• Rozhodujte! O roce 2017 ve Šlapanicích

  Slíbili jsme větší zapojení veřejnosti do rozhodování o dění ve městě. Kdy a kde? Neváhejte a do 31. října můžete v anketě Veřejného fóra ovlivnit, čemu se bude naše město věnovat tento rok.

  Témata vybraná občany během 2. veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Šlapanice 22. 9., se nyní ověřují v anketě zveřejněné na webu města. Vybrat můžete 3 témata, která jsou pro vás důležitá. Výsledky ankety obyvatel město zveřejní a na dalším veřejném fóru opět na podzim roku 2017 bude občanům prezentovat, co se za rok na vybraných tématech udělalo. V letošním roce jsou témata různorodá a zajímavá, od třídění odpadů až po květinovou výzdobu ve městě.

  Takže neváhejte a hlasujte ZDE.

  Vaše názory nás zajímají a mohou rozhodovat.

  Jaký pokrok dosáhlo město v tématech z roku 2015 můžete najít ZDE.

 • První “malé místo” dokončeno – otevření parčíku

  Otvíráme první dokončené “malé místo” – parčík Čechova/Švehlova, již tento čtvrtek 13. 10. od 16.00.

  S podporou Nadace VIA, která poskytla grant na úpravy parčíky a s finanční spoluúčastí Čistých Šlapanic, byly realizovány úpravy tohoto parčíku jako pilotního “malého místa” – tzn. menšího veřejného prostoru, který dobře upraven a s péčí a nápadem může začít sloužit veřejnosti.

  K terénním úpravám parčíku přibyl v posledních dnech i prototyp nového městského mobiliáře v základním setu – 3 varianty laviček, koš a stojan na kola.

  Autorem návrhu úprav parčíku je Ing. arch. Petr Buryška a autorem mobiliáře Šimon Kiriakovský.

  Ve čtvrtek bychom rádi předali tento prostor jeho uživatelům – obyvatelům Šlapanic. K předávce jsme připravili pro dospělé burčák a pro děti nealko. Přítomna bude starostka i radní města za Čisté Šlapanice. Přijďte si proto prohlédnout parčík, ochutnat burčák a můžete s námi při té příležitosti i probrat, co vás trápí nebo co byste v našem městě ještě rádi zlepšili. Budeme se na vás těšit.

   

  svehlova_otevreni-parciku

   

 • Výsledky krajských voleb 2016

  Výsledky krajských voleb jsou dramatickým překvapením především pro sociální demokracii, která přišla o svou hegemonii v krajích, voliči naopak dali zelenou hnutí ANO.  Voliči v krajských volbách také potvrdili ústup velkých politických stran a naopak poslali do zastupitelstev strany menší. Výsledkem je větší politická barevnost krajských zastupitelstev.

  V Jihomoravském kraji se stalo vítězem ANO s 15 mandáty v 65 členném zastupitelstvu, druhé skončilo KDU-ČSL s 11 mandáty (o 3 méně než v předchozím období), třetí teprve ČSSD s 11 mandáty (o 12 mandátů méně). Do kraje se naopak nově dostali samostatní Starostové se 4 mandáty, SPD+SPO se 4 mandáty, Žít Brno s Topkou (4 mandáty), Zelení a Piráti s 3 mandáty.

  Ve Šlapanicích zvítězilo KDU-ČSL, druhé ANO, a jako třetí kandidátka Starostů pro Jižní Moravu 🙂

  KDU-ČSL i ANO blahopřeji k jejich volebnímu výsledku.

  Rozhodování voličů budou nyní bezpochyby podrobně zkoumat politologové a vyvozovat z něj různé závěry. Pro mě osobně: ani masivní předvolební kampaň obou stávajících vedoucích stran kraje tzn. ČSSD a lidovců nedokázala zabránit výraznému poklesu jejich preferencí, které si pro sebe nakonec urvalo ANO a menší nové strany.

