• Co se starou ekologickou zátěží ve Šlapanicích?

  Většina šlapanických obyvatel vnímá, že v centru města je velký areál bývalých papíren tzv. ICEC, nyní ve vlastnictví soukromého majitele. Velká část obyvatel také vnímá, že celý areál je veden jako areál se “starou ekologickou zátěží” – pod areálem byly v minulosti volně ukládány jedovaté látky, které mohou ohrožovat obyvatele.

  Čisté Šlapanice se už v minulosti k této záležitosti opakovaně vyjadřovaly a již ve volebním programu pro toto volební období v roce 2010 jsme navrhovali, aby naše město usilovalo o získání areálu do svého vlastnictví a přes “dočasné využití” postupně usilovaly o začlenění této významně veliké plochy do veřejného prostoru města. Náš volební program pro podzimní komunální volby 2014 tento návrh znovu opakuje (viz volební program str.4).

  Jsme si ale vědomi nereálnosti plánů současného vedení města (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD), které ztratilo již druhé volební období (8let) usilováním o vyčistění areálu “dočista do čista” viz např. náš článek z roku 2011 a předem prohraným soubojem se státem. Situace se opakuje, stát dál jasně najevo svůj postoj ve stanovisku zaměstnance ČIŽP či náměstka ministra financí O. Závodského (viz reportáž ČT z 19.8., první příspěvek).  Celou situaci ztěžuje i nerealistické úsilí našeho vedení města o změnu této části na “čisté bydlení” v územním plánu. Vlastník areálu by možná nemusel být proti, jeho pozemky by tak získaly na hodnotě, budoucí odkup pro město by ale byl významně ztížen.

  Náš staronový návrh stále zní:

  • realisticky přijmout stanovisko státu/jeho institucí k ekologické zátěži
  • usilovat o získání areálu do vlastnictví města 
  • na základě kvalitní architektonické soutěže získat co nejlepší návrh na “dočasné” využití areálu papíren
  • a v široké a otevřené diskuzi s občany Šlapanic najít nejlepší (a realistické) využití pro areál v budoucnosti a začlenit ho jako organickou součást do naší koncepce Šlapanic – Šlapanice jako města s kvalitním veřejným prostorem se “zelenou páteří” podél nábřeží Říčky včetně otevření areálu papíren veřejnosti

   

   

 • Tragické výkony radního J. Zycháčka (TOP09) na zasedáních zastupitelstva Šlapanic

  Pokud  někdo pravidelně sleduje záznamy zasedání zastupitelstva Šlapanic nebo je přímo navštěvuje, nemohly mu uniknout projevy člena Rady města za TOP09 J. Zycháčka. Kromě toho, že jim chybí věcnost, obsahují bohužel velmi často i naprosto demagogická vyjádření, která naznačují, že tento pán by funkci radního neměl zastávat vůbec. Od radního města, který přijímá zásadní rozhodnutí pro obec, má totiž občan právo očekávat kompetentnost a orientaci v základních údajích o věcech, které Rada nebo zastupitelstvo města projednává, nikoliv snůšku blábolů.

  Posuďte sami: Během jednoho krátkého vystoupení hned dva naprosté bláboly. Poslechněte si projev radního Zycháčka na posledním zasedání ZM na záznamech pořízených Čistými Šlapanicemi zde od 00:41:20, naše reakce přímo na zasedání na stejném záznamu od 01:07:16. Bezprostředně následuje reakce pana starosty (KDU-ČSL), který se domnívá, že Čisté Šlapanice přehánějí.

  A náš podrobnější komentář:

  1. Pokud někdo tvrdí, že podrobně a poctivě přečetl e-maily s připomínkami občanů k návrhu územního plánu Šlapanic a nepochopil přitom, že Vochtrovňa je remízek, pak to může mít několik vysvětlení:  pan radní Zycháček buď čte z e-mailů jen nadpisy nebo není vůbec schopen pochopit obsah e-mailů. Jinak by si totiž namáhavě nemusel zjišťovat, jestli u šlapanické železniční trati stojí strážní domek (tzv. vochtrovňa). Většině občanů je jasné, že žádný strážní domek u trati dávno nestojí, Vochtrovňa je název chráněného remízku u trati.  A zachování Vochtrovně – remízku žádali občané ve svých připomínkách k návrhu územního plánu, které pan Zycháček obdržel jako jeden z 21 zastupitelů města. Připomínky podávali občané prostřednictvím webu zřízeného Čistými Šlapanicemi, přesné znění připomínky si můžete přečíst na tomto webu. Bohužel radní Zycháček informaci o remízku nepochopil a místo toho se trapně věnuje neexistujícími strážnímu domku.
  2. Jako radní také zřejmě není schopen nebo ochoten se seznámit s návrhem územního plánu města. Se znalostí tohoto dokumentu by nemohl obyvatelům Brněnských polí tvrdit, že nejbližší komunikace budou od jejich bytů vzdáleny více jak kilometr nebo že vedle železniční trati není navržena žádná komunikace. Grafický výkres návrhu územního plánu Šlapanic, jak byl předložen v únoru letošního roku, spolu se zakreslenými komunikacemi, najdete zde.

