• Jdeme do veřejného projednání ÚP Šlapanice – 27. 8. 2020

  Dnes byl zveřejněn návrh ÚP Šlapanic k veřejnému projednání, které proběhne ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 16 hodin v kinosále ZŠ Šlapanice. Veřejné projednání je posledním krokem před předložením návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvu města. Teprve schválením zastupitelstva nabývá nový plán účinnosti a starý plán přestává platit.

   

  Úplnou dokumentaci zveřejněného návrhu ÚP naleznete v elektronické podobě na webových stránkách ZDE. Veřejnou vyhlášku ZDE.

  Pořizovatel připravil možnost pokládat dotazy ke zveřejněnému návrhu na webové stránce prostřednictvím formuláře. Na dotazy bude odpovídat v nejkratší možné době. Dotazy budou zveřejněny, vznikne tak pravděpodobně škála různých dotazů i odpovědí k nahlížení. Web najdete ZDE.

   

  Samotné veřejné projednání návrhu ÚP proběhne jak prezenčně -bude možné se zúčastnit osobně, tak online – bude možné sledovat ho odkudkoliv v pohodlí domova a bude možné i pokládat dotazy.

   

  Předkládaný návrh ÚP je výsledkem schválených pokynů zastupitelstva z roku 2015 (viz ZDE) a úprav z vyhodnocení společného jednání s dotčenými orgány v roce 2017. Reaguje také na zastupitelstvem schválený strategický plán rozvoje města z prosince 2019.

   

  Hlavními rysy nového návrhu ÚP oproti původně předloženému návrhu ÚP z března 2014 (viz obrázek níže) je výmaz ploch pro průmyslovou zónu CTP a úprava rozsáhlé plochy nad ulicí Švehlovou (S 207), která byla dlouhodobě nevyužita. Plocha byla  tohoto důvodu převedena do rezervy a její další využití, především dopravní napojení, bude prověřováno územní studií. Stejně tak bude územní studii vyžadovat využití území Cukrovaru (S 209). Cílem města je dosáhnout přiměřeného a odůvodněného rozvoje současně s budováním potřebné infrastruktury.

   

  Po veřejném projednání v srpnu bude následovat vyhodnocení podaných připomínek a námitek, stanovisek a případné úpravy návrhu ÚP na základě těchto podání. Pokud by mělo dojít k podstatné úpravě návrhu ÚP, museli bychom opakovat veřejné projednání návrhu. Poté bude upravený návrh spolu s rozhodnutím o námitkách předložen zastupitelstvu ke schválení.

   

  Nedokončený návrh ÚP Šlapanic z roku 2014 s průmyslovou zónou CTP

   

   

  Nový návrh ÚP Šlapanice pro veřejné projednání 2020

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.