• Volební program: “Prostor pro volný čas pro všechny”

  Teze:          “PROSTOR PRO VOLNÝ ČAS PRO VŠECHNY”

  1. Podpoříme projekty pro děti všech věkových kategorií a otevřeme sportoviště pro veřejnost

  o   zpracujeme projekt „Otevřená zahrada“ pro maminky s dětmi

  o   vybudujeme místa, kde se starší děti budou moci scházet

  o   budeme usilovat o vytvoření volné plochy ke koupání

  o   podpoříme „příměstské“ tábory

   

  2. Dobudujeme vycházkové trasy a cyklostezky v okolí Šlapanic.

  o   zasadíme se o dobudování cyklostezek

  o   zasadíme se o vybudování vycházkových tras v okolí Šlapanic – víme, jak a víme, kde

   

  3. Podpoříme aktivity pro všechny věkové kategorie

   

  4. Budeme nadále podporovat kulturní i sportovní život ve městě

  o   vytvoříme jasná pravidla rozdělování dotací pro zájmové organizace

  o   budeme podporovat zejména aktivity, které otevřou sportoviště ve Šlapanicích široké veřejnosti

   

  5. Zasadíme se o postupné přetvoření areálu bývalých papíren (nyní ICEC) na budoucí volnočasové a kulturní centrum Šlapanic

  o   podporujeme myšlenku na získání areálu do vlastnictví města a na základě architektonické soutěže navrhneme jeho další využití, které by mohlo vést k vytvoření volnočasového kulturního centra, které by i architektonicky navazovalo na náměstí a páteř celého města – Říčku.

  6. Budeme podporovat nekuřácké kavárny a restaurace

  7. Zrevidujeme vyhlášku, regulující otevírací dobu hostinských zařízení

   

   

   

   

 • Volební seriál – Díl 6.: “Máme kde ve Šlapanicích trávit svůj volný čas?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Trávení volného času je ve Šlapanicích často diskutované téma:  na jedné straně zde působí celá řada organizací a spolků. Bez jejich snahy by aktivity ve městě byly velmi chudé (za všechny jmenujme TJ Sokol Šlapanice, SK Šlapanice,  Hrbatý hrozen, tenis, a celá řada dalších). Na druhé straně Šlapanice postrádají prostory volně přístupné veřejnosti a pro občana, který není členem žádného spolku nebo organizace, je obtížné si “jít jen tak zasportovat”.

  Kde vidíme rezervy:

  –          i když je ve městě řada organizovaných činností, jako řadový občan nemáte moc možností si jít „jen tak zasportovat“

  –          ve Šlapanicích není kam si jít zaběhat, na procházku s kočárem či se psem

  –          vedení města nedokázalo za celé volební období připravit a uvést do praxe jasná objektivní pravidla rozdělování dotací zájmovým organizacím

  –          stav cyklostezek je naprosto nedostatečný, cyklisté stejně jako chodci ve městě zažívají až nebezpečné situace

  –          Šlapanice je jedno z mála měst v okolí Brna, které nemá vlastní veřejné koupání

  –          nemáme prostory pro starší děti – máme pocit, že se na dospívající v našem městě zapomíná. Myslíme, že by se mohli scházet jinde než na dětských hřištích určených těm nejmenším a chceme jim k tomu dát prostor.

  Jsme si vědomi nezastupitelné role zájmových organizací a práce mnoha dobrovolníků při organizování volného času, bez jejich práce by nebylo město schopno zajišťovat pro občany dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit, které ke každé “dobré adrese” patří. Proto vidíme hlavní roli vedení města v maximální podpoře těmto organizacím.

