• Lepší územní plán pro Šlapanice!

  Pomozte nám prosadit lepší územní plán pro Šlapanice!

  Šlapanická radnice zveřejnila návrh nového územního plánu, obsahuje  zásadní změny jako například opravdu velkou 120ha průmyslovou zónu pro firmu CTP v blízkosti obytné zástavby, návrh protipovodňových opatření, které občané odmítli, propojení Šlapanic s Bedřichovicemi a spoustu dalších změn. Naopak v něm chybí zásadní věci např. kompenzační opatření pro obyvatele Šlapanic, kteří už teď na svém území nesou značnou zátěž záměrů, které slouží či mají sloužit celé brněnské aglomeraci nebo dokonce Jihomoravského kraje jako je letiště Brno Tuřany, dálnice D1 nebo plánovaná vysokorychlostní trať. Posuzovatelé vlivů na životní prostředí přitom pouze velmi cynicky konstatují, že území Šlapanice ponese důsledky všech těchto záměrů, ale akceptuje je ve prospěch aglomerace viz posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), str. 120. Šlapanicím přitom žádné kompenzační opatření nenavrhují, naše radnice s krajem ani Brnem městem nevyjednává žádné podmínky a žádné kompenzace prakticky nevyžaduje. Chybí ale i obyčejnější věci nebo naopak přebývají, prohlédněte si návrh územního plánu (např. v podobě hlavního výkresu s legendou či jeho textovou část ZDE.) Šlapanická radnice se přitom tváří jako kdyby se nic zásadního nedělo, návrh územního plánu zveřejnila pouze na úřední desce.

  Společně to můžeme změnit, podejte spolu s námi připomínky k návrhu ÚP. Šlapanice nám za to přece stojí.

  Jak to můžete udělat? Jednoduše! Na našem připomínkovacím webu Mám připomínky k návrhu ÚP Šlapanic můžete buď poslat připomínky, které připravilo občanské sdružení Čisté Šlapanice nebo můžete podat vlastní. Nebo kombinovat oba způsoby. Připomínky jsou napsané, stačí jen zaškrtnout ty, které chcete podat, podepsat jednoduchý formulář s předvyplněnými adresáty a odeslat. Doporučujeme po odeslání připomínky vytisknout a podat písemně na podatelnu. Adresáty připomínek jsou Rada města, zastupitelé, kteří budou územní plán v konečné podobě schvalovat a vedoucí stavebního úřadu MěÚ Šlapanice Ing. H. Meitnerová spolu s vedoucím odboru ŽP Ing. R. Beránkem.

  Připomínky lze podávat jen do 7. 4. 2014, proto neváhejte. Sdílejte odkaz na webové stránky i s dalšími obyvateli Šlapanic a Bedřichovic.

  Za vaši pomoc děkujeme!

 • Jak a kdy můžete připomínkovat návrh nového územního plánu?

