• Čisté Šlapanice kopou za občany a za své město, za koho ale kopou lidé na radnici?

  Na 18. zasedání zastupitelstva Šlapanic se rozhořela pro občany velmi zajímavá diskuze o průmyslové zóně CTP Invest ve Šlapanicích a vřele doporučujeme její zhlédnutí. Jedná se 2. část záznamu 18. zasedání ZM. Čisté Šlapanice zahájily celou diskuzi v rozpravě zastupitelů tím, že jsme požádali vedení města, aby přehodnotilo svůj postoj k průmyslové zóně kvůli několika zásadním důvodům (viz 47.minuta záznamu). Naše argumenty nám bohužel nikdo nevyvrátil, ne protože by se členové koalice nesnažili, ale jednoduše proto, že jim chybí argumenty. Naše důvody najdete zde včetně dokumentace, kterou máme k dispozici a nebojíme se ji zveřejnit 🙂 . Čisté Šlapanice nehájí nic jiného než veřejný zájem občanů, jednoduše chceme ve Šlapanicích bydlet. A to bydlet kvalitně. Kvalitní bydlení se zónou za zády a veškerou dopravou, kterou přivede, si představit opravdu neumíme. Proto navrhujeme jiná řešení smluv, obchvatu i  bydlení, která jsou nám dostupná na naší občanské úrovni.

  Naše důvody pro přehodnocení postoje města k průmyslové zóně CTP Invest

  1) Velká část občanů s průmyslovou zónou v bezprostřední blízkosti města a svých domů nesouhlasí. Vedení města jde realizací průmyslové zóny proti svým vlastním občanům.

  2) Úzká skupina lidí ve vedení Šlapanic se pokouší zónu realizovat již více než 10 let a za celou dobu nepřinesla žádný zásadní argument, proč by právě Šlapanice měly realizovat průmyslovou zónu pro Brno nebo Jihomoravský kraj. Objevují se pouze naprosto nepodložená, poplašná tvrzení starosty o tom, že Šlapanice bez zóny ztratí svou samostatnost a nebude schopno dostát svým závazkům na údržbu či rozvoj (viz cca 8. minuta Událostí ČT). Při projednávání úvěru na rekonstrukci školy se přitom starosta jako předkladatel návrhu zastupitelům zaručoval, že město nejen bude schopno splácet úvěr, ale zbudou mu i finance na další akce – tedy nejen na údržbu viz rozpočtový výhled ze 17. ZM. Znamená to, že starosta občanům a zastupitelům lže na zasedání zastupitelstva nebo v televizi? Ne, jen upravuje fakta ve snaze zmanipulovat veřejné mínění ve prospěch zóny.

  3) Celé 10leté úsilí o realizaci zóny znamenalo ve svém důsledku to, že město rezignovalo na veškeré jiné snahy, jak vyřešit dopravní situace ve městě – pokud je nám známo, nepožádalo naše město o jedinou dotaci na obchvat.

  4) Myšlenka na realizaci zóny je založena na principu porušení ochrany půdy s nejvyšší ochranou, které stojí v cestě Ministerstvo životního prostředí, které je povinno hájit veřejný zájem, kterým ochrana půdy bezesporu je. Jak chce radnice vyvrátit a obhájit tento argument? Představa, že někdo skryje a odveze ze 120ha minimálně půlmetrovou vrstvu ornice někam do Bratčic a zasype jí skládku a ona tam bude fungovat stejně jako ve Šlapanicích, je naprosto scestná!