  Níže se pro zajímavost můžete podívat na výsledky voleb ve Šlapanicích za poslední 4 volební období.

  2004 – účast: 40%,           1. KDU-ČSL 36, 71,          2. ODS 18, 74%,               3. Nezávislí 18, 06%

  2008 – účast 49, 48%,      1. KDU-ČSL 31%,             2. ČSSD 30%,                   3. ODS 15%

  2012 –  účast: 46, 26%.    1. ČSSD 21, 44%,               2. KDU-ČSL 21, 32%,      3. ODS 11, 25.

  2016 – účast 43, 67%       1. KDU-ČSL 20, 83%,       2. ANO 17, 93%,                3. Starostové 14, 27%

  Závěrem mně dovolte poděkovat všem, kteří podpořili kandidátku Starostů pro Jižní Moravu i mě osobně svými preferenčními hlasy. Vaší podpory si velmi vážíme a 4 nové mandáty v zastupitelstvu jsou pro Starosty závazkem. Činnost Starostů můžete dále sledovat na jejich webových stránkách.

  Michaela Trněná

   

 • Zelená páteř Šlapanic – příprava

  Do volebního programu jsme si mimo jiné napsali: “Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě a s nimi související propojení navazujících turistických stezek a cyklostezek.”

  Jedním z prvních kroků ke splnění tohoto našeho volebního slibu je nutná příprava územní studie nábřeží Říčky. K jejímu pořízení dala Rada města pokyn na svém 55. zasedání nyní v září. Úkolem územní studie bude prozkoumat možnosti a navrhnout způsob využití nábřeží Říčky procházející městem. Územní studie se po svém zpracování stane součástí připravovaného nového územního plánu a jako tzv. územně plánovací podklad bude závaznou pro další rozhodování v území. (Chybějící územní studie konkrétních ulic ve městě jsou nyní v některých případech zdrojem problémů jako v případě ulice Jiříkovské nebo Nad Zámkem). Na ni by již mohly navázat konkrétní projekty úprav nábřeží tak, aby byl splněn cíl – tzn. vytvořit a v některých místech udržet charakter nábřeží Říčky jako přirozenou a pokud možno i zelenou páteř Šlapanic, která má sloužit primárně chodcům a cyklistům k bezpečnému a také příjemnému průchodu městem.

  Nemusí se přitom jednat pouze o průchod, ale také o drobnější koncept pobytových, malých míst sloužících k příjemnému setkávání lidí.

  Na jedné straně tohoto koridoru pak mohou obyvatelé pokračovat ve vycházce na Ponětovice, kde cyklostezka bude dokončena ještě v letošním roce. Na straně druhé se nabízí vycházka podél Říčky směrem na Bedřichovice, kde již nyní pěšinou podél vody se pěší dostanou až do Bedřichovic. Pokračovat mohou buď přes Podolí do Mariánského údolí k rybníkům nebo se přes Andělku a Čertovku nebo mezi zahradami vrátit zpět do Šlapanic 🙂

   

 • Krajské volby 2016

  Vážení přátelé,
  kteří čtete naše stránky, dovolím si výjimečně zde využít formu otevřeného dopisu, abych Vás pozvala ke krajským volbám. Pokud sledujete naši a i moji činnost, víte, že k volbám zveme pravidelně – už z principu – vždy je lepší něco dělat, než jen nadávat a být nespokojený. I v minulosti jsem zvali k volbám, podle našich zkušeností s některými politiky či politickými stranami, nebo také na základě volebních slibů. Členové Čistých Šlapanic jsou bez výjimky nestraníky, činní pouze v komunální politice.

