• Jarní úklid Šlapanic a Bedřichovic 2021

  V sobotu 27. 3. vyrazily do města a okolí desítky dobrovolníků na pomoc našemu životnímu prostředí a nasbíraly přibližně 16modpadků.  Zapojily se prakticky všechny spolky ve městě, rodiny s dětmi a ZŠ Šlapanice.

   

  Z nálezů lze sestavit zhruba favority mezi nejčastějšími odpadky v ulicích i v přírodě a identifikovat tak původce:

   

  1. nedopalky cigaret (a s nimi zřejmě související nálezy obalů od hašlerek, kterými si kuřáci spravují chuť);
  2. petlahve od nápojů: dokážeme si pití do přírody donést, ale prázdnou láhev odnést už ne;
  3. exkrementy našich psích kamarádů, sebrané sice do pytlíků, ale odhozené do nejbližší příkopy či křoví;
  4. kelímky od kávy vyhazované z okýnek aut;
  5. hliníkové obaly nápojů, nejčastěji pivo a energetické nápoje;
  6. biodpad z našich zahrad, posekaná tráva, plevele, které “zahrádkáři” vloží do igelitových pytlů a odvezou raději do volné přírody;
  7. vždy se najdou pneumatiky.

   

  Všechny tyto odpadky my lidé dokážeme zlikvidovat, příroda ne. V ideálním případě je vůbec nevytvářejme: Petlahve nekupujme! Trávu a plevel zkompostujme na svých zahradách nebo zanesme do biokontejnerů. Zvládneme to příště s menším množstvím? Věříme, že ano – kvůli našemu životnímu prostředí a našim dětem!

   

   

   

   

   

   

 • Bří Mrštíků, část II – z 27. 03. 2021

  V sobotu jsme se sešli na “brigádičce” na Bří Mrštíků a další část je hotová. Připraveno k výsadbě.

   

 • Bří Mrštíků: jdeme na to :-)

  Po drobné výsadbě u muzea a zastávky Riegrova jsme připravili další parčík. Tentokrát na ulici Bří Mrštíků. Parčík býval místem setkávání a odpočinku nebo místem pro hry dětí. Jak děti odrůstaly a sousedé se méně setkávali, parčík pustnul. A my mu chceme vdechnout nový život, aby mohl začít znovu sloužit. S občany z ulice Bří Mrštíků jsme se setkali už v listopadu 2019 nad návrhem úprav Ing. arch. Jaroslava Mareše, vyslechli si návrhy a připomínky a zapracovali je do finální podoby úprav.

   

  Několikrát jsme se pokusili požádat různé nadace podporující spolkovou činnost a občanské aktivity o grant na realizaci parčíku, ale tentokrát jsme úspěšní nebyli. Chtěli bychom však parčík dotáhnout do konce a budeme tedy jeho úpravy realizovat z vlastních zdrojů spolku a hlavně vlastními silami. Začínáme hned zjara v týdnu od 15. 3. 2021. Terénní úpravy udělá firma Petra Hladíka, zahradnické úpravy a výsadbu pak provedeme sami. Mobiliář dodá město, chybí nám ještě peníze na solitérní kameny. Na ty chystáme menší veřejnou sbírku. Informace zveřejníme v příštím týdnu.

   

  Budete-li se chtít zapojit, budeme rádi. Stačí napsat komukoliv z nás, kontaky najdete ZDE.

   

  Koncem dubna bychom měli mít hotovo 🙂

   

  Váš spolek Čisté Šlapanice

   

   

   

   

 • Propojení cyklostezek v okolí Šlapanic

  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO Šlapanicko) pokračuje v započaté výstavbě sítě cyklostezek na Šlapanicku.  Cyklisté, ale i pěší, maminky s dětmi se tak dostanou dále do okolí Šlapanic, aniž by se museli pohybovat po silnicích. Stezky na Brno i Kobylnice, Sokolnice jsou mimořádně intenzivně využívané a nové trasy rozšíří další možnosti pohybu v krajině.