  5) Radnice nehájí veřejný zájem. Kdyby ano, nemohlo by porovnání Amazonu v Brně a CTParku ve Šlapanicích vyznívat tak žalostně.  21 ha Amazonu s příspěvkem cca 92 milionů Brnu (59, 5 milionů na výkup pozemků pro přivaděč, 26 milionů na infrastrukturu, 6, 5 milionů na úpravu křižovatky a smyčky, zdroj ČT).
  Naproti tomu ve Šlapanicích se bavíme o 123ha (původně dokonce 200ha). Logicky by se dalo očekávat 6násobek oněch 92 milionů. Ovšem Šlapanice jsou neskutečně skromnější, podívejte se na smlouvu sami zde 176_dohoda_o_spolupraci_CTP_mesto_2010. Doporučujeme vyslechnout starostův příspěvek ke smlouvě mezi městem a CTP (od 53.minuty záznamu) a porovnat se smlouvou. Zde nejlépe zjistíte, jak starosta upravuje fakta. Ve smlouvě nenajdete  žádných 10 milionů na kanalizaci, ani závazek na 3ha zeleně v “urbanistickém filtru a závazek firmy CTP k obchvatu je velmi diskutabilní, jak vyplývá z našeho dopisu starostovi z roku 2010. Ve skutečnosti nalezneme smluvní příspěvek 8, 75 milionu na kanalizaci a výdaje města spojené s územním plánováním, dále roční příspěvek 300 000,- Kč na provoz monitorovací stanice imisí a onen diskutabilní závazek ke zbudování větve A a B obchvatu Šlapanic.
  Náklady na tuto část obchvatu – zdůrazňujeme část! nikoliv celý – město ani CTP nevyčíslilo, nemáme se tedy o co opřít kromě soukromého odhadu pana starosty o částce 50milionů  včetně výkupů pozemků. Podle smlouvy však pozemky pod obchvat musí na své vlastní náklady vykoupit opět město, a to dokonce od firmy CTP Invest, která se dokonce ve smlouvě ani nezavázala k tomu, že městu tyto pozemky pro tento účel prodá.
  Čisté Šlapanice přitom zasahovaly ve prospěch Šlapanic, jak jen to bylo v daném okamžiku možné a v možnostech občanského sdružení. Díky spolupráci s angažovanou právničkou, bydlící ve Šlapanicích jsme připomínkovali smlouvu s investorem ještě před schválením a nejbolavější části smlouvy se přece jen změnily. Po odhlasování zastupitelstvem jsme žádali starostu o nápravu nedostatků ve smlouvě znovu. Marně! Náš dopis starostovi s připomínkami ke smlouvě z roku 2010 najdete zde: dopis OS_starostovi_ke_schvalene_dohode_2010.
  A velmi důležité je podívat se na závěr celé smlouvy, kdo je jedním z garantů smlouvy a kdo se účastnil za město schvalovacího kolečka – tajemník V. Hrabálek, tedy člověk, který dostal od firmy CTP peníze za pomoc při její realizaci a současně významný majitel pozemků, který po schválení zóny získá peníze. Již dlouho poukazujeme na to, že prostě nemůže být tím správným úředníkem, který hájí veřejný zájem. Vedení města v čele se starostou si zacpává před našimi argumenty uši.

  A poznámka k diskuzi na ZM:
  Věcná argumentace se prakticky nekonala, místo toho jsme se dozvěděli, že značná část naší radnice píše do svých předvolebních šuplíků. Naši “spisovatelé jsou tradičně pan starosta (ale ten to už nevydržel a publikoval :-)), nově i radní J. Zycháček (TOP0).
  Dále J. Střechovský za ANO, který nevysvětlil své důvody PRO zónu, přestože je měl údajně připravené už někde v textu. Místo věcných argumentů jsme se dozvěděli i na Šlapanice bombastickou informaci, že průmyslová zóna je pouhým vedlejším produktem územního plánování! Kroutíte hlavou? My též, toto se pochopit nedá. Od 50.minuty záznamu a v 11:40 minutě záznamu se navíc občané mohou znovu podívat, kdo a jakým způsobem chce zastupovat ve Šlapanicích ANO.

  Do šuplíku si píše i tajemník V. Hrabálek, který se na zasedání naprosto neuvěřitelným způsobem pokoušel vysvětlit, že dokáže oddělit, kdy je tajemníkem a kdy vlastníkem pozemků pod zónou za miliony korun a kdy je zaslouženým příjemcem odměn od firmy CTP Invest. Žádal po zastupitelstvu, aby si uvědomilo, že Amazon a Šlapanice nelze srovnávat. Proč? Protože jen za pozemky ve Šlapanicích zaplatí CTP Invest 3/4 miliardy korun. Asi pouze náhodou mu uniklo, že by měl oddělit město od ostatních vlastníků pozemků – město totiž dostane za své pozemky cca 60 milionů korun, zbytek dostanou jiní vlastníci. Naše město se zbývajícími občany však ponese veškerou zátěž vyplývající z realizace průmyslové zóny této velikosti (viz od 1h.: 29 minuta záznamu).  Čisté Šlapanice přitom upozorňují na nepoměr mezi výhodami od firmy CTP Invest, které získá Brno za 21 ha a které mají získat Šlapanice za 120ha.
  Tragikomické je také již opakované vysvětlování odpovědnosti V. Hrabálka vůči vlastníkům pozemků ohledně podepsané smlouvy s firmou CTP Invest. Vedle něho přitom sedí a naprosto nezúčastněně se tváří starosta J. Klaška  – tedy člověk, který zastupuje město jako vlastníka pozemků a o smlouvu nepožádá a nepožádá a vlastně mu vůbec nechybí. Není to přinejmenším zvláštní od člověka, který jako poslanec sedí dokonce v rozpočtovém a hospodářském výboru parlamentu a v jeho vlastním městě ho nezajímají smlouvy uzavřené tajně s investorem?