   S odpovědností radního se tyto projevy schopnosti vstřebávat a chápat informace příliš neslučují.

  Pokud TOP09 ve Šlapanicích nominovala člověka s těmito schopnostmi do funkce radního, pak se jedná buď o projev zoufalé personální nouze šlapanické TOP09 nebo o aroganci vůči občanům. Komunální volby jsou na dosah a šlapaničtí občané k nim tentokrát dorazí snad lépe poučeni i díky záznamům zasedání zastupitelstva, pořizovaných Čistými Šlapanicemi. Záznamy najdete pravidelně v rubrice Záznamy na našem webu.

 • Tisková zpráva Čistých Šlapanic – Jdeme do voleb a chceme město bez průmyslové zóny

  Čisté Šlapanice jdou do voleb: Chceme město bez průmyslové zóny

  21.7.2014, Šlapanice

  Občanské sdružení Čisté Šlapanice postavilo do podzimních komunálních voleb kandidátku složenou z nezávislých kandidátů. Cílem této kandidátky je výrazně změnit dosavadní směřování Šlapanic, Čisté Šlapanice chtějí rozvíjet Šlapanice jako příjemné město pro občany bez průmyslové zóny.

  Čisté Šlapanice působí ve Šlapanicích jako občanské sdružení již několik let a v současném zastupitelstvu mají již nyní 4 zastupitele, doposud jen v opozici. Tento stav chtějí na podzim výrazně změnit. Důvod? Dosavadní dlouhodobé vedení radnice nerespektuje názory občanů Šlapanic, o spolupráci s opozicí pouze hovoří. Ve skutečnosti za celé volební období nepodpořilo jediný návrh opozice. „Přišel čas tento způsob jednání radnice s občany vyměnit za lepší. Naším cílem jsou Šlapanice, které se budou rozvíjet bez závislosti na průmyslové zóně, a budou klidným a příjemným domovem pro své obyvatele“, říká Michaela Trněná, lídr kandidátky.

  Ve městě vidí Čisté Šlapanice velký prostor pro zlepšení. „Chceme, aby se lidé ve městě dobře cítili – rádi bychom postupně vytvořili městu „zelenou páteř“ – zónu pro pěší a cyklisty podél nábřeží Říčky,“ uvádí další člen kandidátky Jiří Kopeček.

  Přestože svou veškerou činnost financuje sdružení z příspěvků svých členů a několika málo grantů, povedlo se jim už mnohé. Výrazně ovlivňují především tvorbu nového územního plánu. Čisté Šlapanice se jako jediný subjekt v současném zastupitelstvu intenzivně zajímaly o názor občanů na veřejný prostor, zřídily pro občany připomínkovací web k novému územnímu plánu a pomocí „pocitových map“ přenesly tyto názory i do připomínek k územnímu plánu. Sdružení zveřejňuje pro občany Šlapanic na vlastních webových stránkách záznamy zasedání zastupitelstev, jejichž vysílání současné vedení radnice zrušilo, a to včetně podkladů.

  S pomocí občanů zlepšují Čisté Šlapanice vzhled města a jeho nejbližší okolí, spolu s občany vysadily již více jak 1000 stromů, např. aleje Brněnská, Ponětovská, Bedřichovská, Pod Žurání. Bez financí to ale nejde a tak další z kandidátů Pavel Zmeškal zmiňuje i jiné priority Čistých Šlapanic: „Chceme lepší hospodaření města, plánujeme ušetřit prostředky například snížením počtu místostarostů z dosavadních dvou na jednoho. Starosta a místostarosta se podle našeho programu musí věnovat městu na plný úvazek, bez výkonu jiných funkcí či v souběhu se zaměstnáním.  Chceme také odstranit tvrdou cenzuru, kterou současná radnice ve městě uplatňuje.“ 

  Co s tím vším a jak na to, se postupně dozvíte z našeho volebního programu. Každé pondělí budeme zveřejňovat část svého volebního programu na našem volebním webu ZDE. Najdete na něm postupně všechna naše témata a důležité informace k volbám.

  Podpořit nás můžete už nyní sběrem podpisů pod petici kandidátů, kterou sbíráme do tohoto pátku 25.7. Petici najdete ke stažení ZDE a odevzdat ji můžete do pátku 25.7.2014 v květinářství na konečné trolejbusu 31 ve Šlapanicich.

