• Ve středu 2. 12. 2020 proběhne 11. zasedání zastupitelstva

  Srdečně zveme na 11. zasedání zastupitelstva města, které proběhne ve středu 2. 12. 2020 od 17 hodin. Pozor! v kinosále ZŠ, abychom umožnili dodržení bezpečných rozestupů.

  Pozvánka i s podklady je zveřejněna jako vždy na stránkách města (ZDE).

   

  Tradičními tématy v závěru roku je schvalování rozpočtu na rok příští, hodnocení roku 2020, který je téměř za námi a plány  na rok příští.

   

  Rozpočet našeho města sestavujeme na příští rok se schodkem cca 10 mil. Kč. Výdaje jsou o těchto 10 mil. Kč vyšší než předpokládané příjmy 257 mil. Kč. Schodek plánujeme pokrýt z přebytků letošního roku. Rozpočet jsme sestavovali ještě před posledními kroky poslanecké sněmovny, která zaťala sekerku do státního rozpočtu bez ohledu na důsledky svých rozhodnutí. Pokud se rozhodnutí sněmovny potvrdí a sněmovna nepřijme žádný nápravný krok, dozná náš rozpočet další zásadní změny. A to směrem dolů 🙁 Rozhodování sněmovny se přímo a hned odrazí v našem každodenním životě, a to bohužel velmi negativně.

  Jsme na tuto situaci připraveni, rozpočet města v tuto chvíli jistí dva úvěry. Oba mají velmi výhodnou úrokovou sazbu, která je významně nižší než míra inflace. Ale zadlužovat město nad nezbytně nutnou míru nikdo ze zastupitelů nechce a město bude postupovat velmi obezřetně při zvažování, které akce realizovat a které ne.

  Významnou část rozpočtu tvoří dokončované akce jako knihovna a restaurace v parku, dokončení rozšíření  hřbitova a pokračování sanace Cukrovaru. Drobnější akce jsou potom směřovány také k “dotažení” rozpracovaných akcí jako dokončení pěšiny podél Říčky v úseku Riegrova-Černý splav nebo úpravy sběrných kontejnerových hnízd. Další prostředky jsou pak směřovány do další projektové přípravy – tzn. dokončení přípravy ulice Švehlovy, urbanistická soutěž na Cukrovar nebo příprava nových oddělení mateřských škol na Masarykově náměstí (po přesunu knihovny) a v objektu na Husově ulici. Doufáme, že se tyto plány podaří naplnit navzdory ekonomickým dopadům pandemie Covid.

   

  Chybějící institut plánovací smlouvy se naše město pokouší stejně jako další obce nahradit v tuto chvíli pomocí Zásad pro výstavbu na území města (pravidel pro jednání s investory). Cílem je nastavit jasná, předem definovaná a předvídatelná pravidla pro jednání města a investorů na území města při výstavbě více viz Pravidlech samotných ZDE.

   

  Proběhne také vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města, který zastupitelstvo schválilo v prosinci 2019. Strategický plán a jednotlivé kroky najdete v samostatné rubrice ZDE.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.