  Čisté Šlapanice budou i nadále usilovat o zprůhlednění pozadí přípravy zóny CTP Invest pod vedením KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a nově i ANO. I nadále budeme usilovat o to, aby Šlapanice mohly zůstat naším domovem. K tomu všemu potřebujeme podporu občanů Šlapanic a jsme opravdu rádi, že ji máme. Naší společnou vizitkou jsou např. podané připomínky k návrhu ÚP Šlapanic.

 • Už tuto sobotu!

  Už toto sobotu 12. 4. se těšíme na setkání s vámi na šlapanické sokolovně. Divadélko pro děti a koncert pro dospělé jako hlavní program, výstava zajímavých leteckých fotografií Šlapanic jako doprovodný program.

  Divadlo pro děti má název “Vivi tady nebydlí” a slibuje pobavit děti i dospělé.

  Koncert má 2 hlavní části, ve 20:00 začíná skupina uBer a na ni plynule navážou písničkovým program herci a zpěváci Městského divadla Brno Jana Musilová, Petr Štěpán a Lukáš Vlček

  Program pro děti začíná v 18:00 a koncert pro dospělé v 20.00. Mezi oběma programy je krátká pauza.

  Vstup zdarma, kdo chce, může přispět na obnovu další šlapanické aleje směrem na Kobylnice, kterou plánujeme na podzim. Přijďte a bavte se s námi 🙂

  Máte také poslední možnost hlasovat o vítěznou fotografii amatérské fotosoutěže zde: https://www.facebook.com/CisteSlapanice/app_371797955862 Snímky, které se vám líbí, jednoduše lajkněte. Není jich mnoho, ale ze všech je vidět, jak mnohotvárné mohou být Šlapanice očima svých obyvatel.

  Celý program a další informace o projektu Mluvme spolu najdete zde: http://mluvmespoluslapanice.cz/nejblizsi-akce/

 • Připomínky k návrhu ÚP Šlapanic už jen do 7.4. !

  Už jen pár posledních dnů zbývá na podání připomínek k návrhu nového územního plánu Šlapanic. Připomínky můžete podat prostřednictvím našeho webu, pro jejich plnohodnotné podání doporučujeme připomínky vytisknout (při odeslání se nabídne tlačítko s tiskem), podepsat, doplnit datum narození a odevzdat na podatelně MěÚ Šlapanice (Šlapanice nebo Opuštěná, Brno).

  K návrhu ÚP se ještě vrátíme krátkou úvahou na téma průmyslové zóny CTPark Šlapanice.

  Na zasedání zastupitelstva jsem požádala vedení města a zastupitelstvo, aby přehodnotili záměr na průmyslovou zónu a upustili od ní.

  Důvody?

  1) Velká část občanů Šlapanic se zónou nesouhlasí, nikdo nechce bydlet v sousedství průmyslové zóny. Naopak občané oceňují na Šlapanicích klidné a příjemné bydlení!

  2) Průmyslovou zónu se radnice pokouší realizovat už minimálně 12 let. Za tuto dobu nepřinesla radnice žádnou zásadní argumentaci, kterou by mohla názor občanů zvrátit. Naopak, stále vyplouvají na povrch nové a nové problémy, které realizace zóny představuje či přinese. (utajované smlouvy apod.) Je tedy očividně načase tuto myšlenku opustit. Poslední hlavní argument “děláme to kvůli obchvatu” je také směšný. Za tu dobu mohly mít Šlapanice peníze na obchvat zajištěný z jiných zdrojů, ale to by musela radnice usilovat o obchvat se stejnou intenzitou, s jakou usiluje o průmyslovou zónu.

  3) Radnice se pokouší o realizaci zóny proti zákonům České republiky na půdě mimořádné kvality. Dokud bude platit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a dokud bude Ministerstvo životního prostředí tento zákon respektovat a půdu chránit coby veřejný zájem, je zóna jednoduše mrtvá. Ne, že by se KDU-ČSL či CTP Invest nepokoušely tento postoj MŽP zlomit!

  4)  Radnice nehájí veřejný zájem Šlapanic, ani nejedná v jejich prospěch. Kdyby radnice jednala ve veřejném zájmu, pak by porovnání Amazonu a Šlapanic nebylo tak tristní. Firma CTP Invest Brnu za 21ha nabízí příspěvek ve výši cca 90milionů Kč, Šlapanicím za 200ha cca 8 milionů Kč! (Možná jsme zapomněli na příspěvek na monitorovací stanici za 300 000,- Kč – ale taky Vám to připadá srandovní, že?)

