• Férová hra

  Ve Zpravodajích, na FB města i jinde se začaly množit příspěvky pana Pavla Zmeškala. Některé z nich se týkají přípravy územního plánu, obavy z nárůstu počtu obyvatel a také naznačování, že jsem zneužila pozici starostky ve prospěch rodiny své kamarádky.

   

   

  Pan Zmeškal je bývalým členem Čistých Šlapanic. Přestali jsme si rozumět, tedy jsme se rozešli. Jedním z principů, které považujeme za důležité, je otevřená radnice. Prosazovali jsme ho společně. Mrzí nás proto, že je zneužíván k osobním útokům prostřednictvím zástupných témat.

   

   

  K odpovědím ohledně nárůstu počtu obyvatel je příslušný autorizovaný zpracovatel  územního plánu, UAD Studio, s.r.o. (viz info pod článkem). A je na každém z nás, abychom se rozhodli, zda vezmeme za své údaje odborného zpracovatele nebo laické výpočty. Koneckonců nejjednodušší, co může každý z nás udělat, je porovnat si počty obyvatel za poslední roky. Nový územní plán totiž oproti stávajícímu územnímu plánu žádné významné nové plochy pro bydlení nepřináší, byť se to tak pan Zmeškal pokouší prezentovat. Většina ploch pro bydlení tam je po celou dobu od roku 1998, kdy začal platit stávající územní plán (viz grafika pod textem).  Hlavní změny územního plánu se naopak dotýkají zmenšení průmyslových ploch, přesunu západního obchvatu, vyjmutí rozsáhlých ploch pro bydlení mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi apod.

   

   

  Největším trnem v oku je panu Zmeškalovi plocha za ulicí Smetanova, kde se jedná o cca 2 parcely. Z toho jedna patří rodině mé kamarádky a pan Zmeškal se domnívá, že jsem zneužila postavení starostky ve prospěch své kamarádky. Na to odpovídám: Nic podobného jsem neudělala a nikdy dělat nebudu. Svou domněnku pan Zmeškal opírá o mé sdělení, že jsem poslala majitele pozemků za zpracovatelem na konzultaci. Podobně jsem však na konzultace ke zpracovateli a pořizovateli územního plánu poslala desítky majitelů nemovitostí z města.

   

  Bylo by naopak fér od pana Zmeškala, kdyby uvedl svůj velmi osobní zájem na této konkrétní ploše. Nechávám však na něm, aby to v rámci fair play udělal. Protože mně na důvěře mých kolegů a občanů velmi záleží a rovněž to patří k fair play, požádala jsem pana Zmeškala už před nějakou dobou, ať svou domněnku doloží. Dodnes to neučinil.

   

  K férovosti by mělo patřit i to, že pan Zmeškal na rovinu řekne, že byl u schvalování toho, jak bude nový územní plán vypadat: jako zastupitel města schvaloval jak pokyny pro zpracování nového územního plánu v roce 2015 (zápis ZM, bod 6), tak se s ním podrobně seznámil na veřejném projednání zastupitelstva ještě v roce 2017  (záznam ZM, od 1:06). Ani v jednom případě neměl připomínky k počtu obyvatel, občanské vybavenosti apod. Člověk samozřejmě může změnit názor, ale bývá dobrým zvykem alespoň přiznat svou odpovědnost.

   

   

  Pokud se jedná o věcnou diskuzi nad návrhem územního plánu, jsme vždy k dispozici. Územní plán je komplexní a velmi složitý dokument, který je potřeba sledovat a vyjadřovat se k němu.  V tomto Čisté Šlapanice vždy byly, jsou a budou otevřené. 

   

  A jdeme rovnou na to, protože v druhé polovině července jdeme do veřejného projednání  územního plánu 🙂

   

  Michaela Trněná, starostka

   

  Vyjádření zpracovatele ÚP k počtu obyvatel (zdroj ŠZ 01/2020)

   

   

  Porovnání zastavitelných ploch v novém a starém územním plán (zdroj ŠZ 01/2020)

   

6 komentářů

 1. Pavel Zmeškal says: 8.6.2020 at 6.51

  Ve veřejném příspěvku je starostkou zmiňována moje osoba, proto se chci vyjádřit:

  K větám typu “má velmi osobní zájem na této ploše” se vyjadřovat nebudu – stejně tak bych mohl argumentovat já, že „starostka má velmi osobní zájem na této ploše“.

