• 10.ZM – záznam, zápis

  Veškeré výstupy z posledního jednání ZM jsou již k dispozici na městském webu – záznam z jednání, zápis a podklady.

  P.S.

  • vzhledem k tomu, že větší část jednání zabírala diskuse s občany na téma prodeje bytů na Švehlové ul., která nemusí být jasná ostatním občanům Šlapanic – začíná záznam vloženým komentářem ST p.Trněné, která popisuje základní informace o této kauze
  • v diskusi, která začíná v 1:40:45 si pak mohou posluchači poslechnout názory, jak to vidí občané ze Švehlové

   

 • Transparentní účet ČŠ

  Již delší dobu jsme nezveřejňovali účet Čistých Šlapanic – ZDE můžete shlédnou aktuální stav.

   

  Celková částka se nám do léta sníží, protože část financí půjde na financování úpravy parčíku na Čechové.

   

  P.S. položky, kde je zasílatelem Město Šlapanice, neznamená, že by nás město dotovalo, ale že část odměny některému členu ČŠ za práci v RM či komisích je zasílána přímo na účet ČŠ.

   

 • Změny v odměňování zastupitelů

  Na posledním – 10. jednání byla schválena změna v odměňování zastupitelů za práci v komisích a výborech (ZDE). Jak byli zastupitelé odměňováni,  jsme již dříve psali na našem webu – (ZDE).

  K jakým změnám došlo?

  • za výkon funkce předsedy komise je nově odměna 600,- měsíčně (dříve to bylo 1300,-)
  • za funkci člena komise je odměna 300,- (dříve 1 120,-)

  Proč tato změna?

  • zastupitelé dostávají za práci v komisích a výborech pravidelnou měsíční odměnu bez ohledu na to, jak aktivně zde pracují
  • naproti tomu ostatní členové dostávají odměnu 1x ročně – s ohledem na rozpočet města. Vzniká tak nespravedlivé odměňování, kdy aktivní ne-zastupitelé dostávají mnohem menší odměnu než  zastupitelé (bez ohledu na jejich aktivitu). To byl hlavní důvod této změny.
  • město nemá moc možností jak navyšovat částky na odměňování za práci v komisích, tato změna dává možnost více odměnit aktivní členy, kteří nejsou zastupiteli.

  Dalším krokem by pak ještě mělo být rozdílné ocenění aktivních a méně aktivních komisí.

   

 • První postřehy z 10.ZM – 13.4.2016

  Ve středu 13.4. probíhalo 10.zasedání ZM:

   

  Z hlavního programu patří k nejzajímavějším bodům:

  1. žádost Orla o podporu projektu přestavby Orlovny – nebyla schválena, největší obava je asi z nedostatečné připravenosti projektu, který má mít termín dokončení 31.12.2016 (projekt je teprve v prvních fázích)
  2. změna odměňování zastupitelů a členů komisí (budeme se věnovat v samostatném článku)
  3. příspěvky ST:
   1. informace o řešení křižovatky ve Slatině u kostela – akce má podporu Policie, DPmB, Správy údržby silnic, města Brna, bohužel ale nemá podporu městské části Slatina. Momentálně se zpracovává dokumentace k posouzení nákladů, vlivů apod.
   2. začíná příprava Územního plánu
   3. informace o obchodním centru – podrobně najdete ZDE
   4. teplovod – Bonagro chce připravit s pomocí dotací teplovod, který se dá využít i pro vytápění školy, DPS a bazénu (což představuje výraznou úsporu v nákladech města)
  4. příspěvky MST:
   1. o prázdninách začne rekonstrukce osvětlení 4.patra ZŠ – postupně se budou dělat i další patra
   2. hřiště Jirásková – momentálně se již připravuje výběrové řízení na zhotovitele
   3. rekonstrukce Kosmákova – rovněž se připravuje výběrové řízení
   4. město získalo dotaci 1,8mil.Kč na rozšíření školního stravování v ZŠ (celkové náklady budou 3,4 mil.)
   5. SATESO převezme péči o elektřinu ve Šlapanicích
  5. Diskuse zastupitelů
   1. dotaz k Zemědělské – letos se nepočítá s rekonstrukcí, ale hledá se cesta aspoň provizorní úpravy (Kouřil)
   2. probíhala diskuse ohledně nepublikování příspěvků poslance Klašky ve ŠZ (Vavro, Zmeškal)
   3. návrh na dřívější spuštění vody na hřbitově (Králová)

   

  Diskuse občanů:

  V této části se probíralo jen jedno téma a to je připravovaný odkup bytů na Švehlové – jednání ZM se účastnila velká skupina obyvatel ul.Švehlové se svým právníkem p.Jouklem a debata se dá nazvat velmi emotivní. Padala řada argumentů jak obyvatel, tak zástupců RM. Je dobře, že argumenty obyvatel Švehlové padaly na veřejném fóru, bohužel ale jednání ZM není fórum, kde se dají tyto složité záležitosti konstruktivně řešit. Snad to nyní povede k věcnějšímu jednání z obou stran.