  Jak bude nyní pokračovat proces pořizování nového územního plánu Šlapanic? Po procesní stránce cca takto:
  • do 7.4. může každý (!) podat k návrhu ÚP Šlapanic podat připomínku. Vzor připomínky najdete zde: vzor připomínky k návrhu UP.
  • následně bude návrh ÚP upraven podle připomínek (nebo také ne) a každopádně bude znovu zveřejněn k podání připomínek a námitek, součástí této fáze by již mělo být i veřejné projednání (cca květen/červen-červenec 2014)
  • po vypořádání připomínek a námitek bude návrh ÚP znovu upraven a předložen spolu s rozhodnutím o vypořádání námitek/připomínek ke schválení zastupitelstvu Šlapanic (předpokládáme září 2014).
  Co chystají Čisté Šlapanice:
  • chystáme podání připomínek občanského sdružení
  • “připomínkovací web”, který chceme spustit nejpozději začátkem příštího týdne. O jeho spuštění Vás budeme informovat. Tento web bude sloužit k podání předpřipravených připomínek nebo k podání vlastních. Připomínky jsou podávány e-mailem, tzn. že je velmi vhodné si je např. i vytisknout a podat na podatelnu MěÚ Šlapanice (Masarykovo nám/Opuštěná).
   A obracíme se na Vás se žádostí: Záleží-li Vám na Šlapanicích a jak to v nich bude dále vypadat, začněte i Vy osobně lobbovat u našich zastupitelů. Požádejte své zastupitele o osobní schůzku na téma nového územního plánu Šlapanic a ptejte se jich, jak a proč budou v případě nového ÚP hlasovat.
  Jako velmi zásadní úvahu o uplatňování veřejného zájmu v případě průmyslové zóny ve Šlapanicích předkládáme příklad Amazonu. Stejný investor – firma CTP Invest slíbila Brnu cca 100 milionů na výkup pozemků pro sjezd na dálnici a příspěvek městu za  cca 20hektarové plochy pro Amazon. Šlapanice si nechaly stejnou firmou slíbit cca 8 milionů na veřejnou infrastrukturu za realizaci 200ha! Po zmenšení zóny pak za 120ha stále cca 8 mil. Kč. Nepoměr v obou případech je způsoben tím, že za naše město nevyjednávají lidé hájící veřejný zájem, ale vlastníci pozemků nebo lidé jinak zainteresovaní na realizaci zóny.
  Velmi důležité bude hlasování zastupitelů na dalším zasedání ZM dne 2. 4., kde budou pravděpodobně předloženy zastupitelům  k prodloužení stávající smlouvy mezi městem a CTP. Pokud je zastupitelstvo schválí, bude město vázáno smluvně s firmou CTP Invest na několik dalších let. Doporučujeme, aby se občané Šlapanic seznámili s nelegálními postupy firmy CTP na pozemcích Brna s neschváleným územním plánem a bez stavebního povolení viz http://brno.idnes.cz/treti-zasedani-zastupitelu-o-osudu-amazonu-fz2-/brno-zpravy.aspx?c=A140318_122119_brno-zpravy_daj
  Adresy zastupitelů najdete zde: http://www.slapanice.cz/zastupitelstvo/
  Adresy těch zastupitelů, kteří nemají zveřejněný kontakt, vám jistě poskytne kancelář starosty:  sekretariat@slapanice.cz
  Podávejte své připomínky a komunikujte se svými zastupiteli. Šlapanice nám za to stojí!
 • Politický turista Jan Střechovský zakotvil v ANO

  Známý šlapanický politický turista, šíbr a hulvát Jan Střechovský zakotvil v ANO. Na kandidátce ANO se objevil překvapivě již v parlamentních volbách a nyní se pokouší sestavit ve Šlapanicích i kandidátku pro volby komunální. Co víc, zřejmě je jakýmsi garantem ANO pro přípravu komunálních voleb pro oblast Šlapanicka a Tišnovska.

  Proč politický turista? Protože:

  Volby do zastupitelstva Šlapanic  (21 zastupitelů)
  v r.2002 kandidát Hnutí pro rozvoj Šlapanic zvolen starostou
  v r.2006 kandidát Hnutí pro rozvoj Šlapanic zvolen zastupitelem na 13.místě
  v.r.2010 kandidát SNK zdravého rozumu zvolen zastupitelem na 20.místě

  Volby do zastupitelstelstva Jihomor.kraje
  v r.2008 kandidát za hnutí Dohoda JM – neuspěl

  Volby do poslanecké sněmovny
  v r.2010 kandidát za hnutí Občané – neuspěl
  v.r.2013 kandidát za hnutí ANO – neuspěl

  Proč šíbr?

  Protože už několik let není schopen a ochoten vysvětlit, proč ze své funkce zástupce města Šlapanice ve sdružení vlastníků pozemků pod budoucí průmyslovou zónou neinformoval město ani majitelé pozemků o možném příjmu od investora firmy CTP Invest  v souhrnné výši až 100 milionů Kč (50 Kč za metr čtvereční pozemku) za realizaci průmyslové zóny pro soukromou firmu. Na dotaz na zasedání Zastupitelstva Šlapanic, proč neinformoval o smlouvách město, odpověděl: “Nevím”. Za své služby přijímal peníze od investora zóny, firmy CTP Invest, nikoliv od vlastníků pozemků, kteří si ho najali. V čí prospěch tedy bude jednat?