   

  Kontakty:
  Michaela Trněná, michaela.trnena@seznam.cz, 737 428 660
  Pavel Zmeškal, kagada@seznam.cz, 731 483 362

 • Volební seriál – Díl 1.: Zrušíme cenzuru ve Zpravodaji a ostatních médiích města

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Současná praxe fungování Zpravodaje (i ostatních městských medií) je dle našeho názoru neakceptovatelná zejména proto, že vedení města:

  –         vydalo zákaz publikování příspěvků s politickým podtextem – a neřeklo jasně, co tím myslí. Redakční rada (= vedení města) sama rozhoduje, co se vytiskne a co ne. Kritické články opozice i občanů se tak k občanům nedostanou.

  (zde je příklad zdůvodnění odmítnutí publikování našeho příspěvku – „V článku se obracíte vůči osobnosti pana starosty zcela nevhodnými přirovnáními ke komunistickým funkcionářům.“  Odmítnutých článků byla celá řada).

  –         je podle našeho názoru ve střetu zájmů – rozhoduje o náplni a zároveň samo vykonává redakční práci Zpravodaje, který by měl občanům Šlapanic a Bedřichovic objektivně zprostředkovávat výsledky práce téhož vedení města

  –         používá Zpravodaj a ostatní sdělovací média obce k šíření vlastní reklamy a jako hlásnou troubu svých názorů (vše placeno z veřejných peněz)

  –         poskytuje malý prostor pro alternativní názory ostatních zastupitelů i občanů. Například při jednání Zastupitelstva města má zastupitel jen 5 minut na prezentování všech svých názorů.

  –         dlouhodobě potlačuje zveřejňování jiného než svého či souhlasného pohledu . I když se situace v letošním roce zlepšuje a několik kritických textů bylo ve Zpravodaji publikováno, je to dáno pouze novými ustanoveními tiskového zákona a možná i tím, že pan starosta nemá na cenzorskou práci jako poslanec již tolik času.

   

  –         nezveřejňuje včas (či vůbec) informace o některých budoucích významných událostech, které budou mít dopad na život všech obyvatel města na dlouhá léta (například aktivity kolem tvorby nového územního plánu) a o možnostech, jak do nich mohou občané vstoupit, vyjádřit se k nim nebo je dokonce ovlivnit.

  –         drží „pod pokličkou“ řadu informací, jejíchž zveřejnění by přispělo k efektivnějšímu využití veřejných zdrojů (podrobnosti výběrových řízení, smlouvy s dodavateli a podobně)

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

   

  Radek Růžička, Pavel Zmeškal

   

 • Podnět k odvolání J. Střechovského z pozice zástupce města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  Na 19. zasedání zastupitelstva města Šlapanice jsme podali návrh na odvolání Jana Střechovského z pozice zástupce města  Šlapanice ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo pověřuje Radu města odvoláním Ing. Jana Střechovského odvoláním z funkce zástupce města Šlapanice ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  Odůvodnění:

  Ing. Jan Střechovský podepsal dne 1. 12. 2006 jako zástupce města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (dále SPZŠ)  bez vědomí  nebo schválení Zastupitelstva nebo Rady města Dodatek ke smlouvě mezi  SPZŠ a investorem plánované průmyslové zóny firmou CTP Invest, s.r.o., kterým si mimo zjednal pro sebe odměnu od investora zóny.  O podpisu Dodatku neinformoval město ani následně. Podle tvrzení starosty Jaroslava Klašky byl on osobně informován o existenci Dodatku až v roce 2011 na zasedání zastupitelstva, kdy Dodatek jemu i ostatním členům zastupitelstva předali členové sdružení Čisté Šlapanice.

  Tento způsob zastupování města – tedy sjednávání odměn od protistrany stejně jako  zatajování smlouvy, zde dodatku smlouvy, lze oprávněně a odůvodněně považovat za nepřijatelný pro jakéhokoliv zástupce města v jakékoliv organizaci a na jakékoliv pozici.

  Výsledek: Usnesení nebylo přijato. J. Střechovský zůstává dál zástupcem města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice, přestože podepsal dodatek ke smlouvě, o kterém město neinformoval a přestože si sjednal a inkasoval odměnu od protistrany, investora zóny firmy CTP Invest.