  Vzhledem k tomu, že je obtížné reprodukovat diskusi do písemné podoby doporučujeme čtenářům počkat na videozáznam.

   

 • Článek “Nebe a dudy” – jak to vlastně dopadlo?

  Jistě jste někteří z vás zaregistrovali leták KDU-ČSL “Nebe a dudy” a také velkou diskusi na fb KDU-ČSL či našem webu (ZDE). Vzhledem k velmi rozporným názorům zastánců informací v letáku a jejich odpůrců, jsme se pokusili uváděné informace uvést na pravou míru.

   

  Požádali jsme p.Horákovou, asistentku poslance p.Klašky o názor na tyto 2 otázky:

  1. v časopise jste tvrdili, že město odmítlo zveřejnit článek p.Klašky o dopravě. Můžete mi prosím zaslat podklad, kde bylo toto zrušení uvedeno?
  2. dále jste tvrdili, že město se v posledním vydání ŠZ chlubí projekty bývalého vedení – můžete prosím uvést, kde konkrétně se o tomto mluví a uvádí se, že koalice dokončila své projekty?

  Třetí téma (článek o financování) jsme neotevřeli, protože zde jde o rozdílný názor na pravidla publikování (co to vlastně je ilustrační foto).

   

  Jak to dopadlo?

  Mail p.Horákové šel 25.3. (připomenutí pak 30.3.) bez jakékoli reakce či odpovědi – bohužel p.Klaška odmítl dokázat své tvrzení. Škoda, snad se ještě ozve.

   

  P.S. Abychom upřesnili naše informace na pravou míru – leták KDU-ČSL netvrdí přímo, že se stávající koalice chlubí projekty bývalého vedení (toto sdělení se objevuje až při fb diskusi). Informace v letáku to pouze naznačuje a předjímá.

   

 • Může za kauzu Švehlová zastupitel ČŠ P. Zmeškal?

  Předkládám čtenářům můj osobní pohled na aktuální kauzu:

  Byl jsem “obviněn”, že jsem vyvolal celou kauzu s byty na ul.Švehlové – nevím, kde se tato informace vzala, ale za sebe mohu říct, že jsem na problémy s byty nepoukazoval, ani jsme se na řešení této věci nijak nepodílel či jinak nezapojoval.

  Je smutné, že se nemluví o bývalém vedení KDU, které s velkou pravděpodobností o všem vědělo 8 let, a věc neřešilo, ale o mně, který se na věci nijak nepodílí.

  Dovolím si ještě pár postřehů k šlapanické “politickoobčanské” kultuře – už jsem si zvykl, že:

  • mohu za většinu problémů ve Šlapanicích
  • mám největší ambice (měl jsem být starostou, potom tajemníkem po p.Hrabálkovi)
  • stojím za odchodem p.Skočovského, bývalého ředitele ZŠ
  • nejsem členem ČŠ a jdu proti nim (tím, že nesedím mlčky na ZM bez svého názoru a občas si dovolím připomínkovat kroky naší koalice – holt musí mít všichni stejný názor)
  • mi občas zavolá bývalý předseda MO ANO p.Sova a sdělí mi, že mi “dá do držky, že jsem šmejd a hajzl, že to jsou mé poslední klidné Vánoce,…” a chce se se mnou v hospodě poprat (kriticky musím přiznat, že mu některé nadávky vracím a označuji ho za Lojzu, Matěje, zvláštního politika, …)

  Ve Šlapanicích mám jako člen koalice jen 2 možnosti :

  a) buď budu zticha, jak jsme tomu zvyklí u zastupitelů KDU nebo

  b) občas řeknu něco nahlas sám za sebe a budu muset žít s různými drby.

  Kdo mě zná ví, že b) je správně.

  VÝZVA: Vážení spoluobčané, pokud si myslíte, že jsem něco způsobil, zkuste si to prosím ověřit i u mě.

  Pavel Zmeškal

  mail: kagada@seznam.cz

 • Pozvánka na 10. zasedání ZM – 13.4.2016 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Zveme na další jednání ZM – program najdete ZDE.

   

  Co zajímavého nás čeká? Např.:

  • schvalování dotací nad 50tis.
  • žádost Orla o podporu projektu na přestavbu Orlovny
  • etický kodex zastupitele
  • změny v odměňování zastupitelů a členů výborů a komisí
  • a samozřejmě diskuse

   

 • KIM navrhuje změnu svého statutu a upravuje pravidla pro publikování

  Na březnové schůzce se KIM věnovala 2 klíčovým tématům (zápis z jednání i s návrhy najdete ZDE):

   

  Úprava pravidel pro publikování příspěvků ve ŠZ – stávající pravidla určovala prostor pro příspěvky politických subjektů. Všem tato pravidla vyhovovala a každý subjekt je respektoval. Ne tak šlapanické KDU – poslanec Klaška využívá skulinek v pravidlech (ZDE). Z toho důvodu se rozhodla KIM pravidla upřesnit, co se týká rozsahu příspěvků občanů a příspěvků politických subjektů.