  Na zasedání dnes od p. Vavra (KDU-ČSL)  zaznělo, že občané Šlapanic už referendum o průmyslové zóně měli – v minulých komunálních volbách. A dali většinu hlasů KDU-ČSL, ČSSD a TOP09, které se v koalici pokouší zónu prosadit. Čisté Šlapanice skončily “jen” druhé.  Ano, je to tak – ale opravdu občané v komunálních volbách hlasovali o průmyslové zóně? A jak o ní budou hlasovat v letošních komunálních volbách? A hlavně nebude už pro šlapanické občany pozdě?

  Michaela Trněná

   

   

 • Lepší územní plán pro Šlapanice!

  Pomozte nám prosadit lepší územní plán pro Šlapanice!

  Šlapanická radnice zveřejnila návrh nového územního plánu, obsahuje  zásadní změny jako například opravdu velkou 120ha průmyslovou zónu pro firmu CTP v blízkosti obytné zástavby, návrh protipovodňových opatření, které občané odmítli, propojení Šlapanic s Bedřichovicemi a spoustu dalších změn. Naopak v něm chybí zásadní věci např. kompenzační opatření pro obyvatele Šlapanic, kteří už teď na svém území nesou značnou zátěž záměrů, které slouží či mají sloužit celé brněnské aglomeraci nebo dokonce Jihomoravského kraje jako je letiště Brno Tuřany, dálnice D1 nebo plánovaná vysokorychlostní trať. Posuzovatelé vlivů na životní prostředí přitom pouze velmi cynicky konstatují, že území Šlapanice ponese důsledky všech těchto záměrů, ale akceptuje je ve prospěch aglomerace viz posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), str. 120. Šlapanicím přitom žádné kompenzační opatření nenavrhují, naše radnice s krajem ani Brnem městem nevyjednává žádné podmínky a žádné kompenzace prakticky nevyžaduje. Chybí ale i obyčejnější věci nebo naopak přebývají, prohlédněte si návrh územního plánu (např. v podobě hlavního výkresu s legendou či jeho textovou část ZDE.) Šlapanická radnice se přitom tváří jako kdyby se nic zásadního nedělo, návrh územního plánu zveřejnila pouze na úřední desce.

  Společně to můžeme změnit, podejte spolu s námi připomínky k návrhu ÚP. Šlapanice nám za to přece stojí.

  Jak to můžete udělat? Jednoduše! Na našem připomínkovacím webu Mám připomínky k návrhu ÚP Šlapanic můžete buď poslat připomínky, které připravilo občanské sdružení Čisté Šlapanice nebo můžete podat vlastní. Nebo kombinovat oba způsoby. Připomínky jsou napsané, stačí jen zaškrtnout ty, které chcete podat, podepsat jednoduchý formulář s předvyplněnými adresáty a odeslat. Doporučujeme po odeslání připomínky vytisknout a podat písemně na podatelnu. Adresáty připomínek jsou Rada města, zastupitelé, kteří budou územní plán v konečné podobě schvalovat a vedoucí stavebního úřadu MěÚ Šlapanice Ing. H. Meitnerová spolu s vedoucím odboru ŽP Ing. R. Beránkem.

  Připomínky lze podávat jen do 7. 4. 2014, proto neváhejte. Sdílejte odkaz na webové stránky i s dalšími obyvateli Šlapanic a Bedřichovic.

  Za vaši pomoc děkujeme!

 • Jak a kdy můžete připomínkovat návrh nového územního plánu?