  K ostatním informacím mohu jen poukázat na výroky, které se laikovi mohou zdát jako názor politika, odborník v nich ale vidí skrytou manipulaci, která je za výroky ukrývá:

  1. “princip … je zneužíván k osobním útokům prostřednictvím zástupných témat” – častá zbraň politiků, kdy debata o hrozbě nárůstu obyvatel se označí jako “osobní útok na politika”

  2. „většina ploch je v ÚP od r.1998“ – zodpovědnost starostka nenápadně přesouvá na KDU a starostka „jej převzala a jen upravuje“. Mě je jedno, co tam kdo před více jak 20 lety dal – řeším jedinou věc – a to je současným vedením města nově připravený návrh ÚP tak, jak je prezentován v celku.

  3. “ať se každý rozhodne pro názor odborníka nebo laický výpočet” – odkazováním se na názor odborníka se snaží starostka naznačit, že názor laika (zde myšleno občana) není věrohodný a není tedy nutné se jím zabývat. Můj výpočet je podložen názory stavaře – tak oba přístupy porovnejme. Své názory na nedostatky v návrhu ÚP jsem sděloval v ČŠ delší dobu, ale bohužel ze strany starostky nedošlo nikdy k věcné argumentaci.

  4. “za zpracovatelem posílám desítky majitelů” (= neúplná informace) – věřím, že to dělá, jenomže v tomto případě starostka před svědky řekla “poslala jsem majitele za zpracovatelem a ONI SE DOHODLI (zákon nedovoluje, aby změny realizoval zpracovatel – architekt , jakoukoli změnu schvaluje pořizovatel – MěÚ, resp. pověřený zastupitel – starostka). Není tedy možné, aby externí zpracovatel ÚP, který je placen z veřejných prostředků, do ÚP zapracovával požadavky jednotlivců podle jejich individuálních zájmů. Kdyby se v tomto módu nastaveném starostkou zpracovával ÚP města Brna, jak by asi územní plán vypadal?

  5.”můj velmi osobní zájem” – jedna z nejagresivnějších forem manipulace, kdy politik převede jádro debaty (proč je v návrhu ÚP výběh ze zástavby?) do osobní roviny.

  6. “p.Zmeškal hlasoval pro …” – pro uvedené věci jsem hlasoval a stále si za tím stojím. Ale na těchto jednáních nikde neprobíhala detailní diskuse k ÚP – diskutovalo se jen o návrhu ÚP jako celku (navíc si zkuste představit, co by se asi dělo, pokud bych vystoupil jako člen koalice na veřejném jednání ZM s kritikou kroků starostky). V r.2019 jsem se pokoušel vyvolat diskusi uvnitř ČŠ – starostce se dařilo téměř rok tuto diskusi odkládat argumenty typu „externí odborník nedoporučuje žádné větší zásahy, protože bychom to nestihly schválit do voleb 2022“. A navíc – při prvních žádostech o společnou diskusi k tématu ÚP starostka stáhla tyto materiály z webu – byly tam bez problémů několik let.

  Přestaňme se bavit o tom „kdo co proč napsal“. Bavme se o návrhu ÚP, ověřme, jaký bude skutečný nárůst obyvatel. Protože takový nárůst by ničil další zelené plochy, zhoršoval klimatické podmínky a způsobil další nárůst autodopravy ve Šlapanicích.

  • Michaela Trněná says: 8.6.2020 at 9.47

   Dobrý den, pane Zmeškale, stále nejste schopen doložit svá tvrzení, a to prakticky žádná. Proto pro mě další diskuze postrádá smysl a nebudu se k ní vracet. Je zajímavé vidět, jak se pokoušíte lidem stále poskytnout návod, jak mají chápat texty. Já věřím, že to většina lidí zvládá sama. Koneckonců podstatné jsou činy, nikoliv slova. Michaela Trněná

 2. Iva Kašíková says: 17.6.2020 at 6.38

  Dobrý den,

  přečetla jsem si příspěvky výše a přemýšlím o tom, jaký vlastně bude nárůst obyvatel a co je město Šlapanice schopno pojmout.
  Pokud si vezmu prezentovaná čísla z příspěvků nahoře, díky novému ÚP nárůst obyvatel bude někde mezi 2004-2415 dle pana Ing. arch Hladíka. Což by znamenalo cca navýšení obyvatel na konečných cca 10 000. Dle predikce pan Ing. Zmeškala by to mohlo být až na 15 500 obyvatel.

