• Vyberte městu témata pro příští rok v anketě Veřejného fóra

  V říjnu proběhlo ve Šlapanicích 1. Veřejné fórum, organizované naším městem v rámci agendy Zdravého města. Na Veřejném fóru byla vybrána témata, která se nyní ověřují ještě písemnou anketou ve Zpravodaji nebo můžete hlasovat prostřednictvím webových stránek. Pokud Vám na vybraných tématech záleží, hlasujte pro ně ZDE.

 • O čem bude rozhodovat 7. zasedání ZM: rekonstrukce Kosmákovy a jiné

  Ve středu 9. 12. 2015 se koná v 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanice 7. zasedání zastupitelstva města.
  Na programu je schvalování rozpočtu města, ve kterém bude občany zajímat především investiční akce města. Pokud zastupitelé schválí předkládaný rozpočet, může se v příštím roce realizovat rekonstrukce ulice Kosmákovy (více než 8 mil.Kč), cyklostezka do Bedřichovic (2, 5mil.Kč), úpravy parku Riegerova (1, 5mil.Kč), bude dokončen kruhový objezd Bedřichovice-Podolí. Cyklostezka do Bedřichovic stále ještě závisí na dohodě s majiteli pozemku, kteří ale na podzim vyslovili předběžně ochotu s mimosoudní dohodou. Mezi finančně velké akce patří i 2.stupeň čištění odpadních vod ze skládky nebezpečných odpadů (více než 4 miliony Kč), na jejím vybudování závisí rozjezd I. stupně čističky. Pokud ji město nerozjede, hrozí mu vrácení dotace. Dalších cca 8 mil. Kč má směřovat na vybudování klimatizace v budově úřadu MěÚ na Opuštěné, aby se tak zlepšily místy až neúnosné podmínky pro návštěvníky úřadu i jeho zaměstnance.
  V rozpočtu jsou rovněž připraveny částky na přípravu projektové dokumentace pro úpravy ulice Nádražní a 2. návrh nového územního plánu.

  Jedním z plánovaných bodů měla být vzájemná komunikace mezi firmou CTP Invest (developerem průmyslové zóny, naplánované z roku 2005) a městem. Vedení města se naposledy v září letošního roku setkalo s nejvyšším představitelem firmy CTP Invest a požádalo firmu o přehodnocení a aktualizaci dohod z roku 2005 (aktualizována v roce 2010). Město totiž ve prospěch CTP Invest a jejího záměru na průmyslovou zónu investovalo již více než 3, 3 mil. Kč jen za poslední 3 roky. Za tu dobu společnost CTP Invest na oplátku poskytla sponzorský dar ve výši 100 000 Kč na Šlapanické slavnosti a 25 000Kč na kalendář. Vedení města upozornilo CTP na nemožnost pokračovat v záměru na průmyslovou zónu a požádalo o vyjádření. Od září do 2. prosince 2015 firma mlčela. 2. prosince obdrželi všichni zastupitelé dopis CTP s výzvou, aby zastupitelé nepřijímali žádná rozhodnutí, která by mohla být porušením dohody a upozorňuje na možnost vzniku škod velkého rozsahu. Jako důkaz dobré spolupráce uvádí otevření Tuřanky během letošního listopadového kolapsu. Významnou část Tuřanky prodalo firmě CTP Invest předchozí vedení města, přestože pro většinu měst jsou komunikace a jejich vlastnictví strategickou záležitostí ve veřejném zájmu.  Dopis zastupitelům viz níže:

  Stáhnout (PDF, 802KB)

   

 • Informace z 6. zasedání ZM

  Podklady, zápis a záznam najdete ZDE.

  Ze zasedání zastupitelstva několik podstatnějších informací:

  1. Schválení pokynů pro zpracování nového, 2. návrhu územního plánu Šlapanic (ÚP)
   Zastupitelstvo schválilo koaliční většinou (ČŠ, Nezávislí, Změna, ODS) pokyny pro zpracování nového, v pořadí již 2. návrhu ÚP. Podstatou pokynů pro zpracování nového návrhu jsou především vypuštění ploch pro průmyslovou zónu a důraz na dopravní řešení, které bude respektovat potřeby Šlapanic i Brna, popř. JMK. Oba tyto požadavky pocházejí ze stanovisek dotčených orgánů k původně předloženému návrhu ÚP z roku 2014. Za zmínku stojí, že Šlapanice si připravují nový ÚP již od roku 2009, kdy zastupitelstvo rozhodlo o jeho pořízení a investovaly do něj již více než 3 miliony Kč (více o investicích a vrácených dotacích naleznete v našem ještě opozičním článku z roku 2014 ZDE). Jako zbytečné se jeví hlasování opozičních zastupitelů (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ANO), kteří vědí stejně jako všichni ostatní zastupitelé, že nový územní plán je třeba, protože sami ho předkládali ke schválení zastupitelstvu dokonce již 2x, a přesto se při hlasování zdrželi. Z jejich strany přitom nezazněly žádné připomínky, dotazy či námitky a zdržení při hlasování pak působí jako zbytečný naschvál z pozice opozice.
   Schválením pokynů ale můžeme zahájit práce na zpracování nového návrhu, který Šlapanice v mnoha případech již intenzivně potřebují.
  2. 2. Informace o hospodaření SVK Šlapanicko a posílení skupinového vodovodu 
   Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko byly přijaty zastupiteli vlažně a bez jediného dotazu, přestože nejsou bez zajímavosti. Větší diskuze se rozproudila až poté, co tajemnice Svazku p. Staňková na požádání Rady města (RM) podávala informace o dění kolem připojení Jiříkovic na skupinový vodovod s vodou z nového vrtu na Říčkách. RM požádala o podání informací vzhledem ke kolujícím informacím o problémech s tvrdostí vody v Jiříkovicích. Na zasedání tak zaznělo: že voda má kvalitu kojenecké vody, současně ale platí, že jako krasová voda je samozřejmě také tvrdší. Zástupce VAS p. Vavro potvrdil, že VAS nemohl v některých případech vydávat souhlas pro stavbu nových rodinných domů kvůli nedostatečné kapacitě, tento problém je nyní díky novému vodovodu vyřešen. V Jiříkovicích se nyní obec ve spolupráci se Svazkem a VAS pokouší problém řešit zařízením na úpravu vody, provádějí se kontrolní odběry vody a zvažují se možnosti řešení. Chemické úpravy vody se přitom jeví jako nejméně vhodná varianta. Svazek s provozovatelem – VASkou bude pečlivě zvažovat další postup (míchání/ředění vody s brněnskou, méně tvrdou vodou aj.), o dalším vývoji bude město občany informovat.

  V informacích starostky jsem informovala o aktuální dopravní situaci v souvislosti s uzavírkou D1, kdy se pod obrovským náporem situaci daří v rámci možností zvládat jen díky výborné spolupráci s Policií ČR. Situace potrvá minimálně do ukončení uzavírky na D1 17. 11.
  Dále jsem informovala zastupitele o prvním výstupu právní prověrky na areál ICEC, kdy bohužel se kvůli existenci ekologické smlouvy jako málo pravděpodobné jeví získání dotačních titulů. Město tak nyní prověřuje další možnosti, včetně přezkumu nákladnosti projektu na 2. etapu sanace areálu.
  Podala jsem také informaci o jednání se společností CTP, kterou jsme informovali o nemožnosti pokračovat v záměru na průmyslovou zónu z objektivního důvodu, kterým dlouhodobý nesouhlas Ministerstva životního prostředí nepochybně je.  Zastupitelé dostali před zahájením zasedání k dispozici zápis z jednání mezi městem a firmou CTP Invest. Následně odmítli vzít text se zápisem z jednání na vědomí s oprávněným odůvodněním, že neměli dostatek času na seznámení s podkladem. Návrh na pauzu, aby se mohli s textem seznámit odmítli, pan Zycháček (TOP09) dokonce s odůvodněním, že nemá brýle. Koaliční zastupitelé k tomu přihlédli v dalším hlasování a zápis se bude znovu projednávat na dalším zasedání.
  Pro lokalitu Jiráskova byla podepsána smlouva o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace.
  Velkou pozornost vzbudila zpráva ředitele SATESA M. Paláska o zjištěních v hospodaření SATESA. Čas na vyjádření si vyžádal předchozí jednatel společnosti pan Svatopluk Novák a zpráva bude také znovu projednávána na dalším zasedání zastupitelstva.