  Hlasování:

  Pro návrh hlasovalo 6 zastupitelů: J, Kopeček, K. Tesařík, M. Trněná, P. Zmeškal (všichni Čisté Šlapanice), A. Karásek (Změna) , A. Řezníčková (ODS)

  Proti: 0              Zdrželo se: 10 koaličních zastupitelů KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD včetně starosty, obou místostarostů a J. Střechovský (Zdravý rozum, nově ANO)

  Náš komentář:

  Normálním způsobem není vysvětlitelné, aby město nechávalo ve funkci člověka, který není schopen a ochoten vysvětlit, proč neinformoval o podpisu zásadních smluv. Prostor ke spekulacím o možné korupci je tímto postupem radnice a koaličních zastupitelů KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD  otevřen tak, že více už to opravdu nejde.

  Záznam projednávání tohoto bodu najdete od 1:08:11 ZDE.

   

 • Šlapanice už vydaly 2, 6 milionu Kč za přípravu územního plánu. A výsledek?

  Po 3 letech příprav, procesů, připomínkování, jednání, s výdaji ve výši 2, 6 milionů Kč jsou Šlapanice stále bez územního plánu! Pořizování územního plánu je vždy časově náročné, ale ve Šlapanicích se zatím nerýsuje žádný výsledek. Naopak jeden úřad za druhým vydává negativní stanovisko. Čisté Šlapanice navrhují změnit přístup a základní zadání nového územního plánu Šlapanic. Chceme Šlapanice pro lidi, ne průmyslovou zónu pro Brno, jak dosud realizovaly nový územní plán KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD.

  Více podrobností o stavu nového územního plánu Šlapanic naleznete v našem článku na webu občanského sdružení ZDE.

 • Má obec zveřejňovat smlouvy? ANO? Napište poslanci Pilnému, za ANO

  Čisté Šlapanice celou dobu své činnosti aktivně podporují a usilují o automatické zveřejňování smluv obcí. Jedná se o podstatnou součást veřejné kontroly nad správou našeho společného majetku. Aktivně jsme se zúčastnili a podpořili projekt Rekonstrukce státu. K našem překvapení se v předvolební kampani k Rekonstrukci státu připojili i lidé, kteří do té doby dělali kroky opačným směrem jako například náš starosta a nově i poslanec za KDU-ČSL J. Klaška.

  Rekonstrukce státu není jednorázovou akcí, která skončila, ale stále sleduje kroky nových poslanců a vlády. Splní to, co slíbili? Nebo se budou přes veškeré sliby chovat jako ti před nimi? Některé signály naznačují, že předvolební sliby už lehce vyšuměly a noví politici ve sněmovně začínají kličkovat. Poslední kličky se týkají právě přijetí zákona o automatickém zveřejňování smluv. Souhlasíte-li s námi, že nezbývá než důsledně sledovat chování poslanců a vyžadovat plnění jejich předvolebních slibů, napište předsedovi hospodářského výboru panu Pilnému zde: http://panepilnybudelip.cz/. Váš hlas je důležitý nejen v předvolební kampani, ale i nyní.

   

 • Nepravdy do voleb ve Šlapanicích u ANO

  Ve schránkách šlapanických občanů se objevil leták ANO, je věnovaný eurovolbám, ale má i část věnovanou Šlapanicím.  Z nich je bohužel vidět, že šlapanické ANO spoléhá na nedostatek informací u občanů, kteří nemají čas sledovat podrobně dění v komunální politice.

  Úvodní část letáku ANO ZDE je věnovaná obyvatelům Brněnských polí. Je velká škoda, že nejmenovaná paní, která uvádí kolik mladých rodin v Brněnských Polích bydlí, se nezamyslela nad tím, že podporuje v hnutí ANO pana Jana Střechovského, který pro všechny tyto mladé rodiny plánuje umístit průmyslovou zónu hned pod okna jejich jistě draze zakoupených bytů. Jeho argumentaci o tom, že lidé jsou naivní, když si myslí, že s bytem si kupují také výhled do polí, si můžete poslechnout ze záznamu zasedání zastupitelstva města pořízené naším sdružením, kde pan J. Střechovský argumentuje tím, že obyvatelé Brněnských polí (vlastníci nových bytů) se musí podřídit vyšším zájmům viz cca od 52.minuty ZDE. Při celé argumentaci zapomíná uvést o své vlastní osobě, že ho přímo platila firma CTP  viz kopie části smlouvy ZDE a také že utajoval podpisy důležitých smluv s městem.

  Mimo jiné se také paní mýlí ve svém tvrzení, že silnička ze Šlapanic do Brna (myšlena Brněnská) již je kapacitně nedostačující. Tato silnice je kapacitně naprosto dostačující, nedostatečné je její napojení na přetíženou Slatinu. To ovšem Šlapanice ve svém územním plánu nevyřeší, protože se jedná o územní plán a záměry města Brna. Čisté Šlapanice naopak dlouhodobě požadují po vedení našeho města, aby situaci s Brnem řešilo. Šlapanice ovšem připomínkují územní plán města Brna jen velmi opatrnicky, pokud vůbec.

