• Město nás nezajímá, říká CTP Invest

  MFDnes zveřejnil článek věnovaný průmyslové zóně CTP Šlapanice viz ZDE. Dovolíme si komentář k tomuto tématu.

  Plán na velkou průmyslovou zónu prošel různými peripetiemi, různými instancemi a různými trably. Celou dobu si investor zóny – firma CTP Invest držela jednu věc, předstíraný zájem o blaho občanů, města jako takového, pro kterého bude zóna CTP přínosem. Pod tlakem okolností, přičemž ta úvodní okolnost – vystoupení města z nefunkční a netransparentního Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), je poměrně marginální, zareagoval zástupce CTP p. Budař v tisku velmi otevřeně:” Je to rozhodnutí města a pro budování zóny to nic neznamená. Případné porušení smluv musí posoudit právníci. ” (citace z MFDnes z 21.7.2015). Toto prohlášení si můžeme přečíst i tak, že investora opravdu názor města a jeho obyvatel nezajímá, a v pozadí se třepetá navíc lehká výhružka právníky. Firma CTP Invest tak ústy pana Budaře jen nahlas vyslovila to, co si reálně myslí a co dělá. My tu vyděláváme a kdo je víc? Stavby načerno dokumentují tento přístup také a patří očividně k běžnému arzenálu firmy CTP, jak dokumentují případy Hradec Králové, Přeštice nebo blízký a sporný Amazon. Pokuty, které investor platí, jsou směšné v porovnání s částkami, o kterých je řeč.

  Z pohledu Šlapanic je v článku zajímavá úloha poslance Parlamentu a bývalého starosty Šlapanic J. Klašky (KDU-ČSL), který je uveden jako neoficiální lobbista za realizaci CTParku ve Šlapanicích. Jednak úloha poslance je poměrně jasně definována ústavou a lobbing za zájmy soukromé developerské společnosti vzbuzuje o poslanci velmi nedobrý dojem. Nedobrý proto, že firem, které jsou schopny si opatřit studii deklarující jejich ohromující přínos společnosti, je poměrně dost, ovšem ne všem se dostane pozornosti poslanců. Nechat se spojit s firmou, která si očividně nijak neláme hlavu s dodržováním zákonů, rovněž není pro poslance příliš dobrou vizitkou.

  U pana Jaroslava Klašky je pak třeba zajít do nepříliš dávné minulosti, kdy

  1. se podepsal pod volební program šlapanické KDU-ČSL, která průmyslovou zónu označila jako nikoliv prioritní či stěžejní téma, které je třeba řádně přezkoumat viz volební program KDU-ČSL, který kandidáti šlapanické KDU-ČSL včetně p. J. Klašky prezentovali šlapanickým voličům. O pouhých  pár měsíců později se dozvídáme, že pan poslanec Klaška intenzivně lobbuje za realizaci zóny. Nedůvěra ke KDU-ČSL, kterou šlapaničtí voliči ukázali ve volbách, se tak jeví jako naprosto oprávněná a nyní i odůvodněná.
  2. v pozici starosty Šlapanic tvrdil, že nic neví o ujednáních, která podepisoval jeho spolustraník v KDU-ČSL a tehdejší tajemník Šlapanic V. Hrabálek za sdružení vlastníků SPZŠ či zástupce města J. Střechovský (nyní ANO), a důsledně mlčel a následně i mlžil o případných finančních ziscích pro město. Proč? A nyní lobbing za firmu, která jej fakticky spolu s jeho spolustraníkem “podrazila”. Taková schopnost odpuštění a opravdu dlouhotrvající angažovanost ve prospěch CTP Invest u poslance vzbuzuje spoustu otázek, na které by měl pan poslanec odpovědět.

  Co na to říci závěrem než, že: Prosazovat průmyslovou zónu na nejlepší půdě s nejvyšší třídou ochrany, navíc proti městu a jeho obyvatelům, to je opravdu úkol hodný velkého developera nerespektujícího zákony a čistě neoficiálně, čistě náhodou lobbujícího poslance.