  Pan Hladík mluví v novinovém článku o domech na pozemku 900 m2. Ale kdo dnes staví nové domy na 900 m2? Pokud některé pozemky získá developer a místo domů na pozemku 900 m2 postaví bytovky, tak se počet obyvatel znásobí odhadem až 3x (viz sídliště Brněnská Pole), a to jsem v počtech při zemi. Takže pokud nárůst obyvatel může být někde mezi 2000 (dle architekta) až na 6-7000, pak výsledný počet může být až 14 500… Jak připouští i sám pan architekt v článku, pravda bývá někde uprostřed.

  Proto se ptám jako občan Šlapanic a daňový poplatník, není možné, že může nastat i tato varianta? Že se pan Zmeškal až tolik nemýlí? Tzn. že počet obyvatel se může opravdu navýšit až na těch max. cca 15 500? Pokud budeme brát v úvahu, že čísla se dají interpretovat z několika úhlů pohledu a pohled pouze jednoho odborníka, prostě k predikci budoucnosti nestačí. Mnohdy se na danou věc stačí nahlídnout selským rozumem…
  Vezměme v úvahu oba názory a pokud bychom zůstali na průměru mezi dvěma odlišnými odhady, pak je to cca nárůst o 4-5000 obyvatel ze stávajících 7 448 až na možných 12 500 obyvatel.

  Ale i pokud se budeme striktně držet odhadů pana architekta Hladíka, při navýšení max. 2415 obyvatel, jsme na to připraveni? Infrastruktura tomu neodpovídá… Dopravní situace ve špičce je kritická, při výjezdu či příjezdu do Šlapanice všechny silnice ucpané. Ať směr Slatina kolem Brněnských Polí, anebo přes Bedřichovice, anebo přes Rohlenku a D1 do Brna. Parkovací místa zde také nejsou – viz Albert, Nádražní a jiné ulice. Stačí, aby lidé jeli autem na rodičák do škol, nakupovat, do kostela či práce a Šlapanice jsou ucpané. A to nevidím jiné aspekty lékaři, obchody, školka, škola atd. Základní škola , která se rozšiřuje a nebude do budoucna zřejmě stačit atd.

  Zkusme se podívat na problematiku nárůstu obyvatel ve Šlapanicích z pohledumnožství aut v provozu ve Šlapanicích…
  Pokud dle pana architekta přibude 2400 lidí. Dle Statistického úřadu na jednu rodinu v malém městě v průměru připadá 2,6 lidí, tj. 923 rodin. 84 % těchto rodin má alespoň jedno auto. Tzn. přibude 775 aut, která budou v provozu. A to jsem opět při zemi. Když vezmu max počet uvažovaných obyvatel 7 000, 2692 rodin, je to 2261 aut. Budeme mít připravenou infrastrukturu, která tento provoz pojme? A co školy, školky, atd.

  Proto se ptám, jsou výpočty pana Ing. architekta odrážející možnou realitu možné výstavby ve Šlapanicích v budoucích letech? Čísla lze totiž interpretovat různě a jeden pohled/názor nestačí… Anebo ANO?

  Děkuji za odpověď
  Iva Kašíková

  • Michaela Trněná says: 28.6.2020 at 16.22

   Dobrý den, paní Kašíková, opravdu je jen na Vás, komu budete důvěřovat. Výpočtům autorizované osoby nebo člověka, který se věnuje personalistice? Nemohu ani nechci Vás přemlouvat. Velmi rychlým pohledem na výpočty pana Zmeškala se domnívám (a já jsem rovněž jen laik), že rozdíl mezi oběma výpočty spočívá například v tom, že pan Zmeškal bere čísla hodně doslovně, chybí mu tam zřejmě podíl ploch na infrastrukturu (silnice, chodníky, veřejná prostranství, sítě apod.). Do výpočtů dále zahrnul plochy rezerv – rezervy vůbec nejsou zastavitelné plochy, jen chrání plochy před jiným využitím. Pro jejich použití musí proběhnout vyhodnocení a změna územního plánu. Zastavitelné plochy se do územního plánu v mnoha případech sice navrhují, ale to zdaleka neznamená, že budou zastavěny – jako příklad si můžete vzít plochy u Slatiny, které neobstály v prověřovací územní studii jako zastavitelné. Je dobré si uvědomit, že návrh nového územního plánu nepřidává oproti aktuálně platnému ÚP žádné zásadní nové plochy pro bydlení, naopak – ubírá. Pak je dobré se podívat na přírůstek občanů Šlapanic proti těmto plochám – ten činí za posledních téměř 30 let (od 1991-2018) 1300 obyvatel, ze 6200 na současných cca 7500. Proč už tedy dávno nemáme oněch 15 000 obyvatel, které tam vidí pan Zmeškal? Protože to prostě není tak jednoduché 🙂 Panu Zmeškalovi se ta čísla hodí, protože tím sleduje svůj osobní cíl. Já to považuji za vysoce neseriózní jednání.