  Protože se nestydí veřejně prezentovat své názory na podvádění voličů zhruba takto: “Nejlepší je dostat na kandidátku doktory a učitele. O doktorech se sice ví, že na vykonávání mandátu nemají čas a nedělají to, ale oni se pak v zastupitelstvu nahradí někým, kdo na to čas má.” Na dotaz, jestli to není podraz na voliče: “ne, není – my to tak ve Šlapanicích děláme běžně…

  Proč hulvát?

  Protože citujeme: “Střechovský nedokázal naplnit požadavky velké části šlapanické obce na osobnost starosty. Byl kritizován za nedůstojné vystupování, arogantní jednání a hulvátské chování. Jeho projev, ať už psaný nebo mluvený, často postrádal odpovídající jazykovou úroveň. “ (citace z bakalářské práce J. Palána zde)

  Zkuste najít výsledek jeho práce za poslední 2 volební období. Zdá se, že se soustředí na 2 zásadní věci: jak realizovat průmyslovou zónu Šlapanice s nejasnými smlouvami s investorem a jak se opět dostat k politické moci.

  Lékaři, učitelé a ostatní: pozor! ANO začíná naplňovat obávaný scénář nové politické strany, která si nedokáže uhlídat nové lidi a otevřela cestu lidem, pro které je politika cestou k moci a veřejným financím.

 • Návrh nového územního plánu Šlapanic je zveřejněn!

  Dnes byl zveřejněn návrh nového územního plánu Šlapanic. Prohlížejte, sdílejte s ostatními a namažte si pod koleny.

  Hlavní urbanistický výkres zde: http://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=2560

  Celý návrh zde: http://www.slapanice.cz/uzemni-plan-slapanice

  Veřejná vyhláška zde: verejna_vyhlaska_UP_navrh

  Pozn. s náhledovým obrázkem původního ÚP můžete konfrontovat největší změnu – ano, po 10 letech snah je konečně průmyslová zóna velká jako Šlapanice zanesena do návrhu.

   

 • Transparentně? Ano, jde to!

  Na transparentní vedení obce se můžete podívat například do obce Psáry – jako jeden příklad za všechny se podívejte na architektonickou soutěž na návrh nové školy ZDE.  A pro srovnání zkuste se podívat a najít podobně transparentně vedený veřejný zájem a zakázku na webu Šlapanic.

  Jiným příkladem může být rozpočet Nového Města na Moravě a šlapanický rozpočet. Opět rozdíl na první pohled.

  Rozdíl mezi těmito dvěma stránkami mluví za vše a v jednoduché podobě shrnuje, proč vznikly a fungují Čisté Šlapanice ve Šlapanicích. Ve Psárech bychom neměli nejspíš důvod zakládat občanské sdružení, hájící veřejný zájem. Ale jsme doma tady, a uděláme maximum pro dohnání rozdílu mezi naší “zavřenou” obcí a obcí transparentní pro občany.

 • Bagr

  Připomínky rodičů k rekonstrukci školy jako politický boj. PROČ?

  Reagujeme touto cestou na sdělení Rady města o tom, že prostřednictvím zastupitelům Čistých Šlapanic se šíří nepravdivé a poplašné zprávy o rekonstrukci školy viz zde: RM_poplach

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice byli osloveni rodiči a také zaměstnanci školy s připomínkami týkajícími se

  • nadměrného hluku ze stavby během výuky,
  • provádění stavebních prací v blízkosti tříd se žáky (děti si doma stěžovaly na chvění podlahy a zdí),
  • nadměrné prašnosti ve škole,
  • organizace příchodu a odchodu dětí ze školy, únikových cest ze školy v případě evakuace
  • organizace výuky pro dojíždějící děti kvůli spojům

  Jako zvolení zastupitelé se snažíme hájit zájem občanů. Proto jsme tyto připomínky dne 15. 1. 2014 sdělili panu řediteli,  který slíbil přijetí opatření. Po týdnu se situace s hlukem ve výuce znovu opakovala, takže jsme znovu navštívili školu a tentokrát jsme svoje připomínky již adresovali také vedení města.

