• Volební seriál – Díl 8.: “Lze snížit výdaje a zvýšit příjmy města?”

  Jak vidíme dnešní stav?

  Financování a hospodaření města má řadu možností jak je zefektivnit – v oblasti nákladů:

  • pokud místostarosta Novák (ČSSD) zvládá 2 pracovní poměry, není nutná pozice druhého místostarosty města, která občany stojí za rok cca 700 000 Kč (více informací – zde , zde, zde)
  • prostředky vynaložené na územní plánování byly předražené, rovněž některé investice byly zmařené (např. zde)
  • zkušenosti z řady měst ukazují jak výrazně se dají snížit výdaje na veřejné zakázky i cenu dodávek správnou organizací výběrových řízení a elektronických aukcí
  • výběrová řízení menšího rozsahu nejsou plně transparentní a nejsou uveřejňovány smlouvy, které jsou s dodavately uzavírány. Zákon to sice nevyžaduje, ale v zájmu města by mělo být, co nejvíce informací zveřejňovat, protože hospodaří s veřejnými prostředky (jak to chodí ve Šlapanicích najdete – zde , zde , zde , zde)
  • co se týká hospodaření společnosti SATESO, není nastavený reálný plán postupného uzavírání skládky a nákladů s tím spojených. Uzavírání skládky si v budoucích letech vyžádá přes 20-30 mil.nákladů. Navíc MS Novák (odpovědný za řízení SATESO) nereskeptuje doporučení Finančního výboru a městu tak mohou hrozit velké sankce kontrolních orgánů. Hospodaření SATESO je stále velmi neprůhledné.
  • v našem městě není plně nastaveno hospodaření s odpady, především s bioodpady a město prozatím nezvýhodňuje občany, kteří odpad třídí. Řada měst ukazuje příklady jak snížit náklady města na hospodaření s odpady.

   

  V oblasti příjmů:

  • v čele města je již druhé volební období koalice složena se silných politických stran, které mají vazby jak na kraj, tak na ministerstva, ale i přes to se městu nepodařilo zajistit významnější dotace z EU. Zkušenosti jiných měst ukazují, jak se dají prostředky z EU využít pro zvelebení města – zde)
  • vedení města považuje administraci projektů za riskantní a náročnou, proto se raději o žádné neuchází
  • není rozpracován dlouhodobý finanční plán (navazující na strategický plán), na základě kterého by se daly plánovat jak příjmy, tak výdaje města v dlouhodobém horizontu
  • vedení města celá dvě volební období hospodařila bez jakékoliv zadluženosti města, na konci období město zatížila úvěrem – dlouhodobým a nevyřešenou situací a uzavíráním skládky

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

 • Volební program: “Snížíme výdaje a zvýšíme příjmy města “

  Teze:          “Průhledné a efektivní financování a hospodaření města”

   

  1.   SNÍŽÍME VÝDAJE MĚSTA

  o    Zrušíme placenou pozici druhého místostarosty

  o    Provedeme audit efektivnosti vynakládaných prostředků města

  o    Využijeme ve větší míře elektronických aukcí

  o    Snížíme výdaje využitím dotací na třídění odpadů

  o    Zasadíme se o využití energie z „bioplynky“ pro potřeby města

  o    Zajistíme efektivnější hospodaření městské společnosti SATESO

   

  2.    ZVÝŠÍME PŘÍJMY MĚSTA

  o    Využijeme ve větší míře prostředků z fondů EU

  o    Budeme podporovat projekty, které zajistí městu budoucí příjem

   

 • Náhoda? Nebo zneužití veřejných financí pro předvolební agitaci?