  Po 2 letech v komunální politice jako nezávislá a nestranická starostka obce bych ráda nahlédla více i do činnosti kraje, na které je naše město a naši občané v mnoha ohledech závislé – ať se jedná o dopravu (nejhorší  a vypovídající vizitkou pro šlapanické občany je stav frekventované krajské komunikace do Brna, kde o opravy marně žádáme již 2 roky a dosud nejsme zařazení ani do plánu rekonstrukcí), sociální služby anebo zdravotnictví. Kritizovaný je i systém rozdělování krajských dotací, které by si stejně jako ministerské a další zasloužily jasnější kritéria. Krajské komunikace a dopravní řešení, na které Šlapanice a mnoho dalších obcí čekají, jsou právě v rukou kraje.

  Jako občan jsem měla na vybranou buď volit nabízené strany anebo se pokusit i zde něco aktivně změnit. Krajský zastupitel stejně jako ten komunální, šlapanický, má přece jen více možností než běžný občan, a i než běžný starosta. Přijala jsem proto nabídku kandidovat za Starosty pro Jižní Moravu, což je kandidátka sestavená ze starostů a osobností z celé jižní Moravy. Je to kandidátka z velké části nezávislých kandidátů stejně jako já. Sympatické na ní pro mě je, že tyto kandidáty si může každý dohledat a ověřit si, co dělají a jak se chovají ve svých obcích. Nikam neutečou a ani nevypluli těsně před volbami. A v programu mají i věc, která je pro mě i pro Šlapanice důležitá – ochranu zemědělské půdy.

  Pokud v krajských volbách Starostové pro Jižní Moravu uspějí, nic se zásadně nezmění – zůstávám dále ve Šlapanicích. A věřím, že kolegové – Starostové začnou dělat maximum pro obce, jejichž problémy s činností kraje dobře znají.

  V předvolební kampani jsem mluvila již s mnoha lidmi, kteří jsou unavení politikou a hlavně politiky. Ptali se: “Proč bychom měli volit právě vás?” Moje odpověď? “Protože volit je lepší než nevolit, protože činnost jiných stran už jste viděli, a protože jinou, lepší cestu ke změně než vyměnit dosavadní politiky zatím neznám. U Starostů se navíc můžete ještě před volbami podívat, co který kandidát dělá.

  Kdo mě zná osobně, ví, že jsem nenapravitelná optimistka a že nejsem kariéristka. Věřím, že změna je možná 🙂 Kdo chtěl hodit kamenem, už hodil, ale pro mě je důležitý názor občanů Šlapanic a Bedřichovic.

  Pokud Vás zajímají moje názory, můžete se podívat i na můj blog, na který nepravidelně přispívám ZDE.

  Pokud Vás zajímá kandidátka a volební program Starostů, můžete se podívat na jejich stránky ZDE.

  Pokud se se mnou chcete podělit o své názory, napište mně na e-mail: trnena@slapanice.cz

  A pokud jste dočetli až sem, děkuji za Váš zájem a určitě vyrazte k volbám. Ne kvůli mně nebo Starostům, ale kvůli sobě a svým dětem.

  S úctou

  Michaela Trněná

 • Stav priorit občanů z Veřejného fóra 2015

  Před rokem určili občané městu 10P – 10 priorit, kterým se město mělo věnovat. Jaký je stav priorit po roce?  Podívejte se na výsledky:

  Priorita Výchozí stav 2015 Konečný stav 2016
  Křižovatka ve Slatině u kostela

   

  0 Příprava projektové dokumentace světelně řízené křižovatky městem Brnem

  Termín: 2017-2018

  Nové obchodní centrum

   

  Zablokovaná výstavba Tesca Připravovaný projekt Sallerovy výstavby – Penny

  Termín: 2017

  Cyklostezky Šlapanice a okolí

   

   

  Bedřichovice: zablokováno vlastníkem pozemků

  Jiříkovice: zablokováno vlastníky pozemků

  Ponětovice: zablokováno vlastníkem pozemku dokončení

  Brno: stav 0

  Šlapanicko – propojení na okolí: 0

  Bedřichovice: pokud dohoda s vlastníkem, pak termín: 2017

  Jiříkovice: stav trvá L

  Ponětovice: dohoda s vlastníkem, termín jaro 2017

  Brno: zpracována studie proveditelnosti, zahájení jednání s vlastníky pozemků

  Šlapanicko – propojení na okolí: příprava projektové dokumentace, termín 2018

  Koupání biotop

   