  • Dále vedení města byla tlumočena i připomínka k řešení dopravní situace na ulici Hřbitovní při příchodu dětí do školy, s požadavkem na zajištění dohledu městskou policií

  To, že připomínky rodičů, prezentované zastupiteli Čistých Šlapanic, byly důvodné, dosvědčují postupně přijímaná opatření:

  • Omezení prací mimo hlavní dobu výuky 7:50-12:00
  • Měření hluku (až 22. 1.), je přislíbeno i měření prašnosti
  • Rohože na podlahách školy
  • Slib ředitele, že škola vyjde vstříc dojíždějícím  žákům
  • Otevření dalšího vstupu do školy přes jídelnu
  • Nové informace pro rodiče k rekonstrukci na webových stránkách školy
  • Den otevřených dveří  pro rodiče
  • Dopravní značení  a přítomnost městské policie na ulici Hřbitovní v době při příchodu dětí do školy

  Značná část z toho byla přijata až po intervenci zastupitelů Čistých Šlapanic a rodičů.

  Na tomto místě vyjadřujeme politování nad tím, že Rada města a starosta znovu zneužívají této složité situace ke svému malichernému politickému boji a očerňování opozičních zastupitelů.

  Článek MFDnes k rekonstrukci školy nalezenete pod titulkem:

  Šlapanická škola se opravuje. Děti přes hluk strojů neslyší učitelku

 • Vše je v pořádku, nemusíte se bát

  Pokračování k článku Bezpečnost dětí ve škole:

  Tak zní ve zkratce vzkaz pana starosty k bezpečnosti dětí ve škole a průběhu rekonstrukce školy, který níže publikujeme. Dopis dorazil dnes tj. 29. 01. 2014,  tzn. téměř 2 měsíce po zahájení rekonstrukce přicházejí nějaké konkrétnější informace z úst starosty, a to jako odpověď na otevřený dopis.  Je velká škoda, že tento vzkaz zaznívá až po apelu rodičů a zastupitelů.

  Kratičký komentář: Po politickém úvodu se dozvíte technickou informaci o tom, co je a není staveniště. A to je dobře, protože laik si myslí, že staveniště je místo, kde se staví – zatímco odborník ví, že staveniště je místo, ohrazené a oddělené a lze se po něm pohybovat až po vyškolení a s pomůckami 🙂 A z pohledu laika je bohužel škola staveniště.

  Těžko říci, kde je pravda, protože v době mé první návštěvy dne 15. 1. mně ředitel školy prezentoval opatření o výluce hluku a zásadních stavebních prací v době hlavní výuky od 8-12 jako novinku, kterou právě zavádějí. O týden později se situace s hlukem a bouráním vedle třídy plné dětí bohužel znovu opakovala a zpochybnila tak toto opatření. A proto vznikl článek o bezpečnosti dětí ve škole.  Podstatné je, že podle pana starosty rodiče dětí  jsou a byli informováni dostatečně a zavčasu a děti jsou v bezpečí.

  Michaela Trněná, zastupitelka Šlapanic

  A nyní už pan starosta:

  Vážená paní zastupitelko, vážený pane Pernico,

  děkuji za váš podnět, který byl vyřešen standardním způsobem již před jeho podáním.

  Mým trvalým a dlouhodobým zájmem a starostí, ještě dávno před vznikem ať už vašeho občanského sdružení nebo sdružení nezávislých kandidátů, je rekonstrukce základní školy. Tato revitalizace, tj. rekonstrukce s modernizací probíhá od r. 2007. V první etapě byl generálně rekonstruován pavilon „B“ za cca 44 mil. Kč s cca 31 mil. Kč dotací  a nyní realizujeme největší část, revitalizaci zbývajících budov, tj. pav. „A“, „C“ a „D“. K tomu ještě původně neočekávanou sanaci svahu, na kterém škola stojí, revitalizaci sportovního areálu a obnovu zahrádek MŠ Hvězdička. Objem prací je přes 140 mil. Kč s dotací od různých fondů cca 55 mil. Kč.

