákon umožňuje ochranu obchodního tajemství i autorských práv již nyní.

   

   

 • ICEC – další informace

  Na fb profilech se již rozjíždí diskuse na téma “nákup ICEC” – proto přinášíme některé informace z těchto diskusí (citujeme názory z fb profilu města – bez komentáře):

   

  Nejdříve některá fakta:

  1. v centru máme kontaminované území, které obsahuje nebezpečné látky. Začalo se se sanací (I. etapa), ale od roku 2002 – tedy 15 let – se areál jen monitoruje a ochranně odčerpává. V lednu 2016 konstatoval průzkum ČIŽP zvýšené hodnoty na kontrolních vrtech mimo areál, z čehož se usuzuje, že dochází k šíření kontaminace i tam, kde se dosud nepředpokládalo.
  2. Na sanaci je zpracována ne studie, ale projektová dokumentace – tzn. na základě průzkumů odborná firma naprojektovala a spočítala, co je třeba udělat, aby se areál sanoval tak, aby byl využitelný. Je to z roku 2010 a pozitivní na tomto čísle je, že mezitím došlo k poklesu hodnot sanačních prací a zlepšení technologií. Zásadních změn v projektu nebude mnoho, protože dehty tam už nikdo za posledních 15 let nepřidával a celou dobu probíhá monitoring znečištění. Odhad poklesu finančních nákladů se podle odhadu MF ČR pohybuje mezi 30-50%. 50% je hodně optimistické, takže uvažujme spíše 30%. Náklady sanace spočítané v roce 2010 činily podle projektu 117 mil. Kč bez DPH, bavíme se tedy odhadem o 80 mil. Kč nákladů na sanaci bez DPH. Tato čísla jsou přibližná, protože projekt bude nutné zrevidovat podle potřeb města. Za 20 mil. Kč lze areál koupit, za dalších 100 mil. Kč vyčistit. Zbavíme se ohrožující zátěže a získáme pozemky cca 60 000 m2 v centru města. Ceny za pozemky ve Šlapanicích známe, násobilku také. Protože městské rozpočty málokoho zajímají, tak je dobré si pro představu říci, že naše město rekonstruovalo školu a na tuto rekonstrukci si vzalo úvěr ve výši 82 mil. Kč.
  3. Tyto výpočty umíme udělat nejen my, ale také developeři, kteří se o areál intenzivně zajímají.
  4. V areálu nikdy nebude orná půda a je nutné se smířit s tím, že zbytkové znečištění zůstane a dle něho se bude nastavovat také využití tohoto území. Sanace “dočista dočista” odhadovaná na půl miliardy je nereálná z více důvodů a město nemá v úmyslu se touto cestou vydávat.
  5. Časový horizont sanace podle stávajícího projektu je cca 2 roky samotné práce, dalších 7 let ochranné dočerpávání. Pohybujeme se proto dle odhadu v horizontu 10-15 let. (Rekonstrukce školy se připravovala min. 5 let). Daleko rychlejší může být město v nejzákladnějších ochranných opatřeních, aby se znečištění nešířilo dále.

   

  Názory PRO koupi:

  • Otázka areálu ICECu je na stole nás všech už minimálně 10 let. Prakticky všechny volební subjekty zastupitelstva měly jeho vyřešení ve svých volebních programech, některé jako například KDU-ČSL ho chtěly mít vyčištěný už minulé volební období a v tomto volebním období dokonce chtěly “projekčně připravovat návrh nového městského centra”. Tedy poměrně vzácná shoda v jinak názorově velmi rozdílných subjektech (M.Trněná, citace z fb)
  • Otázka informovanosti o tématu – “O tom, že město dostalo nabídku ke koupi ICECu byli všichni informováni už od začátku roku 2015. Rada města uvedla řešení ICECu jako svou prioritu – bez jakékoliv negativní odezvy, naopak jsme měli pozitivní reakce na to, že chceme vyřešit věc, která trápí naše město už tak dlouho. Na Veřejném fóru 2015 požádali občané a potvrdili to v anketě, že stojí o vyřešení ICECu. Žádné negativní reakce na tento požadavek se u nikoho neobjevily. Ve vyhodnocení Veřejného fóra jsme informovali o záměru města. Bez negativních reakcí. Zveřejnili jsme, že jednáme o kupní ceně areálu. Bez negativních reakcí. (M.Trněná, citace z fb)

   

  Názory PROTI koupi:

  • Souhlasím, že by bylo výhodné, aby areál vlastnilo město, ale za určitých předpokladů. Zcela nesouhlasím, že je koupě pro město finančně možná. Do ceny je přece v každém případě nutné zakalkulovat náklady na vyčištění. A čemu vůbec nerozumím, proč právě teď. Jaký je záměr s tímto areálem? Provozovat dále pronájem hal? Udržovat a rekonstruovat existující budovy? Nebo se plánuje jejich demolice, vyčištění podloží (na jakou úroveň?) a výstavba – čeho? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Otázka referenda – nejsem si jistá, zda by referendum tak složitý problém vyřešilo. V referndu je možné velmi lehce zmanipulovat výsledek díky formulaci otázek. Každá volba ANO/NE je problematická, a téma areálu není černobílé. Ale právě ČŠ byly prosazovateli referenda v zásadních otázkách města. A ICEC považuji za skutečně zásadní otázku, která si zaslouží širokou diskusi. Byly zveřejněny občanům detailní informace? Kde je veřejně k dispzici popis znečištění? Kde je zveřejněn odhad /odhady z různých zdrojů/ ceny za vyčištění? Kde jsou zveřejněny mapy postupu znečištění, jejich hodnoty v původě, v potoce, pod areálem…? To si zastupitelé opravdu troufnou rozhodnout se vší osobní odpovědností rozhodnout? A právě a rychle hned nyní? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Co ale cítím velmi negativně je to, že občané nejsou dostatečně informování, co se stane jakmile ICEC město koupí. Kupní cena (u které doufám město velmi tlačilo na pilu, vzhledem k tomu, že by to žádný jiný rozumný subjekt nekoupil) je jedna věc, ale další náklady jsou věc druhá.(p.Krček, citace z fb)

   

  Shrnutí – dá se říci, že máme jen 2 možnosti:

  1. koupit areál za nastavených podmínek (cena cca 22 mil. Kč) a s tím souvisejících rizik (ne 100% informace o stavu areálu, financování sanace a budování nového areálu)
  2. nechat areál v soukromých rukou a čekat dalších x let

   

  Jiná varianta není – každé rozhodnutí je rizikové, ale ČŠ zastávají názor, že je nutné po 20 letech čekání a vyjednávání věc konečně rozseknout. Jednak proto, že považujeme informace o stavu areálu za dostatečné (i když ne 100%), jednak proto, že jsme přesvědčeni, že město dokáže financovat další průběh prací, a hlavně proto, že chceme zabránit dalšímu zamořování, které se šíří z areálu dále na jih kolem potoka.

   

  Názory zastupitelů na téma “nákup ICEC” najdete ZDE.

   

  Pavel Zmeškal

 • Nákup ICEC – názory zastupitelů

  Blíží se 16.jednání ZM a s tím i rozhodnutí o nákupu ICECu.

   

  Město připravilo reportáž k touto tématu a také požádalo zástupce jednotlivých stran o názor na tento krok (odkazy najdete i na městském webu):

   

  Zastupitelé p.Karásek (Změna pro Šlapanice) a p.Sova (nezařazený, dříve ANO) odmítli nabídku vyjádřit se na kameru.

   

   

   

 • Pozvánka na 16.ZM – 1.března 2017

  1.března 2017 v 16,00 (zasedací místnost MěÚ) se koná v mimořádném termínu veřejné zasedání ZM, kde bude halvním tématem rozhodnutí, zda koupit areál ICEC.

  Přijďte se podívat a informovat o celé záležitosti.

  Podklady k jednání najdete ZDE, včetně pozvánky.

   

 • Veřejná wifi síť na MěÚ je k dispozici

  Městský úřad zprovoznil veřejnou wifi síť pod názvem “MestoSlapanice-FREE“. Síť je k dispozici jak v budově na Masarykově náměstí, tak i na ul.Opuštěná.

   

  Návod k využití této veřejné sítě najdete ZDE.

   

 • Pozvánka na 15.ZM – 25.1.2017 v 17,00

  Přijďte se podívat na první letošní jednání ZM – zasedací místnost MěÚ v 17,00.

  Program s podklady najdete ZDE.

   

  Pokud chcete shlédnout záznam z prosincového jednání – najdete jej ZDE.

   

   

 • Poslanecké náhrady – jak si stojí poslanec J.Klaška?

  Tisk po čase opět přinesl přehled využívání poslaneckých náhrad, a proto se můžeme podívat jak si stojí poslanec KDU-ČSL J.Klaška, šlapanický občan.

  Detailní přehled najdete ZDE. Pokud vás zajímá, jak si stojí ostatní poslanci – informace najdete ZDE.

  Aktivity p.Klašky můžete ověřit na dalších informacích:

  Určitě nám nepřísluší tato čísla jakkoli hodnotit – názor si musí udělat občané sami.

   

 • Informace pro spolky – příprava žádostí o dotace

  Informace pro všechny spolky a jednotlivce, kteří uvažuji o podání žádostí o dotace na svoji činnost:

  RM zajišťuje aktualizaci pravidel pro udělování dotací spolkům a organizacím na jejich činnost pro r.2017. K definitivnímu schválení nových pravidel dojde v průběhu ledna – z toho důvodu dojde i k posunutí termínu pro podávání žádostí o dotace (předpokládáme, že termín pro jejich podání bude nejpozději v březnu 2017) a tedy i k posunutí termínu schvalování žádostí.

   

  M.Staněk, předseda Finančního výboru

 • Záznam ze 14.jednání ZM – 2016

  Veškeré výstupy z posledního jednání ZM v tomto roce najdete již na městském webu – http://www.slapanice.cz/2016/.

  Záznamy z ostatních jednání ZM najdete na Infokanále na youtube – ZDE.

   

  Připomeňme si návštěvnost posledních ZM na youtube:

  13.ZM – 293 shlédnutí

  12.ZM – 321

  11.ZM – 475

  10.ZM – 710

  9.Zm – 572

  Plus samozřejmě další shlédnutí na televizním infokanále.

   

   

   

5. stránka z celkem 40« První...34567...102030...Poslední »