  Neuvěřitelnou drzostí pak je článek J. Střechovského o územním plánování viz ZDE. Drzostí proto, že ho píše člověk, který ve své funkci starosty Šlapanic ignoroval veškeré názory občanů, mimo jiné např. občanů nových bytovek na Švehlově ulici, kteří protestovali proti extrémně zhuštěné výstavbě bytovek. Podstatný je jeho postup starosty při realizaci průmyslové zóny 2x větší než Šlapanice, kterou sice intenzivně projednával s vlastníky pozemků (údajně desítky setkání) pod plánovanou zónou, ale pro ostatní občany neuspořádal jediné setkání nad otázkami vzniku průmyslové zóny, natož referendum, které jako jediné by mělo vypovídající hodnotu. Občany Šlapanic o vzniku zóny prakticky neinformoval, natož aby s nimi tak gigantický záměr v jejich těsné blízkosti diskutoval a vyslechl si jejich názor. Že by se pan Střechovský pod vlivem ANO změnil a začal se věnovat občanům? Proč to nedělal, když byl starostou a proč to nedělal celé nynější volební období?

  Je také velmi těžké důvěřovat dalšímu šlapanickému členu hnutí ANO, panu Tomáši Sovovi, když tvrdí ve svém článku (NE) Zdravé Šlapanice, že šlapanické ANO bude podporovat zveřejňování záznamů zastupitelstva na internetu. Návrh na zveřejňování záznamů podaly na zastupitelstvu naposledy v prosinci 2013 Čisté Šlapanice a co myslíte? Podpořil pan Střechovský (v té době již zástupce ANO do parlamentu) tento návrh? Ale kdepak, zdržel se hlasování viz zápis 16. zasedání zastupitelstva města, bod 21 ZDE nebo záznam 16.ZM ZDE. Proč nepodpořil zástupce ANO vysílání záznamů už teď? Proč čeká ANO až na další komunální volby?

  Kroky ANO tak mohou vzbudit velkou nedůvěru jednak kvůli svému spojení s problematickou osobou pana Jana Střechovského a jednak kvůli zásadním rozporům v tom, co říkají a co jejich zástupci skutečně dělají nebo dělali. Komunální volby jsou pro občany výhodné právě v tom, že svým kandidátům vidí takříkajíc do talíře. V případě pana Střechovského a s ním spojeného ANO je třeba “nevstupovat podruhé do téže řeky”.

  P.S. Leták obsahuje i článek věnovaný dopravě. K němu se vrátíme samostatným článkem.

 • Otevřený dopis starostovi Šlapanic

  Zveřejňujeme zde otevřený dopis zastupitele za Čisté Šlapanice, pana Karla Tesaříka. Je reakcí na opakované výpady starosty Šlapanic J. Klašky (např. na jeho poslaneckých stránkách či na stránkách města).

  Vážený pane starosto,

  je to již po několikáté, co mě osočujete z šíření nepravd a poplašných zpráv, a tak nemohu jinak, než na Vaše veřejné proklamace stejným způsobem reagovat.

  Na svoji obranu bych chtěl v úvodu konstatovat, že jsem vystudoval pětiletý obor přírodních věd a úspěšně složil zkoušku u docenta Kužvarta z životního prostředí. Poté jsem se čtyřicet let profesně věnoval činnosti bezprostředně související s životním prostředím. Je pro mě tedy úsměvné, když stavař s kancelářskou praxí ve vodárně, sbírající kusá moudra po různých odborných institucích prohlásí, že nabyl dojmu, že nerozumím životnímu prostředí.

  Z mého pohledu ten, kdo šíří zkreslené, zjednodušené a účelově podané informace týkající se otázek životního prostředí, jste právě Vy. Ze seminářů na téma životní prostředí, které jste organizoval a kterých jsem se zúčastnil možná jako jeden z deseti ze sedmitisícové obce, jsem se snažil odnést si to podstatné, zatímco Vy jste si z nich vybral pouze to, co se Vám hodilo a hodí do Vaší ustálené rétoriky.

  To, jak životní prostředí ve Šlapanicích vypadá, objektivně hodnotí vedením města zadaná studie Strategie Šlapanic 2020. Nic víc než dvě čísla vyjadřující koeficient ekologické stability daného území.

  Průměrná hodnota tohoto koeficientu v naší  republice je 0,7. Na šlapanickém katastru 0,09. Tedy téměř desetkrát nižší.