  Musím s politováním konstatovat, že se ani jedno vaše sdružení až do konce loňského roku nijak zvlášť o problematiku základní školy nezajímalo ani dotazy či podněty ani zájmem na zasedáních ZM ani zajišťováním finančních prostředků, ze kterých by rozsáhlá revitalizace mohla být hrazena, ani technickými nebo organizačními návrhy na řešení situace. Až nyní, po zahájení realizace podle schváleného projektu, se zajištěným financováním a ve volebním roce reagujete, podle mého názoru jako opozice, záměrně přehnaně na změnu v režimu školy a to na zahájení stavebních prací.

  Podle svědectví více lidí, bylo zahájení bouracích prací doprovázeno hlukem bouracích strojů a ihned, jak jsem se o problému dozvěděl, byla záležitost řešena, stejně jako jiné úvodní záležitosti: harmonogram prací, jejich postupné návaznosti, časové souvislosti, systém kontrolních dní, vymezení a předání staveniště, zařízení stavby, systém práce technických dozorů investora (TDI), koordinátor bezpečnosti práce (KBP), různé technické problémy,  atd. a to jasným vymezením postupu a času prací s přesunem prací podmíněných hlukem na odpoledne s každodenní kontrolou.

  Konkrétně k vašim požadavkům a jejich řešením:

  –          K druhému odst. Vašeho e-mailu: staveništěm není celá škola, naopak staveniště je standardně vymezeno se zamezením vstupu. Není tedy pravda, že se děti nebo pedagogové a další pracovníci pohybují po staveništi. Staveniště je odděleno a nemůže se po něm pohybovat nikdo bez ochranných pomůcek a bezpečnostního školení;

  –          Ke třetímu odst.: co se týče bezpečnosti dětí: není nijak ohrožena, bourací práce probíhají podle schválené dokumentace různými orgány, podle bezpečnostních a stavebních zásad a pod dozorem technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Takže nejen základní požadavky jsou naplněny;

  –          K bodu 1. vašich požadavků: harmonogram je vedení školy znám a průběžně se upřesňuje. Průběžně je informován pedagogický sbor i veřejnost (viz web školy a města). Bohužel do něj vstupují nahodilé a předem nepředvídatelné vlivy, které jej narušují (např. jiná poloha podzemních vedení, jiná skladba podloží apod.), což se u rekonstrukcí může stát. V dopoledních hodinách jsou bourací práce s nadměrným hlukem vyloučeny;

  –          K bodu 2. vašich požadavků: použití strojů a hlučné práce jsou vyloučeny v době 8,00 až 14,00. Navíc upozorňuji, že dne 21.1.2014 provedla akreditovaná laboratoř měření hluku za plného provozu stavby s tím, že limit 60 dB nebyl překročen (překročen byl o přestávkách – až 100 dB a překvapivě v hodině výtvarné výchovy až 80 dB);

  –          K bodu 3: základní škola má platný evakuační plán, který bude, v případě potřeby aktualizován a prakticky prověřován. Jeho rozšíření je věcí školy a pedagogů;

  –          K bodu 4: Řízení stavby probíhá standardním způsobem. Do stavebního deníku má právo psát okruh osob podle stavebního zákona (§157 stavebního zákona).  Pokud je někdo ze školských pracovníků autorizovaná osoba pro oblast stavebnictví, statiky nebo geofyziky a má k dispozici projektovou dokumentaci, může upozornit na pochybení zhotovitelů. Pokud nejsou, a mám za to, že nejsou, mohou své připomínky, poznatky apod. řešit cestou vedení školy, pana Hlouška nebo TDI. Co se týče hlučnosti a bezpečnosti jsou vydány jasné pokyny;

  –          K bodu 5: pan Hloušek a TDI úzce a každodenně spolupracují;

