• Pokračování sanačních prací v Cukrovaru

  V Cukrovaru pokračují pravidelným tempem sanační práce na staré ekologické zátěži. Kontaminace z odkrytých dehtových jam zasahující pod sousední objekty byla důvodem rozšíření sanačních prací o další 3 objekty D1, D2 a D3. Ty musely být demolovány a kontaminace pod nimi se rovněž odstraňuje.

   

  S rozšířením prací souhlasilo dozorující Ministerstvo životního prostředí na základě odebraných vzorků z objektů, na financování případných víceprací je určena rezerva projektu. O její využití město požádalo. Vícepráce si vyžádají částku 18,15 mil. Kč, z toho 85% bude hrazeno z dotace, 15% je spoluúčast města. Vícepráce znamenají také prodloužení termínu prací o další 2 měsíce. Předpokládané ukončení se posunulo z června na srpen. Po dohodě naopak firma Dekonta dříve zasype centrální dehtovou jámu, aby se zkrátilo obtěžování občanů zápachem. Jižní drén u ulice je již dokončen, zasypán a provádějí se terénní úpravy.

  Zápach se pravděpodobně ještě může znovu objevit při odtěžbě kontaminace pod zdemolovanými objekty, rozsah už ale nebude v takovém rozsahu a po tak dlouhou dobu.

  Souběžně probíhá také dekontaminace podzemních vod “in situ” – na místě. V areálu je instalována dekontaminační stanice, která přečišťuje podzemní vody na požadované hodnoty a zasakuje je vyčištěné zpět do podloží. Voda je čerpána jak ze starších, původních vrtů, tak i z nově instalovaných.

   

  Velké poděkování za trpělivost a pochopení patří občanům sousedních nemovitostí.

   

  Informace lze čerpat z projektového webu města, stejně tak pokládat dotazy:  ZDE

  Snímky sanačních prací v areálu pořídil a městu poskytl šlapanický občan pan Jan Semotam, zdroj: město Šlapanice.

   

  Pohled na areál od ulice Tyršovy směrem k centru

   

  Centrální dehtová jáma odtěžená, pohled od ulice Lidické

   

  Zásyp centrální jámy

   

  Pohled shora včetně komínu

   

  Pohled na drén Jih

Komentáře jsou uzavřeny.