• Plány města na rok 2021

  Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021. Je zřejmé, že na všechny rozpočty včetně těch veřejných dopadnou důsledky pandemické krize. V rozpočtu na příští rok proto najdeme především dokončení již započatých akcí a důraz jsme kladli na projektovou přípravu, aby město bylo připraveno na další rozvoj.

   

  Jaký je tedy plán města na příští rok?

   

  Dokončení započatých akcí

  • sanace ICECu
  • knihovna+restaurace park
  • rekultivace skládky (ozelenění)
  • likvidace skládkové vody – zahájení
  • II. etapa rozšíření hřbitova
  • pěšina Riegrova/Černý splav – zpevnění úseku pěšiny mezi ul. Riegrovou a mostem u Černého splavu

   

  Projektová příprava

  • 1 oddělení MŠ Masarykovo náměstí
  • 2 oddělení MŠ Husova
  • ulice Komenského, Švehlova
  • hasičská zbrojnice a zázemí
  • 2.etapa KD Bedřichovice
  • skatepark

   

  Koncepční dokumenty

  • dokončení nového územního plánu
  • urbanisticko-dopravní studie
  • architektonická soutěž Cukrovaru
  • návrh parkování ve městě
  • podpora převodu trvalých pobytů občanů do našeho města
  • obchvat Slatiny – napojení Šlapanic na D1 (v gesci JMK a města Brna)

   

  Provoz města

  • Činnost městské policie
  • Údržba města
  • Třídění a likvidace odpadů

   

  Tedy nás čeká méně stavební činnosti a větší orientace na chod města jako takového. Na práci  pro město v roce 2021 se těšíme, stejně jako na Vaše náměty a připomínky k naší činnosti. Budeme se těšit i na setkávání s Vámi a věříme, že příští rok přinese více příležitostí k setkání než letošní – covidový.

   

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.