  Rovněž budeme klást důraz na otevření sportovišť a prostorů pro občany, kteří nejsou nikde organizovaní, a přesto chtějí sportovat.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

 • Volební program: “Kvalitní vzdělávání pod vedením odborníků”

  Teze:          “VZDĚLÁVÁNÍ”

   

  Mateřské školky:

  • Kapacitu školek budeme řešit s ohledem na demografický vývoj města

  Základní škola:

  • Zasadíme se o nový konkurs na ředitele ZŠ
  • Pomůžeme ZŠ při zajišťování projektů na podporu moderní výuky a vzdělávání pedagogů

  Gymnázium:

  • Podporujeme existenci osmiletého gymnázia ve Šlapanicích
  • Podpoříme vzájemnou spolupráci ZŠ a gymnázia (příp. dalších středních škol)
  • Podpoříme gymnázium při jednáních s krajem
 • Volební seriál – Díl 5.: “Školky – základní škola – gymnázium”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Ke kvalitnímu bydlení neodmyslitelně patří i kvalitní školství a možnosti trávení volného času. V oblasti školství se ve městě v minulém volebním období řada věcí povedla a také je tu řada témat ke zlepšení:

  –         V minulém volebním období se podařilo zvýšit kapacitu školek. Je škoda, že se tak stalo až po velkém tlaku rodičů malých dětí a vedení města v čele s KDU-ČSL neřešilo tuto situaci již dříve, když zná vývoj počtu obyvatel ve městě a konkrétně strana KDU-ČSL je ve vedení města téměř 20 let.

  –          Během minulého volebního období původní ředitel ZŠ Šlapanice, Michal Klaška, odešel ze své funkce. Jeho odchod provázely dohady a nejasnosti. Pan Michal Klaška se zúčastnil následného konkurzu na nového ředitele, který vyhrál. Přesto byl do funkce dosazen kandidát, kterého hodnotící komise doporučila až na druhém místě  – pan Roman Skočovský. Tohoto kandidáta předcházely velmi špatné reference z jeho posledního působení v ZŠ v Brně (stížnosti dětí, rodičů, na základě těchto podnětů nakonec odvolán Radou městské části). Rada města nerespektovala doporučení hodnotící komise bez uvedení důvodu svého rozhodnutí.
  Nový ředitel se ve své funkci uvedl především výměnou prakticky bezchybně fungujícího ekonomického personálu školy, na problematičnost této výměny upozorňuje i školská rada. Velká rekonstrukce školy odkryla problematické organizační schopnosti ředitele školy R. Skočovského, který se snažil především vyjít vstříc městu, místo aby jeho prioritou byla kvalitní prostředí pro vzdělávání žáků. Děti a vyučující šlapanické školy tak strávily půlrok ve velmi stresujících podmínkách, hluku a prachu. Náhradní prostory pro vyučování se například řešily od ledna a vyřešeny nebyly za celý půlrok. Na nedostatečnost “řídicí struktury” upozorňuje i zpráva České školní inspekce.

  –          Ve Šlapanicích se podařilo udržet víceleté gymnázium. Většina rodičů si přitom jistě pamatuje nepřehlednou situaci, kdy členové radniční koalice (KDU-ČSL, ČSSD a TOP09) navzájem naprosto nekomunikovali a nepředávali si informace. KDU-ČSL a ČSSD na krajské úrovni vesele šlapanické gymnázium rušily, komunální politici byli tímto postupem “nesmírně překvapeni” a vzpamatovali se až po tlaku rodičů a veřejnosti. Gymnázium Šlapanice k městu patří a přispívá k inspirující atmosféře ve městě. Existenci gymnázia proto samozřejmě podporujeme.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

 • Budou na Tuřance závory?

  Zastupitelé obdrželi dnes 6.8.2014 zápis z jednání Rady města, která se konala 24.7. Mimo jiné je v zápise informace MS Nováka, že:
  “CTP Invest požádalo o instalaci 2 závor zabraňujících vjezdu na jejich část komunikace v oblasti Tuřanka. OISM vyvěsilo veřejnou vyhlášku s návrhem na omezení veřejného přístupu na veřejnou účelovou komunikaci p.č.6147 z důvodu zamezení vzniku nepovolených skládek na pozemcích společnosti CTP… Připomínky či námitky k návrhu lze podat do 6.8.”.

  Co je na postupu vedení obce a firmy CTP zvláštního?

  1. jak to budou řešit cyklisté či občané na procházce, kteří tuto cestu využívají?

  2. mám se vyjádřit do 6.8., když tuto informaci jsem obdržel jako zastupitel 6.8. v 14:11 hodin. A jak to má stihnout občan, který tento zápis si může přečíst cca za měsíc – na webu najdete dnes jako poslední zápis z Rady města z 2.6.