  Ve vší úctě k muškátům. Kdybyste jich koupil a ZADARMO rozdal milion, tak situaci životního prostředí ve Šlapanicích to nezachrání. Když jsem spočítal počet vysázených stromů občanským sdružením Čisté Šlapanice za pomoci občanů, bylo jich přes tisíc. Také zadarmo.

  Tak, jak jste kdysi správně řekl: „Zmírnit negativní dopady na životní prostředí Šlapanic může méně dálnic a více Beskyd“. Nemůžeme doufat, že by dálnic bylo méně, spíše naopak. Beskyd v podobě větrolamů, remízků, mokřadů a dalších můžeme vysadit spoustu. Ptám se: „Kolik jste jich za sedmileté působení v úřadě vysadil?“

  Co  se týká lakovny, ať již opomeneme zda znečišťuje či neznečišťuje ovzduší. Líbí se Vám tam kde stojí, tedy jako architektovi a předsedovi obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz o.p.s.? Nemluvě o tom, že zajisté zde nebyl respektován požadavek stavebního zákona o fragmentaci a celistvosti zastavěného území. Zato však  umístěním plně bylo vyhověno požadavku tehdejšího pana starosty ing. Václava Horáka.

  Co se týče skládky nebezpečného odpadu, vypouštění skládkových kontaminovaných vod, zamořování ovzduší čpavkem z lukrativní strusky. Chcete to opravdu dále veřejně rozpitvávat?

  Co se týče ICECu – bývalých papíren, sanace staré ekologické zátěže. Sám dobře víte, že tento problém není aktuálně řešitelný ani na úrovni města ne tak občanského sdružení. Garanční finanční částka byla vyčerpána a stát momentálně na další sanaci peníze nedá.

  Tak prosím nenapadejte občanské sdružení, že v těchto věcech nic pozitivního nedělá!

  V této souvislosti jste se rozhodl zasvěceně hovořit o zamořených „spodních“ vodách. Jen tak mimochodem, spodní vodu pane starosto můžete najít tak leda v koleně, v horninovém prostředí jsou to vody podzemní.

  A co se týče čistoty ovzduší, jestli chcete ochránit občany Šlapanic od nebezpečného prachu z polí jejich zabetonováním, pak si říkám, jestli jste neztratil veškerou soudnost a sebereflexi na cestách někde mezi svojí kanceláří a parlamentem v Praze.

  A když jste již použil příměr s Jakubem Krčínem a aktivisty, tak já mám  aktuálnější. Kdyby možná stavaři uposlechli „aktivisty“, tak by nemuselo dojít například k obřímu sesuvu na dálnici D8. Ono ne vždy mezi aktivisty jsou samí diletanti, stejně jako mezi lidmi ve vedení samí odborníci. A nemusíme pro zkušenost chodit daleko. Možná, že kdyby v době, kdy se rozhodovalo o tom kde umístit Základní školu  ve Šlapanicích existovala alespoň nějaká opozice, která by argumentovala nevhodností vybraného místa, možná bychom dnes nesanovali za desítky milionů korun, ale za tyto prostředky bychom mohli  ve Šlapanicích postavit třeba důstojné kulturní centrum.

  Mohl byste být rád, že zde vůbec nějaká aktivní opozice je. Možná poprvé v dějinách Šlapanic, možná také naposled. Skupina lidí, která nemá  za sebou regiment placených úředníků, nedělá svoji službu v pracovní době a za peníze daňových poplatníků. Práci ve prospěch občanů Šlapanic vykonáváme dobrovolně ve svém volném čase a za svoje peníze. Ale hlavně bez vize osobního prospěchu. A to, že občas děláme také chyby? Jsme pouze lidé.

  Na závěr, když tak rád píšete a vydáváte různá upozornění občanům bych Vás chtěl tímto dopisem požádat o veřejnou omluvu za křivé nařčení mé osoby z šíření poplašných a nepravdivých zpráv. Žádám Vás, abyste to udělal naprosto stejnou formou, jako jste vydal „Upozornění občanům“. Tedy. Na žlutém papíře formátu A3 s upozorněním nepřelepovat a vylepil toto na všech výlepových plochách ve Šlapanicích. Předem děkuji.

   S pozdravem RNDr. Karel Tesařík

   Ve Šlapanicích 25.4.2014

   

 • Čisté Šlapanice kopou za občany a za své město, za koho ale kopou lidé na radnici?