  A na závěr malou poznámku: Jako předsedající se snažím, aby zasedání mělo co nejvěcnější a nejhladší průběh, snažím se proto zdržet zbytečných poznámek, vzájemného špičkování mezi zastupiteli opozičními a koaličními. Na tomto místě se ale mohu pozastavit nad tím, jak se bývalí koaliční zastupitelé , kteří nás na zasedáních opakovaně postavili před hotovou věc a přes naše námitky se věc bez přípravy projednala a schválila, nyní ohánějí požadavky na to, aby podklady dostali včas. Absolutní většina podkladů je zveřejněna 14 dnů před konáním zasedání. a odmítnutí přestávky na seznámení s podkladem s poukazem na zapomenuté brýle nebo zdržování se hlasování bez vysvětlení důvodu (jako v případě ÚP) je návratem k žabomyším válkám zastupitelů. Cením si naopak koaličních zastupitelů, kteří v rámci fair – play na připomínky opozičníků přistoupili. Cesta k věcnému jednání zastupitelstva je zdlouhavá.

  Michaela Trněná

   

   

 • Město řeší kritickou dopravní situaci

  Město Šlapanice intenzivně řeší ve spolupráci s Policií ČR dopravní situaci, který nyní nově vygradovala uzavírkou na dálnici D1 ve směru na Brno. Uzavírka potrvá do 17. 11. 2015. Hlídky Policie ČR monitorují a podle potřeby řídí všechny důležité křižovatky, tzn. kruhový objezd Slatina – Hviezdoslavova, křižovatku ve Slatině (Krejčího/Matlachova), budoucí kruhový objezd v Bedřichovicích.  Situaci se naplno věnuje i Městská policie Šlapanice. Intenzita provozu směřujícího na Brno je samozřejmě i tak vysoká a v kombinaci se současným nebývale velkým množstvím uzavírek na komunikacích , pak už není mnoho možností,  jak situaci řešit. Každopádně město využívá všechny dostupné možnosti, aby situace byla pod kontrolou.

 • Záznam, podklady a zápis 4. zasedání ZM

  Záznam 4. zasedání zastupitelstva:

  Podklady a zápis zasedání na webové stránce města ZDE.

   

   

 • Studenti a městský mobiliář

  Město Šlapanice přivítalo ve středu 7. 10. na své půdě vysokoškolské studenty Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT. Studenty doprovázeli vedoucí ateliéru ak.sochař Zdeněk Zdařil a asistent arch. Jakub Novák. Jejich návštěva byla úvodem ke spolupráci s městem na návrhu nového městského mobiliáře. Tak, jak jsme slíbili, zabýváme se důsledně společným veřejným prostorem města, k němuž mobiliář neodmyslitelně patří. Mobiliář nejsou jen lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, ale i sběrná místa odpadu, kiosky, zastávky MHD, dětská hřiště apod.  Současný stav městského mobiliáře je stručně řečeno”každý pes, jiná ves”. Cílem spolupráce se vysokou školou je získat návrh pro Šlapanice na míru, opakovaně použitelný (nově vyrobitelný) a cenově dostupný návrh. Návrhy by mohly být dostupné už v únoru příštího roku a mobiliář se poté začne postupně dostávat do města při obnovách či rekonstrukcích veřejných prostranství.

 • Žádné dohody mezi ČŠ a CTP neexistovaly a neexistují

  V článku Brněnského deníku z 22. 7. 2015 uvádí zástupce CTP Invest p. Budař, že: “Po dohodě s Michaelou Trněnou, která byla tehdy předsedkyní sdružení Čisté Šlapanice, jsme požadovanou zónu zredukovali přibližně na osmdesát hektarů,” připomněl ředitel Budař.” Pan Budař u jednání mezi firmou CTP Invest a ČŠ v roce 2010 nebyl a je možné, že ho někdo mylně informoval. Ať tak či onak, žádné dohody mezi ČŠ a CTP ohledně velikosti zóny neproběhly a neexistují. CTP Invest je si tohoto faktu vědomo, i přesto zkouší vzbudit dojem, že mezi občanským sdružením a firmou vznikla nějaká dohoda o velikosti parku nebo že získala souhlas sdružení s průmyslovou zónou. Jediná jednání, která proběhla, se týkala vzájemné výměny informací a předkládání argumentace z obou stran.