  S potěšením si člověk přečte článek starosty Klašky ve svém “Pohledu do starostovy kanceláře” (č.4/2014), ve kterém se dovíme o řadě nových projektů, které se ve Šlapanicích právě realizují. Mimo jiné je ale zajímavé si všimnout i termínů dokončení projektů:

  Revitalizace školy – 31.8.2014 (slavnostní znovuotevření školy)

  Čapkova ulice – duben 2014

  Nábřeží Říčky – konec září 2014

  Nové sběrné středisko odpadů – 1.září 2014 se otevírá

  Náves + rekonstrkuce KD v Bedřichovicích – neznám termín ukončení

  Výsadba zeleně od Sušilovy po Puštor – ukončení v říjnu 2014

  Školní sportovní areál – podzim 2014

  Školní mateřská zahrada MŠ Hvězdička – podzim 2014

  Většina projektů končí v termínu těsně před komunálními volbami (10.-11.10.2014). Je to jenom náhoda?

  Nebo promyšlený kalkul vládnoucí koalice, která je “u vesla” téměř 20 let (kromě extempore p.Střechovského) a která naplánovala nejviditelnější projekty tak, aby skončily právě těsně před volbami? To ví jen ti, kdo to plánovali – občané si musí odpovědět sami.

 • Volební seriál – Díl 7.: “Bylo nutné zvyšovat daň z příjmu 4x? Je hospodaření města v pořádku?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Hospodaření města je – podobně jako poskytování ostatních informací městem – velmi neprůhledné. Umožňuje řadu změn, které financování města může zlepšit:

  • Vedení města naprosto nesmyslně zvýšilo daň z nemovitosti na koeficient „4“. Je to v naší republice jeden z nejvyšších, přitom i velká města mají většinou koeficient „2“. Město nebylo vůbec zadluženo a při efektivním hospodaření by vůbec nemuselo občany, tímto zvýšením zatěžovat. Některá města ke zvýšení vůbec nepřistoupila, proč tedy vedení města Šlapanice k tomu přistoupilo?
  • Většina měst dnes zveřejňuje smluvní vztahy významnějšího charakteru, aby tím občanům ukázala, že nemá co skrývat a že dobře hospodaří se svěřenými prostředky. Proč to nedělá naše město? (pozitivní příklad vidíme v Prostějově)
  • Vedení stále při zadávání zakázek oslovuje stejné dodavatele. Oslovování většího počtu firem prokazatelně snižuje náklady veřejné zakázky. Proč město neosloví více firem?
  • Zájmovým organizacím jsou dotace rozdělovány, podle toho, „o co kdo požádá“ nebo na základě minulých let. Nejsou jasná a konkrétní pravidla podle přínosu organizací městu. Město jejich tvorbu stále odsunuje.
  • Chcete se dostat k některým ekonomickým informacím z oblasti hospodaření města? Pak musíte být znalí ekonomiky, legislativy, územního plánování. Proč nejsou ve zjednodušené formě tyto údaje na webu, kde by si každý občan mohl prohlédnout a ne složitě se k informacím dostávat?

  Pro naše financování a hospodaření je typický zamlženost a složitost. Je to způsob, který jen podporuje spekulace o tom, proč někdo vyhrál či nevyhrál výběrové řízení.

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

 • Volební program: “Snížíme daň z nemovitosti. Zprůhledníme hospodaření města.”

  Teze:          “Průhledné a efektivní financování a hospodaření města”

   

  1. Snížíme daň z nemovitosti

   

  2. Zprůhledníme hospodaření města

  o   oslovíme při zadávání veřejných zakázek co největší počet firem

  o   zveřejníme veškerou dokumentaci výběrových řízení

  o   připravíme objektivní pravidla rozdělování dotací zájmovým organizacím

  o   zajistíme právní audit smluv města a veřejných zakázek

  o   zveřejníme na webu města „rozklikávací“ rozpočet šlapanic

 • Zastupitelé ČŠ se distancují od sprostého chování p.Střechovského.

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice se touto cestou veřejně distancují od způsobu vyjadřování , který se objevil a přetrvává ve společném mailovém adresáři zastupitelů města Šlapanice. Tento seznam adres je používán ke komunikaci mezi zastupiteli (zasílání zápisů zastupitelstva, rady města, názorová diskuze apod.).