  Jak bude nyní pokračovat proces pořizování nového územního plánu Šlapanic? Po procesní stránce cca takto:
  • do 7.4. může každý (!) podat k návrhu ÚP Šlapanic podat připomínku. Vzor připomínky najdete zde: vzor připomínky k návrhu UP.
  • následně bude návrh ÚP upraven podle připomínek (nebo také ne) a každopádně bude znovu zveřejněn k podání připomínek a námitek, součástí této fáze by již mělo být i veřejné projednání (cca květen/červen-červenec 2014)
  • po vypořádání připomínek a námitek bude návrh ÚP znovu upraven a předložen spolu s rozhodnutím o vypořádání námitek/připomínek ke schválení zastupitelstvu Šlapanic (předpokládáme září 2014).
  Co chystají Čisté Šlapanice:
  • chystáme podání připomínek občanského sdružení
  • “připomínkovací web”, který chceme spustit nejpozději začátkem příštího týdne. O jeho spuštění Vás budeme informovat. Tento web bude sloužit k podání předpřipravených připomínek nebo k podání vlastních. Připomínky jsou podávány e-mailem, tzn. že je velmi vhodné si je např. i vytisknout a podat na podatelnu MěÚ Šlapanice (Masarykovo nám/Opuštěná).
   A obracíme se na Vás se žádostí: Záleží-li Vám na Šlapanicích a jak to v nich bude dále vypadat, začněte i Vy osobně lobbovat u našich zastupitelů. Požádejte své zastupitele o osobní schůzku na téma nového územního plánu Šlapanic a ptejte se jich, jak a proč budou v případě nového ÚP hlasovat.
  Jako velmi zásadní úvahu o uplatňování veřejného zájmu v případě průmyslové zóny ve Šlapanicích předkládáme příklad Amazonu. Stejný investor – firma CTP Invest slíbila Brnu cca 100 milionů na výkup pozemků pro sjezd na dálnici a příspěvek městu za  cca 20hektarové plochy pro Amazon. Šlapanice si nechaly stejnou firmou slíbit cca 8 milionů na veřejnou infrastrukturu za realizaci 200ha! Po zmenšení zóny pak za 120ha stále cca 8 mil. Kč. Nepoměr v obou případech je způsoben tím, že za naše město nevyjednávají lidé hájící veřejný zájem, ale vlastníci pozemků nebo lidé jinak zainteresovaní na realizaci zóny.
  Velmi důležité bude hlasování zastupitelů na dalším zasedání ZM dne 2. 4., kde budou pravděpodobně předloženy zastupitelům  k prodloužení stávající smlouvy mezi městem a CTP. Pokud je zastupitelstvo schválí, bude město vázáno smluvně s firmou CTP Invest na několik dalších let. Doporučujeme, aby se občané Šlapanic seznámili s nelegálními postupy firmy CTP na pozemcích Brna s neschváleným územním plánem a bez stavebního povolení viz http://brno.idnes.cz/treti-zasedani-zastupitelu-o-osudu-amazonu-fz2-/brno-zpravy.aspx?c=A140318_122119_brno-zpravy_daj
  Adresy zastupitelů najdete zde: http://www.slapanice.cz/zastupitelstvo/
  Adresy těch zastupitelů, kteří nemají zveřejněný kontakt, vám jistě poskytne kancelář starosty:  sekretariat@slapanice.cz
  Podávejte své připomínky a komunikujte se svými zastupiteli. Šlapanice nám za to stojí!
 • Politický turista Jan Střechovský zakotvil v ANO

  Známý šlapanický politický turista, šíbr a hulvát Jan Střechovský zakotvil v ANO. Na kandidátce ANO se objevil překvapivě již v parlamentních volbách a nyní se pokouší sestavit ve Šlapanicích i kandidátku pro volby komunální. Co víc, zřejmě je jakýmsi garantem ANO pro přípravu komunálních voleb pro oblast Šlapanicka a Tišnovska.

  Proč politický turista? Protože:

  Volby do zastupitelstva Šlapanic  (21 zastupitelů)
  v r.2002 kandidát Hnutí pro rozvoj Šlapanic zvolen starostou
  v r.2006 kandidát Hnutí pro rozvoj Šlapanic zvolen zastupitelem na 13.místě
  v.r.2010 kandidát SNK zdravého rozumu zvolen zastupitelem na 20.místě

  Volby do zastupitelstelstva Jihomor.kraje
  v r.2008 kandidát za hnutí Dohoda JM – neuspěl

  Volby do poslanecké sněmovny
  v r.2010 kandidát za hnutí Občané – neuspěl
  v.r.2013 kandidát za hnutí ANO – neuspěl

  Proč šíbr?

  Protože už několik let není schopen a ochoten vysvětlit, proč ze své funkce zástupce města Šlapanice ve sdružení vlastníků pozemků pod budoucí průmyslovou zónou neinformoval město ani majitelé pozemků o možném příjmu od investora firmy CTP Invest  v souhrnné výši až 100 milionů Kč (50 Kč za metr čtvereční pozemku) za realizaci průmyslové zóny pro soukromou firmu. Na dotaz na zasedání Zastupitelstva Šlapanic, proč neinformoval o smlouvách město, odpověděl: “Nevím”. Za své služby přijímal peníze od investora zóny, firmy CTP Invest, nikoliv od vlastníků pozemků, kteří si ho najali. V čí prospěch tedy bude jednat?

  Protože se nestydí veřejně prezentovat své názory na podvádění voličů zhruba takto: “Nejlepší je dostat na kandidátku doktory a učitele. O doktorech se sice ví, že na vykonávání mandátu nemají čas a nedělají to, ale oni se pak v zastupitelstvu nahradí někým, kdo na to čas má.” Na dotaz, jestli to není podraz na voliče: “ne, není – my to tak ve Šlapanicích děláme běžně…

  Proč hulvát?