   

  0 Hledání vhodného pozemku jako úkol pro územní plán L
  Zastavení průmyslové zóny

   

   

   

  Nesouhlas MŽP se zónou
  Město členem Sdružení prům.zóna ŠlapaniceZasmluvněné pozemky města 

  Zálohy na pozemky města od investora zóny CTP Invest

   

  Příprava nového územního plánu bez zóny

  Vystoupení města ze Sdružení pro   zónu

   

  Ukončení předkupních práv k pozemkům města

   

  Vráceny zálohy investorovi zóny

   

  Předpoklad ukončení smluvních vztahů: 2017

   

   

  Areál se starou ekologickou zátěží ICEC (bývalé papírny)

   

   

  Vyčerpaná státní garance na odstranění zátěže ve výši 77 mil. Kč

  Provádí se jen ochranné čerpání

   

  Majitel: holandská firma

  Jedinou cestou k řešení: získání areálu městem

  Souhlas zastupitelstva k právní prověrce možnosti odkupu areálu

  Probíhající jednání o odkupu areálu městem

  Možný termín převzetí areálu městem: 2017

   

  Multifunkční hřiště Jiráskova

   

  Odložený projekt Úpravy celé lokality pro všechny věkové kategorie od seniorů po mládež

  Termín říjen 2016

  Areál ICECu na hřiště s posilovacími stroji

   

  Viz priorita ICEC výše Posilovací stroje budou na Jiráskově.

  Termín říjen 2016

  Městský kulturní sál Město vlastní pouze kulturní dům v Bedřichovicích

  Ve Šlapanicích většina akci v sále sokolovny

  V lednu 2016 souhlas zastupitelstva s podporou 2 mil. Kč na rekonstrukci sokolovny

  Zatím bez dotace, žádost bude podána znovu.

  Kultivovat komunikaci mezi školou a rodiči

   

   

   

  Zvýšení počtu třídních hodin pro rodiče ze 3 na 4

  Třídní učitel má 1 hodinu týdně vyhrazenou pro rodiče

  Učitelé nově školní mobil pro zvýšení dostupnosti pro rodiče

 • 2. veřejné fórum Zdravého města Šlapanice: 22. 9. 2016

  Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se můžete zúčastnit v pořadí 2. veřejného fóra Zdravého města Šlapanice. Na tomto setkání se dozvíte, co město podniklo v oblasti témat, která si občané vybrali na 1. veřejném fóru v loňském roce  – tzn. aktuální informace o křižovatce ve Slatině, přípravě cyklostezek, stavu průmyslové zóny, areálu ICECu a dalších tématech. A co víc? Můžete navrhnout svá vlastní témata, kterými by se podle vašeho názoru měla radnice zabývat další rok či roky, ať velká témata jako doprava nebo i menší.

  Témata vybraná přímo na setkání veřejného fóra se pak ještě následně ověřují anketou občanů, přístupnou všem občanům – buď ve Zpravodaji nebo na webu města.

  Témata VF 2015

  Řešení křižovatky Slatina u kostela (185 hlasů)

  Obchodní centrum (95 hlasů)

  Vybudování cyklostezek ve městě a okolí (93 hlasů)

  Řešení koupání – alternativa biotop (79 hlasů)

  Zastavení projektu průmyslové zóny (nerealizace) (73 hlasů)

  Řešení ekologické zátěže ICEC (69 hlasů)

  Vybudování multifunkčního hřiště Jiráskova (58 hlasů)

  Areál papíren přebudovat na hřiště s posilovacími stroji (23 hlasů)

  Projekt městského kulturního sálu (16 hlasů)

  Kultivovat komunikaci mezi rodiči a základní školou (10 hlasů)

   

   

  Těšíme se na vaše náměty, příspěvky a názory na chod města a život v něm.