  –          K bodu 6: již před vaším podnětem byli rodiče podrobně informováni prostřednictvím svých dětí. Pokud by nebyli, jde to na vrub zadržení informací jednotlivými pedagogy. Pokud kdokoliv z rodičů není informován, ať se obrátí na ředitele školy nebo na pracovníky Odboru investic a správy majetku MěÚ Šlapanice, kteří zajistí nápravu. Informace jsou pravidelně doplňovány prostřednictvím webů školy i města. Ve zpravodaji informace zveřejňovat nebudeme, s ohledem na jeho periodicitu by nebyly aktuální;

  –          K vaší poslední poznámce: práci pedagogů pravidelně oceňujeme např. každoroční gratulací ke dni učitelů a nemám povědomost, že by ji někdo jakkoliv zpochybňoval. Rád bych, abyste také vy ocenili neviditelnou a mravenčí práci celého týmu, který připravil tak rozsáhlou revitalizaci naší základní školy. Tedy řešení technické, finanční, organizační a legislativní.

  Shrnutí:

  Všichni mají či mohou mít dostatek informací, bezpečnost dětí, pedagogů ani nikoho jiného není ohrožena, evakuační plán je k dispozici, stavební práce probíhají a všechny problémy jsou průběžně řešeny. Stavba, s výjimkou prvotního hluku při bouracích pracích v atriu, probíhá standardně. Zhotovitelé vycházejí dostatečně vstříc a přizpůsobují se provozu školy prodloužením pracovní doby, aby nebyla ohrožena výuka ani bezpečnost ani zdraví dětí, pedagogů ani nikoho jiného. Přitom žádám o pochopení všechny nezaujaté rodiče, že provádíme rozsáhlou rekonstrukci (revitalizaci), což určitá omezení zejm. vně školy bude přinášet. Cílem je výrazně modernizovaná škola, která bude poskytovat vysoce kvalitní prostředí i výuku svým žákům. Nebo snad nechce někdo kvalitní a modernizovanou základní školu?

  Pro účely zveřejnění mého stanoviska vás žádám o zveřejnění jeho úplného a nezkresleného znění.

   

  S pozdravem

   Ing.arch. Jaroslav Klaška

  starosta města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

  Tel.: 533 304 311

  e-mail: starosta@slapanice.cz

  Tato odpověď je otevřená odpověď na otevřený dopis a bude v plném znění zveřejněna jako další příspěvek zlepšení informovanosti veřejnosti.

 • 17. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu tj. 29. 1. 2014  se koná 17. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Vzhledem k častým dotazům rodičů ohledně probíhající rekonstrukce školy doporučujeme rodičům, aby využili možnosti podávat podněty, návrhy či připomínky vedení města přímo na zasedání Zastupitelstva.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Složení slibu zastupitele (p. Pernica z ČŠ ukončil z osobních důvodů svůj mandát zastupitele, mandátu se ujme náhradník podle volebního výsledku p. Pavel Zmeškal)
  5. Schválení programu jednání
  6. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  7. Volba přísedícího Okresního soudu Brno – venkov
  8. Rozpočtové opatření 14/2013 – bod 7_rozpoct_opatreni_14
  9. Rozpočtové opatření 15/2013 – bod 8_rozpoct_opatreni_15
  10. Rozpočtové opatření 16/2013 – bod 9_rozpoct_opatreni_16
  11. Rozpočtové opatření 19/2013 – bod 11 rozpoctove opatreni 19_2013
  12. Rozpočtové opatření 20/2013 – bod 12 rozpoctove opatreni 20_2013
  13. Česká spořitelna – návrh na uzavření smlouvy o úvěru: bod 13_smlouva o uveru na ZS s Ceskou sporit
  14. Návrh rozpočtu města na rok 2014 – bod 14 navrh rozpoctu na 2014
  15. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015-2019 – bod 15 rozpoctovy vyhled 2015-2019
  16. Dodatek smlouvy o financování IDS JMK – bod 16 dodatek 11 smlouvy k financovani IDS JMK
  17. Strategický plán rozvoje Šlapanic do roku 2020 – Příloha k bodu 17 – Analytická část-1Příloha k bodu 17 – Návrhová část
  18. Kupní smlouva – prodej pozemku p2206/167   k.ú.Šlapanice, cena 550Kč/m, výměra 19 m2.
  19. Kupní smlouva – prodej pozemku města p. č. 2120/15  k.ú. Šlapanice, cena 550Kč/m, výměra 19 m2.
  20. Zpřesnění hranic pozemků
  21. Dohoda o ukončení Smlouvy budoucí a uzavření nové budoucí kupní smlouvy  – byt č. 6 v Byt.domě Švehlova 1707/74
  22. Informace z výborů
  23. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  24. Diskuze občanů a členů zastupitelstva
  25. Závěr
 • Bezpečnost dětí v ZŠ Šlapanice – otevřený dopis starostovi

