• Ve volbách transparentně jednající strany!

  Volme si jako občané transparentně jednající zastupitele!

  Pokud zastupitelé za KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a Zdravý rozum nejsou schopni a ochotni vysvětlit existenci smlouvy na 100 milionů Kč a dokonce si ji ani nevyžádali tak, aby ji město mělo ve svém držení, pak nemají v zastupitelstvu co dělat a důvěru občanů si nezaslouží.

  Zastupitelé Čistých Šlapanic se od roku 2011 snaží získat od vedení města odpověď, jak je možné, že jmenovaný zástupce města ve sdružení vlastníků J. Střechovský (Zdravý rozum, nově i ANO) podepsal dodatek ke smlouvě s investorem průmyslové zóny, firmou CTP Invest s.r.o. a neinformoval město o možném dalším příjmu za pozemky města ani o tom, že spolu s tehdejším radním a současným tajemníkem MěÚ Šlapanice Ing. V. Hrabálkem (KDU-ČSL) přijali od investora odměny. Přesvědčit se o trapných výmluvách, ještě trapnějším mlčení představitelů města a nejapných útocích J. Střechovského se můžete na vlastní oči na záznamu posledního zasedání zastupitelstva našeho města cca od 55.minuty záznamu zasedání.

  O smlouvách a neochotě současného vedení města je projednat se můžete dočíst také v našem článku zde.

  Co se s tím dá dělat? Zveřejňovat okamžitě všechny smlouvy, které se týkají města a jeho hospodaření tak, jak to již delší dobu navrhují Čisté Šlapanice. Současné vedení města toho není schopno a má k tomu své důvody, které občanům zřejmě nemůže sdělit. Výměna těchto lidí je tak základní podmínkou k tomu, aby město konečně začalo transparentně a tím jistě i hospodárněji fungovat.

 • Kontrolní výbor ZM k postupu zástupce města ve sdružení vlastníků

  Na samotný závěr volebního období přišel Kontrolní výbor se zdánlivě nenápadnou, ale velmi důležitou zprávou. Na podnět Čistých Šlapanic se zabýval postupem zástupce města ve sdružení vlastníků pozemků pod plánovanou průmyslovou zónou (dále SPZŠ).

  Zopakujme si fakta: Město jako vlastník téměř 13ha pozemků v lokalitě plánované zóny jmenovalo do sdružení vlastníků pozemků SPZŠ jako svého zástupce Ing. Jana Střechovského (Zdravý rozum,  nově ANO) dne 29. 11. 2006. Jen o 2 dny později – 1.12. 2006 – podepsal Ing. J. Střechovský coby člen Rady SPZŠ Dodatek ke Smlouvě o spolupráci mezi SPZŠ a investorem CTP Invest, s.r.o.

  Na těchto smlouvách (Smlouvě samotné i jejím Dodatku) je několik navýsost podezřelých a hlavně nevysvětlených faktů:

  • k městu se nedostala informace, že z každého metru čtverečního může každý vlastník pozemků (tedy i město) získat po realizaci zóny kromě vlastní ceny dalších 50,-Kč. V případě města by se jednalo cca o dalších 6, 4 milionu a celkově je řeč o utajované částce cca 100 milionů Kč.
  • k městu se nedostala informace o tom, že si jeho zástupce J. Střechovský spolu s tehdejším radním, zastupitelem a předsedou SPZŠ Ing. Václavem Hrabálkem (v současnosti tajemník MěÚ Šlapanice) sjednali u investora odměnu
  • a to přesto, že město mělo přímo v Radě SPZŠ a u podpisu Dodatku svého zástupce a navíc jednoho tehdejšího radního.

  Zprávu Kontrolního výboru lze číst v podstatě tak, že město nemělo činnost svého zástupce v SPZŠ J. Střechovského vůbec pod kontrolou a že postup, který zvolilo v tomto případě naše město (tedy pánové z KDU-ČSL, nynější TOP09 a další) slovy zprávy “omezuje přístup zástupců města k důležitým informacím a potencionálně zamezuje prosazování požadavků města.” Celou zprávu viz  Zápis kontrolního výboru ZM Šlapanice.