  Protože citujeme: “Střechovský nedokázal naplnit požadavky velké části šlapanické obce na osobnost starosty. Byl kritizován za nedůstojné vystupování, arogantní jednání a hulvátské chování. Jeho projev, ať už psaný nebo mluvený, často postrádal odpovídající jazykovou úroveň. “ (citace z bakalářské práce J. Palána zde)

  Zkuste najít výsledek jeho práce za poslední 2 volební období. Zdá se, že se soustředí na 2 zásadní věci: jak realizovat průmyslovou zónu Šlapanice s nejasnými smlouvami s investorem a jak se opět dostat k politické moci.

  Lékaři, učitelé a ostatní: pozor! ANO začíná naplňovat obávaný scénář nové politické strany, která si nedokáže uhlídat nové lidi a otevřela cestu lidem, pro které je politika cestou k moci a veřejným financím.

 • Návrh nového územního plánu Šlapanic je zveřejněn!

  Dnes byl zveřejněn návrh nového územního plánu Šlapanic. Prohlížejte, sdílejte s ostatními a namažte si pod koleny.

  Hlavní urbanistický výkres zde: http://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=2560

  Celý návrh zde: http://www.slapanice.cz/uzemni-plan-slapanice

  Veřejná vyhláška zde: verejna_vyhlaska_UP_navrh

  Pozn. s náhledovým obrázkem původního ÚP můžete konfrontovat největší změnu – ano, po 10 letech snah je konečně průmyslová zóna velká jako Šlapanice zanesena do návrhu.

   

 • Transparentně? Ano, jde to!

  Na transparentní vedení obce se můžete podívat například do obce Psáry – jako jeden příklad za všechny se podívejte na architektonickou soutěž na návrh nové školy ZDE.  A pro srovnání zkuste se podívat a najít podobně transparentně vedený veřejný zájem a zakázku na webu Šlapanic.

  Jiným příkladem může být rozpočet Nového Města na Moravě a šlapanický rozpočet. Opět rozdíl na první pohled.

  Rozdíl mezi těmito dvěma stránkami mluví za vše a v jednoduché podobě shrnuje, proč vznikly a fungují Čisté Šlapanice ve Šlapanicích. Ve Psárech bychom neměli nejspíš důvod zakládat občanské sdružení, hájící veřejný zájem. Ale jsme doma tady, a uděláme maximum pro dohnání rozdílu mezi naší “zavřenou” obcí a obcí transparentní pro občany.

 • Bagr

  Připomínky rodičů k rekonstrukci školy jako politický boj. PROČ?

  Reagujeme touto cestou na sdělení Rady města o tom, že prostřednictvím zastupitelům Čistých Šlapanic se šíří nepravdivé a poplašné zprávy o rekonstrukci školy viz zde: RM_poplach

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice byli osloveni rodiči a také zaměstnanci školy s připomínkami týkajícími se

  • nadměrného hluku ze stavby během výuky,
  • provádění stavebních prací v blízkosti tříd se žáky (děti si doma stěžovaly na chvění podlahy a zdí),
  • nadměrné prašnosti ve škole,
  • organizace příchodu a odchodu dětí ze školy, únikových cest ze školy v případě evakuace
  • organizace výuky pro dojíždějící děti kvůli spojům

  Jako zvolení zastupitelé se snažíme hájit zájem občanů. Proto jsme tyto připomínky dne 15. 1. 2014 sdělili panu řediteli,  který slíbil přijetí opatření. Po týdnu se situace s hlukem ve výuce znovu opakovala, takže jsme znovu navštívili školu a tentokrát jsme svoje připomínky již adresovali také vedení města.

  • Dále vedení města byla tlumočena i připomínka k řešení dopravní situace na ulici Hřbitovní při příchodu dětí do školy, s požadavkem na zajištění dohledu městskou policií

  To, že připomínky rodičů, prezentované zastupiteli Čistých Šlapanic, byly důvodné, dosvědčují postupně přijímaná opatření:

  • Omezení prací mimo hlavní dobu výuky 7:50-12:00
  • Měření hluku (až 22. 1.), je přislíbeno i měření prašnosti
  • Rohože na podlahách školy
  • Slib ředitele, že škola vyjde vstříc dojíždějícím  žákům
  • Otevření dalšího vstupu do školy přes jídelnu
  • Nové informace pro rodiče k rekonstrukci na webových stránkách školy
  • Den otevřených dveří  pro rodiče
  • Dopravní značení  a přítomnost městské policie na ulici Hřbitovní v době při příchodu dětí do školy

  Značná část z toho byla přijata až po intervenci zastupitelů Čistých Šlapanic a rodičů.