 • Závěrečný účet města, nový název ulice a jiné – 4. zasedání zastupitelstva města

  Srdečně zveme všechny občany na 4. veřejné zasedání zastupitelstva Šlapanic (dále ZM), které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice. Pozvánku s programem jednání najdete na stránkách města ZDE. Podklady jednání najdete ZDE.

  Co v podkladech nenajdete, jsou diskuze zastupitelů a občanů – a proto stojí za to zasedání navštívít a takzvaně “nasát” atmosféru jednání zastupitelstva pár měsíců po volbách. Minulé diskuze se z velké části nesly z řad opozice v duchu: “nepřipravili jste správně podklady, zapomněli jste podpisy, chybí Vám tam tečka, chci dokumenty jen naskenované, vyhledávat v dokumentech nepotřebuji a podobně.” Se zastupiteli jsme si opakovaně a snad už naposledy na 3. ZM vysvětlili, že tyto záležitosti lze řešit e-mailem, telefonem mimo veřejné zasedání ZM. Podklady jsou zveřejněny 14 dnů předem, což je opatření, které jsme zavedli široce nad rámec zákona o obcích – ten neukládá zveřejnění podkladů vůbec, pozvání a program stačí zveřejnit týden před zasedáním. Veřejné zasedání je totiž veřejné nikoliv proto, aby si tam účastníci prokazovali svá větší či menší pochybení, ale především proto, aby občanská veřejnost mohla sledovat a pochopit, jak a proč zastupitelé dělají rozhodnutí, která ovlivňují chod města. K těmto zásadním a velmi potřebným diskuzím zatím dochází spíše občas, ale právě v nich musí zastupitelé veřejně obhájit svoje postoje, názory a záměry. Teprve ony činí srozumitelnými usnesení zastupitelstva. A byť vládnoucí koalice (nyní ČŠ, Nezávislí, Změna a ODS) dokáže nyní svou většinou prosadit v zastupitelstvu při hlasování svůj názor, je především v jejím zájmu, aby i ona dokázala vysvětlit svá rozhodnutí především občanům.  Věřím, že na 4. zasedání ZM už bude převážná část diskuzí věnována právě věcné stránce rozhodování, při kterém má veřejná kontrola nezastupitelnou roli.

  Pokud nestihnete přijít a přesto Vás zasedání zajímá, sledujte záznamy ZM na stránkách města.

  Michaela Trněná

 • Další kroky Rady města k hřišti Jiráskova

  Z posledního zasedání Rady města vyplynulo, že Rada města se hodlá řešit lokalitu Jiráskova jinak, než to naplánovala a realizovala předchozí Rada. Rozhodnutí zrušit projekt multifunkčního hřiště nebylo jednoduché a jednoduché nebudou ani následující kroky. Přesto věřím, že povedou k cíli, kterým je řešení veřejného prostoru takovým způsobem, aby byl přínosem a ne zdrojem konfliktů.

  Ráda bych vysvětlila tento krok rady města. Hledali jsme způsob, jak naložit s touto lokalitou tak, aby vzniklo řešení, které nebude zdrojem konfliktů mezi občany. V diskuzi i z ankety nakonec vyplynulo, že obě strany občanů, které se v této záležitosti angažují, o hřiště stojí. Obě strany shodně uvedly, že jsou schopny akceptovat hřiště menších parametrů a obě strany uvedly, že stojí o to, aby se tato lokalita vyřešila jako celek s nabídkou pro více věkových skupin. Rada města proto rozhodla řešit lokalitu jako celek na základě výše uvedených požadavků. A děláme vše pro to, aby to bylo letos. K rozhodování Rady města přispěla i informace, že hřiště obdobných parametrů jako bylo to původní, by se mělo letos realizovat v blízkých Brněnských polích. Věříme, že toto řešení bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné strany, protože nikdo ze zúčastněných neprojevoval chuť realizovat za každou cenu záměr na úkor druhé strany.