  Považujete přístup vedení města a firmy CTP Invest za konstruktivní a vstřícný vůči občanům Šlapanic? My ne, a proto jsme požádali vedení města:

  • aby podalo připomínku za občany Šlapanic, kteří chtějí Tuřanku využívat i nadále,
  • aby byl tento návrh firmy CTP projednán s občany, kteří Tuřanku využívají.
  • o včasnější informování zastupitelů, zápis dostáváme se 14denní prodlevou od jednání Rady města.

  Tento způsob řešení veřejných záležitostí považujeme pro občany za jediný vhodný a prosazujeme ho dlouhodobě. Současná koalice na radnici složená z KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD se však tomuto postupu zásadně vyhýbá. Na podzim – 10.-11. října to budeme moci změnit.

 • Volební program: “Chceme, aby výbory a komise přestaly být formální, vyjadřovaly názory občanů a byly respektovány vedením města”

  Teze:          “OTEVŘENÁ SAMOSPRÁVA A RADNICE”

  Téma:         “Chceme, aby výbory a komise přestaly být formální, vyjadřovaly názory občanů a byly respektovány vedením města”

   

  Město potřebuje podporu a zapojení občanů, proto:

  1. Vedení města bude respektovat výsledky práce výborů a komisí

  o    svůj případný nesouhlas s doporučeními komisí či výborů veřejně zdůvodní

  2. V kontrolním výboru bude mít většinu opozice

  3. Ve výborech a komisích budou poměrově zastoupena všechna volební uskupení zastupitelstva

  4. Ve výborech a komisích preferujeme odborníky (zejména finanční, stavební, životní prostředí)

  5. Kontrolní i finanční výbor se bude povinně vyjadřovat k veřejným zakázkám nad 1milion Kč, zasedání budou veřejná

  6. Zápisy z jednání výborů a komisí budou zveřejňovány

  Jsme si vědomi, že nemůžeme občany nutit, aby dobrovolně pomáhali městu – věříme však, že respektováním názorů občanů v komisích a výborech a otevřenou diskusí můžeme podpořit jejich zájem o dění ve Šlapanicích. Řada občanů má mnohem větší znalosti i zkušenosti v řadě oborů než mají zastupitelé – proto musí vedení města udělat vše pro to, aby ochotu občanů podpořilo.

 • Volební seriál – Díl 4.: Respektuje radnice práci dobrovolníků v komisích a výborech?

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Komise a výbory mohou být výrazným pomocníkem vedení města při přípravě různých opatření. Řada obyvatel je ochotná věnovat volný čas a pomoci touto formou městu. Spolupráce vedení města s komisemi a výbory je však dnes naprosto nedostatečná. Jak dnes vypadá tato spolupráce?

  1. Doporučení komisí i výborů často nejsou respektována – a to bez udání jakéhokoli důvodu odmítnutí názorů komisí či výborů. Jejich činnost je tak většinou formální.

  2. V České republice je dobrým zvykem, že v Kontrolním výboru má většinové zastoupení opozice. Ve Šlapanicích má v Kontrolním výboru většinové zastoupení opět koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD. Zástupce ČŠ byl z Kontrolního výboru odvolán za údajné poškozování dobrého jména města.

  3. Starosta Klaška se  dokonce na zasedáních zastupitelstva pokoušel zastrašovat členy Kontrolního výboru kvůli závěrům, ke kterým dospěli (např. že projekt MŠ v Základní škole mohl být připraven lépe a pravděpodobně i levněji, výběrové řízení prakticky pouze s jedním uchazečem, projektant navrhl společné vytápění MŠ i ZŠ, takže třídy v ZŠ musely větrat a docházelo k tepelným ztrátám apod.)