  Na 18. zasedání zastupitelstva Šlapanic se rozhořela pro občany velmi zajímavá diskuze o průmyslové zóně CTP Invest ve Šlapanicích a vřele doporučujeme její zhlédnutí. Jedná se 2. část záznamu 18. zasedání ZM. Čisté Šlapanice zahájily celou diskuzi v rozpravě zastupitelů tím, že jsme požádali vedení města, aby přehodnotilo svůj postoj k průmyslové zóně kvůli několika zásadním důvodům (viz 47.minuta záznamu). Naše argumenty nám bohužel nikdo nevyvrátil, ne protože by se členové koalice nesnažili, ale jednoduše proto, že jim chybí argumenty. Naše důvody najdete zde včetně dokumentace, kterou máme k dispozici a nebojíme se ji zveřejnit 🙂 . Čisté Šlapanice nehájí nic jiného než veřejný zájem občanů, jednoduše chceme ve Šlapanicích bydlet. A to bydlet kvalitně. Kvalitní bydlení se zónou za zády a veškerou dopravou, kterou přivede, si představit opravdu neumíme. Proto navrhujeme jiná řešení smluv, obchvatu i  bydlení, která jsou nám dostupná na naší občanské úrovni.

  Naše důvody pro přehodnocení postoje města k průmyslové zóně CTP Invest

  1) Velká část občanů s průmyslovou zónou v bezprostřední blízkosti města a svých domů nesouhlasí. Vedení města jde realizací průmyslové zóny proti svým vlastním občanům.

  2) Úzká skupina lidí ve vedení Šlapanic se pokouší zónu realizovat již více než 10 let a za celou dobu nepřinesla žádný zásadní argument, proč by právě Šlapanice měly realizovat průmyslovou zónu pro Brno nebo Jihomoravský kraj. Objevují se pouze naprosto nepodložená, poplašná tvrzení starosty o tom, že Šlapanice bez zóny ztratí svou samostatnost a nebude schopno dostát svým závazkům na údržbu či rozvoj (viz cca 8. minuta Událostí ČT). Při projednávání úvěru na rekonstrukci školy se přitom starosta jako předkladatel návrhu zastupitelům zaručoval, že město nejen bude schopno splácet úvěr, ale zbudou mu i finance na další akce – tedy nejen na údržbu viz rozpočtový výhled ze 17. ZM. Znamená to, že starosta občanům a zastupitelům lže na zasedání zastupitelstva nebo v televizi? Ne, jen upravuje fakta ve snaze zmanipulovat veřejné mínění ve prospěch zóny.

  3) Celé 10leté úsilí o realizaci zóny znamenalo ve svém důsledku to, že město rezignovalo na veškeré jiné snahy, jak vyřešit dopravní situace ve městě – pokud je nám známo, nepožádalo naše město o jedinou dotaci na obchvat.

  4) Myšlenka na realizaci zóny je založena na principu porušení ochrany půdy s nejvyšší ochranou, které stojí v cestě Ministerstvo životního prostředí, které je povinno hájit veřejný zájem, kterým ochrana půdy bezesporu je. Jak chce radnice vyvrátit a obhájit tento argument? Představa, že někdo skryje a odveze ze 120ha minimálně půlmetrovou vrstvu ornice někam do Bratčic a zasype jí skládku a ona tam bude fungovat stejně jako ve Šlapanicích, je naprosto scestná!

  5) Radnice nehájí veřejný zájem. Kdyby ano, nemohlo by porovnání Amazonu v Brně a CTParku ve Šlapanicích vyznívat tak žalostně.  21 ha Amazonu s příspěvkem cca 92 milionů Brnu (59, 5 milionů na výkup pozemků pro přivaděč, 26 milionů na infrastrukturu, 6, 5 milionů na úpravu křižovatky a smyčky, zdroj ČT).
  Naproti tomu ve Šlapanicích se bavíme o 123ha (původně dokonce 200ha). Logicky by se dalo očekávat 6násobek oněch 92 milionů. Ovšem Šlapanice jsou neskutečně skromnější, podívejte se na smlouvu sami zde 176_dohoda_o_spolupraci_CTP_mesto_2010. Doporučujeme vyslechnout starostův příspěvek ke smlouvě mezi městem a CTP (od 53.minuty záznamu) a porovnat se smlouvou. Zde nejlépe zjistíte, jak starosta upravuje fakta. Ve smlouvě nenajdete  žádných 10 milionů na kanalizaci, ani závazek na 3ha zeleně v “urbanistickém filtru a závazek firmy CTP k obchvatu je velmi diskutabilní, jak vyplývá z našeho dopisu starostovi z roku 2010. Ve skutečnosti nalezneme smluvní příspěvek 8, 75 milionu na kanalizaci a výdaje města spojené s územním plánováním, dále roční příspěvek 300 000,- Kč na provoz monitorovací stanice imisí a onen diskutabilní závazek ke zbudování větve A a B obchvatu Šlapanic.
  Náklady na tuto část obchvatu – zdůrazňujeme část! nikoliv celý – město ani CTP nevyčíslilo, nemáme se tedy o co opřít kromě soukromého odhadu pana starosty o částce 50milionů  včetně výkupů pozemků. Podle smlouvy však pozemky pod obchvat musí na své vlastní náklady vykoupit opět město, a to dokonce od firmy CTP Invest, která se dokonce ve smlouvě ani nezavázala k tomu, že městu tyto pozemky pro tento účel prodá.
  Čisté Šlapanice přitom zasahovaly ve prospěch Šlapanic, jak jen to bylo v daném okamžiku možné a v možnostech občanského sdružení. Díky spolupráci s angažovanou právničkou, bydlící ve Šlapanicích jsme připomínkovali smlouvu s investorem ještě před schválením a nejbolavější části smlouvy se přece jen změnily. Po odhlasování zastupitelstvem jsme žádali starostu o nápravu nedostatků ve smlouvě znovu. Marně! Náš dopis starostovi s připomínkami ke smlouvě z roku 2010 najdete zde: dopis OS_starostovi_ke_schvalene_dohode_2010.
  A velmi důležité je podívat se na závěr celé smlouvy, kdo je jedním z garantů smlouvy a kdo se účastnil za město schvalovacího kolečka – tajemník V. Hrabálek, tedy člověk, který dostal od firmy CTP peníze za pomoc při její realizaci a současně významný majitel pozemků, který po schválení zóny získá peníze. Již dlouho poukazujeme na to, že prostě nemůže být tím správným úředníkem, který hájí veřejný zájem. Vedení města v čele se starostou si zacpává před našimi argumenty uši.