   

  S pozdravem Michaela Trněná

 • Záznamy, podklady a zápis 2. ZM Šlapanice

  Záznam jednání 2. ZM najdete ZDE.

  Zápis a podklady k jednání ZDE.

   

 • Záznam 1. zasedání ZM Šlapanice

 • Dobré rady bývalého starosty

  Na stránkách Čistých Šlapanic si dovolím okomentovat několik otázek, které s námi jako novým vedením města řeší bývalý starosta města J. Klaška. Jedná se o údajné nepochopení toku financí města, propouštění zaměstnanců a změny v běžících projektech probírané na 2. zasedání Zastupitelstva města nebo v článcích a letácích bývalého starosty.

  Pominu fakt, že J. Klaška nám nikdy nevěnoval 100 dnů hájení, jeho první letáček o “nezadluženém městě” jsem vytáhla ze schránky spolu s ostatními občany Šlapanic už na Vánoce.
  A ano, máme plné ruce práce  – zredukovali jsme počet uvolněných zastupitelů z tří na dva a dokonce jsem si jako nová starostka nepořídila za peníze města k ruce osobního asistenta, jako to před 8 lety při nástupu do funkce udělal J. Klaška. Ušetřené peníze chceme vložit raději do funkcí, které našemu městu dlouhodobě chybí  jako například městský architekt.

  1. Nepochopení toku financí leží jednoznačně na straně bývalého starosty, a co horšího i současného místopředsedy rozpočtového výboru parlamentu ČR. Člověk, který tvrdí, že “město není  zadlužené”, přestože město má úvěr neboli dluh ve výši 82 milionů Kč, je buď finančně naprosto negramotný anebo populista. (viz například vánoční letáček). Nejdříve podle jeho tvrzení můžeme splatit “drtivou většinu úvěru naráz”. A když toto tvrzení neprojde, tak alespoň tvrdí, že nechápeme splátkový kalendář či “cash flow”? To i kličkující zajíc běží rovněji než finanční úvahy našeho bývalého starosty. A jeho doporučení: naučte se, co je to cash flow 🙂
  Šlapanice jsou sedmitisícové město, kde ještě na finance dohlédneme. Pokud podává místopředseda rozpočtového výboru parlamentu stejně nekvalitní, ale líbivé informace o stavu financí na republikové úrovni, je to na pováženou  Stav financí města můžete sledovat i ZDE.

  2. Co se týká propouštění, z našeho úřadu odešli 2 lidé – vedoucí finančního odboru do důchodu, o který sám požádal, a vedoucí odboru investic a správy majetku města (tzv. OISM), která byla ve zkušební lhůtě. Hlavním důvodem odchodu vedoucí odboru OISM ve zkušební době byly “neuhlídané změny” v rozpočtu na projektech města, které vedly krátce po schválení rozpočtu k rozpočtovému opatření ve výši více než 7 milionů Kč! Pokud bývalému starostovi tyto “drobnosti v toku financí” nevadí, musím říci, že mně velmi. Pokud se nemohu spolehnout na to, že vedoucí odboru uhlídá tok svěřených financí, nemohu dobře pracovat ani já.

  A zde osobní poznámka z mé strany: opakovaně jsem musela odpovídat na dotazy, kdy a jak moc budeme propouštět zaměstnance úřadu, protože o tom byli před volbami i krátce po volbách přesvědčováni bývalým vedením města. Přišla jsem na úřad, jehož zaměstnanci jsou po 8 letech “vládnutí jedné strany” přesvědčení, že vedení města má neomezenou moc a může si dělat naprosto, co chce. Skutečnost je jiná, mou prioritou jsou lidé, kteří chtějí a umějí pracovat i nezávisle na stranické příslušnosti. Narážím nyní na skutečnost, že jak současný tajemník úřadu, tak bývalý vedoucí finančního odboru, tak bývalá vedoucí OISM jsou členy KDU-ČSL stejně jako bývalý starosta Klaška. Tato kumulace vedoucích úředníků z jedné strany na našem úřadu vzbuzuje důvodné pochybnosti o nestrannosti úředníků. Úředníci mají samozřejmě právo na svůj politický názor, současně ale musí být ve výkonu svého úřadu nestranní. A dokáže být politicky angažovaný úředník nestranný? I vůči politickým konkurentům své strany?
  Ano, každý vedoucí pracovník by měl mít možnost vybírat si své nejbližší pracovníky, aby jim mohl důvěřovat a spoléhat na ně. V případě úředníků je to podstatně složitější, ale odvolávat se na zákon o úřednících (viz 3hod:38min záznamu 2. ZM) a přitom mít obsazené 3 nejvýznamnější posty na úřadu svými stranickými kolegy, jako to udělal bývalý starosta? Tomu říkám pokrytectví. A doporučení bývalého starosty? Nerušte naše dobře zaběhlé týmy.