  4. kriticky vidí spolupráci komisí s Radou města i členové některých komisí a výborů – jejich hodnocení si můžete přečíst zde:

  o    Komise pro tisk –http://ciste-slapanice.cz/2013/09/serial-na-pokracovani-komise-a-vybory-komise-pro-tisk/

  o    Finanční výbor – http://ciste-slapanice.cz/2013/10/2-dil-serialu-hodnoceni-prace-komisi-a-vyboru-tentokrat-financni-vybor/

  5. Příkladem přístupu vedení města ve Šlapanicích je Finanční výbor, který pracuje s rozpočty, výsledovkou apod. – předsedou je p.Kouřil (ČSSD), který nemá žádné ekonomické vzdělání a dokonce na jednáních ZM neprezentuje celé závěry FV (např. první kontrola SATESO), rovněž někteří zástupci z řad koalice nemají ekonomické vzdělání a „hodnotí“ výsledovky, rozvahy, …

  6. Jiným příkladem je přístup místostarosty p.Nováka (ČSSD), který má na starosti SATESO – nerespektoval hlavní závěry Finančního výboru z 2 kontrol SATESO, aniž by uvedl jediný důvod, proč jejich doporučení nechce realizovat.

   JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

   

   

 • Nádraží jako kšeft – zajímavý pohled na odsun brněnského nádraží

  Kolem odsunu brněnského nádraží se vedou velké diskuse zastánců a odpůrců tohoto řešení – nový pohled na to, co za odsunem může být, najdete na tomto videu.

  A pak se občane rozhoduj, když za veřejnou diskusí mohou být zcela soukromé zájmy. Ale kdo ví, jak to vlastně ve skutečnosti?

 • Volební program: “Zastupitelé a Městský úřad tady jsou pro občany”

  Teze:          “OTEVŘENÁ SAMOSPRÁVA A RADNICE”

  Téma:         “Zastupitelé a Městský úřad jsou tu pro občany”

   

  1.  Zavazujeme se dodržovat protikorupční desatero

  2.  Jednání zastupitelstva města bude vstřícné občanům, tzn.:

  o    budeme vysílat veřejně záznamy jednání

  o    podklady k jednání zastupitelstva města zpřístupníme pro veřejnost

  • podklady budou zveřejněny s minimálně 2týdenním předstihem
  • příklad: podklady zveřejňované Čistými Šlapanicemi – upozornění: zastupitelé za Čisté Šlapanice dostávají podklady pro jednání pouhý týden před jednáním zastupitelstva

  o    vytvoříme více prostoru pro názory občanů

  • zrušíme časové omezení v diskusích zastupitelů i občanů
  • posuneme jednání ZM na 17,00 hodinu

  o    ověřovateli zápisu z jednání bude vždy zástupce opozice i koalice

  o    prosadíme jmenovité hlasování zastupitelů na zastupitelstvu i Radě města

   3. Zefektivníme práci městského úřadu

  o    zasadíme se o změny na pozicích tajemníka a vedoucí stavebního úřadu

  o    zajistíme protikorupční audit úřadu

   4. Pro zásadní otázky vývoje a života města prosazujeme referendum

 • Volební seriál – Díl 2.: Zastupitelé a Městský úřad jsou tu pro občany

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Dnešní stav jednání Zastupitelstva města (ZM) považujeme za nedostačující a bránící jakékoli otevřené diskusi. Důvodů pro náš kritický pohled je celá řada:

  1. Koalice odmítá veřejné vysílání jednání ZM na internetu. Jaké důvody uvádí?

  o    starosta Klaška (KDU) – “nutnost velké investice do nové technologie”, a to přestože na webu ČŠ vidí, že to zvládáme i s jednoduchou kamerou v dostatečné kvalitě

  o    p. Ivan Vavro (KDU) – “Jednou byli zastupitelé zvoleni, tak by jim měli občané věřit.”

  o    p. Zycháček (TOP09) – “Nechci dělat reklamu Čistým Šlapanicím”

  2. V řadě jednání ZM je omezována diskuse zastupitelů i občanů. Pro tento významný bod, který bývá na konci jednání, už nezbývá dostatek času. Současná koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD však odmítá JAK pozdější zahájení zasedání ZM (z důvodu velkého zatížení pracovníků MěÚ), TAK i případné častější jednání ZM (aby bylo více prostoru pro diskusi a dotazy).