  Pro představu, jak se chovají volení zástupci KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a Zdravého rozumu (J. Střechovský) doporučujeme zhlédnout záznam 20. zasedání zastupitelstva Šlapanic. Zkuste si ale předem tipnout: odpoví starosta (KDU-ČSL) a oba místostarostové (TOP09 a ČSSD) na dotaz, proč si ani po více než 3 letech nevyžádali od J. Střechovského jako zástupce města smlouvy s investorem? Viz záznam od 55.minuty.

   

 • VOLEBNÍ SERIÁL – DÍL 10: CHCEME INTELIGENTNÍ A KONEČNĚ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY

  Jak vidíme dnešní stav?

  Dopravní situace ve Šlapanicích je silné a často diskutované téma. Ve Šlapanicích se na některých místech velmi špatně parkuje, stáváme ve frontě u Slatiny a některé ulice mají silný provoz. Cyklisté čekají  již roky marně na dobudování cyklostezek, které by navázaly na ty okolní. Pěší se roky marně dovolávají některých přechodů. Na této situaci je silně podepsán dlouhodobě nekoncepční přístup dosavadních vedení radnice, reprezentovaných především KDU-ČSL a nyní také TOP09, jejichž zástupci jsou na radnici již 2 volební období za sebou, s dopravou však za 8 let nepohnuli.

  Po celých 8 let právě toto vedení prosazovalo jako záchranu pro řešení dopravní situace Šlapanic průmyslovou zónu, která měla zrealizovat přímé propojení na D1 a odvést dopravu z města. Tato idea má několik zásadních ALE:

  • realizace průmyslové zóny je za 8 let sice nejblíže svému schválení v územním plánu, ale získání potřebných souhlasů (např. Ministerstva životního prostředí) může trvat další dlouhé roky a řešení dopravy je tak odsunuto na neurčito
  • podle demografického průzkumu většina lidí ze Šlapanic a okolí dojíždí za prací do Brna. Potřebují tedy Šlapanice opravdu přímé propojení na D1?
  • součástí realizace měl být západní obchvat Šlapanic (z ulice Kobylnická se měl napojovat původně na ulici Brněnskou). Tento obchvat však je plánován v těsné blízkosti nově rostoucího sídliště Brněnská pole, tedy další zátěž pro obyvatele. Je jisté, že by ho začala využívat také průmyslová zóna pro svou obslužnost, a tudíž by počet aut na obchvatu výrazně narostl.

  Tento nekoncepční postup se snažily Čisté Šlapanice řešit už v návrhu ÚP, kdy jsme usilovali o otevření diskuze na toto téma a jako výchozí bod pro diskuzi jsme navrhli jiné dopravní řešení viz alternativní návrh obchvatu.

  V návrhu nového územního plánu Šlapanic a nově také v předvolebních materiálech vládnoucí KDU-ČSL se objevilo další „nové přímé napojení Šlapanic na D1. I toto řešení se jeví jako nekoncepční a populistické.

  • pravděpodobně neexistuje sčítání dopravy (a pentlogram), které by jasně dokumentovalo potřebnost napojení Šlapanic na dálnici D1. znovu je třeba zopakovat, že podle analýz obsažených ve strategii Šlapanic větší část obyvatel Šlapanic nemíří na D1, ale do Brna
  • Navrhovaná trasa je vedena z velké části mimo katastr Šlapanic. Tedy mimo rozhodovací pravomoci našeho města. Projednání, schválení a výkupy pozemků budou trvat roky (stačí jen vzpomenout na realizaci potřebného obchvatu Slatiny)
  • Trasa kříží 2x! železniční trať. Poprvé stávající železniční trať Brno-Přerov a podruhé plánovanou (a již projednanou a v několika dokumentech předschválenou) vysokorychlostní trať do Brna. Současný starosta Šlapanic, J. Klaška (KDU-ČSL) přitom na různých projednáních zdůrazňoval vysoké náklady na přemostění stávající trati (uváděl až 200 milionů na přemostění trati pro západní obchvat Šlapanic). Přemostění by tedy podle jeho (neověřených) propočtů vyšlo minimálně na 400 milionů.
  • Na druhém konci trasy pak je připojení na často zablokovaný výjezd z dálnice na ulici Evroskou/Řípskou nebo na neexistující dálniční napojení Černovické terasy na D1. Toto napojení slibuje stát Brnu již 10 let a dosud nestojí.

