• Pozvání na 8. zasedání zastupitelstva – 12. 2. 2020

    Ve středu 12. 2. 2020 od 17 hodin proběhne v zasedací místnosti městského úřadu 8. zasedání zastupitelstva města. Jedním z bodu programu je kupní smlouva na pozemek ČR, který sousedí s areálem Cukrovaru. Dalšími body je projednávání několika žádostí občanů o odkupy pozemků města. Celý program zasedání najdete jako vždy na webových stránkách města ZDE.

     

    Odkup pozemku o velikosti 1810 m2 je krokem ke scelení pozemků Cukrovaru – sousedí s dalšími pozemky města, na kterých se nachází staré dělnické domky a dále pak zdravotní středisko. Jako takový bude logickou součástí úvah města o celém areálu. Pozemek město získává odkupem od České republiky, respektive od státní instituce  Státního pozemkového úřadu, který pozemky státu spravuje. A to za cenu obvyklou. V našem případě dle znaleckého posudku za 1 154 000 Kč.

    Zajímavá bude jistě tentokrát i diskuze – rozprava zastupitelů a občanů. Srdečně zveme.

Komentáře jsou uzavřeny.