  3. Zápisy z jednání ZM bývají cenzuroványověřovateli zápisu jsou vždy zastupitelé koalice KDU, TOP09 a ČSSD a do zápisu se často nedostávají konkrétní návrhy opozice, nemluvě o diskusi ke kritickým tématům (se zápisů se téměř nedovíte názory zastupitelů z řad opozice)

  4.  Vyvrcholením cenzury bylo jednání ZM v červnu 2014, kdy zastupitelé ČŠ chtěli přiložit k zápisu dokumentaci z kauzy CTP, týkající se jednání p. Střechovského (ANO) jako zástupce města – ten souhlasil se zveřejněním pod podmínkou, že Čisté Šlapanice oznámí, kdo nám tuto dokumentaci dal. Ověřovatelé tuto jeho podmínku odsouhlasili.

  5.  Koalice odsouhlasila max.5 minut na prezentaci dotazů zastupitelů a občanů, kteří se na ně obrátili. Opozice, která dostává podklady pro jednání ZM jen s několikadenním předstihem, tak nemá dostatek prostoru pro zastupování veřejnosti.

  6. Klást otázky na jednání ZM je téměř zbytečné – ani starosta Klaška (KDU) ani místostarosta Novák (ČSSD) téměř zásadně neodpovídají na dotazy, které jsou jim kladené, odvádí řeč jinam.

  7.  Koaliční zastupitelé odmítají  záznam svého hlasování do zápisu  – jaký je k tomu důvod?

  8.  Vedení neinformuje dostatečně občany o tom, co vše se bude projednávat – jak dnes informuje město a jak by to šlo si ověříte zde – http://ciste-slapanice.cz/2013/09/suplujeme-radu-mesta-v-informovani-obcanu-aneb-ukazka-jak-by-to-slo-kdyby-se-chtelo/

  9. Nesouhlasíme s tím, aby při závažných tématech jako je rozsáhlá průmyslová zóna v blízkosti obytné zástavby, tvorba nového územního plánu Šlapanic apod. byli občané informováni jen stručnou informací na úřední desce.

   

  Městský úřad (dále MěÚ)je velká organizace a klade vysoké nároky na jeho vedení – práci úředníků považujeme za kvalitní, i když víme, že řada činností se dá zlepšit. To však vyžaduje profesionální management, v něm dnes spatřujeme základní příčinu případných nedostatků, zejména na těchto pozicích:

  1. tajemník MěÚ

  o    tajemník Hrabálek dle našeho názoru není profesionál na svém místě

  o    navíc v jeho případě považujeme za naprosto neakceptovatelné, aby pracovník MěÚ na takové pozici byl předsedou Sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou a současně pobíral odměny od investora průmyslové zóny. Na zasedáních zastupitelstva vystupuje střídavě v obou funkcích – tedy jako tajemník i jako předseda sdružení vlastníků pozemků. Pro zastupitele je někdy nemožné rozlišit, kdy k nim promlouvá tajemník úřadu a kdy vlastník půdy, který hájí svůj zájem. Tajemník by měl naprosto nezpochybnitelně hájit zájem města a svého úřadu. U člověka, který je závislý na platbě od investora zóny, jako je náš tajemník MěÚ Šlapanice Ing. V. Hrabálek, se to však nedá očekávat.

  2. vedoucí stavebního úřadu

  o    stavební úřad společně s Radou města nesou hlavní odpovědnost za řadu staveb, které v občanech Šlapanic oprávněně vzbuzují pochybnosti – hala lakovny v památkové zóně Slavkovské bojiště, jen pár set metrů od Žuráně, kterou dozoroval manžel vedoucí našeho stavebního úřadu, černé stavby Vatexu, dodatečně legalizované naším úřadem, směšné pokuty za tyto černé stavby nebo obrovský dům na hranici s odpočinkovým místem v Kolíbce aj.

  o    tyto kroky a nekoncepční vedení stavebního úřadu způsobily, že Šlapanice jsou dnes městem zastavěným ze všech stran, obklopeným průmyslovými halami. Město tak dnes není příjemné pro bydlení a je velmi obtížné aspoň částečně vytvořit kvalitní a příjemné bydlení.

    JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Pavel Zmeškal

30. stránka z celkem 40« První...1020...2829303132...40...Poslední »