  Všechny náklady by měly být vynaloženy kvůli 7000 vozidlům, které se na ulici Brněnské pohybují. Jedná se o realistický plán? I kdyby ano, jeho časový horizont je pro většinu z nás v nedohlednu.

  Setrvávání na nerealizovatelných možnostech a vzápětí předvolební poskakování z jednoho řešení na druhé podle nás dopravní situaci nemůže vyřešit, stejně jako ignorování zdánlivých maličkostí, podstatných pro obyvatele . Existuje jiná cesta.

  Jak chceme tuto situaci řešit?

  Naše návrhy na řešení si přečtěte ve volebním programu Čistých Šlapanic ZDE.

   

   

 • Inteligentní a koncepčně řešená doprava

  Šlapanice jako klidný a příjemný domov pro své obyvatele

  S INTELIGENTNĚ ŘEŠENOU DOPRAVOU

  • Urychleně dobudujeme přechody pro chodce, o které žádají občané roky
  • Změny a možnosti parkování budeme projednávat s obyvateli jednotlivých ulic, jejich názory jsou pro nás důležité! (ulice Nádražní, Švehlova, Kosmákova)
  • Podpoříme rozvoj hromadné dopravy

  o    Zasadíme se o posílení spojů trolejbusů – místo jednoho místostarosty více spojů pro naše obyvatele

  o    Podpoříme co nejrychlejší dobudování železniční zastávky u Brněnských polí

  o    Podpoříme vybudování odstavného parkoviště na železniční zastávce Šlapanice

  • A především přepracujeme stávající návrhy na řešení dopravy ve Šlapanicích a opřeme je o skutečné potřeby obyvatel

  o    Stávající navrhované dopravní řešení je nevhodné a reálně neřeší problém šlapanické dopravy, naopak hrozí přivedením převážně nákladní dopravy do Šlapanic nebo do jejich těsné blízkosti, hrozí celkovým navýšením zátěže z průmyslové zóny Šlapanice a také ze sousedních průmyslových ploch na jihu brněnské aglomerace. Základem se musí stát reálné vyhodnocení dopravních toků ve všech souvislostech, tedy kam směřují

  o    Nové dopravní řešení musí mít návaznost dále v širším území ve všech plánovaných souvislostech města Brna a Jihomoravského kraje. Tedy je třeba počítat s rozvojem Slatiny, Černovických teras, sídliště v Líšni a najít reálnou možnost navázat na kapacitně dostačující komunikace, které budou v dohledné době zprovozněny (NE jako 10 let slibovaný nájezd z Černovických teras na D1)

  o    Nebudeme kouskovat a omezovat území Šlapanic pro obyvatele budováním nových komunikací, které reálně neřeší dopravní situaci.

  o    Nově navrhovaný západní obchvat nebude procházet obytnou zástavbou.

   

 • V podzimních volbách budou šlapaničtí občané rozhodovat o průmyslové zóně

  Tisková zpráva:

  V těchto volbách rozhodnou šlapaničtí občané, jestli v těsné blízkosti jejich obydlí vyroste průmyslová zóna větší než Šlapanice. O průmyslové zóně ve Šlapanicích se hovoří již více než 10let, nyní je však nejblíže svému schválení. Příjemné, příměstské bydlení pro občany bez průmyslové zóny v sousedství chtějí zachovat kandidáti Čistých Šlapanic.