  Michaela Trněná

   

   

 • I o prázdninách intenzivní práce ve Šlapanicích

  Prázdniny ve městě jsou i časem, kdy se město kromě jiného intenzivně věnuje práci na několika různých projektech.

  Školička Sokolík – dětská skupina (již dokončeno)
  Ve čtvrtek 1. září se poprvé otevřou dveře dětem v dětské skupině Sokolík –  v upravených prostorách na sokolovně. Prostory si může prohlédnout i veřejnost již toto úterý 30. 8. mezi 17. a 18. hodinou. Výhody projektu: financováno z evropských dotací na podporu zaměstnanosti po dobu 2 let – hrazen provoz ve výši 2, 4 mil.Kč, město nese náklady ve výši cca 1 mil. Kč na stavební úpravy a podílí se na vybavení. Projekt jako takový by měl i v blízké budoucnosti umožnit městu pružně reagovat na demografickou křivku. Více viz také ZDE.

  sokolik

  Rekonstrukce ulice Kosmákovy (termín dokončení listopad)
  Letošní největší investiční akce města ve výši více než 12 mil. Kč přinese kromě rekonstrukce vozovky a chodníků a dešťové kanalizace také nová parkovací místa.

  Kosmakova

  Úpravy lokality Jiráskova (termín dokončení říjen)
  Pravděpodobně jeden z nejdiskutovanějších projektů ve městě byl již také zahájen a nejpozději v měsíci říjnu bude dokončen. Oproti původně diskutovanému víceúčelovému hřišti umístěnému doprostřed volné plochy v lokalitě (v hodnotě cca 1 mil. Kč) bude realizováno víceúčelové hřiště menších rozměrů, soustava tří dalších ploch různě osazených (stolní tenis, workout, pyramida) a další úpravy lokality včetně míst k posezení a nového mobiliáře či pítka. Celková cena všech úprav a hřišť je 5,4 mil. Kč.

  Jiráskova_workout

  Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ZŠ Šlapanice ve 4. NP (již dokončeno)
  Po téměř 40 letech se základní škola dočkala 1. fáze rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve 4. NP. Hodnota projektu je 2 mil. Kč a je již dokončen. V rekonstrukci elektroinstalace i osvětlení v dalších patrech se bude pokračovat i v dalších letech, vždy o prázdninách.

  elektroinstalace_ZS_II

  Jídelna č. 2 v ZŠ Šlapanice (termín dokončení říjen)
  Vybudování druhé jídelny, která výrazně zvýší komfort stravování ve školní jídelně, je dotováno téměř 2 mil. Kč. Celková hodnota projektu včetně repase výtahu je téměř 5 mil. Kč.

  Klimatizace na MěÚ Opuštěná (termín dokončení září)
  Průběh letních měsíců posledních let se stále stoupajícími teplotami si vynutil i realizaci klimatizace v budově Městského úřadu na Opuštěné. Hodnota projektu je 6 mil. Kč.

  Věříme, že všechny tyto projekty budou pro šlapanické děti i dospělé přínosem a dalším důvodem navíc, proč jsme ve Šlapanicích rádi. Práce na projektech pro Šlapanice nás těší 🙂

  Michaela Trněná

   

