• Rekonstrukce Jungmannovy ulice a další novinky z 3. zasedání zastupitelstva

  Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 20. 2. 2019 schválilo podání žádosti o dotaci na připravovanou rekonstrukci ulice Jungmannova, žádost o převod pozemku od státu v sousedství bytových domů města na Lidické ulici a areálu Cukrovaru, vypořádání pozemků pod cyklostezkou na Ponětovice a další body.

   

  Zajímavými body pro občany by mohly být informace starostky a obou místostarostů z úvodu zasedání, které obsahovaly např.

  pozvání na nově připravovanou akci Starostův přespolní běh mezi Šlapanicemi, Jiříkovicemi a Ponětovicemi, který se poběží v sobotu 28. 9.  2019. Trať bude 9,15 km dlouhá, můžete již začít trénovat 🙂  (J. Kopeček)

   

  informace o zisku z areálu Cukrovaru, který od svého nákupu v říjnu 2017 přinesl do rozpočtu města 8, 6mil.. Z kupní ceny 21,4mil. Kč tak již do rozpočtu města vrátil 40% své kupní ceny. V dalších letech bude příjem nižší s ohledem na to, že některé z pronajímaných budov budou muset být demolovány kvůli sanaci. (J. Kopeček)

   

  Informace o startu sanace Cukrovaru (psali jsme i ZDE) (M. Trněná)

   

  připomínky města k návrhu Zprávy o uplatňování ZUR JMK (týkající se budoucího dopravního uspořádání i na našem katastru) lze shrnout: trasování obchvatu Slatiny po slatinské straně dálnice D1 v celé délce obchvatu od “staré vyškovské” po Řípskou ulici, podporujeme plnohodnotné napojení na D1 u Rohlenky, nesouhlasíme s budováním nové mimoúrovňové křižovatky u Tvarožné (vysoké náklady a další zábory půdy a zásahy do krajiny) a s možným pokračováním jihovýchodní tangenty ke Kobylnicím, která by vybízela k další stavbě silnice napříč územím Ponětovic a Jiříkovic, (M. Trněná)

   

  info o přípravě rozšíření školy nebo které chodníky se budou opravovat letos a také informace k třídění odpadů a uvažované návrhy opatření k třídění odpadů, kterými jsou:

  1.opatření k dosažení co nejmenší docházkové vzdálenosti pro uložení plastu, papíru a bioodpadu – ideálně stejné jako zbytkového komunálního odpadu

  2. úprava stávajících prostor pro kontejnery u bytových domů a hnízd na separovaný odpad

  • nahradit malé popelnice kontejnery
  • uvolněné místo doplnit kontejnery pro separovaný odpad

  3.  při úpravách míst počítat s rezervou na nádobu na oleje a tuky

  4.vytipovat nová místa v oblastech rodinných domů a upravit je pro separovaný odpad

  5.zrušit místa s kontejnery na separovaný odpad „u Žuráně“ a u „Lípy“ (případně jiná problematická)

  6.zavést třídění skla na barevné a bílé

  7.v závislosti na ročním množství odpadů přizpůsobovat četnost svozu jednotlivých složek

  8.doplnit po městě odpadkové koše

  (Michal Klaška)

   

  Kromě kompletních podkladů zastupitelstva ZDE, můžete zhlédnout již také i záznam zastupitelstva ZDE.

   

  V diskuzi občanů jsou v tuto chvíli nejaktivnější členové kandidátky a místní organizace KDU-ČSL v čele s bývalým starostou J. Klaškou a předsedou místní organizace (psali jsme o jeho působení  ZDE). Dotazy ke komisím a zřejmou obavu o vyváženost Šlapanického zpravodaje vznášela například členka kandidátky KDU-ČSL a místopředsedkyně MO KDU-ČSL H. Kovářová (Kotulanová), která za dobu svého působení v čele tiskové komise v letech 2010-2014 nepropustila téměř žádný opoziční článek 🙂

   

  Pozitivní je, že většina usnesení zastupitelstva byla přijímána jednomyslně, tentokrát zřejmě i díky nekonfliktním předloženým návrhům týkajícím se z velké části potřebných majetkových vyrovnání.

 • Záznam z 3. zasedání zastupitelstva města: 20. 2. 2019

 • Sanace Cukrovaru se rozbíhá

  Včera, tj. 18. 2. 2019 proběhla na radnici první informativní schůzka pracovní skupiny pro sanaci Cukrovaru s vybraným dodavatelem sanačních prací firmou Dekonta, a.s. Firma Dekonta vyhrála veřejnou zakázku na sanaci v dvoukolovém výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou: 158, 3 mil. Kč.

  Pokračovat ve čtení

 • Zveme na 3. zasedání zastupitelstva

  Ve středu 20. února nás čeká 3. zasedání zastupitelstva města. Koná se od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

  Na programu je např. schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Jungmannova z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze získat až 5 milionů Kč viz popis bodu jednání ZM ZDE.  Podrobné informace o projektu samotném včetně projektové dokumentace můžete najít na projektových stránkách našeho města ZDE. Odhadované celkové náklady na rekonstrukci jsou téměř 13 mil. Kč.

   

  Zastupitelstvo bude schvalovat také vypořádání majetkových poměrů v několika případech: jedná se o vypořádání pozemků pod cyklostezkou na Ponětovice (ZDE), pozemků pro sběrné středisko odpadů na ul. Zemědělské (ZDE) a pozemky v lokalitě Lidická (ZDE). Odkup tohoto pozemku od státu je pro město důležitou součástí přípravy na rozvoj lokality areálu Cukrovaru a Lidická celkově.

   

  Součástí programu zasedání zastupitelstva je také jako vždy bod věnovaný diskuzi občanů, ve kterém mohou občané přímo oslovit zastupitelstvo se svými náměty k chodu města nebo rozprava zastupitelů.

   

  Celý program zasedání najdete jako vždy i s podklady na webových stránkách města ZDE.