• Ukončení vztahů mezi městem a společností CTP Invest, s.r.o.

  Ve středu 10. 6. schválilo zastupitelstvo města na svém jednání návrh na vypořádání a ukončení vztahů mezi městem Šlapanice a společností CTP Invest, s.r.o. Po 15 letech od okamžiku, kdy byly podepsány první smluvní vztahy mezi městem a společností CTP směřující k realizaci megalomanské průmyslové zóny CTP o rozloze 300ha, tedy k zastavění celé jedné čtvrtiny katastrálního území města halami. A to na nejkvalitnějších půdách, spadajících do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

   

  15 let historie zóny ve zkratce:

  Kromě skutečnosti, že zóna měla být realizována doslova až pod okna rodinných i bytových domů Šlapanic, aniž by se na to občanů kdokoliv zeptal, byli hlavním problémem zóny její realizátoři na straně vedení města. Byli na realizaci zóny buď přímo majetkově zainteresováni nebo byli s majiteli pozemků propojeni nebo se nechali platit investorem CTP. Logicky pak zájem města zůstal stranou a výsledkem byly podpisy nezákonných smluv (nezákonný závazek města ke změně ÚP ve prospěch investora), absolutně pominutý veřejný zájem v podobě ochrany životního prostředí obyvatel, zájmy občanů. Nejlépe vše vystihuje skutečnost, že za zastavění 300 ha svého území mělo město zasmluvněno cca 6 mil. Kč příspěvku na kanalizaci (více ZDE).

  Proti přípravě zóny na úrodných půdách se postavilo Ministerstvo životního prostředí, která ze zákona aktivně hájilo a uhájilo ornou půdu. V roce 2010 se proti zóně postavili i občané v petici Ne průmyslové zóně. A to poté, co teprve od občanského sdružení Čisté Šlapanice poprvé uviděli skutečný rozsah plánované průmyslové zástavby. Petici podepsalo více než 2500 lidí a za občany se postavilo i olomoucké arcibiskupství, které nevydalo CTP souhlas se zastavěním svých pozemků (více o petici např. ZDE). Tehdejší vedení města nakonec ještě 4 dlouhé roky ignorovalo názor občanů a usilovalo o průmyslovou zónu CTP v tzv. zmenšení variantě (ZDE). Nakonec se občané v roce 2014 rozhodli vyměnit tehdejší “prozónové” vedení města.

  Od roku 2005 nicméně firma CTP i na území Šlapanic uspěla a postavila první haly u ulice Evropské (ZDE), kde si mohou občané udělat také obrázek o tom, jak by území města mohlo po realizaci zóny vypadat.

   

  Od té doby máme za sebou sérii kroků směřujících k ukončení přípravy zóny, finální krok udělali nyní zastupitelé, kteří vypořádali smluvní vztahy s CTP a odsouhlasili ukončení smluv. Především pak smlouvu o spolupráci při přípravě průmyslové zóny, a dále celou sérii souvisejících smluv. A to i pod nátlakem právníka CTP, který zastupitelům den před zasedáním rozeslal přípis. V přípise CTP požadovalo stažení bodu z programu jednání a upozornilo zastupitele, že je připraveno domáhat se svých tvrzených práv právní cestou.

  Pro ukončení vztahů s CTP zvedli ruku zastupitelé za Čisté Šlapanice, Nezávislé, Změny a historicky poprvé zastupitelé za KDU-ČSL. Proti byl zastupitel za ODS a zastupitelka za ODS a TOP09 se zdrželi.  Většinově tudíž zastupitelé směřují k ukončení nerealizovatelného záměru. Svůj postup opírají o nemožnost realizace zóny z důvodu zákonné ochrany půdního fondu a respekt k názoru občanů.

   

  S CTP nás čeká jistě ještě série jednání k ukončení záměru jako takového. Plánování CTP bez diskuze s městem nebo více či méně skryté výhrůžky zastupitelům vzájemné jednání ale neulehčí.

   

  Za poznámku stojí, že zatímco KDU-ČSL tímto hlasováním dodrželo svůj předvolební slib občanům, zastupitel TOP 09 si z předvolebního slibu hlavu nedělá.

Komentáře jsou uzavřeny.