 • Kácíme a sázíme na Jiráskově

  Tento článek je reakcí na podněty občanů k úpravám v lokalitě Jiráskova: “jste Čisté Šlapanice a máte se starat o zeleň, místo toho kácíte!”
  Krátce připomenu historii tohoto projektu: město (předchozí vedení) hledalo a našlo na Jiráskově prostor pro víceúčelové hřiště. S projektem ale projevili nesouhlas občané bydlící v lokalitě. Přesto ho předchozí vedení protlačovalo dále, a to až do zahájení stavby, kdy se zoufalí občané postavili pod kola náklaďáků. Teprve tehdy zastavilo předchozí vedení realizaci projektu, který jsme následně převzali spolu s celým městem…  (mimochodem bývalé vedení se nikdy neomluvilo za svá lživá tvrzení, že projekt zastavila a ohrožovala členka Čistých Šlapanic viz ZDE  nebo ZDE.) V předložené podobě byl projekt nerealizovatelný, a proto prošel připomínkováním občanů z lokality, ale i z celých Šlapanic. Projekt byl znovu předložen veřejnosti, a protože již nebyly další připomínky, začal se letos v srpnu realizovat.

  Při realizaci stavby ale teprve naživo vyvstávají věci, které si člověk na papíře neumí představit. A tak první podněty občanů ze stavby se dotýkají zeleně. A ano, je to tak, projekt si bohužel vyžádal i kácení. Obsahuje i výsadbu stromů, ale kácení je nyní nejvíce na očích.
  Dovolím si ocitovat část své odpovědi jedné ze šlapanických občanek, které záleží na zeleni: Vážená paní, …kácení stromů je vždy problematické, a omluvitelné jen v naprosto nezbytných případech. Jiráskovu jsme s lidmi diskutovali, ukazovali a upravovali podle jejich připomínek, pokud to jen trochu bylo možné. Zde bude provedena nová výsadba a za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba na nově vyčleněných pozemcích města v místech, kde stromy dosud chyběly a kde také budou moci v klidu růst. Tato praxe – tedy vyčlenění pozemku pro výsadbu a uplatňování náhradní výsadby za pokácené stromy je naprostou novinkou, kterou však mělo dle mého názoru uplatňovat město již dávno. Čisté Šlapanice se tak z mého pohledu nijak nezpronevěřily své snaze o dobré životní prostředí a kvalitní veřejná prostranství pro občany.”

  Pozemky pro náhradní výsadbu zeleně a uplatňování požadavku na náhradní výsadbu za kácení jsou ve Šlapanicích naprostou novinkou, kterou jsme letos zavedli. Nejedná se přitom o žádnou novinku jako takovou, rozhodovat o kácení stromů a nařizovat přitom výsadbu náhradní zeleně je v kompetenci města již dávno. Bohužel naše město tuto možnost v minulosti nevyužívalo. Nově jsou vyčleněny pozemky pro výsadbu v místech, kde nově zasazené, náhradní stromy budou mít vliv na zkvalitnění našeho životního prostředí a také zaručen dlouhý život (protože nepromyšlená výsadba stromů vede někdy k nutným zásahům – přílišná blízkost domů, silnic, stínění, zvedání chodníků kořeny vzrostlých stromů atd.). Jeden z pozemků je u cesty vedle polní cesty od Bonagra k Jiříkovicím, kde jsou nyní prakticky výhradně pole. Stromy zde pomohou nejen vytvořit stín pro případné výletníky, ale i rozčlenit krajinu, brání větrné erozi polí, zadržují vláhu – jsou prostě pro lidi i krajinu obrovským přínosem. Co je důležité: stromy mají zde souhlas všech účastníků – firmy Bonagro i města.

  Mohu proto s klidným svědomím říct, že Čisté Šlapanice nepřipouštějí jednostranné vykořisťování města, ani okolní krajiny a snažíme se myslet na všechny, kteří v našem městě žijí a pracují.

  Jedinou nevýhodou tohoto procesu je jeho dlouhodobost, výsledky budou vidět až za více let, stromy rostou dlouho. Dobrým ukazatelem jsou stromy na Brněnské, se kterými Čisté Šlapanice začínaly svou cestu. Věříme, že ta cesta je správná.

