• Šlapanické zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019

  Jeden z nejdůležitějších kroků zastupitelstva je v průběhu roku schvalování rozpočtu města na příští rok. V něm najdou občané to podstatné, co město plánuje v příštím roce.
  Rozpočet je samozřejmě plán, který je v průběhu upřesňován a upravován pomocí tzv. rozpočtových opatření.

  Plánované příjmy našeho města: 377 mil. Kč
  Plánované výdaje: 475 mil. Kč
  Z toho splátka úvěru za ZŠ 10 mil. Kč
  Schodek v rozpočtu bude pokryt prostředky minulých let. Jinými slovy použijeme to, co město našetřilo v předcházejícím období.

   

  A jaké jsou hlavní plány na příští rok?

  sanace Cukrovaru                     131 mil. /107 mil. dotace
  pavilon F v ZŠ                            100 mil /50 mil. dotace
  sportovní hala G u ZŠ               30 mil.
  rozšíření jídelny C v ZŠ             10 mil.
  modernizace učeben ZŠ            12,8 mil.
  Rekonstrukce ulice                     12, 5 mil.
  Zemědělská (dokončení)            5 mil.
  parkování Husova, Hybešova    8 mil.

   

  V rozpočtu je dále částka na projektovou přípravu rekonstrukce ulice Čechovy, více než 3, 5 mil. Kč na opravy chodníků ve městě nebo 2 mil. Kč na opravu střechy zdravotního střediska, odstranění žlabů v dolní části ulice Ponětovská ke zlepšení příjezdu k domům a také finance na přístupový chodník k nové žel. zastávce.
  Zastupitelstvo také v rámci rozpočtu schválilo 1, 5 mil. Kč na dotace dobrovolným spolkům na jejich činnost – dotace jsou rozděleny na oblast sportovní, kulturní a individuální dotace.

  Při schvalování návrhu rozpočtu proběhla poměrně obsáhlá diskuze s mnoha dotazy.

  Pro rozpočet nakonec hlasovalo 13 zastupitelů (ČŠ, Nezávislí a Změna)

  Proti návrhu hlasovali: Pavel Petřík (KDU-ČSL), Zdeněk Kadlc, A. Řezníčková (oba ODS)

  Hlasování se zdrželi – I. Vavro, M. Králová, Petr Horák (všichni KDU-ČSL), Pavel Horák (TOP09).

   

  Zastupitelstvo podpořilo na stejném zasedání hned dvě dobrovolné sportovní organizace TJ Sokol Šlapanice a Orelskou jednotu významnou finanční podporou na přestavbu jejich tělocvičen, 2 mil. Kč pro orlovnu a 1, 8 mil.Kč pro přestavbu sokolovny. Sokoli dostávají finanční pomoc na druhou část přestavby sokolovny. V první – menší etapě již město přispělo také více než 0, 7mil. Kč.

  Zastupitelstvo podporuje oba spolky při přestavbě jejich zařízení s ohledem na veřejný zájem, za který považujeme volnočasový sport dětí, mládeže i dospělých.

   

  Zastupitelstvo schválilo také aktualizaci strategického plánu rozvoje města. Stávající strategický plán má město pouze do roku 2020, pořízen byl v roce 2013 a tak je jeho aktualizace nezbytná.

   

  Zastupitelstvo proběhlo celkově v klidnější předvánoční atmosféře i s přestávkou na koledy na náměstí. A tak závěrem i my připojujeme přání pohodových předvánočních dnů 🙂

   

  Záznam zasedání naleznete na youtube infokanálu města ZDE.

  Kompletní podklady zasedání na webových stránkách města ZDE.

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.