• Snadný populismus ODS

  V minulých dnech dorazil do šlapanických schránek Pohled ODS, podzim 2019. Dovolíme si na našich stránkách krátké vyjádření k “informacím” ODS. “Informace” dáváme do uvozovek záměrně, opozičnímu volebnímu objektu se totiž opakovaně daří vršit v článcích populismus a především zapomínat na svou vlastní NEčinnost pro město.

   

  Šířka ulice Zemědělská 5, 5m

  O šířce ulice Zemědělská vedeme diskuze i v rámci zastupitelstva opakovaně. Ano, jedná se o standardní šířku místní komunikace, kterou projektanti i všechny dotčené orgány schválily. A ano, mohla být širší vzhledem k tomu, že se na ní potkávají jak stroje Bonagra, tak kamiony Varealu. Proč tedy není? V lokalitě proběhly někdy v roce 2007 jednoduché pozemkové úpravy (JPU), které vymezily koridor pro komunikaci Zemědělská. Vymezily ho tak, že více než 5, 5m komunikace se tam nevejde. Museli jsme zvážit, zda nechat cestu v těžce havarijním stavu a tím i ponechat jezdit těžká vozidla přes obytnou zástavbu cca dalších 5-6 let, než se podaří znovu provést další JPU, které pozemky dostatečně rozšíří pro větší vozovku. S ohledem na vysoce problémový stav jsme se rozhodli pro realizaci. Kritika je oprávněná, provoz na nově otevřené komunikaci ukazuje, že bude nutné vytvořit na dostupných parcelách výhybny pro zlepšení provozu. Jsme si toho vědomi a budeme muset vše dotáhnout do konce.

  Je naopak velká škoda, že ODS, která měla v době přípravy pozemkových úprav Zemědělské ve vedení města 1. místostarostu M. Mrkvicu, již tenkrát moudře nezasáhla a nezařídila JPU pro Zemědělskou v dostatečné šířce.

  Za stejně velkou škodu můžeme považovat, že ODS nevyřídila parkování na ulici Nádražní anebo dokončení chodníku na ulici Jiříkovské v době, kdy byla na radnici. Ulici Nádražní tak připravují až Čisté Šlapanice a trvá nám to, protože  nejde o jednoduché rozhodnutí.  Chodník na Jiříkovské je naopak již nově projektově připraven a ODS by stačilo se zeptat na stav přípravy.

   

  Obava ODS z rekonstrukce mostu přes dálnici D1 (výhledově podle ŘSD v roce 2025) je třešničkou dopravních schopností ODS. Jednoduchým dotazem na město anebo i ŘSD lze zjistit, že při výstavbě bude vedle původního mostu postavena provizorní mostní konstrukce, která zajistí náhradní provoz i pro trolejbusy. Ale proč shánět důvěryhodné informace, když je jednodušší napsat nesmysl.

   

  ODS za dlouhé roky své působnosti na radnici a v zastupitelstvu nepřispěla ani o píď k řešení dopravního napojení. Tedy pokud nepočítáme významnou podporu ODS pro realizaci průmyslové zóny CTP, která podle jejich názoru měla dopravní situaci Šlapanic vyřešit. Je faktem, že tehdejší první místostarosta M. Mrkvica za ODS měl pod připravovanou zónou pozemky. A je faktem, že hned další radní za ODS S. Matýšek dodal radnici se svou firmou informační systém za miliony korun, který radnice ani nepotřebovala.

  Mluvíme o historických záležitostech z let 2006-2014. Je faktem, že ODS se od těchto praktik svých členů nikdy nedistancovala a zřejmě doufá v tiché vyšumění pofiderních akcí svých členů. Oba pánové jsou dál aktivními členy ODS a pomáhají místní organizaci řídit. S Čistými Šlapanicemi mají z výše uvedených důvodů nevyřízené, dalo by se říci osobní účty. Oba “kšefty” jsme totiž ukončili.

   

  Rétorika o “čachrech” kolem směny pozemků na Ponětovské se k hrubému populismu ODS hodí více než věcně vedená argumentace o tom, jestli tříštit výstavbou charakter města. Ve světle výše uvedených fakt o “činnosti” členů ODS na radnici  vyznívá slovo “čachry”  z úst ODS absurdně.

   

  Otázky, jak řešit kulturní dům či komunitní centrum a zda ho Šlapanice potřebují potřebují nebo ne, jsou věcí názoru.  Vytíženost sálů orlovny i sokolovny je známá a jsme rádi, že jsou tak dobře využity. Na rozdíl od ODS si však myslíme, že město naší velikosti svůj sál a také pěkné komunitní centrum potřebuje a využije.

   

  Na závěr tohoto neveselého příspěvku o úrovni šlapanické komunální politiky už jen toto: Opozice je ze své podstaty kritická a takto je to v pořádku. Ke správnému rozhodování, a ve věcech veřejných zvlášť, kritický pohled patří. Šlapanicím a jejich občanům by ale nesmírně prospělo, kdyby kritika byla věcná, pravdivá a důsledná v argumentaci. Jen tak může něco pozitivního pro nás pro všechny přinést.

   

  Stáhnout (PDF, 1.04MB)

Komentáře jsou uzavřeny.