• KIM navrhuje změnu svého statutu a upravuje pravidla pro publikování

  Na březnové schůzce se KIM věnovala 2 klíčovým tématům (zápis z jednání i s návrhy najdete ZDE):

   

  Úprava pravidel pro publikování příspěvků ve ŠZ – stávající pravidla určovala prostor pro příspěvky politických subjektů. Všem tato pravidla vyhovovala a každý subjekt je respektoval. Ne tak šlapanické KDU – poslanec Klaška využívá skulinek v pravidlech (ZDE). Z toho důvodu se rozhodla KIM pravidla upřesnit, co se týká rozsahu příspěvků občanů a příspěvků politických subjektů.

   

  Změna statutu KIM – ve volebním programu ČŠ jsme se zavázali, že co nejvíce omezíme vliv vedení města na obsah ŠZ. Protože už máme za sebou 1,5 roku fungování, změnili se lidé v redakci, nastala doba pro uskutečnění tohoto záměru. KIM tak vytvořila návrh na svůj nový statut.

  Klíčové změny jsou tyto – navrhujeme, aby:

  • složení komise a pravidla pro publikování schvalovalo ZM – případné změny u koalice, která by chtěla opět zavádět cenzuru, tak budou více na očích.
  • vedení obce nemělo právo zasahovat do obsahu ŠZ – samozřejmě musí mít právo navrhovat příspěvky, nikoli však o nich rozhodovat. O tomto by měla rozhodovat komise – tím, že v ní jsou zastoupeny všechny subjekty, je tak zajištěna větší objektivnost rozhodování. Vedení obce jako vydavatel nese odpovědnost za tiskovinu, a proto musí mít právo kontrolovat příspěvky z pohledu rizika případné trestní odpovědnosti. Jinak by už ale nemělo zasahovat do obsahu.
  • případně konflikty či rozdílné názory mezi redakcí, občany, jednotlivými zastupiteli či vedením obce by nově měla řešit komise.

   

  Zde si můžete přečíst konkrétní znění návrhů KIM:

   

  Stáhnout (PDF, 144KB)

   

 • Šlapanická skládka – konečně rozumné informace

  Kontrolní výbor (KV) se v loňském roce zabývala městskou skládkou – cílem práce bylo ověřit, “jestli je původ čpavku eventuálně dalších nežádoucích chemických látek, obsažených v městské skládce a jejich fakturace v souladu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy”.

   

  Nejde o vyloženě odbornou analýzu, protože v KV nesedí odborníci na odpadové hospodaření – chtěli jsme zároveň poskytnout veřejnosti informace, které nebylo možné za minulých vedení získat. Jistě si pamatujeme na slibované miliony ze skládky při jejím zakládání, na nereagování vedení na zápach čpavku (reakce až na základě petice), apod.

   

  Podrobné informace z různých oblastí skládky (struska, voda, chemické látky, ekonomika skládky, …) najdete ve zprávě – ZDE. KV došel k závěru, že vše proběhlo v souladu s platnými předpisy.

   

  Za sebe ale musím osobně dodat následující:

  Paradoxně při dodržení všech kladných posudků, studií a legislativních podmínek provozu skládky, nám zde dnes zůstává zapáchající memento, plné čpavku a solanky, se kterým si nikdo neví řádně rady. Nejsou peníze na uzávěru skládky, ale naopak hrozí vysoké pokuty za případné nedodržení nařízení ČIŽP snížit hladinu skládkové vody.  Kdo za tento stav může? Klíčovou roli zde má vedení města od samého vzniku skládky. Svým dílem každé z nich přispělo v minulosti svým chybným rozhodnutím k postupnému vršení problémů, které vyústily v dnešní, velmi obtížně a velmi draze řešitelný stav. A je jen otázkou, zda všechny ty finanční prostředky, které skládka městu v minulosti přinesla, vyváží skutečnost, že občané Šlapanic 25 let museli čichat různé zápachy, že za miliony korun dnes stavíme čističku skládkové vody, že městu hrozí vysoké pokuty, když tuto kontaminovanou vodu ze skládky neodstraní, že nejsou peníze na uzávěru a rekultivaci, že 40 let po uzávěře skládky se o ni bude město muset starat atd.

   

 • CTP se chová slušně, říká p.Horák z TOP09, bývalý místostarosta

  Na nedávném jednání ZM p.Horák obhajoval CTP, že z nich koalice dělá strašáky, a že se chovají slušně a v mezích zákona.

  Připomeňme si některé kauzy CTP, které ukazují, že p.Horák buď nemá tušení co se děje (což je udivující i člena vedení obce) nebo záměrně obhajuje CTP (pak je otázka proč):

   

  CTP upravuje pozemky, které patří Brno bez jejich souhlasu – ZDE. Jak byste nazvali člověka, který by stavěl bez povolení na vašem pozemku?

