• Sanace Cukrovaru se rozbíhá

  Včera, tj. 18. 2. 2019 proběhla na radnici první informativní schůzka pracovní skupiny pro sanaci Cukrovaru s vybraným dodavatelem sanačních prací firmou Dekonta, a.s. Firma Dekonta vyhrála veřejnou zakázku na sanaci v dvoukolovém výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou: 158, 3 mil. Kč.

  Sanace byla vysoutěžena o 50, 7 mil. Kč níže, tedy o cca 25% příznivěji oproti předpokládanému rozpočtu, což je pro naše město samozřejmě dobrá zpráva.

   

  Ve spolupráci s městem a městskou firmou Správa nemovitostí města Šlapanice se nyní připravuje předání areálu dodavateli a sanační doprůzkum areálu, na základě kterého budou upřesněny plochy k sanaci a také objekty k demolici. Zahájení samotných sanačních prací lze očekávat pravděpodobně v průběhu léta. O způsobu sanace, objízdných trasách související dopravy a dalších podrobnostech bude město občany informovat s předstihem, především pak občany přímo v lokalitě, kterých se sanace bude nejvíce dotýkat.

   

  Více o projektu naleznete na webových stránkách města Projekty města Šlapanice, kde budou publikovány také dostupné podrobné informace.

   

  Fotografie v tomto článku jsou převzaty z FB města Šlapanice.

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.