  Na tomto místě vyjadřujeme politování nad tím, že Rada města a starosta znovu zneužívají této složité situace ke svému malichernému politickému boji a očerňování opozičních zastupitelů.

  Článek MFDnes k rekonstrukci školy nalezenete pod titulkem:

  Šlapanická škola se opravuje. Děti přes hluk strojů neslyší učitelku

 • Vše je v pořádku, nemusíte se bát

  Pokračování k článku Bezpečnost dětí ve škole:

  Tak zní ve zkratce vzkaz pana starosty k bezpečnosti dětí ve škole a průběhu rekonstrukce školy, který níže publikujeme. Dopis dorazil dnes tj. 29. 01. 2014,  tzn. téměř 2 měsíce po zahájení rekonstrukce přicházejí nějaké konkrétnější informace z úst starosty, a to jako odpověď na otevřený dopis.  Je velká škoda, že tento vzkaz zaznívá až po apelu rodičů a zastupitelů.

  Kratičký komentář: Po politickém úvodu se dozvíte technickou informaci o tom, co je a není staveniště. A to je dobře, protože laik si myslí, že staveniště je místo, kde se staví – zatímco odborník ví, že staveniště je místo, ohrazené a oddělené a lze se po něm pohybovat až po vyškolení a s pomůckami 🙂 A z pohledu laika je bohužel škola staveniště.

  Těžko říci, kde je pravda, protože v době mé první návštěvy dne 15. 1. mně ředitel školy prezentoval opatření o výluce hluku a zásadních stavebních prací v době hlavní výuky od 8-12 jako novinku, kterou právě zavádějí. O týden později se situace s hlukem a bouráním vedle třídy plné dětí bohužel znovu opakovala a zpochybnila tak toto opatření. A proto vznikl článek o bezpečnosti dětí ve škole.  Podstatné je, že podle pana starosty rodiče dětí  jsou a byli informováni dostatečně a zavčasu a děti jsou v bezpečí.

  Michaela Trněná, zastupitelka Šlapanic

  A nyní už pan starosta:

  Vážená paní zastupitelko, vážený pane Pernico,

  děkuji za váš podnět, který byl vyřešen standardním způsobem již před jeho podáním.

  Mým trvalým a dlouhodobým zájmem a starostí, ještě dávno před vznikem ať už vašeho občanského sdružení nebo sdružení nezávislých kandidátů, je rekonstrukce základní školy. Tato revitalizace, tj. rekonstrukce s modernizací probíhá od r. 2007. V první etapě byl generálně rekonstruován pavilon „B“ za cca 44 mil. Kč s cca 31 mil. Kč dotací  a nyní realizujeme největší část, revitalizaci zbývajících budov, tj. pav. „A“, „C“ a „D“. K tomu ještě původně neočekávanou sanaci svahu, na kterém škola stojí, revitalizaci sportovního areálu a obnovu zahrádek MŠ Hvězdička. Objem prací je přes 140 mil. Kč s dotací od různých fondů cca 55 mil. Kč.

  Musím s politováním konstatovat, že se ani jedno vaše sdružení až do konce loňského roku nijak zvlášť o problematiku základní školy nezajímalo ani dotazy či podněty ani zájmem na zasedáních ZM ani zajišťováním finančních prostředků, ze kterých by rozsáhlá revitalizace mohla být hrazena, ani technickými nebo organizačními návrhy na řešení situace. Až nyní, po zahájení realizace podle schváleného projektu, se zajištěným financováním a ve volebním roce reagujete, podle mého názoru jako opozice, záměrně přehnaně na změnu v režimu školy a to na zahájení stavebních prací.

  Podle svědectví více lidí, bylo zahájení bouracích prací doprovázeno hlukem bouracích strojů a ihned, jak jsem se o problému dozvěděl, byla záležitost řešena, stejně jako jiné úvodní záležitosti: harmonogram prací, jejich postupné návaznosti, časové souvislosti, systém kontrolních dní, vymezení a předání staveniště, zařízení stavby, systém práce technických dozorů investora (TDI), koordinátor bezpečnosti práce (KBP), různé technické problémy,  atd. a to jasným vymezením postupu a času prací s přesunem prací podmíněných hlukem na odpoledne s každodenní kontrolou.