  A poznámka k diskuzi na ZM:
  Věcná argumentace se prakticky nekonala, místo toho jsme se dozvěděli, že značná část naší radnice píše do svých předvolebních šuplíků. Naši “spisovatelé jsou tradičně pan starosta (ale ten to už nevydržel a publikoval :-)), nově i radní J. Zycháček (TOP0).
  Dále J. Střechovský za ANO, který nevysvětlil své důvody PRO zónu, přestože je měl údajně připravené už někde v textu. Místo věcných argumentů jsme se dozvěděli i na Šlapanice bombastickou informaci, že průmyslová zóna je pouhým vedlejším produktem územního plánování! Kroutíte hlavou? My též, toto se pochopit nedá. Od 50.minuty záznamu a v 11:40 minutě záznamu se navíc občané mohou znovu podívat, kdo a jakým způsobem chce zastupovat ve Šlapanicích ANO.

  Do šuplíku si píše i tajemník V. Hrabálek, který se na zasedání naprosto neuvěřitelným způsobem pokoušel vysvětlit, že dokáže oddělit, kdy je tajemníkem a kdy vlastníkem pozemků pod zónou za miliony korun a kdy je zaslouženým příjemcem odměn od firmy CTP Invest. Žádal po zastupitelstvu, aby si uvědomilo, že Amazon a Šlapanice nelze srovnávat. Proč? Protože jen za pozemky ve Šlapanicích zaplatí CTP Invest 3/4 miliardy korun. Asi pouze náhodou mu uniklo, že by měl oddělit město od ostatních vlastníků pozemků – město totiž dostane za své pozemky cca 60 milionů korun, zbytek dostanou jiní vlastníci. Naše město se zbývajícími občany však ponese veškerou zátěž vyplývající z realizace průmyslové zóny této velikosti (viz od 1h.: 29 minuta záznamu).  Čisté Šlapanice přitom upozorňují na nepoměr mezi výhodami od firmy CTP Invest, které získá Brno za 21 ha a které mají získat Šlapanice za 120ha.
  Tragikomické je také již opakované vysvětlování odpovědnosti V. Hrabálka vůči vlastníkům pozemků ohledně podepsané smlouvy s firmou CTP Invest. Vedle něho přitom sedí a naprosto nezúčastněně se tváří starosta J. Klaška  – tedy člověk, který zastupuje město jako vlastníka pozemků a o smlouvu nepožádá a nepožádá a vlastně mu vůbec nechybí. Není to přinejmenším zvláštní od člověka, který jako poslanec sedí dokonce v rozpočtovém a hospodářském výboru parlamentu a v jeho vlastním městě ho nezajímají smlouvy uzavřené tajně s investorem?

  Čisté Šlapanice budou i nadále usilovat o zprůhlednění pozadí přípravy zóny CTP Invest pod vedením KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a nově i ANO. I nadále budeme usilovat o to, aby Šlapanice mohly zůstat naším domovem. K tomu všemu potřebujeme podporu občanů Šlapanic a jsme opravdu rádi, že ji máme. Naší společnou vizitkou jsou např. podané připomínky k návrhu ÚP Šlapanic.

17. stránka z celkem 21« První...10...1516171819...Poslední »