   A za mě poměrně zásadní věc, jakou tedy chceme budoucnost města: chceme opravdu ponechat Šlapanice tak, jak jsou? Bez možnosti dalšího vývoje, bez možnosti umístit další stavby občanské vybavenosti a jiné infrastruktury? Už nyní rychle stárnoucí, a bez nových obyvatel – ať našich dětí nebo nově příchozích – bude stárnutí ještě rychlejší. Doprava bohužel v podání našeho státu i kraje skutečně pokulhává za realitou, ale za sebe se domnívám, že přišel čas, abychom začali měnit své myšlení v tomto směru.

   Jinými slovy: 1) jsem přesvědčena, že čísla pana Zmeškala nejsou v pořádku. 2) na zlepšení občanské vybavenosti se intenzivně pracuje a město ji bude mít v dohledné době pod kontrolou. Daleko dříve, než se i jen přiblíží 10 000 obyvatelům.
   A to nejdůležitější nakonec: územní plán není dogma, může se měnit podle skutečných potřeb města, plochy se ubírají jako nyní nebo přidávají jako v minulosti.

   S pozdravem Michaela Trněná

 3. Pavel Zmeškal says: 29.6.2020 at 6.28

  Připojuji se k diskusi:
  1. věnuji se managementu (nevím, kde paní starostka přišla na personalistiku), a v této oblasti (vč. práce s číselnými podklady si troufám tvrdit, že mám mnohem větší zkušenosti než starostka).
  2. pokud by si starostka přečetla můj výpočet pořádně, zjistila by, že:
  – výpočet jsem měl opřený o názor odborníků ze stavebnictví a není to tedy výmysl personalisty
  – zahrnuji do výpočtu i rezervy, protože je to potenciál výstavby (mnohem pravděpodobnější než třeba zemědělská půda). Sama starostka v pozici opozice kritizovala “rezervy” jako plochy, které lze relativně jednoduše přeměnit na zastavěné plochy. Proč ta změna názoru?

  A na závěr?

  Věta “chceme ponechat Šlapanice tak jak jsou? … bez nových …” celkem jasně říká, že starostka chce stavět. Ale kam až? Kde je ta hranice

  • Michaela Trněná says: 3.7.2020 at 13.36

   Pane Zmeškale, bylo by super, kdybyste se dokázal vymanit ze své utkvělé představy, že starostka je tím, kdo o všem a navíc sám rozhoduje :-). Rozhoduje zastupitelstvo, což je 21 členný orgán, jehož jste byl donedávna členem. Ve funkci zastupitele jste schválil jak zadání pokynů ke zpracování územního plánu, tak jste bez připomínek vzal na vědomí i již podobu nového územního plánu se všemi plochami, o kterých jste s 5letým zpožděním začal diskutovat. Ale budiž. Zastupitelstvo města (ne starostka) vložilo koncem roku 2019 do své strategie dalšího rozvoje jako svůj cíl plánovat město do 10 000 obyvatel. Autorizovaný zpracovatel má za úkol dodat návrh ÚP tak, aby byl cíl splněn a je tím, kdo je schopen rozvoj spočítat viz článek. Pokud se řeší otázka autorizovaného zpracovatele, pak je vlastně jedno, jestli jste “personalista”nebo “někdo kdo se věnuje managementu” – stále chybí ona autorizace k výkladu ÚP. A opět zastupitelstvo (ne starostka) vložilo do své strategie jako cíl zlepšení bytového fondu města, ať pro seniory nebo pro mladé rodiny. A tyto možnosti je také potřeba zajistit v územním plánu. Veřejné zájmy jsou různorodé a starostka jako ten, kdo vykonává úkoly svěřené zastupitelstvem, pak má za úkol skloubit všechny cíle a požadavky zastupitelstva. Tak prosím opusťte představu, že “starostka chce stavět” a pojďme se seriózně bavit bez osobního napadání. Vaše dotazy a připomínky jsou určitě v tomto směru podnětné. Nemohu ale nijak ovlivnit to, že nedůvěřujete výpočtům zpracovatele. Michaela Trněná

Komentáře jsou nyní uzavřeny.