• 6. ZM dne 18. 9. 2019: směna pozemků v lokalitě Ponětovská

  Srdečně zveme na 6. zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu 18. 9. 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice. Důležitými body programu jsou body, které se dotýkají směny pozemků v lokalitě Ponětovská a obecně závazná vyhláška k omezení používání pyrotechniky (ohňostrojů) na dny 31. 12. a 1. 1.

  Celý program zasedání i s podklady naleznete jako vždy na webových stránkách města ZDE.

   

  Jedním z bodu je nově navrhované omezení používání pyrotechniky – ohňostrojů pouze na dny 31. 12. a 1. 1. viz ZDE. Děje se tak na základě mnoha podnětů šlapanických občanů, které používání pyrotechniky mimo závěr roku a Nový rok významně zatěžuje.

   

  Větší část programu je pak věnována směně pozemků v lokalitě Ponětovská. O té jsme psali už několikrát například ZDE.

   

  Podstatou celé záležitosti je fakt, že zastupitelstvo (ve kterém mají ČŠ většinu) prodávat pozemky v lokalitě Ponětovská nechce. A to z principu: pozemky město potřebuje a bude potřebovat i do budoucna pro své záměry, finanční situace města se podstatně změnila od roku 2017 (získání dotace 147 mil. Kč na sanaci ekologické zátěže) . Chceme proto pozemky ponechat v lokalitě ponechat ve vlastnictví města. Ve vlastnictví města jiné zásadní pozemky k uvolnění pro bydlení – ať už startovací, seniorské nebo jiné – jednoduše nejsou.

   

   

  Aby nedošlo k výstavbě uprostřed polí (na pozemcích investora, který stavět může a chce), nabídlo město investorovi směnu pozemků blíže k městu. Součástí směny je i odprodej 5450m2 městských pozemků navíc – tak, aby mohla v lokalitě vzniknout rozumná infrastruktura. Investor na své náklady naopak zasíťuje pozemky, provede přeložky a nápojné body infrastruktury dovede na hranici nových městských pozemků. Město kromě logicky ucelené navazující zástavby získá scelené pozemky o výměře více než 2, 6ha pro své budoucí záměry. Součástí směny je přirozeně doplatek za městské pozemky a rozdíl v cenách pozemků ve výši 11, 2 mil. Kč. (Podklady směny ZDE)

   

  Do situace se zrušením prodeje a směnou pozemků poněkud nešťastně vstoupilo Družstvo nad Mlýnem. To usiluje o koupi městských pozemků pro svou výstavbu. Nešťastně proto, že si členové Družstva všimli prodeje pozemků o dva roky později a bohužel v situaci, kdy už několik měsíců město zvažovalo zrušení prodeje jako takového. Nešťastný je poměrně konfrontační způsob, který Družstvo zvolilo ke komunikaci s městem. Nešťastné jsou nepodložené spekulace o možném propojení města s investorem, které Družstvo sice vypouští, ale které není schopno nijak vysvětlit ani doložit. Přestože o to bylo výslovně požádáno. A nešťastné je i tvrzení o tom, že tento způsob podporuje městský architekt jako způsob výstavby s vyšší urbanistickou hodnotou. Faktem je, že městský architekt dokonce projekt Družstva při jediném setkání ani neviděl, a proto  se k němu ani nemohl vyjádřit. Baugruppe není v žádném případě zárukou kvalitního urbanismu, jak by se mohlo z vyjádření Družstva zdát.

   

  Proč tento způsob Družstvo volí v situaci, kdy přináší jinak sympatickou a v našem městě novou myšlenku baugruppe – družstevní výstavby a současně otvírá otázku bydlení mladých rodin, je spíše na dotaz členům Družstva.

   

  Členové Družstva a další občané (cca 85 ) jsou podepsáni pod návrhem občanů na zrušení směny pozemků v lokalitě Ponětovská a žádostí o prodej pozemků. Jejich návrh se bude projednávat na zastupitelstvu před směnou pozemků (viz ZDE). Zastupitelé tak před případnou směnou budou znovu zvažovat, zda pozemky přece jen neprodat. V případě prodeje by znovu šlo o otevřenou soutěž (kdo dá nejvíc) a zastupitelé by měli zvolit variantu nejdříve pozemky zasíťovat, rozparcelovat a pak prodávat (jak naznačuje ekonomická analýza). Lokalita by pak byla zastavěna celá – městské pozemky i pozemky soukromého investora.

   

  Čisté Šlapanice by rády podpořily bydlení pro mladé rodiny, ale město pozemky prostě nevlastní v dostatečném množství. Druhým důležitým faktem je, že absolutní většina obyvatel (90%) v dotazníkovém šetření uvedla, že si přeje Šlapanice s max. 10 000 obyvateli. Tento počet se naplní při zastavění ploch podle současného platného územního plánu.

   

  Je v odpovědnosti zastupitelů, aby se znalostí věci a souvislostí rozhodli podle svého nejlepšího vědomí ve veřejném zájmu.

   

   

   

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.