   

  V letošním roce jde do realizace cyklostezka mezi Kobylnicemi a Prací v délce 2,3km. Ze Šlapanic se tudíž přes Kobylnice dostaneme bezpečně pěšky či na kole až do Prace.

  Dalším úsekem zahájeným letos je propojení mezi Jiříkovicemi a Blažovicemi v délce 1,5km.  Chybí dosud propojení Šlapanice – Jiříkovice, které sice bylo součástí plánu, ale zatím se nedaří realizovat kvůli nesouhlasu majitelů pozemků.

   

   

  Pro šlapanické občany je atraktivní pohyb i dalším směrem, a to do Mariánského údolí (Líšně) a na Pozořicko. Úpravou cesty podél Říčky mezi ulicí Riegrovou a Černým splavem budou mít Šlapanice svůj úkol propojit cesty pro cyklisty a pěší splněny. Začíná se na jaře a práce budou trvat cca 4 měsíce, půjde-li vše podle plánu.

   

  A DSO Šlapanicko pokračuje v přípravě cyklostezek na Pozořicko. DSO Šlapanicko a obcím v něm spojeným se daří získávat evropské peníze, které jsou hlavním zdrojem financování sítě cyklostezek. Peníze do území jdou díky nástroji ITI BMO (integrované územní investice brněnské metropolitní oblasti), kde Šlapanice zastřešují jako obec s rozšířenou působností celé své území 40 obcí.

   

  Pohyb je zdravý a obce spojené v DSO Šlapanicko těmito kroky rozhodně pohyb svých občanů podporují. Držíme palce DSO, ať se všechny stavby podaří dotáhnout úspěšně do konce 🙂 

   

   

 • Pozemky u nádraží, bývalý hostinec a další novinky z 12. ZM

  Zastupitelstvo města se na svém 12. zasedání 17. února věnovalo především vypořádání majetkoprávních poměrů na svém území. V praxi to znamená koupě pozemků pod místními komunikacemi (Nerudova např.) nebo naopak prodej pozemků, které trvale a dlouhodobě užívá někdo jiný a pro město nemají význam. Dva nákupy města byly významnější, a to koupě pozemků u stávajícího železničního nádraží Šlapanice a odkup nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích.

   

   

  Zastupitelstvo tak schválilo nákup pozemků od Českých drah (necelých 900 000,- Kč) pro budoucí rozvoj v sousedství nádraží. Nepodařilo se bohužel vykoupit pozemek cele dle představ města, část si ČD ponechávají v majetku kvůli možným potřebám železnice.

   

   

  Druhým významným krokem je koupě nemovitosti – bývalého hostince U Zlatého potoka – pro potřeby budoucího rozvoje občanské vybavenosti v Bedřichovicích. Z diskuze Osadního výboru Bedřichovice i názoru urbanistů se jako vhodné doplnění funkcí jeví: komunitní centrum pro spolkovou činnost a setkávání občanů, ať maminek s dětmi nebo seniorů. Stejně tak by bylo možné v prostorách umístit malé bydlení pro seniory nebo dětskou skupinu. Doplnit je nutné také zázemí hasičů. Pro tyto úvahy bude nejspíše nutné získat studii proveditelnosti, která prověří jednotlivé požadavky a možnost jejich rozmístění ve dvou budovách, kterými nyní město disponuje (kulturní dům a bývalý hostinec). Koupě hostince, který je v přirozeném centru Bedřichovic a může ho v budoucnu významně posílit,  je proto určitě správným rozhodnutím.

   

   

   

  Zastupitelstvo doplnilo počet členů Výboru pro informace a média o zástupce ODS p. Jakuba Tesaře a novou předsedkyní po rezignaci paní Řezníčkové (ODS) zvolilo paní Šárku Hlouškovou (Čisté Šlapanice).

   

  Jednání zastupitelstva bylo konstruktivní a jsem velmi ráda, že se daří najít shodu mezi koaličními i opozičními zastupiteli na důležitých věcech, kterými jsou například koupě pozemků na nádraží a koupě nemovitosti v Bedřichovic. Tyto příležitosti jsou jedinečné a často záleží na rychlém rozhodnutí zastupitelstva, protože se nemusí už nikdy opakovat.