  Konkrétně k vašim požadavkům a jejich řešením:

  –          K druhému odst. Vašeho e-mailu: staveništěm není celá škola, naopak staveniště je standardně vymezeno se zamezením vstupu. Není tedy pravda, že se děti nebo pedagogové a další pracovníci pohybují po staveništi. Staveniště je odděleno a nemůže se po něm pohybovat nikdo bez ochranných pomůcek a bezpečnostního školení;

  –          Ke třetímu odst.: co se týče bezpečnosti dětí: není nijak ohrožena, bourací práce probíhají podle schválené dokumentace různými orgány, podle bezpečnostních a stavebních zásad a pod dozorem technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Takže nejen základní požadavky jsou naplněny;

  –          K bodu 1. vašich požadavků: harmonogram je vedení školy znám a průběžně se upřesňuje. Průběžně je informován pedagogický sbor i veřejnost (viz web školy a města). Bohužel do něj vstupují nahodilé a předem nepředvídatelné vlivy, které jej narušují (např. jiná poloha podzemních vedení, jiná skladba podloží apod.), což se u rekonstrukcí může stát. V dopoledních hodinách jsou bourací práce s nadměrným hlukem vyloučeny;

  –          K bodu 2. vašich požadavků: použití strojů a hlučné práce jsou vyloučeny v době 8,00 až 14,00. Navíc upozorňuji, že dne 21.1.2014 provedla akreditovaná laboratoř měření hluku za plného provozu stavby s tím, že limit 60 dB nebyl překročen (překročen byl o přestávkách – až 100 dB a překvapivě v hodině výtvarné výchovy až 80 dB);

  –          K bodu 3: základní škola má platný evakuační plán, který bude, v případě potřeby aktualizován a prakticky prověřován. Jeho rozšíření je věcí školy a pedagogů;

  –          K bodu 4: Řízení stavby probíhá standardním způsobem. Do stavebního deníku má právo psát okruh osob podle stavebního zákona (§157 stavebního zákona).  Pokud je někdo ze školských pracovníků autorizovaná osoba pro oblast stavebnictví, statiky nebo geofyziky a má k dispozici projektovou dokumentaci, může upozornit na pochybení zhotovitelů. Pokud nejsou, a mám za to, že nejsou, mohou své připomínky, poznatky apod. řešit cestou vedení školy, pana Hlouška nebo TDI. Co se týče hlučnosti a bezpečnosti jsou vydány jasné pokyny;

  –          K bodu 5: pan Hloušek a TDI úzce a každodenně spolupracují;

  –          K bodu 6: již před vaším podnětem byli rodiče podrobně informováni prostřednictvím svých dětí. Pokud by nebyli, jde to na vrub zadržení informací jednotlivými pedagogy. Pokud kdokoliv z rodičů není informován, ať se obrátí na ředitele školy nebo na pracovníky Odboru investic a správy majetku MěÚ Šlapanice, kteří zajistí nápravu. Informace jsou pravidelně doplňovány prostřednictvím webů školy i města. Ve zpravodaji informace zveřejňovat nebudeme, s ohledem na jeho periodicitu by nebyly aktuální;

  –          K vaší poslední poznámce: práci pedagogů pravidelně oceňujeme např. každoroční gratulací ke dni učitelů a nemám povědomost, že by ji někdo jakkoliv zpochybňoval. Rád bych, abyste také vy ocenili neviditelnou a mravenčí práci celého týmu, který připravil tak rozsáhlou revitalizaci naší základní školy. Tedy řešení technické, finanční, organizační a legislativní.

  Shrnutí:

  Všichni mají či mohou mít dostatek informací, bezpečnost dětí, pedagogů ani nikoho jiného není ohrožena, evakuační plán je k dispozici, stavební práce probíhají a všechny problémy jsou průběžně řešeny. Stavba, s výjimkou prvotního hluku při bouracích pracích v atriu, probíhá standardně. Zhotovitelé vycházejí dostatečně vstříc a přizpůsobují se provozu školy prodloužením pracovní doby, aby nebyla ohrožena výuka ani bezpečnost ani zdraví dětí, pedagogů ani nikoho jiného. Přitom žádám o pochopení všechny nezaujaté rodiče, že provádíme rozsáhlou rekonstrukci (revitalizaci), což určitá omezení zejm. vně školy bude přinášet. Cílem je výrazně modernizovaná škola, která bude poskytovat vysoce kvalitní prostředí i výuku svým žákům. Nebo snad nechce někdo kvalitní a modernizovanou základní školu?

  Pro účely zveřejnění mého stanoviska vás žádám o zveřejnění jeho úplného a nezkresleného znění.

   

  S pozdravem

   Ing.arch. Jaroslav Klaška

  starosta města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

  Tel.: 533 304 311

  e-mail: starosta@slapanice.cz

  Tato odpověď je otevřená odpověď na otevřený dopis a bude v plném znění zveřejněna jako další příspěvek zlepšení informovanosti veřejnosti.

18. stránka z celkem 21« První...10...1617181920...Poslední »