  Proti lživým tvrzením CTP jsme se ohrazovali již v roce 2013 otevřeným dopisem p. Vossovi, jednateli CTP Invest viz ZDE. Na tento dopis pan Voss coby jednatel firmy CTP Invest nikdy neodpověděl. Nyní budeme muset stejný dopis napsat znovu.

  Naopak je jisté, že firma CTP Invest ve Šlapanicích podepisovala jiné dohody, jejichž obsah, odměny zástupci města a hlavně jejich utajování vzbuzují oprávněné pochybnosti více ZDE.

 • Město nás nezajímá, říká CTP Invest

  MFDnes zveřejnil článek věnovaný průmyslové zóně CTP Šlapanice viz ZDE. Dovolíme si komentář k tomuto tématu.

  Plán na velkou průmyslovou zónu prošel různými peripetiemi, různými instancemi a různými trably. Celou dobu si investor zóny – firma CTP Invest držela jednu věc, předstíraný zájem o blaho občanů, města jako takového, pro kterého bude zóna CTP přínosem. Pod tlakem okolností, přičemž ta úvodní okolnost – vystoupení města z nefunkční a netransparentního Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), je poměrně marginální, zareagoval zástupce CTP p. Budař v tisku velmi otevřeně:” Je to rozhodnutí města a pro budování zóny to nic neznamená. Případné porušení smluv musí posoudit právníci. ” (citace z MFDnes z 21.7.2015). Toto prohlášení si můžeme přečíst i tak, že investora opravdu názor města a jeho obyvatel nezajímá, a v pozadí se třepetá navíc lehká výhružka právníky. Firma CTP Invest tak ústy pana Budaře jen nahlas vyslovila to, co si reálně myslí a co dělá. My tu vyděláváme a kdo je víc? Stavby načerno dokumentují tento přístup také a patří očividně k běžnému arzenálu firmy CTP, jak dokumentují případy Hradec Králové, Přeštice nebo blízký a sporný Amazon. Pokuty, které investor platí, jsou směšné v porovnání s částkami, o kterých je řeč.

  Z pohledu Šlapanic je v článku zajímavá úloha poslance Parlamentu a bývalého starosty Šlapanic J. Klašky (KDU-ČSL), který je uveden jako neoficiální lobbista za realizaci CTParku ve Šlapanicích. Jednak úloha poslance je poměrně jasně definována ústavou a lobbing za zájmy soukromé developerské společnosti vzbuzuje o poslanci velmi nedobrý dojem. Nedobrý proto, že firem, které jsou schopny si opatřit studii deklarující jejich ohromující přínos společnosti, je poměrně dost, ovšem ne všem se dostane pozornosti poslanců. Nechat se spojit s firmou, která si očividně nijak neláme hlavu s dodržováním zákonů, rovněž není pro poslance příliš dobrou vizitkou.

  U pana Jaroslava Klašky je pak třeba zajít do nepříliš dávné minulosti, kdy

  1. se podepsal pod volební program šlapanické KDU-ČSL, která průmyslovou zónu označila jako nikoliv prioritní či stěžejní téma, které je třeba řádně přezkoumat viz volební program KDU-ČSL, který kandidáti šlapanické KDU-ČSL včetně p. J. Klašky prezentovali šlapanickým voličům. O pouhých  pár měsíců později se dozvídáme, že pan poslanec Klaška intenzivně lobbuje za realizaci zóny. Nedůvěra ke KDU-ČSL, kterou šlapaničtí voliči ukázali ve volbách, se tak jeví jako naprosto oprávněná a nyní i odůvodněná.
  2. v pozici starosty Šlapanic tvrdil, že nic neví o ujednáních, která podepisoval jeho spolustraník v KDU-ČSL a tehdejší tajemník Šlapanic V. Hrabálek za sdružení vlastníků SPZŠ či zástupce města J. Střechovský (nyní ANO), a důsledně mlčel a následně i mlžil o případných finančních ziscích pro město. Proč? A nyní lobbing za firmu, která jej fakticky spolu s jeho spolustraníkem “podrazila”. Taková schopnost odpuštění a opravdu dlouhotrvající angažovanost ve prospěch CTP Invest u poslance vzbuzuje spoustu otázek, na které by měl pan poslanec odpovědět.