   

  Hradec Králové podal na CTP trestní oznámení a udělil firmě rekordní pokutu – ZDE. CTP se na oplátku pokusila o úplatek a hrozí soudem.

   

  Jaké jsou plány CTP v Brně? Podívejte se ZDE.

   

  Pane Horáku, vskutku velmi etické jednání firmy CTP.

   

 • Den otevřených dveří ST a MST – každé první pondělí

  Čeká nás další z kroků “otevřené samosprávy”, který byl jednak ve volebním programu ČŠ, jednak i v návrzích Komise pro informace a média – každé první pondělí v měsíci v době od 16:00 do 18:00 hod. budou probíhat dny otevřených dveří u paní starostky a pana místostarosty v zasedací místnosti v 2. patře budovy MěÚ.

   

  Zajímá vás jak to je s různými drby a “zaručenými” informacemi?

  Zajímají vás konkrétní odpovědi na vaše konkrétní otázky?

  Chcete vědět co se chystá?

  Nechcete absolvovat zdlouhavé jednání Zastupitelstva?

   

  Tot setkání je ideální příležitost.

   

 • Aktuality – ředitel gymnázia, nový mobiliář

  Do 15.3.2016 můžete zasílat přihlášky do konkurzu na pozici ředitel gymnázia ve Šlapanicích. Změna může být zajímavá, snad podpoří lepší spolupráci mezi gymnáziem a městem. Informace najdete ZDE.

   

  Ve vestibulu MěÚ nejdete výstavu návrhu nového městského mobiliáře – přijďte se podívat nebo shlédněte fotky na konci tohoto článku.

   

  Jeden z největších organizátorů akcí ve Šlapanicích Hrbatý hrozen má pro letošek jasno, zde je seznam jejich akcí:

  HrHr

  Pokračovat ve čtení

 • Srovnání ceny vody ve Šlapanicích a okolí

  Zajímá vás, jak si na tom stojíme s  cenou vody?

  Zajímavé srovnání cen vodného a stočného v ČR najdete ZDE.

  Ještě zajímavější je porovnání obcí v Brně-venkově (ZDE) – z porovnání vyplývá, že město Šlapanice obsadilo hezké 5. místo s cenou 89,59, bohužel v soutěži o nejdražší vodu.

   

   

 • Záznam z 9. jednání ZM – 17.2.2016

  Zajímá vás jak probíhala diskuse k tématu prodeje bytů na Švehlové?

  Záznam shlédnete ZDE.

   

 • Výstava návrhů nového mobiliáře

  V pátek 26.2.2016 bude ve vestibulu MěÚ zahájena výstava návrhů nového mobiliáře – bližší informace najdete ZDE.

  Přijďte shlédnout návrhy, které vypracovali studenti Fakulty výtvarných umění VUT – Ateliér produktového designu.

  Z uvedených návrhů a i s přihlédnutím k názorům občanů vybere výběrová komise nejlepší návrh, který bude autor dopracovávat do definitivní podoby. Své názory a náměty budou občané moci vyjádřit v průběhu výstavy.

  Čím více občanů přijde, tím je větší šance, že nový mobiliář bude mít mezi občany podporu.

   

 • Poslanec Klaška: Považuji za dehonestující, aby v demokratickém státě občan absolvoval takovéto obstrukce kvůli tomu, že chce vydat ve svém rodném městě seriózní článek v místním Zpravodaji.

  Poslanec Klaška (KDU-ČSL) zaslal příspěvek do ŠZ týkající se hospodaření Šlapanic za jeho éry a stanoviska Ministerstva financí MF) k tomuto hospodaření.

  Jeho příspěvek výrazně přesahoval doporučený limit 2250 znaků, který je pro takové příspěvky vymezen, proto byl požádán o zkrácení příspěvku. To poslanec Klaška odmítl, a v takových případech má dle Pravidel pro publikování redakce právo takový článek odmítnout.

  Jaká byla reakce p. Klašky? Považuji za dehonestující, aby v demokratickém státě občan absolvoval takovéto obstrukce kvůli tomu, že chce vydat ve svém rodném městě seriózní článek v místním Zpravodaji.”

  Dále také uvedl např.: “Současně bych rád sdělil k bodu 4, že předběžná úprava článků Zpravodaje ve smyslu vymezení prostoru pro články výhradně z důvodu příslušnosti autora či zastupitele k politické straně jsou v rozporu zejména s čl. 22 Listiny základních práv a svobod – o svobodné soutěži politických sil, resp. čl. 9 odst. 3 Ústavy – jakožto o podstatné náležitosti demokratického státu.”

