• Péče o zeleň Návrší v sobotu 2. 11. 2019

  A znovu je tu podzimní péče o zeleň kolem Šlapanic. Tentokrát zveme v sobotu 2. 11. od 9. hodiny na údržbu přibližně hektarové zelené plochy založené v sousedství přírodní památky Návrší (ZDE).

   

  Plocha byla založena cca před 9 lety městem na městském pozemku. Jako mnohé další však vyžaduje ještě i teď pravidelnou péči a údržbu:

   

  • opravy oplocenek, protože zajíci a také srnci věnují keřům a mladým stromkům svou pozornost 🙂
  • dosadbu nových keřů a stromků za uhynulé
  • vyřezání plevelných agresivních akátů.

   

   

  Pokud tedy máte chvilku, vezměte si dobré boty, rukavice, nůžky na pletivo nebo pilku a přijďte nám pomoci. Rádi Vás uvidíme.

   

   

  Výsadba Návrší v roce 2011

   

   

   

   

  A jaro 2019

   

   

 • Setkání s občany Bří Mrštíků nad návrhem úprav

  Čisté Šlapanice ještě jako občanské sdružení přišly s návrhem na úpravy  – rozvoj tzv. Malých míst – malých veřejných prostranství, která však mohou mít velký význam pro své obyvatele. Jako místa pro setkávání, která mohou kultivovat i náš vztah k veřejnému prostoru. Prvním místem, které jsme jako občanské sdružení s pomocí grantu Nadace VIA upravovali byl parčík na nároží ulic Švehlova a Čechova (více viz ZDE).

   

  Jako další Malé místo k realizaci jsme si vybrali parčík Bří Mrštíků. V pátek 18. 10. 2019 jsme představili obyvatelům Bří Mrštíků náš návrh úprav malého parčíku na této ulici. Jedná se již o druhé setkání s obyvateli. Při prvním dubnovém setkání jsme hledali náměty místních k tomu, jak parčík využívají nebo by chtěli využívat a jakým způsobem by tedy měl být upraven.

   

  Podle jejich návrhů připravil p. Jaroslav Mareš návrh úprav parčíku. Ten jsme projednali v Komisi územního rozvoje, znovu upravili podle připomínek vzniklých v komisi a nyní jsme s ním seznámili občany. Návrh úprav představil jejich autor p. Mareš.

   

  Navrhované úpravy jsou nicméně v tuto chvíli nad finanční možnosti spolku Čisté Šlapanice a budeme tak hledat grantové možnosti, jak úpravy zafinancovat. Pokud se podaří finance získat, pustíme se do úprav.

   

  Návrh najdete níže.

   

   

  Stáhnout (PDF, 5.13MB)