  Nově zvolení zastupitelé budou schvalovat nový územní plán Šlapanic, jeho současný návrh obsahuje 130 ha nových průmyslových ploch v těsné blízkosti obytné zástavby. Schválit ho mohou už příští rok a průmyslová zóna by se tak mohla začít velmi rychle stavět. „Jsme zásadně proti tak velkým průmyslovým plochám v těsné blízkosti města, život ve městě se naprosto změní – s průmyslovou zónou přijde hluk, extrémní zatížení dopravou a mnoho dalších významných změn. My chceme zachovat město pro lidi,” říká Michaela Trněná, lídr kandidátky Čistých Šlapanic.
  Současná radniční koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD zónu lidem pod okny intenzivně prosazuje. Důvodem je personální propojení s velkými vlastníky půdy a nestandardní vztahy s investorem zóny. Město například při jednáních zastupují lidé, kteří přijali odměny od investora zóny. Zóna přitom zdaleka není pro město tak výhodná, jak tvrdí současné vedení města. Nejlépe to ukázal případ Amazonu v Brně. Zatímco Brno si dokázalo se stejným investorem za 21 ha plochy vyjednat příspěvky ve výši 92 milionů, Šlapanice mají za 6násobně větší rozlohu 130 ha smluvně zajištěno pouze 9 milionů Kč. Dalších až 100 milionů však figuruje bokem v utajované smlouvě mezi firmou CTP Invest a sdružením vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou. „V celé záležitosti je přinejmenším podivné, že tuto konkrétní smlouvu město samotné nemá ani k dispozici a podle chování současné radnice ani mít nechce. A to přestože je město jedním z vlastníků pozemků. Existenci smlouvy samotné musela potvrdit policie“, uvádí Pavel Zmeškal.
  Jedinou překážkou v realizaci průmyslové zóny je tak kromě odporu samotných občanů a zastupitelů Čistých Šlapanic zatím nesouhlas Ministerstva životního prostředí, které ve Šlapanicích chrání před zabetonováním mimořádně kvalitní půdu.
  Čisté Šlapanice mají v 21členném zastupitelstvu dosud pouze 4 zastupitele, kteří jsou nyní v opozici. V podzimních volbách však mohou občané poměr sil na radnici obrátit a rozhodnout tak, v jakém městě budou žít. Podle dotazníkového šetření z roku 2013 chtějí občané ve Šlapanicích příjemné, klidné a bezpečné bydlení s kvalitním životním prostředím. Stejný cíl mají i Čisté Šlapanice.

  Kontakty:

  Michaela Trněná, michaela.trnena@seznam.cz

  Pavel Zmeškal, zmeskal@usus.cz

  Odkazy:

  Detaily o smlouvách a jednání radnice ZDE

 • VOLEBNÍ SERIÁL – DÍL 9: CHCEME PRO ŠLAPANICE ZELEŇ MÍSTO SKLÁDKY

  Jak vidíme dnešní stav?

  Obyvatelé Šlapanic si svého města cení mimo jiné i pro to, že téměř vše mohou dosáhnout chůzí pěšky. Mnoho obyvatel také rádo vyráží na vycházky do okolí svého města – ale mnoho z nich také uvádí, že najít ve Šlapanicích zeleň k vycházkám není tak jednoduché. Po letech nekoncepčního územního plánování je město bohužel obklopeno mnoha roztroušenými výrobními plochami, které se někde zakusují do i obytných ploch. Příjezdové cesty ke Šlapanicím jsou toho důkazem (viz ZDE).  Jedním z území vzbuzujícím úžas šlapanických občanů je měsíční krajina vznikající po těžbě cihlářské hlíny (nejlépe je patrná z leteckých snímků ZDE).  Už ale asi ne všichni vědí, že se ložisko rozkládá prakticky na ploše více než 20 hektarů přibližně mezi ulicemi Zemědělská, ulice Hřbitovní, Jiříkovickými loučkami a silnicí Šlapanice Jiříkovice. Postupně by mělo být celé vytěžené. Součástí těžby je také plán revitalizace těžební plochy, který cihelna postupně plní.

  V roce 1992 byla tehdejším vedením města v jižní části vytěženého prostoru zřízena skládka nebezpečného odpadu. Její životnost ještě zdaleka není u konce, definitivní uzávěra se plánuje dle stávajícího platného provozního řádu v roce 2018.