  Pokud dochází  ke změnám v projektech města, pak jsou to změny odůvodněné: může se jednat o chyby v projektové dokumentaci nebo nedokonalou přípravu projektu (např. chybějící zhutnění pod vozovkou na návsi Bedřichovice – vícepráce v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč), vyplývat ze stavu stavby samotné (například KD Bedřichovice jako stará budova) nebo z nedostatečného projednání projektu samotného – jako jsou atletický areál ZŠ Šlapanice nebo hřiště Jiráskova. Na 2. ZM proběhla diskuze na téma “atletický areál ZŠ”, kde bývalý starosta J. Klaška i ředitel ZŠ R. Skočovský přesvědčovali o tom, jak dobře byl projekt prodiskutován se všemi případnými uživateli. A realita? Krátký večerní telefonát očividně dostačuje představě o pečlivém projednání záměru jak bývalému starostovi, tak řediteli školy. Poslechněte si vyjádření starosty šlapanických hasičů M. Velana, jakým způsobem bylo hřiště projednáno s nimi v 3:38 minutě záznamu 2. zasedání Zastupitelstva. A doporučení bývalého starosty zní: neměňte naše dobře připravené projekty.

  Rozumím velmi dobře extrémnímu úsilí bývalého starosty J. Klašky najít chyby v mé práci nebo v práci mých kolegů a jsem smířená s tím, že dělám a budu dělat chyby a budu vždy vděčná těm, kteří mě na ně v dobré víře a snaze pomoci upozorní. Dobrou vůli a opravdovou snahu pomoci u bývalého pana starosty při nejlepší vůli zatím nevidím. Dobrá vůle podle mě znamená zvednout telefon a sjednat si schůzku a probrat potřebné a nečekat 2 měsíce na veřejné zasedání. Ale jsem optimistkou 🙂

  S úctou a respektem ke všem šlapanickým a bedřichovickým občanům Michaela Trněná

   

   

   

   

 • Podpořte s námi ochranu půdy!

  Už v úterý 10.2. 2015 budou poslanci parlamentu hlasovat novele zákona o ochraně půdy. Do parlamentu vstupuje ale novela zákona zdeformovaná senátorskými přílepky: Pozměňovací návrhy senátorů, s nimiž se nyní novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, požadují bezbřehé rozšíření výjimek z platby odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, jejichž uzákoněním by byl popřen smysl zákona o ochraně půdního fondu a vedlo by to k výraznému oslabení ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy” (zdroj: MŽP). 

  Ochrana půdy je přitom aktuální i pro Šlapanice, poplatky za odnětí půdy z půdního fondu totiž mohou výrazně korigovat záměry developerů stavět na kvalitní půdě. Jako Šlapaňáky nás také bude zajímat hlasování šlapanického poslance J. Klašky za KDU-ČSL, jeho strana velmi silně prosazovala ochranu půdy ve volbách, deklarovala podporu zemědělcům a navíc coby vládní strana mají posílení ochrany půdy jako jednu z programových priorit.

  Můžeme jako občané ovlivnit dění v parlamentu? Můžeme. Poslanci totiž velmi silně zvažují svoje hlasování v okamžiku, kdy vědí, že jejich hlasy podléhají veřejné kontrole občanů – voličů. Dejte jim najevo svůj názor a sledujte jejich hlasování.