  Vážený pane starosto,
  podáváme Vám jako zastupitelka a také jako rodiče dětí navštěvujících ZŠ Šlapanice následující podnět týkající se probíhající rekonstrukce ZŠ Šlapanice. Vzhledem k situaci žádáme o okamžité řešení našeho podnětu.

  Stavební práce řeší problémy v podloží a v základech školy ve velkém rozsahu, současně probíhají další rozsáhlé stavební zásahy přímo uvnitř školy. Škola se tak stala jedním velkým staveništěm, ve kterém se pohybuje 670 dětí, jejich pedagogové a další pracovníci školy.
  Měla jsem možnost navštívit školu 2x osobně během necelých 14 dnů po sobě a musím bohužel vyjádřit svou velkou obavu, že základní požadavek na zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků školy není naplněn. Není možné a přijatelné, aby se děti učily v třídách, v jejichž blízkosti se např. bourají zdi nebo se provádí zásahy do podloží, jak tomu bylo doposud.

  Společně s panem Pernicou proto požadujeme:

  1. Aby byl aktuální harmonogram prací znám řediteli školy minimálně v předstihu 48 hodiny tak, aby byla možnost přesunout dotčené třídy do jiných prostor. A aby mohl ředitel školy včas informovat vyučující těchto tříd.
  2. Dále by bylo vhodné, aby časový úsek, kdy stavební stroje nepracují, byl vzhledem k začátku vyučování upraven na dobu 7:50 – 12:00 místo dosavadních 8:00 – 12:00.
  3. Navrhujeme do všech učeben umístit vždy aktuální evakuační plán.
  4. Zapisovat pochybení ze strany zhotovitele, na která upozorní zaměstnanci školy do stavebního deníku, stejně jako pokyny školských pracovníků, aby byly práce přerušeny kvůli hlučnosti nebo kvůli bezpečnosti dětí.
  5. Požadujeme zlepšit koordinaci technického dozoru investora a pana Hlouška jako osoby zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze strany školy.
  6. Nedostatečně informováni o rozsahu prací ve škole a jejich důsledků pro děti jsou rodiče. Navrhujeme tedy, aby město zajistilo lepší informovanost rodičů (ať už prostřednictvím webových stránek nebo Zpravodaje, infokanálu apod.)

  Město i škola (její vedení) měly dostatek času, aby se na rekonstrukci školy dostatečně připravily po všech stránkách. To, že ani po 31 pracovních dnech od zahájení od stavebních prací (stavba byla dodavateli předána 5. – 6. prosince), ředitel školy nemá dostatek informací o tom, kdy a kde budou např. bourací práce probíhat, považujeme za selhání komunikace mezi vedením školy, městem a dodavatelem a věříme, že i díky našemu podnětu bude tento stav neprodleně napraven.
  Apelujeme na Vás jako zástupce investora – našeho města, abyste se se vší svou odpovědností zasadil o bezpečnost dětí.
  Včasné ukončení a předání stavby je dobrý cíl, ale nemůže být realizován na úkor dětí a pracovníků školy. Je třeba ho řešit jinými prostředky, např. realizací výuky v náhradních prostorách
  Současně doufáme, že město si napříště s dodavatelem bude schopné domluvit provádění těžkých stavebních prací mimo výuku a využije k tomu především prázdniny. O vánočních prázdninách se na škole nepracovalo, důvodem byla celozávodní dovolená dodavatele. Jsme ale pevně přesvědčeni o tom, že každý dodavatel je schopen pochopit výjimečnost této situace, kdy se nejedná o běžnou stavbu, ale o školu s 670 dětmi a minimálně 40 pracovníky školy a přizpůsobit se této situaci.

