• Ukliďme Česko a hlavně Šlapanice proběhlo i v dešti

  Úklidová akce Šlapanic a okolí proběhla nakonec i v deštivém počasí, protože pracovně naladění účastníci odmítli jít domů do sucha 🙂 A tak uklízející organizovaní panem Štěpánkem (komise životního prostředí) s podporou městského Satesa prošli s igelitovými pytli v ruce kobylnickou, bedřichovickou, ponětovickou, Zemědělskou a další ulice i výpadovky. Součástí byl i úklid koryta potoka směrem na Ponětovice, kde brodiví účastníci lovili pneumatiky a jiný neřád.

  Účastníci (většina z nich se účastní každoročně) se na závěr shodli, že díky pravidelnosti se již netahá tolik nepořádku jako před pár lety.

  Největší skupinu tvořili lidé z Hrbatého hroznu.

  Všem účastníkům akce, kteří překonali i nepřízeň počasí, patří dík.

   

  uklidme_cesko_slapanice_2016

  Staženo z FB města Šlapanice

   

 • Co přinese 10. zasedání zastupitelstva?

  Na zveřejněném programu 10. zasedání zastupitelstva je několik zajímavých bodů.

  Bod 6 – Dotace z rozpočtu města – jedná se o bod přísně sledovaný a očekávaný dobrovolnými spolky a organizacemi ve městě, přidělení dotací na jejich spolkovou, sportovní či kulturní činnost ve městě. Zastupitelstvo rozhoduje na svém jednání o žádostech, které přesahují 50 000,-Kč. Město dotacemi vyjadřuje podporu organizacím, které ve městě, pro město a jeho občany vyvíjejí činnost, pořádají akce, které jsou přínosem pro celé město. V letošním roce bude město rozdělovat více než 1 mil. Kč, ze svého rozpočtu. Z přímých dotací je to o půl milionu Kč méně než v roce předešlém, město ale věnuje do podpory sportu či volnočasových aktivit pro své obyvatele daleko více peněz: v rozpočtu například přibyly peníze na správce atletického areálu, který je zpřístupněn veřejnosti, finance na úpravu lokality Jiráskova či peníze na opravu městských hřišť.

  Bod 7 – Rozpočtová opatření – zde je hlavním přesunem ve schváleném rozpočtu částka 0, 5 mil. Kč určená na předfinancování vznikající Školičky Sokolík.

  Bod 9 – Žádost jednoty Orla Šlapanice o podporu projektu na rekonstrukci orlovny – vrací se tak na pořad jednání žádost Orla, předložená na lednovém mimořádném zasedání, kdy zastupitelstvo žádost odložilo.

  Bod 12 – Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům, členům výborů a komisí – ustavující zasedání zastupitelstva stanovilo odměny pro zastupitele – členy výborů a komisí v maximální možné výši (cca 1000 Kč měsíc). Tento způsob neumožňuje hodnotit výkon/činnost členů výborů a komisí, která se značně může lišit a také znevýhodňuje členy výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli a kteří dostávají odměny na základě hodnocení své činnosti. Cílem návrhu je “srovnat” odměňování zastupitelů a nezastupitelů v komisích a výborech.

  A samozřejmě bod věnovaný podnětům a námětům občanů. Přijďte se podívat.

 • Ukliďme svět, ukliďme Česko

  Čisté Šlapanice před několika lety začaly s jarním úklidem Kolíbky (vzpomínka na rok 2012 ZDE) a Velkého hájku (Puštoru atd.). Posléze se přidalo město s akcí “Ukliďme katastr”. V loňském roce už probíhaly obě akce současně s tím, že kdo přijde, dostane na starosti kus území, o který se postará a město poskytuje zázemí: tzn. odvoz nepořádku do sběrného dvora, organizace, propagace i malé občerstvení apod. V letošním roce se město a samozřejmě i Čisté Šlapanice logicky připojují k stále rozšířenější a dobře propagované akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!

  A my dodáváme: ukliďme si Šlapanice! Sraz je v 9.00 v městském parku na Riegrově ulici, kde organizátoři rozdělí účastníky dle potřeby. Rukavice s sebou. Tak neváhejte a přijďte pomoci  🙂

 • Peníze v rozpočtu města navíc – veřejné osvětlení a teplovod Bonagra do školy, bazénu a DPS