  Také vám “hlava nebere”, jak je možné, že člověk, který zakazoval kritiku své osoby v městských médiích, který odmítal publikovat příspěvky opozice se dožaduje demokracie? Že poslanec, který veřejně podporuje křesťanské zásady, má žaludek na to, aby kritizoval nové vedení, když sám zastával pozici totální cenzury? Myslím, že je jenom dobře, když člověk s tímto morálním přístupem opustil šlapanickou politiku.

  A nyní trochu faktů k nedávno proběhlé kauze – jaké byly argumenty p. Klašky?

  AKTUÁLNÍ STAV:

  • příspěvek p. Klašky obsahuje vlastní článek, který požadavkům na rozsah příspěvků odpovídá a fotografii mailu s vyjádřením Ministerstva financí – p. Klaška trvá na publikování svého článku i fotografie mailu.

  ARGUMENTY:

  Argument p. Klašky: „Můj článek „O hospodaření… má rozsah 2 245 znaků vč. mezer. Limit daný Pravidly pro vydávání je 2 500 znaků.“

   • Komentář KIM:
    • V Pravidlech pro publikování se uvádí: „Text by neměl přesáhnout svým rozsahem ¾ strany formátu A4 (přibližně 2250 znaků s mezerami).“
    • O limitu 2500 znaků se nikde v pravidlech nehovoří – vlastní článek p. Klašky tento rozsah dodržuje a KIM souhlasí s jeho publikováním.  S přiloženým stanoviskem MF ovšem výrazně překračuje tento limit.

  Argument p.Klašky: „Příloha, tedy grafický materiál, který má přispěvatel právo vložit (viz Pravidla str. 2), má rozsah 1113 x 533 pixelů. Limit daný Pravidly pro vydávání je 1 600 x 1 200 pixelů.

   • Komentář KIM:
    • V Pravidlech pro publikování se uvádí: „Pro ilustraci …může použít jednu fotografii … musí být minimální rozměr 1600×1200“.
    • KIM je toho názoru, že kopie textu mailu MF není ilustrační fotografie, ale pokračování článku p. Klašky, tím tedy značně přesahuje povolený rozsah.
    • Navíc rozsah v pixelech neuvádí rozměr fotografie, ale její rozlišení.

  Argument p.Klašky: „Vyhrazení prostoru 0,5 strany na A4 pro jakékoli, tím i politické subjekty, není v Pravidlech pro vydávání nijak ošetřeno.”

   • Komentář KIM:
    • KIM ve svém návrhu pravidel navrhla pro volební subjekty max. 0,5 strany pro jeden subjekt – tato informace byla uvedena v příloze pravidel, která nebyla zveřejněna na webu města.
    • Pravidla byla RM schválena – nezveřejnění přílohy pravidel na webu nezavdává příčinu k tomu, že by informace v příloze nebyly platné.

  Argument p.Klašky: p.Klaška se odkazuje se na tiskový zákon a žádá o publikování

   • Komentář KIM:
    • Tento zákon jasně uvádí, že nárok na zveřejnění příspěvku má zastupitel obce. Pan Klaška jako poslanec nemá na základě tohoto zákona žádný nárok na zveřejnění svých příspěvků, vzhledem k tomu, že se svého mandátu zastupitele vzdal hned při prvním jednání nového ZM.

  Poznámka na závěr:

  • Také přemýšlíte, kdo vlastně platil práci pracovníků Ministerstva financí, kteří zpracovávali posudek k hospodaření Šlapanic, když pravděpodobně šlo o soukromou aktivitu pana poslance? Platili to daňoví poplatníci nebo snad pan poslanec ze své kapsy?

   

 • NÁVRHY KOMISÍ RADĚ MĚSTA – JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ PRO OBČANY.

  Aby občané i členové komisí měli průběžně přehled jak RM řeší jejich návrhy, byl vytvořený jednoduchý postup.

  V rubrice zápisů z komisí a výborů – http://www.slapanice.cz/zapisy-vyboru-a-komisi/ – naleznete u každé komise vždy na prvním místě soubor s názvem “Evidence návrhů komise”. Po otevření tohoto souboru uvidíte souhrnný přehled všech návrhů podaných komisemi na RM a také jaký je jejich stav plnění. Předsedové pak mají povinnost průběžně tento seznam aktualizovat.

   

  Občané i členové komisí tak mohou mít průběžně přehled, jak na tom jednotlivé návrhy jsou.

   

  Momentálně jsou k dispozici zatím přehledy těchto komisí:

  Komise pro informace a média – ZDE

  Komise životního prostředí a zemědělství – ZDE – zatím jen seznam bez vyhodnocení

  Komise sociální, zdravotní, pro projekt Zdravé město – ZDE

   

  Věříme, že brzo sem přibudou i zbylé komise a výbory.

   

   

10. stránka z celkem 40« První...89101112...203040...Poslední »