  Na tomto místě bychom rádi ocenili neviditelnou práci učitelů a pracovníků školy, kteří i v těchto obtížných podmínkách věnují dětem maximální péči.

  Za Vaše pochopení a rychlou reakci ve prospěch dětí a pracovníků školy předem děkujeme.

  S pozdravem Michaela Trněná a Milan Pernica

  Příloha: zápis z jednání ve škole – zapis_schuzky_reditel_zastupitele_24_01_2014

  Rodiče upozorňujeme touto cestou na schůzku školské rady, která je avizována na 10. 2. I na školskou radu se můžete obracet se svými podněty.

  Ještě dodáváme, že možností náhradních prostor ve Šlapanicích je více a pana ředitele jsme na ně upozorňovali nejen my (např. šlapanická fara, Vzdělávací středisko Masarykovy univerzity..)

  Tento dopis je otevřený dopis, bude zveřejněn i na stránkách Čistých Šlapanic jako informace pro rodiče, kteří se na nás obracejí se svými obavami o bezpečnost svých dětí ve škole. 

   

 • Bagr

  Jak s hlukem a prachem ve šlapanické škole?

  V průběhu Vánoc a po Novém roce se na mě začali obracet rodiče se stížnostmi na velký hluk při vyučování, kvůli kterému chvílemi není ani slyšet vyučující. Časté byly také stížnosti na velkou prašnost ve škole. Škola se velmi zásadně rekonstruuje a současně se zpevňuje svah, na kterém škola stojí.

  Požádala jsem o vysvětlení ředitele ZŠ Šlapanice, p. Skočovského.  Podle jeho sdělení škola ve spolupráci s firmou Imos, která školu rekonstruuje, přijala řadu opatření k tomu, aby k těmto situacím (tedy hluku a prašnosti) nedocházelo. Nově je dohodnuto, že “hlučné” práce (bourání s kangem, vrtání aj.) budou probíhat v době do 8.hodiny ranní a po 14.hodině.  Nově mají také vyučující možnost okamžitě upozornit na nesnesitelný hluk 3 zaměstnance školy, kteří jsou v kontaktu se stavbaři a mohou okamžitě zasáhnout a hluk ukončit. Prašnost řeší škola zvýšeným úklidem.

  Na dotaz, proč neprobíhaly bourací práce v době vánočních prázdnin, kdy byla škola prázdná, uvedli zástupci Imosu, že firma v této době měla celofiremní dovolenou. Tato otázka je určena spíše investorovi celé akce, tedy našem městu – zda či proč si nevyjednalo provádění “hlučných” stavebních prací o prázdninách. Celý projekt se však posouval díky různým odvoláním, takže nyní těžko soudit, zda by podobné ujednání pomohlo.

  V souvislosti s uzavřením přístupových cest ke škole (od konce ledna pouze přes ulici Na zahrádkách) vyjádřili rodiče také obavy, že dojíždějící děti nestihnou dojít na autobusové spoje. Po upozornění a na žádosti rodičů připravuje vedení školy možnost úpravy – uvolnění dětí z výuky tak, aby své spoje stihly.

  Poslední důležitá informace pro rodiče je, že na posledních 5 dnů školního roku se plánuje ředitelské volno.

  Věřme, že po ne úplně jednoduchém začátku se už škole, městu a stavařům podaří sladit informace i vzájemné požadavky.

  Michaela Trněná, zastupitelka za Čisté Šlapanice

17. stránka z celkem 20« První...10...1516171819...Poslední »