  Současné vedení města předložilo k oponování v roce 2013  Koncept územního plánu,  kde v jiné části vytěženého prostoru plánuje plochy pro průmysl, tzv. technické zázemí, a konstatuje plochu dobývacího prostoru. Součástí plochy technického zázemí je navržena opět skládka, tentokrát pro komunální odpad.

  Domníváme se, že průmyslu a souvisejících aktivit je v této části katastru Šlapanic víc než dost, nemluvě o tom, že využití takto narušeného podloží je problematické jak k výstavbě, tak  k zemědělské činnosti. Proto Čisté Šlapanice ke  Konceptu územního plánu vznesly připomínku (viz ZDE) a usilují o to, aby s postupující těžbou a následnou rekultivací zde krok za krokem vznikaly plochy volné zeleně. Jádrem by mohl být rekultivovaný povrch dnešní skládky, kolem kterého by postupně vyrůstala další zeleň tak, jak by se městu dařilo pro tento účel pozemky vykupovat.

  Jistým vstřícným krokem je aktuální zákres pásu ochranné zeleně podél ulice Zemědělské, který se jako reakce na připomínku sdružení Čistých Šlapanic nově objevil v Návrhu územního plánu. Další rozšiřování výrobních ploch v blízkosti obytné zástavby bez ohledu na obyvatele považujeme za nepřijatelné.

  Jak chceme tuto situaci řešit?

  Naše návrhy řešení si přečtěte ve volebním programu Čistých Šlapanic ZDE.

 • Volební program: SE ZELENÝM OKOLÍM I CENTREM ŠLAPANIC

  Teze:          “Šlapanice jako klidný a příjemný domov pro své obyvatele”

  Téma:         “Se zeleným okolím i centrem Šlapanic”

  • Na základě urbanistické soutěže necháme pro město zpracovat dobrý územní plán, který bude respektovat přání občanů mít ve Šlapanicích příjemné, klidné a bezpečné bydlení s kvalitním životním prostředím.
  • Budeme důsledně uplatňovat nároky na kompenzační opatření pro obyvatele města při realizaci všech záměrů, které mohou ovlivnit prostředí ve Šlapanicích.
  • Rozšíříme plochy ochranné a městské zeleně.
  • Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě a s nimi související propojení navazujících turistických stezek a cyklostezek.
  • Připravíme projekt revitalizace skládky a těžebního prostoru firmy Tondach na lesopark.
  • Budeme usilovat o dobudování vycházkových a cyklistických tras v okolí Šlapanic.
  • Chceme, aby město usilovalo o získání areálu bývalých papíren do svého vlastnictví a aby se v urbanistické soutěži a veřejné diskuzi s občany Šlapanic rozhodlo o jeho možném využití a budoucnosti.

 • Co se starou ekologickou zátěží ve Šlapanicích?

  Většina šlapanických obyvatel vnímá, že v centru města je velký areál bývalých papíren tzv. ICEC, nyní ve vlastnictví soukromého majitele. Velká část obyvatel také vnímá, že celý areál je veden jako areál se “starou ekologickou zátěží” – pod areálem byly v minulosti volně ukládány jedovaté látky, které mohou ohrožovat obyvatele.

  Čisté Šlapanice se už v minulosti k této záležitosti opakovaně vyjadřovaly a již ve volebním programu pro toto volební období v roce 2010 jsme navrhovali, aby naše město usilovalo o získání areálu do svého vlastnictví a přes “dočasné využití” postupně usilovaly o začlenění této významně veliké plochy do veřejného prostoru města. Náš volební program pro podzimní komunální volby 2014 tento návrh znovu opakuje (viz volební program str.4).

  Jsme si ale vědomi nereálnosti plánů současného vedení města (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD), které ztratilo již druhé volební období (8let) usilováním o vyčistění areálu “dočista do čista” viz např. náš článek z roku 2011 a předem prohraným soubojem se státem. Situace se opakuje, stát dál jasně najevo svůj postoj ve stanovisku zaměstnance ČIŽP či náměstka ministra financí O. Závodského (viz reportáž ČT z 19.8., první příspěvek).  Celou situaci ztěžuje i nerealistické úsilí našeho vedení města o změnu této části na “čisté bydlení” v územním plánu. Vlastník areálu by možná nemusel být proti, jeho pozemky by tak získaly na hodnotě, budoucí odkup pro město by ale byl významně ztížen.

