• Nákup pozemků města Brna, nové řešení záměru Ponětovská – 5. zasedání ZM 19. 6. 2019

  Ve středu 19. 6. 2019 se od 17. hodiny koná 5. zasedání zastupitelstva města. Na programu má mimořádně zajímavé body pro další rozvoj našeho města – nové řešení lokality Ponětovská, nákup více než 2ha města Brna a koupě historické Sýpky v centru města, dotace spolkům, strategický plán. Celý program zasedání i  s podklady najdete jako obvykle ZDE.

   

  Nové řešení pro lokalitu Ponětovská

  Po 2 letech navrhujeme zastupitelstvu přehodnotit původní záměr na prodej pozemků v lokalitě Ponětovská.  Zastupitelstvo v původním záměru v roce 2017 souhlasilo s prodejem městských pozemků (nezasíťovaných) o výměře 3, 2 ha, které byly dlouhodobě navrženy v územním plánu k zástavbě. Na stejném zasedání zastupitelstvo také schvalovalo koupi areálu se starou ekologickou zátěží – dnešní Cukrovar.  Hlavním důvodem, proč zastupitelé za Čisté Šlapanice zvedli ruku pro prodej půdy, byla snaha získat pro město finanční prostředky na sanaci nově kupovaného areálu v centru Šlapanic.

  K záměru se přihlásil jediný zájemce, kterému se podařilo získat také pozemky společnosti Šlapanice Invest, s.r.o., které historicky rozdělovaly uvedené pozemky města. V roce 2018 byly zastupitelstvu předloženy návrhy na kupní smlouvy s cenou 1490Kč/m2 a také projektová dokumentace na zástavbu celé lokality 69 rodinnými domy. Zastupitelstvo si vyžádalo doplnění podkladů pro rozhodování o posouzení ekonomické výhodnosti prodeje jednotlivých pozemků, zasíťovaných městem, dále kontrolní znalecký posudek a studii proveditelnosti dopravního spojení Jiříkovické a Ponětovické. Ve stejné době získaly Šlapanice informaci o poskytnutí dotace ve výši 147 mil. Kč na sanaci Cukrovaru.

  Při posouzení celé situace, kdy pominul hlavní důvod prodeje pozemků, předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí návrh na zrušení prodeje pozemků. Tento postup podporuje i ekonomické posouzení případného prodeje jednotlivých zasíťovaných pozemků přímo městem, které se pro město jeví finančně jako výhodnější – byť by s sebou přinášelo zátěž v podobě přípravy lokality k výstavbě ze strany města.

  Lokalita jako taková umožňuje v této chvíli zástavbu, a protože by pravděpodobně došlo k tomu, že výstavba vznikne uprostřed městských pozemků, došlo nakonec mezi městem a majitelem těchto rozdělujících pozemků k dohodě o společném postupu v území. Zastupitelstvu je proto předkládán návrh na směnu pozemků mezi městem a vlastníkem sousedních pozemků tak, aby případná nová výstavba nestála uprostřed polí. Město v rámci této směny odprodá 5 450m za cenu 1561 Kč/m2. Cenu stanovil znalec doporučený zástupci opozice. Výhodou tohoto postupu je, že dojde ke scelení městských pozemků, které byly dosud rozděleny pozemky jiného vlastníka.  A případná nová zástavba nebude stát uprostřed polí, ale bude logicky navazovat na zástavbu stávající. Se scelenými městskými pozemky by měl být jakýkoliv další záměr města jednodušeji realizovatelný než s pozemky rozdělenými. A je k další úvaze zastupitelů, jak s těmito pozemky naloží v budoucnosti – ve hře by mohlo být i využití pro žádaný biotop 🙂

  Podklady pro zrušení původního záměru prodeje pozemků najdete ZDE a návrh na směnu pozemků ZDE.

   

  Koupě pozemků města Brna

  Naše město vyhrálo a v nabídkovém řízení na pozemky města získalo možnost odkoupit 2, 3 ha brněnských pozemků v lokalitě za nákupním centrem Penny. Jedná se částečně o pozemky stavební o výměře 7 308m2 a ornou půdu s výměrou 16 090m2. Nabídková cena byla celkem 15, 8 mil. Kč. Pozemky stavební město nakupuje pro případné účely směn či vlastní výstavby a ornou půdu jak pro směny, tak především proto, aby mohlo realizovat opatření k ochraně životního prostředí města a jeho občanů. Koupě pozemků je logickým krokem. Každé město či obec se snaží o získání pozemků na svém katastru – u vlastnictví pozemků totiž začíná nebo také končí každý nový záměr.

  Podklady najdete ZDE.

   

  Nákup budovy Sýpky

  Většina z nás pravděpodobně zná historickou budovu Sýpky na ulici K. Čapka, která přímo sousedí s areálem Cukrovaru. Po dohodě s majitelem má město příležitost získat tuto budovu do svého vlastnictví. Původní majitel (firma Elita) přenáší svou činnost do jiné lokality. Znalec stanovil cenu na 15 mil. Kč. Budova je čtyřpodlažní, související pozemky mají výměru 3600m2.  Budovu by mohlo město využít pro své záměry vybudování nového kulturního sálu, zázemí neziskových organizací a mnohé další. Budova i její okolí nabízí k využití velkorysé prostory, které budou Šlapanicím jistě slušet. Více ZDE.

      

   

  Dalším body jednání jsou pak poskytované dotace spolkům ve městě, včetně investiční podpory obnovy sokolovny a orlovny nebo informace o probíhající aktualizaci strategického plánu rozvoje města.

  Věříme, že se především záměry na koupi brněnských pozemků a budovy Sýpky podaří schválit a bude tak umožněn další budoucí rozvoj města.

   

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.