  Bohužel se v něm dlouhodobě objevovaly a stále objevují osobní a nevybíravé útoky ze strany J. Střechovského (Zdravý rozum, nově ANO) vůči jiným zastupitelům či stranám. Pan Střechovský není schopen věcné argumentace a ve svých mailech buď napadá nebo dokonce sprostě uráží ostatní zastupitele.  Výrazy jako „choď se vyblít se svými nesmysly…,  budu se s tebou bavit jako s hnojem,  tváří se debilně, nevidím rozdíl mezi hnojem a Čistými Šlapanicemi …“ nepatří do mailové komunikace zastupitelstva města.

  Současně vyslovujeme politování nad tím, že se proti tomuto opakovanému způsobu vyjadřování a urážkám dokonce ani na přímou žádost neohradil či nevymezil starosta města Jaroslav Klaška, KDU-ČSL. Je nejvyšším, voleným představitelem zastupitelstva a pokud nechává tento způsob vyjadřování v zastupitelstvu úmyslně bez povšimnutí a reakce, je to i jeho vizitka. Podle zastupitelů Čistých Šlapanic tato úroveň komunikace do zastupitelstva města, nejvyššího demokraticky voleného orgánu města nepatří.

  Zastupitelé za SNK Čisté Šlapanice – Jiří Kopeček, Karel Tesařík, Michaela Trněná, Pavel Zmeškal

 • Podpásový předvolební boj starosty začal – starosta nerespektuje ani rozhodnutí soudu.

  Starosta Klaška na svém facebookovém profilu zveřejnil informace ke stavu přípravy dalšího supermarketu ve Šlapanicích. Zde mimojiné opakovaně naznačuje, že za zrušením záměru Lídlu by mohlo stát naše sdružení Čisté Šlapanice.

  Z toho důvodu musíme veřejně znovu oznámit, že Čisté Šlapanice vždy podporovaly výstavbu  supermarketu nebo další možnosti nakupování ve Šlapanicích.

  O tom, že se Čisté Šlapanice nijak neangažovaly v kauze Lidl, svědčí i soudní rozhodnutí, na jehož základě muselo město již před 3 lety otisknout ve Zpravodaji (č.2-2011, str.5) naši tiskovou odpověď jako reakci na dezinformace vedení města k Čistým Šlapanicím a Lidlu.

  Předtím jsme starostovi opakovaně nabídli písemné důkazy, kde je prokázáno, že OS Čisté Šlapanice žádným způsobem nespolupracuje se zmíněným sdružením Vulpes polar – starosta tyto důkazy odmítl shlédnout.

  Rozhodnutím soudu jsme považovali celou kauzu za vysvětlenou a uzavřenou. Bohužel ale musíme vyslovit politování nad tím, že se starosta a poslanec J. Klaška uchyluje k podpásovému jednání, které je možná obvyklé v parlamentních prostorách, ale nemá nic společného se slušným chováním řadového občana a poukazuje především na to, jak urputně se starosta snaží udržet svůj post a moc KDU ve Šlapanicích.

  Za Čisté Šlapanice

  Pavel Zmeškal

 • Volební program: “Prostor pro volný čas pro všechny”

  Teze:          “PROSTOR PRO VOLNÝ ČAS PRO VŠECHNY”

  1. Podpoříme projekty pro děti všech věkových kategorií a otevřeme sportoviště pro veřejnost

  o   zpracujeme projekt „Otevřená zahrada“ pro maminky s dětmi

  o   vybudujeme místa, kde se starší děti budou moci scházet

  o   budeme usilovat o vytvoření volné plochy ke koupání

  o   podpoříme „příměstské“ tábory

   

  2. Dobudujeme vycházkové trasy a cyklostezky v okolí Šlapanic.

  o   zasadíme se o dobudování cyklostezek

  o   zasadíme se o vybudování vycházkových tras v okolí Šlapanic – víme, jak a víme, kde

