• Zapojte se do rozhodování o budoucnosti Šlapanic

  Do konce června bude probíhat dotazníkové šetření, které je podkladem pro připravovaný strategický plán města. Máme jedinečnou možnost ovlivnit budoucí dění ve svém městě prostřednictvím dotazníkového šetření názorů občanů Šlapanic.

   

  Plán rozvoje je základním koncepčním dokumentem města, který zjednodušeně řečeno zachycuje hlavní problémy města a navrhuje jejich řešení. Cílem při jeho tvorbě je také co nejvíce sladit představy všech, kteří ve městě žijí. Strategický plán se stává základním podkladem pro rozhodování zastupitelstva a vedení města.

   

  Město Šlapanice má zpracovaný Strategický plán rozvoje města do roku 2020. S dokumentem z roku 2014 se můžete seznámit ZDE.

  Aby dokument vyjadřoval aktuální potřeby města, bude zapojena veřejnost v dotazníkovém šetření a zástupci jednotlivých zájmových skupin a oblastí v několika veřejných schůzkách, ve 3 pracovních tematických skupinách – Život ve městě, Příroda a Územní rozvoj. Dotazníkové šetření a výstupy pracovních skupiny by měly zpracovateli, společnosti AQE advisors, a.s., poskytnout dostatek informací pro sestavení návrhu potřebných kroků pro rozvoj města.

   

  V období od 7.6. do 30.6.2019 bude probíhat dotazníkové šetření. Dotazník můžete vyplnit v papírové podobě nebo elektronicky na webových stránkách města ZDE

  Vyjádřit v dotazníku se můžete mimo jiné k velikosti města nebo k budoucímu využití Cukrovaru.

  Pokud vyplníte dotazník v papírové podobě, který byl také přílohou červnového Šlapanického zpravodaje 3/2019, vhoďte jej do označeného boxu na podatelně MěÚ Šlapanice. Zde si můžete v případě potřeby vyzvednout i další výtisk.

   

  V říjnu bude probíhat veřejné projednání tohoto dokumentu a po dopracování připomínek by jej na svém prosincovém zasedání mělo schválit zastupitelstvo města.

   

  Neváhejte a zapojte se i vy do průzkumu názorů. Jste těmi, kdo o svém městě ví nejvíce 🙂

   

Komentáře jsou uzavřeny.