   

  Změna statutu KIM – ve volebním programu ČŠ jsme se zavázali, že co nejvíce omezíme vliv vedení města na obsah ŠZ. Protože už máme za sebou 1,5 roku fungování, změnili se lidé v redakci, nastala doba pro uskutečnění tohoto záměru. KIM tak vytvořila návrh na svůj nový statut.

  Klíčové změny jsou tyto – navrhujeme, aby:

  • složení komise a pravidla pro publikování schvalovalo ZM – případné změny u koalice, která by chtěla opět zavádět cenzuru, tak budou více na očích.
  • vedení obce nemělo právo zasahovat do obsahu ŠZ – samozřejmě musí mít právo navrhovat příspěvky, nikoli však o nich rozhodovat. O tomto by měla rozhodovat komise – tím, že v ní jsou zastoupeny všechny subjekty, je tak zajištěna větší objektivnost rozhodování. Vedení obce jako vydavatel nese odpovědnost za tiskovinu, a proto musí mít právo kontrolovat příspěvky z pohledu rizika případné trestní odpovědnosti. Jinak by už ale nemělo zasahovat do obsahu.
  • případně konflikty či rozdílné názory mezi redakcí, občany, jednotlivými zastupiteli či vedením obce by nově měla řešit komise.

   

  Zde si můžete přečíst konkrétní znění návrhů KIM:

   

  Stáhnout (PDF, 144KB)

   

 • Šlapanická skládka – konečně rozumné informace

  Kontrolní výbor (KV) se v loňském roce zabývala městskou skládkou – cílem práce bylo ověřit, “jestli je původ čpavku eventuálně dalších nežádoucích chemických látek, obsažených v městské skládce a jejich fakturace v souladu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy”.

   

  Nejde o vyloženě odbornou analýzu, protože v KV nesedí odborníci na odpadové hospodaření – chtěli jsme zároveň poskytnout veřejnosti informace, které nebylo možné za minulých vedení získat. Jistě si pamatujeme na slibované miliony ze skládky při jejím zakládání, na nereagování vedení na zápach čpavku (reakce až na základě petice), apod.

   

  Podrobné informace z různých oblastí skládky (struska, voda, chemické látky, ekonomika skládky, …) najdete ve zprávě – ZDE. KV došel k závěru, že vše proběhlo v souladu s platnými předpisy.

   

  Za sebe ale musím osobně dodat následující:

  Paradoxně při dodržení všech kladných posudků, studií a legislativních podmínek provozu skládky, nám zde dnes zůstává zapáchající memento, plné čpavku a solanky, se kterým si nikdo neví řádně rady. Nejsou peníze na uzávěru skládky, ale naopak hrozí vysoké pokuty za případné nedodržení nařízení ČIŽP snížit hladinu skládkové vody.  Kdo za tento stav může? Klíčovou roli zde má vedení města od samého vzniku skládky. Svým dílem každé z nich přispělo v minulosti svým chybným rozhodnutím k postupnému vršení problémů, které vyústily v dnešní, velmi obtížně a velmi draze řešitelný stav. A je jen otázkou, zda všechny ty finanční prostředky, které skládka městu v minulosti přinesla, vyváží skutečnost, že občané Šlapanic 25 let museli čichat různé zápachy, že za miliony korun dnes stavíme čističku skládkové vody, že městu hrozí vysoké pokuty, když tuto kontaminovanou vodu ze skládky neodstraní, že nejsou peníze na uzávěru a rekultivaci, že 40 let po uzávěře skládky se o ni bude město muset starat atd.

   

 • CTP se chová slušně, říká p.Horák z TOP09, bývalý místostarosta

  Na nedávném jednání ZM p.Horák obhajoval CTP, že z nich koalice dělá strašáky, a že se chovají slušně a v mezích zákona.

  Připomeňme si některé kauzy CTP, které ukazují, že p.Horák buď nemá tušení co se děje (což je udivující i člena vedení obce) nebo záměrně obhajuje CTP (pak je otázka proč):

   

  CTP upravuje pozemky, které patří Brno bez jejich souhlasu – ZDE. Jak byste nazvali člověka, který by stavěl bez povolení na vašem pozemku?

   

  Hradec Králové podal na CTP trestní oznámení a udělil firmě rekordní pokutu – ZDE. CTP se na oplátku pokusila o úplatek a hrozí soudem.

   

  Jaké jsou plány CTP v Brně? Podívejte se ZDE.

   

  Pane Horáku, vskutku velmi etické jednání firmy CTP.

   

10. stránka z celkem 41« První...89101112...203040...Poslední »