• Ohlédnutí za rokem 2020

  Letošní rok 2020 byl rokem, který byl pro Šlapanice a Bedřichovice výjimečný. Ne kvůli pandemii Covidu, ale díky naprosto nebývalé investiční aktivitě města. A jsme rádi, že se za uplynulým rokem můžeme ohlédnout s tím, že se plánované akce podařilo dokončit v termínech a plánovaných rozpočtech, a to i přes všechny obtíže spojené s covidovou pandemií.

   

  Podařilo se tak dokončit:

  • pavilon F pro 300 žáků (120mil. Kč)
  • rozšíření školní kuchyně (29 mil. Kč)
  • nová sportovní hala G (40 mil. Kč)
  • celkem tedy rozšíření kapacity základní školy v objemu 200 milionů Kč
  • I. etapu rozšíření hřbitova: parkoviště pro 50 vozidel
  • největší sanační práce v Cukrovaru
  • rekultivace skládky 11 mil. Kč, I. etapa
  • rekonstrukce ulice Jungmannovy
  • rekonstrukce ulice Lipové v Bedřichovicích
  • další parkovací stání na ulici Švehlova (18 parkovacích stání)
  • Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko letos dokončil a otevřel cyklotrasy Šlapanice- Brno a Šlapanice – Kobylnice-Sokolnice.
  • zahájena byla na podzim stavba knihovny a kavárny v parku s termínem dokončení 06/2021.

   

  Tento významný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury města byl umožněn díky extrémnímu objemu dotací, které se podařilo do rozpočtu města získat, a to 107 mil. Kč na rozšíření základní školy a 147 milionů na sanaci (20219-2023). Pro představu se jedná o přibližně celý jeden roční rozpočet, který jsme mohli přímo investovat do rozvoje města.

   

  Velké poděkování patří lidem z Městského úřadu Šlapanice, kteří projekty města zajišťovali a zajišťují, ať po stránce investiční či dotační či finanční. Stejně tak děkujeme všem sousedům sanovaného areálu za jejich trpělivost a pochopení v průběhu nejtěžších prací či sousedům z okolí velkých staveb školy nebo parku Riegrova. Díky společnému pochopení a vzájemné toleranci jsme schopni posunout zázemí, vybavenost a prostředí našeho města dále tak, aby se nám v něm dobře žilo.

   

  S poděkováním za důvěru za celé Čisté Šlapanice Michaela Trněná

   

   

   

   

  Zdroj foto: Město Šlapanice, DSO Šlapanicko

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.