  Michaela Trněná

   

 • A jde se na park Riegrova

  V srpnu byly osloveny tři subjekty/architekti, aby zpracovali ideový návrh úprav významného šlapanického místa – parku Riegrova. Park Riegrova vybrali šlapaničtí občané jako místo významné pro Šlapanice už v roce 2014 během tvorby pocitových map.
  Pocitové mapy organizovaly Čisté Šlapanice s cílem získat mapu míst, které jsou pro šlapanické obyvatele z různých důvodů důležité a kterými by se město mělo podrobněji zabývat, a upravit je tak, aby dobře sloužily občanům. Více informací o pocitových mapách najdete na stránkách našeho projektu Mluvme spolu, Šlapanice. A mimochodem: Šlapanice měly své pocitové mapy dokonce o dva roky dříve než Brno viz ZDE 🙂

  Park je pro Šlapaňáky jednoznačně mimořádným místem, které se využívá k téměř neuvěřitelně široké škále aktivit – od prostého pobytu v parku s jeho přirozenou přírodní kulisou, po nejrůznější šlapanické akce jako jsou Šlapanické slavnosti, různé společenské večery nebo již tradiční Karneval, Hasičina, dětská odpoledne či farmářské trhy nebo novoroční ohňostroj, bruslení, fotbálek a spoustu dalších organizovaných i neorganizovaných činností.

  Při tvorbě zadávací dokumentace jsme se opírali o připomínky občanů nasbírané v pocitových mapách i o připomínky organizátorů akcí v parku: ty nejčastější se týkaly nevlídných betonových zídek bez možnosti posezení pro občany. Původní dřevěné lavičky, které dotvářely přirozený přírodní amfiteátr byly v minulosti odstraněny a nahrazeny “chlívky” pro posezení. Bohužel sedět zde lze jen, když organizátoři dovezou lavičky a stoly. Jako nedostatečné se jeví i stávající pódium, které účinkující nechrání ani před sluncem, ani před deštěm a neposkytuje jim ani potřebné zázemí.

  Oslovení architekti budou mít nyní dva měsíce na to, aby se pokusili navrhnout takové úpravy, které nejen vyřeší organizační trable, ale snad i pozvednou park natolik, aby byl ještě příjemnějším místem k pobytu, než je nyní. Koncem září obdrží město tři ideové návrhy, které bude posuzovat hodnotící komise složená nejen z odborníků, ale i zástupců města. Jediným kritériem je kvalita a komplexnost návrhu, autor vybraného návrhu pak bude pokračovat ve zpracování projektové dokumentaci.

  Park Riegrova je pro nás také určitou školou fungování veřejných zakázek – okamžik, kdy si veřejný zadavatel, tedy město, chce vysoutěžit několik návrhů, aby měl z čeho vybírat, přímo navádí k uspořádání architektonické soutěže. Ta ovšem spadá pod patronaci České komory architektů, vyžaduje si schvalovací procesy, nominace hodnotící komise/poroty a mnoho dalších procesů, které v souhrnu znamenají téměř jistě rok a půl od začátku celého procesu po získání návrhů. S tím souvisí samozřejmě i úměrně vysoké náklady jen na architektonickou soutěž samotnou. Logicky z toho vyplývá, že architektonická soutěž dává smysl pouze pro významné a investičně náročné projekty (velké školy, náměstí měst nebo třeba areál, jakým je v současnosti ICEC 🙂 , nikoliv menší projekty jako je třeba městský park.

  Hledali jsme vhodnou formu soutěže, abychom získali kvalitní návrhy i pro tento menší projekt, ale bohužel jsme mimo jiné ztratili 2 měsíce čekáním na vyjádření České komory architektů k zadávací dokumentaci, po urgencích o vyjádření jsme nakonec zvolili jinou formu – veřejné zakázky malého rozsahu se třemi vybranými kancelářemi, architekty. Věříme, že i tato zmenšená forma architektonické soutěže přinese kvalitní návrhy úprav parku.

  Musím říci, že i přes výše uvedené peripetie, se nesmírně těším na výsledné návrhy 🙂

  Michaela Trněná

  pocitova_mapa_Slapanice_2014