  Po výrazné úspoře zhruba 1 milion Kč, který přináší přechod veřejného osvětlení ze společnosti Eltoda na mětskou firmu Sateso, přichází na řadu další bod z našeho volebního programu (str.2 – efektivní hospodaření) – realizace teplovodu Bonagra do základní školy (ZŠ), bazénu a domu s pečovatelskou službou (DPS).
  V loňském roce jsme po projednání se společností Bonagro nechali připravit studii proveditelnosti pro využití tepla z bioplynové stanice Bonagra s tím, že teplo by využívaly dobře dostupné objekty města v blízkosti Bonagra, jako jsou základní škola s bazénem, DPS, MŠ, knihovna a městský úřad. Studie měla kladný výsledek, návratnost investice činila 8 let. Investičně se však nevešla do plánů na letošní rok, proto byla odložena. Mezitím se objevil zajímavý dotační titul, který může využít společnost Bonagro a tak po dohodě s městem společnost připravuje podání žádost o dotaci na teplovod do ZŠ, bazénu a DPS. Rada města záměr teplovodu odsouhlasila na svém posledním zasedání, plánované finanční úspory představují zhruba čtvrt milionu Kč ročně, náklady nese především společnost Bonagro s pomocí dotačního titulu. Je na místě společnosti Bonagro poděkovat za velmi dobrou spolupráci. V případě získání dotace bude teplovod realizován již v letošním roce.

  Na závěr můžeme chvíli sčítat úspory – peníze, které zůstanou v rozpočtu města a budou použity pro město:

  šetří se již nyní: 0, 75 mil. Kč (ušetřené místo uvolněného místostarosty) +  1 mil. Kč (za veřejné osvětlení)  + 0, 5 mil. Kč (za předražené reportáže L. Babušíka) = 2, 25 mil. Kč ročně

  další plány pro letošní rok: 0, 25 mil. Kč (za energie v ZŠ, DPS) + 0, 4mil. Kč (šetří se a přitom vzniká 12 nových míst ve Školičce Sokolík s minimální spoluúčastí města)

  Dobré hospodaření se městu vyplatí.

   

 • Nová místa ve školce rodinného typu pro šlapanické děti

  Od 1. 9. 2016 bude ve Šlapanicích vytvořeno 12 nových míst pro děti ve školce rodinného typu s názvem Školička Sokolík. Jak napovídá název, nová školička vznikne v bytových prostorách sokolovny TJ Sokol Šlapanice a je alternativou k mateřské škole. Zřizovatelem Sokolíku je město. Město tak reaguje na poptávku svých obyvatel po předškolním vzdělávání.  Sokolík bude patřit k tzv. dětským skupinám, jejichž zřízení i provoz je pro svého zřizovatele pružnější a méně nákladný. Péče je přitom srovnatelná s péčí v mateřské škole a naopak díky menší skupině dětí nabízí spoustu výhod. Rodiče budou hradit stravné a školkovné stejné jako v mateřské škole, většina nákladů na provoz tohoto zařízení bude po dobu nejméně 2 let hrazena z dotačního titulu na podporu zaměstnanosti. Město tak zřízení těchto 12 nových míst vyjde daleko levněji než místa v tradiční školce a jak již bylo napsáno výše – péče o děti bude srovnatelná.

  Zápis dětí do Školičky Sokolík proběhne v úterý 19. dubna 2016 od 14:30 do 17:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šlapanice na Masarykově náměstí 100/7 (2. patro). Při zápisu budou rodiče předkládat občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a zaměstnavatele.

  Více informací bude rodičům k dispozici v průběhu příštího týdne na nově připravovaných webovkách Sokolíku.

  Plníme tak dvojí slib Čistých Šlapanic:  že budeme reagovat na potřeby rodičů na školkovou péči a současně šetříme prostředky města.

 • Říkáme NE politické kultuře šlapanické KDU-ČSL!

  KDU-ČSL vydalo nově leták s názvem Nebe a dudy, kde naznačuje, že město cenzuruje Zpravodaj, protože nevydalo články p. Klašky k dopravě a rozpočtu. K údajné cenzuře citujeme e-mailovou žádost pana poslance J. Klašky ze dne 2.2.2016 p. Kopeckému (redakce Zpravodaje):

   

  Dobrý den, pane Kopecký,
  článek “O extrémních dopravních zácpách a co s tím”, prosím, pro toto číslo ŠZ vyřaďte. Děkuji.

  Ing. arch. Jaroslav Klaška, poslanec PSP ČR (KDU-ČSL)

   

  Tedy pan poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) sám stáhnul článek z vydání Zpravodaje, tedy nikoliv redakce Zpravodaje ani nikdo jiný. K tomu dodáváme, že stejnou informační hodnotu mají v podstatě i ostatní “rádoby informace” z letáku KDU-ČSL. Mohli bychom řádek po řádku vyvracet a dokládat fakty celý leták KDU-ČSL.

  Tento způsob politické kultury –  publikování očividných lží, manipulací, reakce na reakci či vedení letákové války – jsme vždy odsuzovali, a proto se na něm nebudeme podílet.