  Můžete podepsat e-petici na ochranu půdy (její text můžete využít i jako text dopisu poslancům) nebo napište poslancům přímo (e-mailové adresy

  Stáhnout (DOC, 25KB)

  ) použijte služby NapišteJim.

 • Kolik zaměstnání má místostarosta M. Klaška? Jedno jediné – místostarostovské

  Zastupitelská demokracie v naši zemi funguje mimo jiné také pomocí institutu tzv. uvolněného zastupitele, tedy zastupitele, který svou činnost pro obec vykonává na plný úvazek. “Uvolněný” proto, že původní zaměstnavatel je povinen svého zaměstnance pro výkon veřejné funkce v obecném zájmu “uvolnit”. Odměnu za výkon veřejné funkce, která se posuzuje jako plat, poskytuje dlouhodobě uvolněnému zaměstnanci ten zaměstnavatel, pro kterého byl zaměstnanec dlouhodobě uvolněn. Po skončení výkonu veřejné funkce se uvolněný zastupitel vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

  O počtu uvolněných zastupitelů rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve Šlapanicích pracovali po několik volebních období za sebou 3 uvolnění zastupitelé, starosta a 2 místostarostové. Současná koalice kvůli úspoře veřejných prostředků sáhla ke snížení počtu uvolněných zastupitelů na 2, starostu a místostarostu. Je zřejmé, že oba uvolnění zastupitelé si musí mezi sebe rozdělit agendu vykonávanou předtím 3 osobami. Na nedostatek práce si určitě stěžovat nebudou.

  Překážku v práci oznámil svému zaměstnavateli i šlapanický místostarosta M. Klaška (Nezávislí 2014), využil svého zákonného práva a pověřil vedením školy dalšího pracovníka školy. Svůj postup a důvody vysvětluje srozumitelně a jasně i zřizovateli bílovické školy.

  Situace je obtížná  pro obě zúčastněné strany, jak osobu ředitele, tak i pro bílovickou radnici. Snahou by mělo být situaci vyřešit konstruktivně a společně. Pokud existuje zákonné právo na tento postup a zaměstnanec se rozhodne ho využít, měla by radnice tento fakt respektovat, jakkoliv je pro ni obtížný. Vyvíjení nátlaku vzájemnou komunikaci a řešení jistě nijak neulehčuje viz bílovické dopisy  ZDE.

  Jako šlapanické občany nás může hlavně zajímat, jestli místostarosta M. Klaška vykonává svůj post tak, jak jsme slíbili – tj. na plný úvazek, bez jiných pracovních poměrů. A odpověď zní: ano, vykonává, i když přístup bílovické radnice mu situaci rozhodně neulehčuje.

 • Informace z 1. zasedání zastupitelstva

  Byl schválen rozpočet města na rok 2015, přijat nový jednací řád. V jaké výši byl rozpočet schválen, které investice město podpoří, najdete v podkladech zasedání. Krátký přehled dění z 1. ZM najdete na stránkách města.

  Náš komentář přidáme v dohledné době.

 • Napoleonská vojska i jarmark ve Šlapanicích

  Tento víkend nabízí Šlapanice hned několik událostí, pořádaných nebo podporovaných městem.

  V pátek 28.11. proběhne vzpomínková akce na Bitvu tří císařů. Akce začíná v 16.30 na Masarykově náměstí, odkud projdou vojáci v historických uniformách uctít památku padlých na místním hřbitově a následně u památníku lékařů na Riegrově ulici.

  Rozsvěcení vánočního stromu: v sobotu 29.12. v 18.00 se přímo na Masarykově náměstí rozsvítí dětmi očekávaný vánoční strom.

  Burza militárií se koná v sobotu 29. 12. od 8:00 – 11.00 na orlovně.

  Vánoční jarmark v neděli 30. 11. od 9.00-17.00 zahájí adventní čas.

10. stránka z celkem 17« První...89101112...Poslední »