• Veřejné projednání návrhu ÚP poprvé bez průmyslové zóny

  Po letech peripetií od roku 2006 se návrh územního plánu Šlapanic a Bedřichovic poprvé představuje bez průmyslové zóny. Jedná se o rozhodnutí nového zastupitelstva města po roce 2014 (tehdejší koalice ČŠ, Nezávislí, Změna), které schválilo pokyny pro tuto podobu územního plánu. Veřejné projednání proběhne ve čtvrtek 27. 8. od 16 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice.

   

  Je důležité si říci, že rozsáhlé průmyslové plochy vedle ulice Brněnské, Brněnských polí a ulice Švehlovy jsou stále v platném územním plánu a definitivně zmizí až po přijetí nového územního plánu. Některé od roku 1998, jiné od roku 2002, všechny po celou dobu nevyužity. Město v letech 2006-2014 investovalo nejméně 3 miliony korun do příprav územního plán k prosazení průmyslové zóny CTP a také k prosazení osobních zájmů zcela konkrétních vlastníků půdy. Tyto věci se stanou minulostí teprve po přijetí nového návrhu ÚP.

   

  Kromě průmyslových ploch se zásadně mění “západní obchvat” města. Trasu obchvatu vedle Brněnských polí a nad Švehlovou ulicí se podařilo s Jihomoravským krajem vyjednat jako územní rezervu, není aktuálně zastavitelná a město může dále požadovat přezkoumání koridoru obchvatu. Důvodem je mj. nesouhlas občanů Brněnských polí, kteří se obávají znehodnocení svého bydlení.

   

  Nový návrh ÚP má obrovský význam pro naše území z pohledu životního prostředí. Rozsáhlé zastavitelné plochy totiž zmenšuje o desítky hektarů a nově přidává do okolí města plochy pro krajinnou zeleň nebo vrací ornou půdu místo průmyslových ploch. Je to důležitý krok k udržení kvality životy šlapanických občanů. V období reálných problémů se suchem v krajině, přívalových dešťů, tepelných ostrovů dnes již není třeba vysvětlovat, co by napáchaly desítky hektarů průmyslových ploch.

   

  Návrh ÚP pokračuje v přípravě přestavby více než pěti hektarů průmyslových ploch Cukrovaru v centru města na nové srdce města.

   

  Návrh ÚP nepřidává oproti platnému návrhu ÚP žádné zásadní nové plochy pro bydlení. Všechny zastavitelné plochy jsou v územním plánu od roku 2010. Protože tyto plochy nebyly po dobu 10 až 20 let zastavěny, převádějí se některé z nich do územní rezervy k dalšímu prověření, například největší zastavitelná plocha nad Švehlovou ulicí o výměře 16ha.

   

  Velkým zásahem, který naše město nese na svém katastru jsou rozsáhlé plochy nadmístní, celorepublikové dopravní infrastruktury letiště, vysokorychlostní trati a rozšíření dálnice D1. Jedná se bohužel o desítky hektarů, které jsou daní za skutečnost, že Šlapanice jsou součástí brněnské aglomerace. Na fungování aglomerace má naše město velký zájem, je přirozenou součástí našich životů a tak je přirozené, že tuto část na své území převzít musíme. Snahou města do budoucna musí být, aby plochy byly zastavěny jen v naprosto nezbytné míře. Upřesněna studií proveditelnosti je dosud jen část záměru vysokorychlostní trati, která je převzata do návrhové části. Stejně tak letiště. V současné době lze ale ještě u obou záměrů očekávat možné změny v návaznosti na umístění ŽUB Brno apod.

   

  V Bedřichovicích umisťuje návrh ÚP cca 3ha ploch pro bydlení, zatím jen v rezervách. Důvodem vysoká hluková zátěž z dálnice D1 (viz hlukové mapy Ministerstva zdravotnictví níže). Do doby přijetí protihlukových opatření na D1 nelze plochy přijmout jako zastavitelné. Jako všechny rezervy musí být v budoucnu prověřeny z hlediska své zastavitelnosti

   

  A hlavně: Veřejné projednání je tu od toho, aby byl návrh ÚP důkladně projednán s veřejností a také proto, aby se “vychytaly” případné chyby, které může obsahovat každý takto komplexní dokument.

   

  Je to důležitý dokument pro budoucnost našeho města, tak neváhejte a přijďte buď osobně nebo sledujte veřejné projednání v přímém přenosu či ze záznamu. Písemné připomínky a námitky můžete podávat do úterý 3. 9. 2020 včetně.

   

  Michaela Trněná za Čisté Šlapanice

   

  Srovnejte platný územní plán s návrhem:

   

   

  Změny podrobněji (převzato z webu města Šlapanice)

   

   

  Hlukové mapy MZ ČR

  Stáhnout (PDF, 2.49MB)

   

Komentáře jsou uzavřeny.