  Informace ke kauzám, dopravě či projektům zveřejňujeme průběžně, vždy opřené o reálná fakta a budeme takto i pokračovat.

  Pokud by přesto někdo z občanů měl dotazy, ráda mu je kdykoliv zodpovím přímo coby starostka města buď na e-mailu : trnena@slapanice.cz nebo telefonicky: 607 016 704.

  Buďte informovaní, svoje názory opírejte o fakta a řekněte spolu s námi NE tomuto způsobu politického boje.

  Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

 • Poděkování za pomoc s péčí o Návrší

  V sobotu 19. 3.  dopoledne proběhla údržba Návrší. V rámci údržby byly odstraněny oplocenky z prorůstajících keřů, opraveny kůly, dosazeno přibližně 100 nových keřů a stromů. Na podzim ještě proběhne další fáze údržby keřů a stromů, která by měla zabránit v okusu zvěři.

  Poděkování patří všem, kteří opět přiložili ruku k dílu -p. Petru Svobodovi (odborný dozor),  šlapanickým myslivcům, Šlapaňákům-dobrovolníkům a členům ČŠ. Sázíme pro naše děti a jejich děti 🙂

   

 • Dětská skupina Sokolík

  Navýšení počtu míst v předškolních zařízeních o dalších 12 míst již od letošního září – to je cíl, na kterém se na našem městě začalo intenzivně pracovat. Nová místa vzniknou v tzv. Dětské skupině Sokolík, která se začne budovat v bytovém prostoru sokolovny. Důvod je jasný: v letošním roce stále ještě nebyl dostatečný počet míst pro šlapanické děti v mateřských školách. Budování stále nových mateřských škol však kromě vysokých nákladů s sebou nese i vysoké provozní náklady. Demografická křivka sice má stoupající tendenci, ale je zřejmé, že ne donekonečna. Jako výhodné řešení se jeví zřízení dětské skupiny – což je forma předškolní péče srovnatelná s mateřskou školou, co se týče prakticky všech parametrů – jen podmínky jejího zřízení jsou pro zřizovatele o něco jednodušší než zřizovat mateřskou školu. Stát tím vychází vstříc dosud neuspokojené potřebě po této péči.

  Ve Šlapanicích se nám podařilo dohodnout s TJ Sokol Šlapanice, dětská skupina vznikne v bytovém prostoru sokolovny. Veškeré financování – úpravy prostor, vybavení, nájem, mzdy jdou za městem. Město na dvouletý provoz tohoto zařízení dosáhne s nejvyšší pravděpodobností na dotaci. Okolí sokolovny poskytne dětem hezké zázemí včetně případného využití tělocvičny, menší skupina dětí je přitom určitě pro spoustu rodičů také zajímavým prvkem.  Místa v dětské skupině budou nabídnuta dětem, které se nepodaří umístit do šlapanických mateřských škol. Držte nám palce 🙂

 • Obnova zelených plic v sobotu 19. 3.

  V sobotu 19. 3. v 8:00 vás zveme na obnovu “zelených plic” Šlapanic. Jedná se o přibližně hektarovou výsadbu v lokalitě PP Návrší viz ZDE, mezi Bedřichovicemi a Žurání. Výsadba už zde byla provedena před pár lety a daří se jí se střídavým úspěchem, protože i péči má střídavou. Pomoc si rozhodně zaslouží, protože se jedná o krásnou lokalitu s pěknými výhledy. Byť se jedná o sousedství cihelny Tondachu a některé výhledy jsou na dálnici D1, ale takhle to ve Šlapanicích je. Žijeme v městské aglomeraci a každý kousek zeleně si proto zaslouží dobrou péči. Nezapomeňte na rukavice či rýč. Budeme se na Vás těšit.

 • Jeden z kostlivců ze skříně naší radnice

  Vážení spoluobčané,
  občas se objevují dotazy a postesky: “Co na té radnici děláte, už jste tam rok a nic za Vámi není vidět”. Berte prosím tento článek jako podání odpovědi: kromě běžné činnosti a plánů pro naše město (viz ZDE) intenzivně uklízíme nepořádek z minulosti.

  Jednu z našich doteď neviditelných činností, původem z roku 2002-2003, jsme zveřejnili na posledním zasedání města, kdy na pořad přišly městské byty na Švehlově. O co se jedná? Ve zkratce: pravděpodobně vysoce problematický a nezvládnutý projekt výstavby 24 bytů, který nyní odkrývá neplatné smlouvy mezi městem a nájemci a finanční ztráty pro město. Pokračovat ve čtení

10. stránka z celkem 20« První...89101112...20...Poslední »