  Náš staronový návrh stále zní:

  • realisticky přijmout stanovisko státu/jeho institucí k ekologické zátěži
  • usilovat o získání areálu do vlastnictví města 
  • na základě kvalitní architektonické soutěže získat co nejlepší návrh na “dočasné” využití areálu papíren
  • a v široké a otevřené diskuzi s občany Šlapanic najít nejlepší (a realistické) využití pro areál v budoucnosti a začlenit ho jako organickou součást do naší koncepce Šlapanic – Šlapanice jako města s kvalitním veřejným prostorem se “zelenou páteří” podél nábřeží Říčky včetně otevření areálu papíren veřejnosti

   

   

 • Tragické výkony radního J. Zycháčka (TOP09) na zasedáních zastupitelstva Šlapanic

  Pokud  někdo pravidelně sleduje záznamy zasedání zastupitelstva Šlapanic nebo je přímo navštěvuje, nemohly mu uniknout projevy člena Rady města za TOP09 J. Zycháčka. Kromě toho, že jim chybí věcnost, obsahují bohužel velmi často i naprosto demagogická vyjádření, která naznačují, že tento pán by funkci radního neměl zastávat vůbec. Od radního města, který přijímá zásadní rozhodnutí pro obec, má totiž občan právo očekávat kompetentnost a orientaci v základních údajích o věcech, které Rada nebo zastupitelstvo města projednává, nikoliv snůšku blábolů.

  Posuďte sami: Během jednoho krátkého vystoupení hned dva naprosté bláboly. Poslechněte si projev radního Zycháčka na posledním zasedání ZM na záznamech pořízených Čistými Šlapanicemi zde od 00:41:20, naše reakce přímo na zasedání na stejném záznamu od 01:07:16. Bezprostředně následuje reakce pana starosty (KDU-ČSL), který se domnívá, že Čisté Šlapanice přehánějí.

  A náš podrobnější komentář:

  1. Pokud někdo tvrdí, že podrobně a poctivě přečetl e-maily s připomínkami občanů k návrhu územního plánu Šlapanic a nepochopil přitom, že Vochtrovňa je remízek, pak to může mít několik vysvětlení:  pan radní Zycháček buď čte z e-mailů jen nadpisy nebo není vůbec schopen pochopit obsah e-mailů. Jinak by si totiž namáhavě nemusel zjišťovat, jestli u šlapanické železniční trati stojí strážní domek (tzv. vochtrovňa). Většině občanů je jasné, že žádný strážní domek u trati dávno nestojí, Vochtrovňa je název chráněného remízku u trati.  A zachování Vochtrovně – remízku žádali občané ve svých připomínkách k návrhu územního plánu, které pan Zycháček obdržel jako jeden z 21 zastupitelů města. Připomínky podávali občané prostřednictvím webu zřízeného Čistými Šlapanicemi, přesné znění připomínky si můžete přečíst na tomto webu. Bohužel radní Zycháček informaci o remízku nepochopil a místo toho se trapně věnuje neexistujícími strážnímu domku.
  2. Jako radní také zřejmě není schopen nebo ochoten se seznámit s návrhem územního plánu města. Se znalostí tohoto dokumentu by nemohl obyvatelům Brněnských polí tvrdit, že nejbližší komunikace budou od jejich bytů vzdáleny více jak kilometr nebo že vedle železniční trati není navržena žádná komunikace. Grafický výkres návrhu územního plánu Šlapanic, jak byl předložen v únoru letošního roku, spolu se zakreslenými komunikacemi, najdete zde.

   S odpovědností radního se tyto projevy schopnosti vstřebávat a chápat informace příliš neslučují.

  Pokud TOP09 ve Šlapanicích nominovala člověka s těmito schopnostmi do funkce radního, pak se jedná buď o projev zoufalé personální nouze šlapanické TOP09 nebo o aroganci vůči občanům. Komunální volby jsou na dosah a šlapaničtí občané k nim tentokrát dorazí snad lépe poučeni i díky záznamům zasedání zastupitelstva, pořizovaných Čistými Šlapanicemi. Záznamy najdete pravidelně v rubrice Záznamy na našem webu.