  Co na to říci závěrem než, že: Prosazovat průmyslovou zónu na nejlepší půdě s nejvyšší třídou ochrany, navíc proti městu a jeho obyvatelům, to je opravdu úkol hodný velkého developera nerespektujícího zákony a čistě neoficiálně, čistě náhodou lobbujícího poslance.

 • Závěrečný účet města, nový název ulice a jiné – 4. zasedání zastupitelstva města

  Srdečně zveme všechny občany na 4. veřejné zasedání zastupitelstva Šlapanic (dále ZM), které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice. Pozvánku s programem jednání najdete na stránkách města ZDE. Podklady jednání najdete ZDE.

  Co v podkladech nenajdete, jsou diskuze zastupitelů a občanů – a proto stojí za to zasedání navštívít a takzvaně “nasát” atmosféru jednání zastupitelstva pár měsíců po volbách. Minulé diskuze se z velké části nesly z řad opozice v duchu: “nepřipravili jste správně podklady, zapomněli jste podpisy, chybí Vám tam tečka, chci dokumenty jen naskenované, vyhledávat v dokumentech nepotřebuji a podobně.” Se zastupiteli jsme si opakovaně a snad už naposledy na 3. ZM vysvětlili, že tyto záležitosti lze řešit e-mailem, telefonem mimo veřejné zasedání ZM. Podklady jsou zveřejněny 14 dnů předem, což je opatření, které jsme zavedli široce nad rámec zákona o obcích – ten neukládá zveřejnění podkladů vůbec, pozvání a program stačí zveřejnit týden před zasedáním. Veřejné zasedání je totiž veřejné nikoliv proto, aby si tam účastníci prokazovali svá větší či menší pochybení, ale především proto, aby občanská veřejnost mohla sledovat a pochopit, jak a proč zastupitelé dělají rozhodnutí, která ovlivňují chod města. K těmto zásadním a velmi potřebným diskuzím zatím dochází spíše občas, ale právě v nich musí zastupitelé veřejně obhájit svoje postoje, názory a záměry. Teprve ony činí srozumitelnými usnesení zastupitelstva. A byť vládnoucí koalice (nyní ČŠ, Nezávislí, Změna a ODS) dokáže nyní svou většinou prosadit v zastupitelstvu při hlasování svůj názor, je především v jejím zájmu, aby i ona dokázala vysvětlit svá rozhodnutí především občanům.  Věřím, že na 4. zasedání ZM už bude převážná část diskuzí věnována právě věcné stránce rozhodování, při kterém má veřejná kontrola nezastupitelnou roli.

  Pokud nestihnete přijít a přesto Vás zasedání zajímá, sledujte záznamy ZM na stránkách města.

  Michaela Trněná

 • Další kroky Rady města k hřišti Jiráskova

  Z posledního zasedání Rady města vyplynulo, že Rada města se hodlá řešit lokalitu Jiráskova jinak, než to naplánovala a realizovala předchozí Rada. Rozhodnutí zrušit projekt multifunkčního hřiště nebylo jednoduché a jednoduché nebudou ani následující kroky. Přesto věřím, že povedou k cíli, kterým je řešení veřejného prostoru takovým způsobem, aby byl přínosem a ne zdrojem konfliktů.

  Ráda bych vysvětlila tento krok rady města. Hledali jsme způsob, jak naložit s touto lokalitou tak, aby vzniklo řešení, které nebude zdrojem konfliktů mezi občany. V diskuzi i z ankety nakonec vyplynulo, že obě strany občanů, které se v této záležitosti angažují, o hřiště stojí. Obě strany shodně uvedly, že jsou schopny akceptovat hřiště menších parametrů a obě strany uvedly, že stojí o to, aby se tato lokalita vyřešila jako celek s nabídkou pro více věkových skupin. Rada města proto rozhodla řešit lokalitu jako celek na základě výše uvedených požadavků. A děláme vše pro to, aby to bylo letos. K rozhodování Rady města přispěla i informace, že hřiště obdobných parametrů jako bylo to původní, by se mělo letos realizovat v blízkých Brněnských polích. Věříme, že toto řešení bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany, protože nikdo ze zúčastněných neprojevoval chuť realizovat za každou cenu záměr na úkor druhé strany.

   

  S pozdravem Michaela Trněná

10. stránka z celkem 18« První...89101112...Poslední »