   

  3. Podpoříme aktivity pro všechny věkové kategorie

   

  4. Budeme nadále podporovat kulturní i sportovní život ve městě

  o   vytvoříme jasná pravidla rozdělování dotací pro zájmové organizace

  o   budeme podporovat zejména aktivity, které otevřou sportoviště ve Šlapanicích široké veřejnosti

   

  5. Zasadíme se o postupné přetvoření areálu bývalých papíren (nyní ICEC) na budoucí volnočasové a kulturní centrum Šlapanic

  o   podporujeme myšlenku na získání areálu do vlastnictví města a na základě architektonické soutěže navrhneme jeho další využití, které by mohlo vést k vytvoření volnočasového kulturního centra, které by i architektonicky navazovalo na náměstí a páteř celého města – Říčku.

  6. Budeme podporovat nekuřácké kavárny a restaurace

  7. Zrevidujeme vyhlášku, regulující otevírací dobu hostinských zařízení

   

   

   

   

 • Volební seriál – Díl 6.: “Máme kde ve Šlapanicích trávit svůj volný čas?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Trávení volného času je ve Šlapanicích často diskutované téma:  na jedné straně zde působí celá řada organizací a spolků. Bez jejich snahy by aktivity ve městě byly velmi chudé (za všechny jmenujme TJ Sokol Šlapanice, SK Šlapanice,  Hrbatý hrozen, tenis, a celá řada dalších). Na druhé straně Šlapanice postrádají prostory volně přístupné veřejnosti a pro občana, který není členem žádného spolku nebo organizace, je obtížné si “jít jen tak zasportovat”.

  Kde vidíme rezervy:

  –          i když je ve městě řada organizovaných činností, jako řadový občan nemáte moc možností si jít „jen tak zasportovat“

  –          ve Šlapanicích není kam si jít zaběhat, na procházku s kočárem či se psem

  –          vedení města nedokázalo za celé volební období připravit a uvést do praxe jasná objektivní pravidla rozdělování dotací zájmovým organizacím

  –          stav cyklostezek je naprosto nedostatečný, cyklisté stejně jako chodci ve městě zažívají až nebezpečné situace

  –          Šlapanice je jedno z mála měst v okolí Brna, které nemá vlastní veřejné koupání

  –          nemáme prostory pro starší děti – máme pocit, že se na dospívající v našem městě zapomíná. Myslíme, že by se mohli scházet jinde než na dětských hřištích určených těm nejmenším a chceme jim k tomu dát prostor.

  Jsme si vědomi nezastupitelné role zájmových organizací a práce mnoha dobrovolníků při organizování volného času, bez jejich práce by nebylo město schopno zajišťovat pro občany dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit, které ke každé “dobré adrese” patří. Proto vidíme hlavní roli vedení města v maximální podpoře těmto organizacím.

  Rovněž budeme klást důraz na otevření sportovišť a prostorů pro občany, kteří nejsou nikde organizovaní, a přesto chtějí sportovat.

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Kateřina Migdauová

 • Volební program: “Kvalitní vzdělávání pod vedením odborníků”

  Teze:          “VZDĚLÁVÁNÍ”

   

  Mateřské školky:

  • Kapacitu školek budeme řešit s ohledem na demografický vývoj města

  Základní škola:

  • Zasadíme se o nový konkurs na ředitele ZŠ
  • Pomůžeme ZŠ při zajišťování projektů na podporu moderní výuky a vzdělávání pedagogů

  Gymnázium:

  • Podporujeme existenci osmiletého gymnázia ve Šlapanicích
  • Podpoříme vzájemnou spolupráci ZŠ a gymnázia (příp. dalších středních škol)
  • Podpoříme gymnázium při jednáních s krajem
30. stránka z celkem 41« První...1020...2829303132...40...Poslední »