 • Tisková zpráva Čistých Šlapanic – Jdeme do voleb a chceme město bez průmyslové zóny

  Čisté Šlapanice jdou do voleb: Chceme město bez průmyslové zóny

  21.7.2014, Šlapanice

  Občanské sdružení Čisté Šlapanice postavilo do podzimních komunálních voleb kandidátku složenou z nezávislých kandidátů. Cílem této kandidátky je výrazně změnit dosavadní směřování Šlapanic, Čisté Šlapanice chtějí rozvíjet Šlapanice jako příjemné město pro občany bez průmyslové zóny.

  Čisté Šlapanice působí ve Šlapanicích jako občanské sdružení již několik let a v současném zastupitelstvu mají již nyní 4 zastupitele, doposud jen v opozici. Tento stav chtějí na podzim výrazně změnit. Důvod? Dosavadní dlouhodobé vedení radnice nerespektuje názory občanů Šlapanic, o spolupráci s opozicí pouze hovoří. Ve skutečnosti za celé volební období nepodpořilo jediný návrh opozice. „Přišel čas tento způsob jednání radnice s občany vyměnit za lepší. Naším cílem jsou Šlapanice, které se budou rozvíjet bez závislosti na průmyslové zóně, a budou klidným a příjemným domovem pro své obyvatele“, říká Michaela Trněná, lídr kandidátky.

  Ve městě vidí Čisté Šlapanice velký prostor pro zlepšení. „Chceme, aby se lidé ve městě dobře cítili – rádi bychom postupně vytvořili městu „zelenou páteř“ – zónu pro pěší a cyklisty podél nábřeží Říčky,“ uvádí další člen kandidátky Jiří Kopeček.

  Přestože svou veškerou činnost financuje sdružení z příspěvků svých členů a několika málo grantů, povedlo se jim už mnohé. Výrazně ovlivňují především tvorbu nového územního plánu. Čisté Šlapanice se jako jediný subjekt v současném zastupitelstvu intenzivně zajímaly o názor občanů na veřejný prostor, zřídily pro občany připomínkovací web k novému územnímu plánu a pomocí „pocitových map“ přenesly tyto názory i do připomínek k územnímu plánu. Sdružení zveřejňuje pro občany Šlapanic na vlastních webových stránkách záznamy zasedání zastupitelstev, jejichž vysílání současné vedení radnice zrušilo, a to včetně podkladů.

  S pomocí občanů zlepšují Čisté Šlapanice vzhled města a jeho nejbližší okolí, spolu s občany vysadily již více jak 1000 stromů, např. aleje Brněnská, Ponětovská, Bedřichovská, Pod Žurání. Bez financí to ale nejde a tak další z kandidátů Pavel Zmeškal zmiňuje i jiné priority Čistých Šlapanic: „Chceme lepší hospodaření města, plánujeme ušetřit prostředky například snížením počtu místostarostů z dosavadních dvou na jednoho. Starosta a místostarosta se podle našeho programu musí věnovat městu na plný úvazek, bez výkonu jiných funkcí či v souběhu se zaměstnáním.  Chceme také odstranit tvrdou cenzuru, kterou současná radnice ve městě uplatňuje.“ 

  Co s tím vším a jak na to, se postupně dozvíte z našeho volebního programu. Každé pondělí budeme zveřejňovat část svého volebního programu na našem volebním webu ZDE. Najdete na něm postupně všechna naše témata a důležité informace k volbám.

  Podpořit nás můžete už nyní sběrem podpisů pod petici kandidátů, kterou sbíráme do tohoto pátku 25.7. Petici najdete ke stažení ZDE a odevzdat ji můžete do pátku 25.7.2014 v květinářství na konečné trolejbusu 31 ve Šlapanicich.

   

  Kontakty:
  Michaela Trněná, michaela.trnena@seznam.cz, 737 428 660
  Pavel Zmeškal, kagada@seznam.cz, 731 483 362